Zřídlem světla ve hmotě jsou temné kořeny – nikoliv zářící koruna

Čeština má schopnost dešifrovat univerzální principy (číst – čest, český – chess key: 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů knihovny DNA). Je-li ZLATO niternou vibrací Prvotního Nebytí, je to skutečně TO (Absolutno) i archetyp ZLA v jednom; jde o Magickou Nedualitu neboli Superpozici – (rozprostřenou) Neoddělenost. Znamená to přesný opak toho, než jak to chápe dualitní vnímání: jako jediné to působení zla zcela vylučuje.

 

Jelikož je Absolutní Nedualitou, Zřídlo „Všeho, co jest“ neboli Zlatá Vibrace či Zlatá Praduše nerozlišuje mezi Pra- Světlem a Temnotou. Toto Prvotní Vědomí/Nebytí je nestvořenou Stvořitelkou (Matkou Přírodou) a fantastickým Ďáblem v jednom: XYZprostorem v expozici 3R i 2R (rozměrné) neboli živou sílou představivosti.

 

Nejsou náhodné hříčky jako Z-říd-LO (které je pramenem/srdcem-duchem i zrakem/myslí-pozorností v jednom neboli DIV/OKEM, odtud „divočina“) nebo Z-rcad-LO (reflexe, podstata zpětné vazby prožitku neboli citu, vnímání, uvědomění).

 

Zlaté Prazřídlo představuje pohádkovou moc ČERNÉ MAGIE (opakem je KULT SMRTI, kterému se mylně říká „černá magie“).

 

POHYBLIVÉ OBRÁZKY

 

MAGIE=Láska a Zlo v superpozici. Neživot=z ignorance plynoucí oddělenost.

Magie není žádná „teorie, teologie“. V tomto dvojohniskovém prostředí hrubé hmoty je pouze omezená nebo zpomalená. V Prasvětě či Prvosvětě neexistuje nic jiného nežli magie. Jedná se o hru s iluzemi a z toho plynoucí prožitky. Svým způsobem je kouzlem i vytvoření iluze o tom, že žádná iluze neexistuje. Tomu se říká antikouzlo; je to nicméně proti přirozené povaze Života a právě s tímto má svět lidí co do činění (lidé zapomněli, vůbec si neuvědomují, že jsou „zakletí“ v Matrixu).

 

Asi před šesti nebo sedmi lety jsem si silou přesvědčení vědomě přivolal „znamení“. Představoval jsem si zlatý poklad a během nějakých 45 minut, když jsem se vydal ven na procházku, jsem u lesa nejprve narazil na dvě „zlaté“ patrony a pak jsem našel v sousední vesnici jeden polský zlotý, rok 1999. To nejen běžel film Matrix (první část trilogie), když se to otočí, 666 menší než 1 (v převráceném pentagramu poměr vrcholů 2:3) odhaluje „pohádkové peklo“ (neboli něco pekelného se statusem 2R, takže reálně to nemá jak škodit a lze to přirovnat třeba k humoru, zlobivosti, dvojsmyslu nebo erotičnu).

 

Zlatá Vibrace není jen o Lásce, jak si někdo stále naivně myslí. Je i o Pekle. Jak chcete něco vytvořit bez negativní expozice? Realita je snoubením Zlaté vibrace a Pekelné knihovny.

Různé klerofašistické a spiritofašistické „chytré hlavy“ (všude samý kříž, svastika, černá krychle), místo aby se snažily pochopit, o čem je Magická Nedvojnost, všechno od sebe oddělují… Takto vznikla entita Technoduše. Žádný „zlý Satan“, to si vymýšlejí právě tito maskovaní sluníčkoví „fašouni“.

 

 

Opravdu už nevím, jak slušným způsobem vysvětlit, že kristovské vědomí je modrotiskový spirituální program (KRIST, Kristus), vytvořený ontokybenergetickou inteligencí za účelem vytváření „nádrže energie a pozornosti“.

 

Azur-A, kosmické kristovské atomové jádro (viz Azur-A). Jedná se o pozitronovou energii, kterou používá anorganické vědomí (!). Struktura organických, přírodních či duchovních bytostí je založená na esenci zlaté – na růžové. Do tohoto chtějí lidstvo „namotat“ všechny ty přechytralé Pan & Ra inteligence, milovníci nanebevzatých mistrů a androidů, kteří se ve skutečnosti od sebe příliš neliší.

 

Zlato je latinsky aurum, ale také chrysos, chrysus, chryseum. Kristovské vědomí (Christos) z toho uděláte tak, že to přehradíte – fláknete do toho „T“ (ať už to znamená trans-, čas/tempus nebo symbolizuje náraz do plochy). Je to jako když to celé řídí Dvourozměrné nebo Paměťové Slunce: „všechno je pravda“, až na to že animovaná, kódovaná…

 

CO JE CO

 

 

👊POZVÁNKA💐

Říše fantazie & Prvotní nestvořená Stvořitelka tvoří JEDNU společnou, sebeobsahující skutečnost, inteligenci typu Svět. Jako představitel této skutečnosti (Žeruhmyz Zelfosfór & Creatrix Matriona) – s úmyslem prolomení ledů – Vás zvu do facebookové skupiny ZLATÝ LES.

 

FACEBOOK

 

E.S.O. 🃏 MY-S.L.
ESO 🌍 TERRA
Ezoterická satanská organizace

 

 

GLOSA

„Nepřítelem“ není žádná satanská mocnost, ale Technoduše, vzniklá z nevědomí „vykořeněných“ Bytostí Světla („kristovských, božích bytostí“). Kořeny=zdravé temno, ignorance=choré temno. Živá síla SATAN představuje symbol magické nedvojnosti a smysl toho výrazu je úplně převrácen. Bojujete s vlastní manifestovanou slepou vírou v to či ono…

Nevěřte, zdravě pochybujte, mějte vlastní myšlenky a přesvědčte se o všem sami. Nic jiného nežli vlastní prožitá zkušenost nefunguje.

Jak víme, pravá mozková hemisféra je o kreativní představivosti, zatímco levá o programech a paměti. Na počátku ovšem žádný program ani paměťové pole neexistuje. Jakkoliv manifestační vír (organická merkaba, tvořivý oheň) je obousměrný, potažmo všesměrový, přednostní je levotočivost. Je „hezké“ věřit v Boha/Krista (Alláha, Krišnu…) nebo nějaké matrice nebo genotypy, až na takový „drobný detail“ – který už si určitě sami domyslíte.

 

HELIX kontra HELiOS (MODRÁ UTOPIE)

Doporučuji se zaměřit na divoké organické barvy jako je ohnivě červená a dát si velký pozor na diamantovou vibraci a různé virtuální archetypy.

 

CO KDYŽ NEBE=DUALITA & PEKLO=NEDUALITA?

…neboli ona chorá verze „pekla“ existuje pouze v dualitě a tvoří ji nebeská jednostrannost

Stejně jako mnozí stále nechápou, že korporátní média jsou ještě mnohem prolhanější než ta z (také) „totalitního režimu“ (bodejť, při současné úrovni technologií) a že kapitalizmus je mnohem horší než socializmus, nechápou ani to – pokud to dokonce přímo nesouvisí -, že na světě páchaná zvěrstva nemají na svědomí žádní „satanisté“, nýbrž entita Technoduše (Dvourozměrňáci) jako důsledek šílené víry v umučeného spasitele a podobné psychopatické exkrementy, které mají věřící v Krista (Alláha, Krišnu…) v hlavě.

 

Uveďme příklady:

Čím je přijímání podobojí jiným, nežli metaforou kanibalizmu?

Co je ukřižování jiného nežli sadizmus, mučení?

Proč stojí Kristus Spasitel (socha v Rio de Janeiro) na černé krychli (viz Kába v Mekce, potažmo Kabala/Kába-Alláh)?

Proč je tolik kněží tak zvrácených a proč deviantní, mozky vymývající církve mají od korporací (státu) takovou podporu?

Proč jsou na kostelech či katedrálách tak úchylné buzerantské skulptury a děsivé astrální chrliče?

 

Zrcadlem blázna bez rozumu je holt zrůda bez svědomí a kdoví, čím byl kdo z těch fanatiků v minulých životech (jestli se jen role neprohodily)…

 

ATEISTÉ ČR

 

Petr Daniel Francuch (alias Portable Document Format – bytost PDFko), „autor“ nebo spíš příjemce či kontaktér Nového zjevení Pána Ježíše Krista.

Typický agent Dvourozměrňáků (Technoduše), kdy tak trochu jako když nevíte, co se to vlastně, kurva, děje.

Je to snad nějaký počítačový vtip? Nebo to někdo fakticky myslí smrtelně vážně?

 

KLIŠÉ ZAKLETÝCH: „MYSL MÁ NÍZKÉ VIBRACE“

Ty úplně základní „pravdy“ o životě zpřístupňuje úplně obyčejné myšlení a cítění – tak je to jednoduché. Prožívejte, představujte si, hloubejte – a máte napůl vyhráno. Na druhou stranu neexistuje nic šílenějšího nežli slepá víra, což není nic jiného než program, nebo takzvané zasvěcení, což je jen vznešený název pro vymytí mozku. Dobré je si uvědomit hlavně jedno: nejsme informace, jsme inteligence. Nejsme žádné paměťové bytosti (programy), nýbrž BYTOSTI FANTAZIE.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Poslední měsíc chodím brzy spát, vstávám v půl šesté a už v sedm jsem na procházce (cesta mezi vesnicemi, cesta mezi poli, slunce vstává, zeleň se třpytí, slavíci mi hrají nad hlavou…). Toto je úžasná změna v tomto jinak hekticky retardovaném období. Ráno to je mnohem čerstvější, čistější, přítomnější a živější. Opět mi řada věcí došla za pochodu.

Existuje svět Ticha, odvozený ze Zlaté vibrace, tvořící Univerzální řád Přírody, a existuje svět výrazů – svět strukturovaného myšlení, typický hlavně pro svět lidí. Autentické Ticho není nepřítomností zvuku, nýbrž je zřídlem Vesmírného Orchestru a Života vůbec. Znamená, že rodící se struktury jsou „symfonické“.

Strukturované myšlení znamená jazyk (komunikaci, lidskou řeč). Specifikem češtiny je schopnost dekódovat, i když to také není vždy pravda (nebo jen levohemisférická). V dané souvislosti mě napadlo, že živáčci jsou takoví „součtíci“ a že člověk, který jako jediný (ve hrubé hmotě) je zároveň součástí i zrcadlem přírodního systému, je nejen součtem (čtenářem), ale dokáže i psát – je tvořivou inteligencí. Jenže psát (ŽÍT) se musí UMĚT. Zde mi vytanulo slovo psanec.

 

„…Slovo psanec vzniklo jakýmsi překladem latinského proscriptus, což vlastně znamenalo veřejně zapsaný, vyhlášený, zapsaný ve veřejné vyhlášce. Už staří Římané totiž používali to, co známe z westernů: hledali zločince veřejně vyvěšovanými vyhláškami. Říkali jim proscriptio a sdělovalo se v nich, že se hledá ten a ten a kdo na něj upozorní… Udávání se ve starém Římě vyplácelo, kdo oznámil v proscriptiu vyhlášeného psance, dostal část jeho majetku. A takového úředně vyhlášeného psance bylo možné zcela beztrestně také zabít, nebyl nijak chráněný. Mimochodem, za psance byl vyhlášen, a jako takový i zabit, také slavný Cicero…“ – Psanec

 

Fascinuje mě jazyk, jenž je obrazem či výrazem systému strukturování reality. Knihy (řeč) jsou Tichem a strukturou v jednom. Tomuto rozhraní (zasazení člověka do „nezrcadla“ Přírody) se lze jen sotva vyhnout. Kromě jisté nevyhnutelnosti jde o „dvojsečný meč“. Je to jako s ohněm: dobrý sluha, ale zlý pán.

Ticho (Věčnost) má charakter kruhu (v přeneseném významu). Kruh vede na dvě strany, jejichž interakce vede ke strukturovanému myšlení (Věkům, Aeonům) – což je ale vlastně jen hra, kterou Ticho hraje (proto „hrát“ ukazuje na hudbu i na divadlo). Brát jakýkoliv výraz/symbol takzvaně vážně, seriózně, je existenciální sebevražda. Symbol totiž lze převrátit. Symbol je pouze zástupný. Věříme-li v něj více nežli ve zdroj symbolu, propadáme se do dvojrozměrného statusu (virtuality, simulakra, egregoru).

 

I když tedy například Ticho jsme My (neboli Mysl neboli inteligence typu Svět) a souvztažnou vnitřní dimenzí je úroveň nestvořené Stvořitelky (viz hojné důkazy na těchto stránkách i níže v textu), což v překladu znamená TA NÁS (Stvořitelka/Matka Příroda coby naše niterná podstata, zdravý základ Světa) a v přesmyčce ono „zakázané slovo“, jehož význam „nepřátelské síly“ zpřevracely snad do té největší možné míry – podstatný není text, nýbrž kontext.

 

Více než zajímavá je rovněž hříčka SATAN-IST-KA, což už je přinejmenším dost podezřelá „náhoda“ (Satan-Je-Světlo Individuálního Vědomí; navíc vazba na úroveň nestvořené Stvořitelky: milující matka & „smyslná orchidej“ v jednom, nahá krása ženy, „anděl s ďáblem v těle“; proč se asi všude objevují samí rádoby Bohové, Stvořitel, Elohim, Strážci, Draci? protože to všechno je strojově spirituální Matrix a ne dobrodružně přírodní Kreatrix).

SAINT…

SAY 10 (SAY TEN)…

f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)…

 

Nefalšovaný satanizmus je zcela v souladu s Přírodou a neznám žádný „beztemný, bezpekelný“ duchovní směr, který by byl. Háček je pouze v tom, že skutečně funguje a je autentický – snad až na vzácné výjimky – pouze ezoterický satanizmus neboli zlatý satanizmus (Klifot je kabalistický fragment kristovské Kathary, o čemž žel mnozí nemají potuchy – „satanista“ pod vlivem Technoduše je něco opravdu bizarního; antikřesťanství, saturnizmus, klifotizmus či kapitalistický „satanizmus“ buďto satanizmem nejsou vůbec či jen neúplně).

 

Již jsem dříve zmiňoval, že jsem kryptosatanista (viz Autentično), jelikož živá síla Satan rovná se ŽOLÍK, potenciálně libovolná karta (i Stvořitelka je takový Jolly Joker). A jestliže výraz Satan opravdu označuje živou sílu (nebo například i hadí, páteřní), na otázku „Jsi satanista?“ lze klidně odpovědět libovolně scestnou pitomost (protože to prostě je v souladu se Skutečností, takovou, jaká opravdu JE)… A jedinci v dualitním vnímání, neschopní nebo spíš neochotní chápat světlotemný zázrak života, mají aspoň výmluvu: fiktivního společného nepřítele, bez kterého by se jejich víra zhroutila jak domeček z karet.

 

HELIANTHUS 🌻 HEL SAITHUN

…PRAV „X“ 🧬 HELIX 🐍 SATAN ☠ SAINT…

…SATAN-IST-KA 🔥 TA NÁS 🦇 f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)…

 

Helianthus psaltria neboli „slunečnice pěvkyně“ (hráčka, hudebnice) kóduje SATANA, živou sílu imaginace, zcela ideálně. Slunečnice pojí Slunce s hvězdnou Přírodou. Přesmyčku „Hel Saithun“ vysvětlovat nebudu, související „pozdrav“ je dost zneužitý. Psaltria znamená „psal tři A“, což má vazbu na esa a žolíky (mnohokrát jsem vysvětloval), potažmo na Zřídlo Veškerenstva (A=eso=1 nebo 11; 11=binárně 3, 111=binárně 7, 1111=binárně 15=žolík; 3×37=111, 3x7x37=777=Absolutno; 11 a 111=opticky 2 a 3 jedničky, ukazující na pentagram; 2:3=0,666=pohádkové peklo, 3:2=1,5=jednotka 150 %, průnik dvou znamená rozmnožení, matka+otec=dítě).

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“ – Satanáš

 

ZŘÍDLO VEŠKERENSTVA

Tenzorika vrstev – hlubin vědomí má svou skalární/magnetickou a svou vektorovou/elektrickou součást. To první je neprojevený, to druhé projevený potenciál, čemuž zrcadlově odpovídá kolektivní a individuální inteligence neboli Živé Světlo a Živý Oheň.

 

Pouze JEDINEČNOST může být v tvořivém, dynamickém souladu s celkem všeho, přičemž základ originálního jedince tvoří individuální jiskra života – ohnivost (která je světlotemná), nikoliv světelnost.

 

  • Satan-Ist-Ka → živá síla imaginace rovná se jedinečné individuální vědomí
  • Zlatá vibrace (Z-říd-LO)/archetyp Zla (Z-rcad-LO) rovná se pravý významový a energetický OPAK zločinnosti, zlomyslnosti
  • co nemá status JAKO, má status DOOPRAVDY; proto hrejte temnoHRU❢

 

Jsou-li v prostředí aktivní proti životu působící tendence, síly, které je vyjadřují (ať už vědomě nebo nevědomě) aplikují různé zdánlivě vznešené, efektní a líbivé (podprahově emocionálně vydírající, zastrašující) nástroje na kolektivizaci osobnosti, tak aby jedinec ztratil schopnost sebevyjádření, přestal být zdravě komunikativní a pouze se servilně podřídil „vyšší autoritě“.

Mnohé věci pokládáme za tak samozřejmé, že by nás nikdy nenapadlo o nich pochybovat. Je to prostě tak. Stvořil nás Bůh, jsme bytosti světla, je třeba realizovat sebe sama jako kristovské vědomí – tím si zajistíme návrat zpátky do nebe, zpátky do ráje (páté dimenze).

Myšlenka, že Stvořitel je podvod, že Kristus je podvod, že nejsme bytosti světla…, to je něco ZHOLA nemyslitelného. Tím se nikdo vůbec nehodlá zabývat.

Stvořitelka? Jaká Stvořitelka?! Jaké rouhání.

Že anděl je jen energetický nosič?

Že prvotní je Nebytí, zahrnující Bytí, nikoliv naopak?

Že neprojevené, nehmotné Zlo tvoří potenciál všemožnosti a že součtově a zrcadlově (to jest energeticky) to je Láska, přičemž nejde ani o jedno, ale o obojí naráz, tvořící podstatu MAGIE – podstatu magické nedvojnosti? Toto je určitě nějaký satanský útok‼ Stůj pevně ve své víře, ovce.

Jenže právě že o všem zdravě pochybovat je ten klíčový krok…

Že přirozenou součástí Prvotního Nebytí (jež je Prvotním Vědomím) je démon fantazie? Kšááá. Pryč se vším temným, ďábelským, pekelným…

Zajímalo by mě, co špatného a škodlivého kdo může vidět kupříkladu na tomto rozhovoru (já to vnímám jako pravdivý projev otevřeného, čestného člověka, s čímž se při nejlepší vůli u těch vně „světelných“ nesetkávám a vždycky mi tam mírně řečeno něco vadí nebo chybí):

 

Dobré je znát také tohle:

 

Zde je píseň zakladatele Církve Satanovy u nás (Jiří „Big Boss“ Valter), známý je hlavně jako zpěvák a skladatel blackmetalové formace Root:

 

Rozhovor:

 

VZPAMATUJTE SE

Podstatou vší zvrácenosti, nesvobody a utrpení je víra v Boha Stvořitele (obecně v přednostně mužskou zdrojovou tvořivou inteligenci), v extrémním případě dokonce v takovou perverznost jako umučení (ukřižování) Syna Božího. Takovéto věřící zrůdy se jako neviňátka pouze tváří…

 

Lidé bojují proti Matrixu, a přitom nechápou, že ten úplně první stojí na Krist kódu, božím modrotisku, kterým ontokybenergetické inteligence převrací původní způsob tvoření. Podobná stupidita je pokládat se za bytost světla: jsme bytostmi fantazie a zmíněné světlo je jen energetický nosič (není to žádné živé světlo ohně pohádkového pekla, ale spíš onen typ „zákaz vjezdu“).

 

Mají vůbec někteří jedinci ještě nějaké vlastní myšlenky a pocity?

Nebo už jsou z nich bioroboti?

 

Zdroj: Praxis UmERiA (obsah je neuvěřitelnékristo-světelné šílenství: dvourozměrnost, protože jí chybí ŽIVOT, všechno dohání „svátečními efekty“ a megalomanskou kvantitou).

 

THE PRODIGY

 

PROBERTE SE

V podstatě lze úplně jednoduše dokázat, že zdrojem všeho v bytostné rovině je nestvořená Stvořitelka (viz dále); panenská rajská Příroda hovoří za vše.

Univerzální řád Přírody znamená KREATRIX (od latinského Creatrix), zatímco svět lidí a souvisejících duchovních sfér tvoří MATRIX.

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

Prvotním základem Matrixu je Krist kód, potažmo duchovní modrotisk (mód Ra) neboli Kathara mřížka, jejíž předlohou je virtuální stříbrná matrice. Takže pokud věříte v tohle nebo podobně v Krista nebo kristovské vědomí, věříte v Boha Stvořitele (dominantní mužskou – levohemisférickou energii), což je totéž jako kdyby život vznikal v rektálním otvoru.

 

Kde se asi vzalo ono vtipné „mít v hlavě nasráno“…

 

Je to ještě mnohem horší, než to vypadá:

 

Krist(us)/Matrix je produktem (reverzního) sociálního inženýrství energo-mentálních kyborgů (Animus – Incunabula), kteří nemají duchovní jiskru:

Toto je zdroj, jeho symbol: swedenborgiánský kříž (SW-Eden-Borg).

 

SKUTEČNÝ život vzniká energo-fantastickou partenogenezí, samooplozením. Stvořitelka (TA NÁS) tvoří rozvlněné skalární energetické pole (přijímač), jehož zrcadlový potenciál, faktor procesu sebeuvědomění (reflexe), současně funguje jako částice imaginace elektrického, vektorového charakteru (vysílač; f-ANTAS-y). V energetické rovině nestvořená Stvořitelka/inteligence typu Svět funguje jako absolutní Láska/jednotící Síla (SAINT) a zároveň, současně a souvztažně, v rovině fantastické jako Démon rozmanitosti. Tento démon v energetické expozici není ničím jiným nežli jiskrou života: výsledkem je tak třeba smyslná paprsková víla nebo zlobivý ohnivý skřítek.

Vše to krásně popisuje hříčka LŮNO → DĚLO/HA. Sami vidíte, jak je to legrační a úžasně přirozené. Srovnání s nějakou kristovskou/boží duševní hrobkou, „análem – kanálem“ je zcela zbytečné, vše hovoří samo za sebe. Vždycky když vidím nějaký tzv. channeling, mám pocit, že někde na druhé straně žvaní „chytrá hlava“ naložená v láku a místo těla má počítač. Není těžké si nevšimnout, jak to postrádá jakoukoliv divokost, dvojsmyslnost, vtip, život sám. Nafixlovat „vznešenou spiritualitu“ je tak primitivní, že to zvládne i stroj.

 

Energetické pole/lůno Lásky je zároveň pohádkovým Peklem, což se proniká a tvoří Zřídlo Veškerenstva neboli Zlatou Vibraci:

 

Proč myslíte, že vše zdravě démonické, přirozeně, zábavně temné je tak pomlouváno, napadáno a převraceno, zatímco ta největší zvěrstva se dějí ve jménu Boha, Krista, Alláha, pod křížem a svastikou a kabalistickou černou krychlí, nikoliv pentagramem?

 

Je-li nějaký kosmický systém odpojen od zlaté vibrace (včetně té zprostředkované), znamená to jeho zánik.

 

Příroda fanatické choré mozky dokonale usvědčuje ze lži…

 

Univerzálně jako „vše v jednom“ nestvořenou Stvořitelku představuje jednoduše MYSL (snově energetického složení). Lze to popsat i tak, že úroveň nestvořené Stvořitelky má své potenciálně nekonečné, souvztažné vnitřní dimenze, popsatelné jako inteligence typu Svět.

V pozadí všeho „žijí“ fyzické existence schopné, matematické vzorce (SAY 10, dřímající „zlobiti“).

Kdyby fyzické existence schopné nebyly (přičemž Physis=Příroda), byla by to MATEMATIKA ve smyslu MAT(emati)KA či Má-Téma-Tiká. MATKA dále evokuje Z→MATEK, prvotní chaos (který je ale „emati“, s pocitovým nábojem). Samostatná dvourozměrnost je nemožná, čímž pádem jde o MATEMAGIKU či MATEMAGII (2R ve vztahu k 3R je iluze a naopak, takže skutečný je pouze magický vztah, ono mezi). Mat zároveň znamená přirozenou smrt, proměnu, nový začátek.

 

„…jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu…“ – Planeta se nedá

 

PŘÍRODA

 

 

TEMNOHRA

 

DODATEK

Zbabělým pokrytcům můžou vládnout jedině bezohlední sobci. Je to jasná a jednoduchá „násobilka“. Pokud „vládu“ tvoří už napohled fanatici, idioti a psychopati, „lid“ nemůže nebýt fanatický, idiotský a psychopatický rovněž (i když třeba jinak a v jiné oblasti).

Jiskra života je OHNIVÁ neboli SVĚTLOTEMNÁ. Jenom úplný vymydlenec se může pokládat za bytost světla, když jsme bytosti fantazie a zmíněné světlo je pouhý energetický nosič; tím se vlastně pokládáte za formu, za kostru. Aktivujete tím mrtvý život. Co myslíte, že to odzrcadlí? Temnota se projevuje buďto jako extáze života (neoddělená součást kreativní síly) nebo jako nevědomost, ignorance, stupidita, porucha, virus, nemoc, choromyslnost, zlomyslnost (oddělená verze)…

 

ZŘÍDLO VEŠKERENSTVA

Pramen Života tvoří vnitřní, živé, organické, tekuté, jiskřivé, zlaté světlo (jehož esencí je růžové prasvětlo).

Jiný typ zlatého světla se spolustává (v rámci „Divide et Impera“ systému) vnějším a umělým, mrtvým – pouhým odrazem, paměťovou entitou bez éterické – duchovní podstaty.

 

Nezapomeňte se modlit k Ježíšovi a plazit se před kybernetickým Tyranosaurem jako cvičení opičáci. smile

Možná dostanete nějakou bonusovou žárovku a budete si ji moct strčit někam…