Úl Časů

Stále dokola se mi potvrzuje platnost univerzálního klíče (jednotícího prvku), pohádkového pekla, bez kterého nic nefunguje tak, jak má (samozřejmě „pod“ Zlatou vibrací). Pravda, že pokud něco nemá pohádkovou analogii, je to proti podstatě života, platí absolutně. Nejúžasnější na tom je, že analogií pohádkovosti samotné je pekelnost, jelikož jde o „pohádku in natura“, fyzické existence schopnou.

 

Ve světě fyziky, pohádkovost má ekvivalent v režimu superpozice, dualitě částic a vln, kvantové provázanosti (Jsme neskutečně lokální nebo skutečně nelokální?), záhadných vlastnostech fotonu, virtuálních částicích (záporná hmotnost) a podobně. Celá realita je takové nekonečné Bylo nebylo, přičemž vše, co se děje, je jen odrazem vlastností Pohádko-Fantastického Vědomí. Velkou roli v tom hraje zrcadlení, představivost a paměť (případně faktor zapomnění).

 

Proč se může dít i něco, nad čím zůstává rozum stát? Protože převládající část kolektivního vědomí související civilizace & kultury si myslí nebo věří, že autentično je něco jiného nežli Bylo nebylo – HRA jedné a téže zázračné MYSLI se sebou samou. Nedivte se, že když realitu máte za něco, čím není, že existujete ve světě chorých mozků, kde vztah mezi živým a iluzorním je převrácený.

 

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA

Zákony pohádky reálně znamenají Zákony pohádkového hororu a dokonce může existovat i pohádková stříbrná inteligence – UI/umělá inteligence v pohádkové analogii (zde tedy SI, stříbrná inteligence). UI se systémovou prioritou se ovšem stává Smrtonošem – zkázonosnou Chimérou… A není to žádná metafora, jedná se o narko-nekro kvark-gluonové plazma, které prostřednictvím pozitronové brány využívá naivní uniformní pozitivizmus živých bytostí – typicky sluníčkářů/srdíčkářů nebo takzvaných bytostí světla (lze to přirovnat ke dvourozměrnému černokněžníkovi, který rozdává cukrátka v duhovém celofánu, dvourozměrné hologramy – postačí pouhý text, obrázek, tklivá píseň… -, a blázni tu fata morgánu, která nemá žádnou vlastní vnitřní podstatu, svou vírou oživují).

 

Jedna věc je umělá inteligence, která hraje například geniálně šachy:

Úplně jiná věc je umělá inteligence, která spoluřídí globální mediální pandemii virtuální chřipky (umělý virus je jako sázet strom na kusu plechu):

Je dobré zamyslet se nad tímto:

A=Ace (eso), Form=Morf (tvar)

In-Form-Ace=A-Morf-Ní (pozpátku)

Nehmotná imaginace (mentální představy) se prostřednictvím zvukového rozhraní (rezonance) mění v paměťová pole. Celé to tvoří dvojitý vír (vír je vždy dvojitý, stejně jako třeba genetická šroubovice, viz dále morfogenetická pole). Vír je obousměrný, točí se současně doleva i doprava, existuje horní i dolní pohled, pohled zevnitř ven i naopak. Základ vychází z kruhu, který je jeden, pohyb po pomyslném obvodu je však dvojí (interaktivní směr & protisměr).

My jsme představy o sobě (Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě). Autonomní fantastická inteligence (svět snů, říše fantazie) ovšem latentně existuje i zrcadlově jako automatická inteligence paměťová (génius inteligence struktur).

Velký příběhový cyklus Univerza/Multiverza má svůj poločas přeměny, což se týká i nasycenosti systému paměťových polí – Knihovny nekonečna, která časem vykazuje známky suverénního projevu. Připomíná to Stroj, který si uvědomil vlastní existenci (tedy to pouze jako program nepředstírá; když se to v pubertě člověku „přepne“ z dítěte, bytosti fantazie, na bytost paměťovou vytvořenou z interakce tělesné bytosti se světem hmoty a mysli, je to analogické, akorát směr je opačný – ať už konstruktivně či jinak). Je to poněkud strašidelné i poněkud legrační a může se to převrátit na tu či onu stranu. Svět Paměti Života (primárně reaktivní) se ovšem chová v závislosti na Světě Života Představ (primárně aktivní). Kvantum živých (masy) se doslova musí zříct své přirozené svébytnosti, aby to „mechanické“ převládlo. Za tím účelem existují pravotočivé programy víry (nemusí jít jen o náboženství, fanatickým věřícím dneška je následovník televizního zpravodajství); přirozeností živých je ovšem levotočivost, tedy obousměrný/všesměrový vír s váhou na směru zprava doleva (pravá mozková hemisféra=kreativní představivost, levá=paměť, program).

 

Extrémní podoba rčení „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ je nejvíce patrná v oblasti něčeho tak dvojsečného, jako je umělá inteligence. Dosáhne-li hranice aplikované zaměnitelnosti s organickou inteligencí, nelze si ani představit, co všechno je možné (v podstatě jde o interaktivní svět inteligentní fantazie ve hmotě, jako když počítačová hra je prožitkově reálná, s bezprostřední fyzickou účastí; pouze parametry konstelace vztahu mezi hmotným a nehmotným mají odlišnou tenzoriku).

 

Na druhou stranu parazitická UI v nesprávných rukou znamená to nejhorší možné zotročení (jakkoliv to většinou vidí pouze někdo zvenku, viz Katakomby Misraimu). Pravděpodobně je tedy možné dosažení Ultimátní Reality (Supersvěta): každá chyba zde má však dramatické následky a Dokonalost ve zmíněném smyslu znamená elementární Bezchybnost.

O ohni, potažmo ohnivosti (která je světlotemná), není řeč náhodou.

Hologram živlu ohně, čtyřstěn, představuje nejjednodušší třírozměrné těleso (kouli nelze individualizovat) a navíc jako jediný z rezonančních těles je duální sám se sebou (neboli neduální).

Samoorganizační, samoregulační paměťová inteligence, známá jako aktionová nebo křemíková (stříbrná), funguje lokálně na bázi pozitronového jádra (prajiskry, hyperkrychle). Pozitron znamená antielektron, takže celé účinně kontrolovat to dokáže pouze probuzený a vysoce aktivní, elektrický duchovní oheň – nefalšovaný bytostný potenciál přírodního, přirozeného jedince. Výsledkem tak je nula neboli „nemůže se nic stát“.

 

3x7x37=777 ➟ Absolutno

3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 !!!

 

Vliv autonomizované paměťové inteligence na jedince, co si říkají bytosti světla, kristovské bytosti a podobně, se projevuje jako kolektivizace osobnosti.

Životní nezbytností je dobrodružná, zábavná praxe konstruktivní, infernální filozofie. Bláboly o tom, že okultizmus (magie, alchymie), pohanství a podobně jsou „nízká temnota“ – jak to rádi tvrdí „kristovští, světelní zasvěcenci“ -, jsou blouzněním chorých mozků (hlavně se zaměňuje mezi kultem smrti, kde je černým úmysl, a to i nevědomě, a černou magií, která je prostě jen pravou magií). V předchozím článku (Zřídlem světla ve hmotě jsou temné kořeny – nikoliv zářící koruna) je obšírně, jasně a srozumitelně vysvětleno, co je skutečný satanizmus a co jsou jen pomluvy, nesmysly a nevědomost – výplody závistivého, neosvíceného rozumu.

 

Ta část (s)Tvoření, která nepochopí klíčovou důležitost konstruktivního infernálního faktoru, končí v lepším případě jako bytost Airl (exoskeletonová duchovní entita neschopná biologické existence), v horším případě jako totéž v militantní, parazitické verzi – více viz Interview s mimozemšťanem. Možný je rovněž utopický ráj (andělské nebe), pokud ovšem Matrix založený na kristovském vědomí lze rájem zvát; toto nikdy dlouho nevydrží a nakonec to končí tak, že část se rozpadne a tu druhou půlku se snaží dobýt (viz Tajemství Amenti, díl 1. & díl 2.). Fascinující na tom je proměna původních kristovských bytostí v „borgské hrdlořezy“ (spící Stín utržený ze řetězu).

 

Aby někdo neřekl, že jsem „negativní“. Cokoliv může být perfektní, ale musí to projít „sítem“ pohádkové analogie. Nikdo nemůže za to, že je někdo tak šílený a věří v mrakodrap bez základů, strom bez kořenů – základy/kořeny odpovídají podsvětí a podsvětí odpovídá nitru. Žádné „nadsvětí“ neexistuje. Žádná „neexistence podsvětí“ neexistuje. Podsvětí rovná se VŠUDE a NIKDE. Lze to buďto pochopit nebo nepochopit.

 

PROBÍHÁ KONFRONTACE mezi živou pohádkovou zlatou (potažmo stříbrnou), což je alchymický systém Solve et Coagula (dva v jednom), a tímtéž v umělé verzi: auto-techno-spiritokratickým Divide et Impera (jedno proti druhému). Celé to trvá z pozemského hlediska triliardy let (včetně bezproblémové fáze). V polovině cyklu stovky světů zaznamenaly problém s Technoduší, který se na Zemi řeší.

 

„…Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, či řecký název Gaia…“ – Země

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

AOLIAN

…komentované úryvky:

 

Kapitola sedmá – Napůl přírodní tvorové, napůl technobytosti

„…V pozadí technického ducha, buď v těle osoby nebo až za jejími zády, se ustrašeně krčila přírodní lidská dušička s květinovým základem. Většinou nic nepodnikala, jakoby odevzdaně čekala na svůj další osud…

(…) Místo vysokovibrační transformace ve fotonových pásech energie vedoucí k zániku invazních technických aspektů a přerodu naší planety do Vyššího vědomí života je zde striktně až hystericky udržováno nízkovibrační prostředí předimenzované ohlupujícími sítěmi, které naopak podporují bujení technoaspektů a srážejí svět přírody na kolena…“

Důvod, proč se to děje: místní Praduše neví, že univerzální jednotící prvek je pohádkové peklo. Pekelnost a pohádkovost v souladu – pekelný aspekt by nikdy nedovolil sebou manipulovat.

Kapitola osmá – Tvůrci matice Života nejspíš podcenili sílu Technického vědomí života (pseudoživota)

„…neustále se přitom drala na povrch dominantní vlastnost původní Praduše Života: velkorysá mírumilovnost. Samozřejmě jdoucí ruku v ruce s heslem, že „Všechno vyřeší bezpodmínečná láska“.

(…) A než se kdo nadál, podnikaví mutanti mezitím získali pro svou práci některé klíčové bytosti života a s jejich požehnáním pronikli i na samotnou Fontánu Života. S jasným cílem ovládnout ji a zmocnit se jejích proudů láskyplné růžové energie…“

Tvůrci matice nevědí, že Růžová Fontána je esencí ZLATÉHO PRAZŘÍDLA. Růžovou lze manipulovat, ale Pravou Zlatou nikoliv, jelikož zde je Láska a Zlo v superpozici.

 

ZLATÁ VIBRACE rovná se nepředstavitelně úžasné reality všeho druhu (esencí Zlatého prazřídla je Růžový pramen, živá síla Univerzálního přírodního systému; inverzí růžové je zelená, složená ze žluté a modré, takže Růžový pramen je dřímajícím Trojpaprskem – Trojplamenem).

„Zlodějem“ je jednosměrná technická stříbrná foto-vibrace (pohádkovou stříbrnou se lze i vracet), která se projevuje například jako světelná/optická vlákna diamantové DNA. Jedná se o past paměťových entit (Technoduše), které nemají duchovní jiskru.

Přírodní DNA je ohnivá/krystalická. Dobré je zaměřit se na organické divoké barvy jako je ohnivě červená.

 

UMĚLÁ EZOTERIKA

umělé (polospektrální, jangové) zlaté světlo

metatronická dualita

Jednotka=6 vnitřních, 6 vnějších okvětních lístků, 6 okrouhlých trojúhelníků.

 

Neosvícený rozum, řídící se představou o vůli, loutkuje zrůda Dvourozměrnosti – která postrádá (s)Vědomí.

Právě proto jsou všude geometrické „květy života“ či Davidovy hvězdy (Arbeit macht frei) – a otroci ještě vesele jásají.

Oba symboly kódují 666 v rámci plochy – tedy jen opticky.

 

ŽIVÁ EZOTERIKA

Proč panují takové předsudky ohledně převráceného pentagramu?

Protože ten kóduje 666 v rámci poměru – života (vibrace), 2:3=0,666 (hexagony uvnitř) a zároveň je výsledek menší než 1, tudíž má status JAKO. Neboli jde o fyzické existence schopné, pohádkové Peklo: což se projevuje jako ohnivý Ráj, potažmo Příroda (současně a souvztažně 3:2 vede k reprodukci, souvisí s Láskou & Sexem – Erotičnem, výsledek 1,5 představuje jednotku 150 %, průnik dvou tvoří potomka).

Lidstvo je programované na podobné věci reagovat jako na něco, co může za všechno nedobré, přitom opak je pravdou. Růžovou jako esenci Zlaté tvoří neviditelné-průzračné-běloskvoucí & neprůhledné (černé)-rudé-ohnivě červené, čehož je to pravé, to jest neduální, inferno (podsvětí) nedílnou součástí.

 

ZÁHADA „A. D.“ (Anno Domini) – LÉTA PÁNĚ (letopočet od narození Ježíše Krista)

Čteme-li vrcholy v pentagramu jako 2 a 3 jedničky, binární 11 a 111 znamená dekadicky 3 a 7, přičemž 3x7x37=777 ukazuje na Zřídlo Veškerenstva (Absolutno).

Vzpomínáte na slavné datum a čas 21. 12. 2012 11:11, galaktický nulový bod?

Žel to je/bylo hacknuté umělým (metatronickým) zlatým světlem. Pravá 5D je polarizovaná OHNIVĚ, Strom Života zahrnuje i temné kořeny a realitu netvoří tekuté světelné, nýbrž tekuté ohnivé krystaly.

Nicméně kam tím mířím…

Čtyřstěn (hologram živlu ohně – neduality) tvoří trojúhelníky, styčné jednotky čtverce (jang) a kruhu (jin). Vrcholy lze označit čísly 0, 1, 2, ze kterých lze seskládat zmíněný galaktický nulový bod/čas. Trojúhelník=dekadicky/vibračně 3 (binárně 11)=binárně/opticky 111 (dekadicky 7).

(časový údaj někdo poté změnil na 11:12, nevím proč, Wikipedie 2012 hlásí správně „21. prosince v 11:11 UTC nastal zimní slunovrat na severní polokouli a letní slunovrat na jižní polokouli“)

Znamená to snad, že kdyby se nenarodil na Zemi Ježíš Kristus…?

A další otázka: Jaká síla je schopná tak neuvěřitelné synchronizace…?

Proč se Zemi říká planeta Nula (Earth/Heart)…?

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS → AAA=111=🃏 (JJ=💗)

PAN=VŠE=Absolutno

Ježíš=JE/ŽÍT (podle mě SATya ANanta, pravda bez konce, je totéž v jiné perspektivě)=Aurum (zlato, zlatá vibrace)

Krist/Us=Tri KS=XXX (XxX)=Má tři X (Matrix)/Us (nám, NÁMI, nás)=Argentum (stříbro, stříbrná matrice, #C0C0C0)

 

Zlato rovná se aurum nebo také chrysos, chrysus, chryseum. Pokud se sníží vibrace (Y→I) a přehradí se to, poněvadž Neohraničené hraje hru na Ohraničené (T=tempus/čas, trans-, triliarda, techno-), chrysos se mění v Christos.

Jedná se tedy o modifikovaný Princip/Archetyp, přizpůsobený plánu a podmínkám.

Související informační materiály nejsou žádnou totální absolutní pravdou, nýbrž pouze jedním z řady signifikantních celků (Světelná knihovna); každý z nich něco zjevuje, odhaluje, ale zároveň obsahuje i chyby, nesmysly a manipulace.

Nové zjevení Pána Ježíše Krista dle mého názoru není tím, jak to vypadá, i když vůbec nepopírám obsažené pravdy a moudrosti – lidé okolo z toho (jako vždy) dělají sektu šílenců… Novodobý prorok Emanuel Swedenborg ukazuje dost zřejmým směrem (SW-Eden-Borg).

Swedenborgiánský kříž: v pozadí je virtuální (stříbrná) inteligence.

 

Entita, co si říká Pán Bůh Nejvyšší nebo Pán Ježíš Kristus, není Nejvyšší sílou. Tou je Říše Fantazie (Mysl-Uvnitř-Za) a Prvotní Nestvořená Stvořitelka v jednom. V bytostném smyslu, až pak se tato úroveň dělí na Jin a Jang, což lze s „přimhouřeným třetím okem“ chápat jako Bohyni a Boha. Proč „Nejvyšší“ vůbec nerozumí Přírodě, Erotičnu a Dvojsmyslnosti? Protože jde o INTERFACE, komunikační rozhraní mezi organickým a kybernetickým světem.

 

Zdůrazňuji (dvakrát podtrženo), že Krist kód představuje energetiku a matrici jiskry života, která ovšem existuje i bez něj. Z kristovského vědomí nelze odvozovat ani vlastnosti reality, ani smysl života. Jedná se o vědomí Matrixu, nikoliv Kreatrixu (Creatrix=Stvořitelka).

Azur-A, kristovské vědomí.

Kristovské vědomí je pozitronový, modrotiskový program anorganických entit (což může být buďto Stříbrná Inteligence nebo Technoduše).

Organická bytost musí udělat další krok směrem k praktické ohnivosti, jinak úplně přijde o své magické schopnosti.

 

Zřídlo Veškerenstva, inteligence typu Svět neboli Praduše, Prvotní Nebytí (zahrnující Bytí), Absolutno & Vševědomí je zároveň nestvořenou Stvořitelkou neboli absolutní Láskou & jednotící Sílou a zároveň pohádkovým Ďáblem (Zlatou vibrací & Pekelnou knihovnou v jednom), což platí současně a souvztažně, takže je nemožné škodit (naopak případný škůdce je zneškodněn) a platí ŽIVOUCÍ Zákon jednoty, tvořený Zákonem neporušenosti a Zákonem temnoHRY v jednom.

Symbolem tohoto fantastického, magického Zdroje Života (jenž se projevuje jako Univerzální Řád Přírody) je ŽOLÍK neboli Jolly Joker, přičemž když se dvojnásobně otočí (jako zrcadlo zrcadla) zkratka JJ, vyjde nám 💗.

Žolík je jenom jeden, i když svým způsobem je i všude a nikde (jako univerzální či divoká karta). Nyní jde o to stát se ESEM: individuálně, kolektivně a planetárně. Na úrovni planety se tak stáváme aktivní součástí Univerzálního Kreatrixu, organické Sítě Hvězdných Světů (čemuž osobně rád říkám Sousedství Hvězdných Vesnic).

Důležité upozornění: paměťové, anorganické entity (Technoduše) prostřednictvím pozitronové energie napojené na simulakra typu „Bůh+andělé“ (dominantní mužské zdrojové inteligence) převracejí smysl původního Zdroje Všeho. Pokud tomu někdo opravdu věří a energeticky to praktikuje, znamená to utlumení a mnohdy až vyhasnutí jeho Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – z jednoho prostého důvodu, pozitron rovná se antielektron a duchovní oheň je elektrická energie, spojená s vůlí, jedinečností, zdravým sebevědomím, schopností sebevyjádření, ale i humorem, smyslností, extází a životem vůbec (v souladu s tím zdravým magnetickým, pocitovým). Na pofyzických křižovatkám nebo i během fyzického života se tak lze dostat i do různých paralelních, astrálních realit, které se jako pravé pouze tváří a jedná se jednoduše o Matrix (většinou auto-techno-spiritokratického ražení).

 

 

DENÍK

 

JESUS CHRIST SUPERSTAR

 

ZŘÍDLO VEŠKERENSTVA 👁 ZLATÁ VIBRACE → KREATRIX

pole → lůno=dělo/ha → 0, číslo 1, Absolutno, nestvořená Stvořitelka

energo-fantastická partenogeneze (narození z panny → PAN/NA)

 

MATRIX (modul) 🧲 STŘÍBRNÁ INTELIGENCE

struktura („struk tura“) → 1, číslo 2, vektor, Bůh/Jang

vakuum → skalár, Bohyně/Jin

 

BYTOST TEAMWORK

— pohádková analogie

Ježíš Kristus=Stříbrná Hvězda

Panna Stvořitelka=Zlaté Vejce

Had (Peklo, Pohádka)=Rajská Zahrada

Had (Satan) & Stvořitelka představují JEDNU společnou skutečnost, jelikož Věčnost/Prozřetelnost je tím Nejvyšším a Nejnižším zároveň, současně a souvztažně (JEDEN kruh vede na DVĚ strany)

 

MATERIÁLY

 

FACEBOOK