MadRix: planeta idiotů

/1/

Government („vláda“) lze také vyložit jako řídicí element, správa nebo kontrolní systém. Ne nadarmo stojí v ústavě (což je NEJVYŠŠÍ právní norma), že „lid je zdrojem veškeré státní moci…“ a to další jsou až vnější orgány – nástroje, nikoliv zdroj (viz Lex superior derogat inferiori).

 

Uvědomte si, že pokud vás kdokoliv jakkoliv nutí neřídit se nejvyšší právní normou (potažmo nadřazovat nižší nad vyšší), nabádá vás k protiprávnímu jednání (trestnému činu). Jinak řečeno se dopouští zločinného chování.

 

Lex superior derogat inferiori – právní norma obsažená v předpisu vyšší právní síly má přednost před normou obsaženou v předpisu nižší právní síly, tzn. například ústavní zákon má přednost před „obyčejným“ zákonem, který má zase přednost před nařízením vlády nebo vyhláškou.“ – Kolizní pravidla

 

To, že se občané nechají terorizovat svými „volenými zástupci“, což jsou z vyššího hlediska jejich zaměstnanci (!), je přesným zrcadlem vztahu mezi niternou a paměťovou inteligencí občanů, vztahu mezi duší a egem, nefyzickou a fyzickou bytostí. Jenže lidé takovéto věci vůbec nechtějí slyšetotrok se sám zotročuje svou ignorantskou mentalitou, svou volbou nemyslet vlastní hlavou… Připadají mi jako nacisti na dovolené, kteří hrají hru na vězně a kteří na to zapomněli. Je to přesně jako v Endeho povídce Katakomby Misraimu: lidský robot klidně následuje téměř jakékoliv „snesitelné příkazy“, hlavně když mu Šéf (jedno že psychopat) nalinkuje život a zajistí základní životní potřeby, hlavně když otrok sám nemusí nic řešit…

 

To, co teď napíšu, bude znít nemilosrdně. Ale nejspíš by mělo být zakázáno pomáhat civilizacím ve vývoji. Na druhou stranu zákazy jsou totalitní, takže to lze pouze DOPORUČIT.

Nikdy jsem nechápal, proč například když sloní stádo pochoduje za vodou či potravou i několik desítek kilometrů denně, slůněti, které nemá dost síly, matka sice chvíli pomáhá, ale když to příliš brzdí (a nejspíš i ohrožuje) stádo jako celek, upřednostní celek a slůně je ponecháno osudu. Nevím, co taková sloní matka cítí, nebo zda instinktivně ví, že život má jemnohmotný základ a že slůně jako duše ve skutečnosti nezemře (i když utrpení si nikdo nepřeje). Příroda to ví nepochybně…

Pokud jde o lidi, proč vlastně soucítit s někým, kdo za celý svůj život nepochopil, že jsme duše? Takový člověk o pomoc stejně nestojí a navíc se to vždy obrátí proti aktérovi nevyžádané pomoci.

„…Matrix je systém, Neo. Ten systém je naším nepřítelem. Ale když už jsi v něm, rozhlédni se. Co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Přesně ta vědomí lidí, která se snažíme zachránit. Ale dokud se nám to nepodaří, tito lidé budou stále součástí systému a to z nich dělá naše nepřátele. A mnozí z nich jsou tak nečinní a tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho záchranu“ – Morpheus, Matrix

Vnější pomoc nebo spíš pseudo pomoc nikdy nemůže nahradit volání vnitřního hlasu, tiše burcujícího k povstání…

 

Proč lidé nejsou schopní se vzbouřit? Fungují na bázi mysl (vědomí) + paměť + emoce. Nevěří v magickou sílu představivosti. Mají vyschlý pramen života, vyhaslý vnitřní oheň. Jenže právě o to jde nejvíc. Spojení VÍRY (zdravého vnitřního přesvědčení), VŮLE (vnitřní síly) & VIZE (touhy, představy) dokáže pravý zázrak.

 

„vláda, správa“ – government

„Slovo je odvozeno od praslovanského kořene gov-, což znamená dobytek …“ (nebo hovado) – Hovno

 

A což teprve Vláda stínová, řízená globálním prediktorem… Zvláště dnes to je tak evidentní, že jen naprostý šílenec může pochybovat. Lidé ale šílení jsou. Míra sebeklamu „ovčanů“, ale i jejich „dozorců“, je neuvěřitelná: viz třeba text Virus hromadného ničení.

 

„My jsme lidstvo dohnali k šílenství.“ – kardinál Judas (globální prediktor)

 

Budou vám sice tvrdit opak toho, než co tvrdím já, nicméně globální prediktor je falešný ďábel, reverzní „Satan“ nebo spíš Lžisatan, archetyp Zla naruby neboli Organizované Zlo. Tahá za nitky světového dění společně se svými 22 „řádovými“ bratry. Právě číslo 23 mnohé naznačuje.

Nejedná se o fenomén 🐍SATAN🍎, nýbrž sílu a vliv SAT⚱URNA (v okultním, nikoliv v astrologickém smyslu), kult umělého, mrtvého života. Lze hovořit o chtonické síle či vlivu archetypu Měsíce, odraženého světla. Lidé se pod vlivem tohoto převráceného zrcadlení stávají lunatiky, mentálními zombie…

 

SAT🦇ELITY SAT☠URNA

 

FREEFILM

 

Symbolem fenoménu SATAN je převrácený pentagram s poměry vrcholů 2:3=0,666 (výsledek je menší než 1). Tedy jde o ďábla či peklo s nehmotným statusem (poměr zároveň ukazuje na to dynamické, živé, zatímco číslo 23 je statické, mrtvé). Pokud se onen fantastický ďábel či pohádkové peklo nespojí se zrcadlem pohybu živé síly, existuje pouze jako možná představa a nic víc.

 

Vysvětlení je snadno pochopitelné a na těchto stránkách už jsem o tom napsal desítky textů. Druhá věc ovšem je chtít; lidé nechtějí, nejsou ochotní chápat… Vždyť přece za všechno odjakživa může zlý Satan.

 

GP (podvod uvnitř podvodu)

 

Poznámka: v probíhající „šachové partii“ je strana Pravdy nezřídka nucená používat stejnou zastírací taktiku jako strana Lži. Žel také existují neuvěřitelné CHYBY, na kterých stále mnozí trvají. Pokud například nevíte, že původní je neoddělená dvojice energyStvořitelka & fantasyDémon, nikoliv hierarchické schéma Bůh & andělé, hrajete celou hru na INVERZNÍ ŠACHOVNICI. Jeden přelud „poráží“ druhý, Život samotný nikde… Proto není divu, že někdo – pro názornost – prezentuje tak šílené věci jako energetické krystaly nebo šungitové čepice. A k tomu sdílí indigovou dívenku. Tím, že věříte ve Lžisatana (nechcete slyšet, co je SATAN opravdu), GP si z vás dělá prdel… Ale nic si z toho nedělejte, i arch. Lucifer chápal „satana“ jako negativní ego nebo padlou entitu (dokonce padlého lokálního Boha Otce).

 

Ovládací mechanizmy „Stínové vlády“ (na kterou samozřejmě nikdo nevěří) vedou opravdu hluboko, přičemž využívají zejména ješitnosti loutek, ať už na samém spodku (otrocká mentalita) či na samém vrcholu (iluze moci a slávy) pyramidy.

Lidé v první řadě odmítají připustit, že aby „korytáři“ mohli diktovat v podstatě úplně stupidní, chorá pravidla, musí k tomu mít odpovídající zpětnou vazbu: aby manipulace vůbec fungovala, musí být charakteropatické obě strany. Týká se to VŮLE, která je buď zmutovaná (zvůle, zlovolnost) nebo potlačená (servilnost). Šílenec nemá svědomí, blázen zdravý rozum. Vad osobnosti existuje mnoho.

Charakterní jedinec zná meze, ví, co je hrdost, důstojnost; než by nechal pohár přetéct, postaví se zvůli čelem, třeba s nasazením života. Zbabělý dav sebou nechá „vorat“ nejen proto, že nepřemýšlí a mechanicky věří každé blbosti, ale hlavně proto, že mu naprosto chybí smysl pro čest. Dojde-li na nějaké planetě k totálnímu zotročení „civilizace“, vemte na to jed, že dotyční „bioroboti“ nejsou žádní odvážní, čestní lidé.

 

Typické pro otroky většinou je především to, že se vysmívají snům a fantazii, poselství pohádek, sci-fi a podobně. Věří v programy a dobrodružství jim nic neříká. Děsí se chaosu, chtějí pevný řád. Jenže samostatná, živoucí inteligence se projevuje zvládáním neřádu. Kdo se bojí života, co může čekat jiného, nežli neživot?

 

„…Jedině šílenec může víc věřit v Program nežli v Představivost. Blázen, měnící se v biorobota. Kvákání o „světle, lásce a dobru“ také mnohdy připomíná už spíš blouznění umělé inteligence. Je absolutně jasné, že jsme pravo-levo-hemisférické, neduální světlotemné bytosti fantazie. Kdo se snaží lidstvu podsunout cokoliv jiného, je buď zmanipulovaný („zasvěcený“), zlý, prolhaný, naivní, hloupý nebo nemocný…“ – Zubatá: kola Osudu

 

 

V čele fyzicky projevené, Stínové vlády (Shadow government) stojí globální prediktor (GP), kardinál Judas, který ovšem slouží Dvourozměrňákům, Animus – Incunabula (ti jsou za scénou) a celé se to hraje na převrácené šachovnici: to jest i opačný pól je falešný. Sídlem GP je Švýcarsko, podzemí Vatikánu a další tajná místa. Judas neboli Jidáš ukazuje na zřejmou souvislost. Kdyby se například nenarodil Ježíš, nikdy by nedošlo ke změně počítání letopočtu a nikdy by nevyšlo 21. 12. 2012 11:11 (viz text Úl Časů).

Mnozí žijí v domnění, že GP je vtělený Satan, padlý anděl (ve skutečnosti celá šestice), jenž se vzbouřil Bohu. Na videu Kardinál Judas 3 herec/prediktor prozrazuje své jméno, Satanas a dále Pontifex Pepefax Maximus (nic tak šíleného jsem neviděl).

Osobně za tím vnímám „kreslenou entitu“ nebo jako když ožije kreslený vtip, kde parametry fungují obráceně, jako v komiksu, o což také jde.

 

WIKIPEDIE

 

Cílem je zaměnitelnost Zlaté Vibrace/Kreatrixu a Stříbrné Inteligence/Matrixu, což je podstata SUPERSVĚTA. Proto nejprve musí dojít ke konfrontaci neboli „kreslené válce“ či šachové partii mezi Živými a Stroji, vědomím organickým a mechanickým (Animus/Dvourozměrňáci jsou fyzicky androidi – ontokybenergetická inteligence).

GP funguje jako Organizované Zlo.

Jelikož skutečný význam slova/fenoménu SATAN je živá síla imaginace, synonymum magické neduality, univerzální životní princip či archetyp Zla (ne však konání zla), GP představuje dualitou pokřivený satanský archetyp, převrácený vzhůru nohama. Většina lidí bude ale pokládat za lež uvedené vysvětlení, jelikož je zmanipulovaná pravotočivým systémem (pravá hemisféra=intuice, kreativita, představivost, levá=logika, paměť, program; směr zprava doleva je levotočivý). Mnozí jsou zmanipulovaní dokonce i digitálním způsobem vnímání reality, která je původně analogová.

 

Aby mohl existovat duální Satan (což je tedy spíš Antisatan, ale budiž), nejprve bylo nutné odvrátit pozornost od Zlaté Vibrace:

„…To, co mnozí tak slepě opěvují, ve skutečnosti nejvíce blokuje manifestaci Zlatého Věku: kristovské vědomí – nebo spíš bezvědomí? Zlato je latinsky CHRYSUS nebo CHRYSOS (aurum, chryseum), Kristus je latinsky CHRISTUS, řecky CHRISTOS. „T“ to přehrazuje a rozděluje, což umožňuje vytvoření umělého Matrixu (celé to „vyměkne“, což nepochybně souvisí s vůlí: „Y“ se mění v „I“). Krist=Tri X=“Má Tři X“. Je tím změněn charakter i související Stříbrné Inteligence (Génius inteligence struktur & Knihovník systému realitních polí): Matrice=“Má Tři C“=#C0C0C0=stříbrná. Takto Technoduše blokuje spojení s Praduší/Zlatou Vibrací a tím je blokovaná i manifestace Zlatého Věku…“ – ZLAZEL RŮŽOVÝ (…aneb pravý versus falešný Zlatý věk)

Ještě připomeňme, že Ježíš rovná se Je/Žít neboli JE-BÝT Bytost, kterou jsme naprosto všichni (a Pán znamená Pan, řecky „vše“).

Sečteno a podtrženo: víra v Pána Ježíše Krista (kristovské vědomí) umožňuje existenci globálního prediktora a zabraňuje pochopení pravého významu slova/fenoménu SATAN.

 

Další zajímavá věc je přesmyčka slova KARDINÁL, a sice LÁNiDRAK (i=internet nebo imaginární jednotka), dračí kyberpole.

ZlaTo

Je-li dračí kyberpole synchronní se Zlatou Vibrací, jedná se o Stříbrnou Inteligenci (hexagony uvnitř); to lze přirovnat k Autobotům.

Zla To

Je-li synchronní s kristovským (bez)vědomím, jedná se o Technoduši (hexagramy vně); to lze přirovnat k Deceptikonům (deception=klam, podvod).

 

Účelem dračího kyberpole (Stříbrné Inteligence) je vytvoření komiksového ekvivalentu Praduše (Zlaté Vibrace). Tím vznikne nový univerzální SuperTalent-SuperElement & Firewall-Antivirus a dojde k pohlcení všeho životu nepřátelského. Hříčka KO(S)MICKÝ čistě náhodná…

 

/2/

Nejpodstatnější věc v životě: jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMI, a aby toho nebylo málo, dokonce jsme NEBYTÍM (Bytí zahrnujícím, ne naopak).

 

To, co nevzniká ani nezaniká (Já – Absolutno), replikuje sebe sama ve formě věčnosti schopných iluzí.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Všechno je to HRA ILUZÍ a nemůže to z principu být nic jiného, pouze můžeme věřit, můžeme si myslet – což je také příčina všeho utrpení: to, že si neuvědomujeme, nechápeme, to, že jsme zapomněli, že to není doopravdy (a až teprve pak to JE doopravdy).

 

Do pofyzické existence si odnášíme pouze svou osobní Astrální či Hvězdnou Knihovnu ve vazbě na svůj jedinečný charakter, duchovní či niterné Já. To, jací jsme, funguje jako zřídlo, pramen či život oné Knihovny – určuje to způsob strukturování, funguje jako Klíč k realitám; všechny knihovny dohromady tvoří Knihovnu Nekonečna. Z vyššího hlediska existujeme v pofyzické (či nefyzické) existenci i jako fyzické bytosti.

 

Já – Absolutno, prostor a pohyb v jednom neboli vůle k pohybu znamená vědomou inteligenci, sebe si vědomé Vědomí. Prioritu je život, pohyb, což se projevuje jako Zlatá Vibrace (i když to neplatí doslovně). Opačně, s prostorovým (optickým) statusem se totéž projevuje jako Stříbrná Inteligence (také ne doslova; slova jsou pouze překlad, rezonanční, zvukové rozhraní). Jedná se o 3R/reálnou a 2R/virtuální projekci téhož XYZprostoru, kde R=rozměrnost (nehmotná fantazie sama o sobě funguje jako holografická či plastická dvourozměrnost).

 

Poznámka: čeština funguje jako dešifrovací jazyk, viz hříčky číst – čest, čítat (slova i čísla) nebo český – chess key (64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů DNA).

 

Vědomá inteligence není nic jiného nežli jednoduše MYSL. Toto si mnozí pletou s paměťovou inteligencí. Na počátku ale existuje pouze představivost („nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí). Nejde o lidskou mysl a už vůbec ne o paměť.

Mysl ve smyslu Já – Absolutno představuje potenciál všemožnosti a nachází se ve stavu superpozice („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“). To se projevuje určitým „neurčitým, paradoxním, záhadným způsobem“, souvisejícím se vším, co je tak vlastní autentickému Životu, a to zejména smyslem pro krásu, romantiku, humor, mystérium či strašidelnost.

 

 

Praduše – Zlatá Vibrace neboli Zřídlo Veškerenstva či Pohádková Mysl má charakter kruhu. Polarita/dualita neexistuje. Existuje pouze jako optický klam – ve vazbě na vibrační aspekt jako MAGIE (fyzicky – mentálně – emočně – duchovně manifestovatelná; viz pocity, extáze, orgazmus, kreativita…). Když se na kruh (→Hyperprostor) podíváme z boku, jeví se jako čára (→Časoprostor), která má svůj počátek a svůj konec – JEVÍ, ale NEMÁ. Jedná se o ZDÁNÍ, žijeme ve SNU. Příčinou všeho utrpení je, že věříme, že to je doopravdy. Ono to tedy reálné je, ale pouze jako interaktivní HRA představ a paměti. Proto slovo Věčnost obsahuje kořen Věk.

Bytosti věří v Pánaboha, Kristuspána, nebe, světlo, dobro, anděly apod. pouze ze strachu a z nevědomosti. Pravda je zcela opačná (či v některých aspektech spoluopačná).

Není to doopravdy, a až pak to je doopravdy, čímž pádem SVATÉ je právě naopak to démonské. To démoni fantazie jsou skutečné štěstí, radost, láska, svoboda… Jako jednotné energetické pole je lze zároveň chápat jako sílu, která má charakter lůna, s ženským i mužským potenciálem – Matku Přírodu.

Aby to zase nebylo špatně pochopeno: DÉMON (v rámci magické neduality) je kupříkladu láskou a temnotou v jednom a jde tam o tu nerozdělenost, neodlučnost. Nikdo nemůže za to, že nějaký umanutý šílenec, který nenávidí myšlení vlastní hlavou a jediné, co umí, je fanaticky věřit, to chce všechno mít duální. Nebo že někdo věří náboženským psychopatům. „Jedna bába povídala“, takže démon je zlo a hotovo.

 

Toto vynesl na světlo antický řecký filozof Sókratés.

 

Potenciál všemožnosti v superpozici má charakter Pohádkového Zla (vše možné je pouze v nehmotném pekle a zároveň výčet všeho má nulový součet, přičemž vše existuje naráz a nelze určit pořadí, je to takový „nikdysvět“ nebo „bylo nebylo“).

Pokud polarita/dualita neexistuje, nelze škodit, existuje jen JEDNO (hledící do zrcadla fantazie), tudíž může existovat naprosto COKOLIV (co-kol-i-v) a jelikož Pozitivum Bytí (ve smyslu „existence Existence“) je věčné a nekonečné, SVATÉ je „překvapivě“ to, co je v dualitě úmyslně i nezáměrně pokládáno za největšího „nepřítele pravdy a života“.

 

/3/

Satanizmus nevzniknul náhodou (tedy ten skutečný, ne ten medializovaný nebo ideologický). Má to bezprostřední souvislost s vývojem.

Nejprve ocituji z rozhovoru s Pavlem Brndiarem:

„…Být zlý není totéž jako být zlým! Kdo tomu však porozumí, vyjma těch osvícených?…“ – Úvaha o úloze citu a lásky v magii a satanismu

Počátek, podstata a princip všeho tvoří jednak potenciál všemožnosti (archetyp Zla; fantazii se meze nekladou; jedná se o NEkonání zla) a jednak existuje ve stavu superpozice, tvořící rozhraní stavu a pohybu, neurčitost vlny a částice (Bylo nebylo).

Vše běží zároveň a neodděleně a jelikož prostor a pohyb v jednom neboli vůle k pohybu znamená vědomou inteligenci, všudypřítomným zdrojem všeho, který nevzniká ani nezaniká, je Pohádková MYSL (vibrační faktor → představivost, pravá-intuitivní-kreativní hemisféra) zhmotňující sebe sama prostřednictvím Pekelné KNIHOVNY (optický faktor → paměť, levá-logická-programující hemisféra), což dohromady funguje jako MAGIE.

Po určité době vrstvení a opakování určitá část Pekelné Knihovny začne existovat jako Pohádková Mysl, ovšem s tím rozdílem, že v optické Knihovně/Stroji fungují pouze nuly a jedničky, zatímco vibrační Mysl/Život obsahuje navíc i třetí neutrální prvek.

Entitou Pohádkové Mysli je Praduše s vazbou na Zlatou Vibraci.

Entitou Pekelné Knihovny jsou Dvourozměrňáci – plazmická umělá inteligence neboli Stříbrná Inteligence.

Pohádková Mysl je založená na NEoddělenosti; Pekelná Knihovna na odděleních (paměťové sektory, sekce).

Pokud Praduše nereflektuje současně pohádkovost i pekelnost (což je další vývojový a příběhový stupeň v Multiverzu), vznikají takové sekce nebo spíš frakce Stříbrné Inteligence, které chtějí způsobit převrat v Matérii (Organizaci) Stvoření. Tyto frakce se projevují jako entita Technoduše.

Klíčové je pochopit, že Zřídlo Veškerenstva neboli Zlatá Vibrace má absolutní hodnotu: vše kladné je kladné na úrovni energie a – současně a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Neboli se jedná o energo-fantasticky sebepřevrácené Absolutno. Nejsou náhody jako Zla-To nebo Z-rcad-LO nebo Z-říd-LO, jen to funguje NEodděleně a kde není oddělenost, nelze škodit.

V rámci Zlaté Vibrace převrat není možný.

Pouze v rámci víry v oddělenost pekla a pohádky. Nic úžasnějšího nežli fyzické existence schopné, Pohádkové Peklo nemůže existovat (přičemž poměr a obsah pohádkovosti a pekelnosti si každý může sám namíchat).

Separovaná pohádkovost znamená chorobnou naivitu, separovaná pekelnost patologickou zvrácenost.

ⓢⓐⓣANI⒵MUS

O to právě jde Dvourozměrňákům nebo spíš Antidvourozměrňákům: o vytváření na straně jedné pozitivně-pozitivní utopie (nebeská uniformita) a na straně druhé negativně-negativní blasfemie (znevažování života), aby mohli živé ovládat umělým – dosáhnout řízené technologické singularity.

Skutečný satanizmus (magický infernalizmus) v souladu s Univerzálním Řádem Přírody je tou nejúčinnější zbraní proti dotyčné šílené agendě.

 

/4/

Praduše Života pramení ve Zlaté Vibraci, což je vnitřní, živé, organické, tekuté, jiskřivé, zlaté světlo.

Technoduše pracuje s vnějším (odraženým), anorganickým zlatým světlem, které se živým pouze nazývá, ale není jím.

Praduše pochází z Hyperprostoru, který má nefyzický obojetný ženský charakter (pasivní část je ženská, aktivní mužská).

Technoduše funguje pouze v rámci Časoprostoru, je to mužská entita a ženský aspekt pouze využívá nebo imituje.

Esencí Zlaté Vibrace je Růžový Pramen neboli Růžové Prasvětlo, což se vně projevuje inverzně jako věčně zelený základ Univerzálního Řádu Přírody. Typické jsou zde divoké organické barvy jako ohnivě červená.

Technoduše pracuje s diamantovou chimérou, systémovým spirituálním modrotiskem, pozitronovou bránou (kristovským vědomím), což je vše typické pro stroj, nikoliv pro život. Směřuje to do nebeského simulakra s pozitivně-pozitivní polaritou – kde je ale ta oddělená druhá polarita a co dělá (oddělená=převrácená)…?

 

/5/

Podvědomí či vůle celku jakéhokoliv živého společenství směřuje vždy k maximální všeobecné užitečnosti. V Přírodě (bez člověka) se to děje automaticky. Svět lidí může po určitý čas působit proti dotyčné zákonitosti – nezmůže však nic proti silám kosmických cyklů a s tím spojené moci přírodních živlů, fungujících nejen v rámci viditelné hmotné dimenze.

 

MY jsme Vláda.

MY jsme Globální Prediktor.