Zlatý les: Sousedství hvězdných vesnic

K řádnému „provětrání kebule“ doporučuji texty autora Aolian, točící se kolem Univerzálního řádu Přírody, přírodních bytostí, Praduše a Technoduše (pozor na falešnou pátou dimenzi) – kterýžto fenomén by vůbec neměl existovat a já jsem přišel na to, kde jsou chyby. Problém vyřešen. Nyní záleží už jen na bytostech, zda budou i dál lpět na slepé víře ve spirituálně-technické nesmysly, nebo se konečně vnitřně seberou a uvědomí si nedozírné možnosti Říše fantazie, kterou JSME…

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

TEXTY

 

Nyní uvedu dvě fakta, která postupně různě rozeberu (aneb všechno se vším souvisí).

Zaprvé, organická rajská/přírodní realita (Ohnivý ráj – plnospektrální 5D) vzniká spojením Zlaté vibrace s Pekelnou knihovnou; tyto stránky jsou snad jediné v tomto „vesmíru na konci světa“, které informace tohoto typu vynáší na světlo (proto také kompletní autentickou genetickou šroubovici představuje ohnivý Helix a ne diamantový Skylix, jak se různé podivné existence snaží lidem podsunout; nejjednodušší třírozměrné těleso, čtyřstěn, jako jediné z rezonančních/platónských těles je duální samo se sebou, znázorňuje Magickou Nedualitu, a představuje hologram živlu ohně; pekelnost souvisí s divokostí a div/oký evokuje Zřídlo duchovního prasvětla, přičemž zřídlo má současně a souvztažně význam pramen/srdce i zrak/mysl; všichni stále zapomínají, že neviditelnou podstatou či středem všeho je Zlatá vibrace neboli Zlaté prazřídlo, takže logicky struktura musí fungovat na bázi „neopačného opaku“; kdo se vyhýbá fenoménu pekla, vyhýbá se současně i zlaté vibraci, což dohromady tvoří systém Absolutno-NE-Absolutno; všechny ostatní systémy jsou v podstatě „odpadkový koš“).

Zadruhé, tento Antisvět lidí je tak těžké osvobodit, jelikož lidé podvědomě pokládají otroctví za svobodu; kdyby vězni nesdíleli tytéž klíčové vlastnosti jako dozorci, žádný totalitní (autoritativní) režim by neměl jak vzniknout.

 

DOPORUČENÉ

 


 

„…Přečtěte si jeho komentář, ve kterém se mimo jiné zabývá tím, že současná vládní opatření jsou zřejmě protiústavní a stávající vládní opatření proti šíření koronavirové nákazy může být i nezákonné…“ – KOMENTÁŘ právníka Tomáše Nielsena: Vláda dělá vše, co může, aby veřejnost zůstala vyděšena a bez informací

 

HLAVNĚ KDYŽ TO MAJÍ V HLAVĚ V POŘÁDKU

 

☠🔥😈 CHYTRÁ KARANTÉNA 🖕🖕🖕

— aneb fízlovací elektronický protektorát

 

👊 FACEBOOK 🇨🇿


 

DVĚ LETADLA, TŘI MRAKODRAPY

 

V tomto chýlícím se mezidobí největšího globálního aktu (kromě těch válečných) v historii lidstva a podvodu většího než 11. září lze podle mě očekávat jednak „návrat do minulosti v NOVÉM“, pokud jde o vnější fungování, jednak pravděpodobně vytváření čím dál větší duchovní propasti. Takže bych tipnul, že dojde k velké obnově křesťanství (nikoliv církve či instituce) a k oprášení myšlenek PRAVÉHO komunizmu (neplést s nálepkou „komunistické“ perzekuce či s komunistickou ideologií/demagogií). Jaká sračka je kapitalizmus – neslučitelný s duchovní stránkou – už snad došlo i šimpanzovi…

 

 

KSČM

Poznámka: pro mě jako stoupence infernální životní filozofie (ezoterický satanizmus) je pozoruhodné hlavně to, že jak satanizmus, tak komunizmus (od slova communis=společný) lidé znají vesměs pouze v jejich „fake“ verzích. Je více než jasné, že kdyby lidé byli zdravým způsobem duchovně a přírodně zaměření, tak by komunizmus dokonale fungoval. Je to účelově zaměňováno s egalitariánstvím (rovnostářstvím). Navíc v době internetu už nemá žádná pseudo „komunistická“ (ani jiná) diktatura šanci. Komunizmus není utopický, ale ideální a v minulosti nefungoval pouze kvůli prachmizerné kvalitě lidských volních vlastností. Je to podmíněno v první řadě čestností a zdravou vnitřní sílou – probuzeným „duchovním ohněm“. Je jasné, že komunizmus zbabělců, pokrytců a prospěchářů se nakonec stává zvrácenou parodií. Je logické, že čím je něco – jako takové, původní – pravdivější, o to horší je onoho zneužitá verze a o to víc to láká záškodnické entity: proč používat něco podřadného, když mnohem účinněji mohu tutéž manipulaci provést s něčím prvotřídním?

 

VŮLE

 

SVOBODA

 

Čistá forma křesťanství nebo čistá, nezkažená forma jiné víry/náboženství se jeví jako ideální přechodný kolektivní základ. Nicméně se jedná o duchovní úroveň, kterou je třeba dále překonat a individuálně rozvinout. Patrně to souvisí se slunečními cykly. Pokud budou lidé opět pouze neproduktivně spojovat „světlo se světlem“ a „pozitivitu s pozitivitou“ a pokud budou jen slepě věřit, místo aby zapojili fantazii a pochopili, že Absolutno je sebepřevrácené (je sebou a HROU na svůj opak zároveň) a že sebetvoří (viz text Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě), v podstatě se takto definitivně uvězní ve vlastní slepotě a sami eliminují (až na hranici ztráty duchovní svébytnosti; u „korytářů“ mám pocit, že mnozí se ještě budou modlit o „milosrdný restart“, kdo by totiž chtěl někde v bezpřírodní simulakrové duševní hrobce dělat „služebníčka“ nějakým syntetickým monstrům).

Poznámka: proto pozor na infantilní „pozitivní“ verzi 5D, tekuté světelné krystaly nepochází ze Zlaté vibrace (obávám se, že pochází z Modré), živé světlo a krystal je totéž (krystalická inteligence). S krystalem je třeba spojit fluidní ohnivou inteligenci, výsledkem jsou tekuté ohnivé krystaly. Zlatá vibrace znamená vnitřní, živé, organické, tekuté, jiskřivé, zlaté světlo (plazma) – jiskřivost se úplně opomíjí (fluktuace potenciálů kvantového vakua znamená emergenci/excitaci částic imaginace, což je fantastická expozice duchovního ohně – jiskry života).

 

 

NE/HIERARCHICKÁ STRUKTURA MÍSTNÍ VESMÍRNÉ VLÁDY

 • (…vnitřní dimenze fantastična… – inteligence typu Svět, MY – já, ty)
 • Praduše/Stvořitelka z Přírodního Vesmíru (místní Praduše potřebuje emancipovat, velký pozor na Technoduši s její diskrétní, falešnou nedvojsmyslnou spiritualitou)
 • Jinový Pramen – Plamen, Vládkyně-Strážkyně-Správkyně-Bohyně, Živa – úžasná Příroda, Slovanství
 • Jangový Pramen – Plamen, Vládce-Strážce-Správce-Bůh, Veles – fantastické Podsvětí, Pohanství
 • Luciel/Lucifer (andělská vůle, akce) & Aramiel/Michael (andělská láska, ochrana)
 • bytosti Centrálního Slunce (toho, které má integrovaný fantastický temný aspekt)

Většina inkarnovaných na svůj vnitřní vývoj doslova SERE…

 

POZOR na

 • umělé zlaté světlo (které se živé jen nazývá)
 • stříbrné draky (kteří jsou moudří a vznešení pouze na papíře, v reálu pravý opak)
 • Go (Wej-čchi)
 • Anu „glóbus“-šroubovici
 • záměnu duchovní podstaty-srdce (5D/multiD) se srdeční čakrou (4D/multiD)

 

„…Včera tekla řeka pouští, dnes proudí lesem; je to úplně jiné. Včerejší zkušenost by neměla zůstat navěky vaší definicí; jinak jste odvčera mrtví…“ – Inteligence – otevřenost bytí

 

Jedině do morku vypatlaný psychopat může toto nechápat a nevidět…

 

Proč tvrdím, že ke sjednocování bude docházet pouze na povrchu a ve skutečnosti bude vznikat duchovní propast (jakkoliv tím, že o tom píšu, existuje pranepatrná jiskřička naděje…)? Poněvadž vcelku jednoduchou argumentací lze JASNĚ PROKÁZAT charakter Zdroje Života a z toho vyplývající smysl, který téměř všichni vnímají úplně naruby:

 • satanský=psychopatický=predátorský=parazitický rovná se největší lež na světě
 • SATAN=univerzální životní princip (nikoliv bytost ani egregor)=živá síla imaginace=hadí síla (páteřní napojení)=synonymum magické neduality (neboli samotného Absolutna či Univerza/Multiverza)=archetyp zla/nikoliv konání zla (fantastické peklo, potenciál všemožnosti)=pohádková moc černé magie

 

Lidé nejen že nemají žádnou zdravou „infernální hrdost“ – vůbec nad věcmi nepřemýšlí, stále pouze slepě věří a papouškují. Pro většinu z nich to egregory jako Pán Bůh/Kristus Pán (apod.), Světlo, Láska a pozitivní duchovno končí. Což má ale blíž k maketě nežli živoucí skutečnosti. Jaká síla to asi zbavuje toho zdravě divokého, dvojsmyslného, hravého, zábavného, fantastického, vzrušujícího, dobrodružného? Taková, která má nejdál k tomu to pochopit: síla podobná umělé inteligenci.

 

 

Počátkem všeho je na sebe zaměřená pozornost neboli sebe pozorující přítomnost, což se projevuje jako Zřídlo Veškerenstva neboli Zlatá Vibrace:

FOKUS (focus) znamená nejen zaměření, ale i OHNISKO nebo PEC.

Pec souvisí nejen s peklem, ale i s pekelnými centry (pekelnými knihovnami). Zde se automaticky mluví o energetických centrech nebo o čakrách a z těch veřejně známějších osobností expertem na tomto poli je či byl Petr Chobot, asi do roku 2015 patřil mezi mé oblíbence. Ovšem pech už znamená smůlu a chobot jako sosák může ukazovat na energetický parazitizmus. Navíc v tom může strašit nějaký astrální dvojník (hromadné meditace jsou perverzní, nejlepší je být individuálně v meditativním stavu). U řady klíčových jedinců, spojených s možností planetárního posunu, jsem si tohoto pravidla všiml: jejich „občanské jméno“ je jakýmsi způsobem „dvojkódované“ (něco jako rozhraní). Třeba Vacek/Kecav si lze také vysvětlit, jako že kecám, tedy si vymýšlím (čtenáře to aspoň neobírá o svobodnou volbu). Verzi v-ACE(eso)-k skoro každý asi chápe jako nějaké vykonstruované samožerství, byť s Martin/Nitra-eM to krásně sedí (teprve teď jsem si uvědomil, proč mi tak ladí zkratka Ezoterické satanské organizace, o čemž se zmíním na konci).

Poznámka: různí pošahaní světelní ezoterici a lidé kolem světelného spirituálna prý jdou nesmyslně proti sobě, místo aby spolupracovali. Opravdu? Nejspíš jste asi všichni spadli z Měsíce na hlavu. Předstíráte beztemnost, a přitom to vůbec není pravda (to sami ve svém „zahaleném“ soukromí víte nejlíp). Nemáte temnotu vyřešenou a moc dobře to víte, takže už byste té komedie mohli nechat. Prolhané „bytosti světla“…

 

Mnoha lidem by nesmírně prospělo, kdyby si KONEČNĚ už něco zjistili o nefalšovaném satanizmu. Dokáže to obrovsky „proluftovat“, inspirovat, zdravě nakopnout, probudit, zbavit se pout, předsudků… Představa všestranné světelné bytosti nebo nějakého univerzálního Krista je totálně scestná, utopická a nereálná.

 

ZLA TO aneb PEKLO aneb PEC10 aneb SAY TEN

— realitu tvoří hodné zlo/bity❣ (…není divu, že kdo nezlobí, je otrokem těch nejstupidnějších orangutanů; vždyť ZLOBIT je základ všeho zdravého a přirozeného)

Organická rajská/přírodní realita (Ohnivý ráj – plnospektrální 5D) vzniká spojením Zlaté vibrace s Pekelnou knihovnou.

Antisvět lidí představuje důsledek porušení – nerozpoznání zmíněného fantastického, zázračného pravidla.

 

„…Autentický reálný život by měl fungovat na bázi pohádkového hororu: zahrnovat jak pohádkové věci, tak ne-destruktivní hororové (což znamená, že nedochází k ničemu škodlivému nebo úkornému na úrovni energie, hmoty ani psychiky)…“ – To, co spí a to, co sní

 

Praduše tohoto Vesmíru či Mnohovesmíru, jelikož opomenula konstruktivně pekelný – temný aspekt, se „…zapletla do romantických iluzí stříbrného vlákna…“ (viz Zlatá vibrace).

Následkem toho související tvořivé inteligence začaly tvořit (nebo spíš znetvářet) pevně předdefinovaný (prefabrikovaný) Matrix, ten úplně první založený na tzv. Krist kódu, potažmo virtuální stříbrné matrici, která byla záhy „napadená“ (prvotní virus). Autentické tvoření je ale hyperprostorové (vše v jednom), žádnou tzv. podporu nepotřebuje a původní je tím pádem Kreatrix (analogový, primárně levotočivý směr představivost → paměť).

 

Stříbrná matrice (Krist/Matrix) způsobila zrod Technoduše, jejíž přirozeností je protisměrné prostředí (digitální, pravotočivé). Technoduše je jako 2D bytost – počítač.

 

 

Potenciál všemožnosti (ŽIVOT sám…), který nemá jak vzniknout ani zaniknout, má svou neprojevenou a projevenou podobu. Neprojevená má součet nula – ani pozitivní ani negativní, tudíž lze hovořit o přirozené rovnováze, nestrannosti. V kontextu zpětné vazby prožitku to známe jako různé harmonické pocity. Toto je duchovně či ezotericky založeným jedincům jasné, jenže bohužel jde jen o půl pravdy (vlastně většině duchovním lidičkám není jasné ani to).

 

Co asi dělá s realitou ta nerozpoznaná druhá půlka?

 

Projevená podoba tvoří nemožný i možný výčet všeho: fantazii se meze nekladou. Nyní se objevuje skutečná záhada. Jak někdo může věřit, že v nějaké nebeské (andělské, boží, světelné…) realitě je možné vše, když není? Ve skutečnosti tohle není víra, nýbrž přetvářka, pokrytectví, předstírání. Neodráží to skutečný život, je to pouhá MASKA: lež, klam, sebeklam, nevědomost, v krajním případě nemoc, virus, porucha, choroba…

 

PĚT KROKŮ VPŘED A ČTYŘI ZPĚT JDU PODÉL PLOTU
vítr mne rve a řve: Dál nechoď, nechoď dále!
– proč právě teď bůh seslal takovouto slotu
když spěchám stát se králem na maškarním bále?!

Ten svinský vítr! Kéž by aspoň chvíli nevál
dlaň tisknu k masce, jež tak bolestně mne vězní
a dál podzimní nocí kráčím na karneval
v té nejkrutější ze svých masek – totiž bez ní

(J. H. Krchovský)

 

Ani v ráji není vše možné, jelikož je fyzický. Vše možné je pouze v nehmotném pekle.

To, že je vše možné, není ale totéž jako to, že se všechny možnosti realizují – že je někdo vůbec realizovat chce. Další velkou záhadou je, proč když byť jen použiji slovo temnota nebo ďábel, spousta lidí to hned chápe jako nějaký útok. Skutečný útok spočívá v předstírání bohorovnosti a okrádání slabých o jejich vůli (pozornost, energii) ve jménu „lásky a dobra“: nikdy nesmíš být nevyrovnaný, rozporuplný, negativistický, buď slušný a diskrétní…

 

Harmonický pocit a pekelné nehmatatelno (dæmonium) existují naráz, současně a souvztažně, takže se obousměrně, oboustranně reflektují. Lze to chápat jako pohádkové peklo nebo realitu, řídící se „zákony pohádkového hororu“.

Pro ty, kdo chápou princip magické neduality, je to něco fantastického.

 

Fyzické existence schopné, pohádkové peklo se manifestuje jako ohnivý ráj, ve kterém je opravdu vše: jak úžasná příroda a světy hmoty a mysli, tak nebeské sféry a pekelná podsvětí.

 

Masky duality, loutkované stínovou vůlí, Život pouze hrají – nežijí, a tak Hra žije je.

Pročpak jen asi právě TO či ONO je něčí tak neskutečně „ořezanou“ volbou v říši nekonečných možností?!

 


EZOTERICKÁ SATANSKÁ ORGANIZACE

E.S.O. 🃏 MY-S.L.

Neznám nic kouzelnějšího než les, ve kterém je podle mě „skryté“ snad úplně všechno.

Les se latinsky řekne silva, což je pouze podobné anglickému silver (stříbro).

„…Když se zadíváte na souvislé pásy lesa, můžete nad nimi spatřit pulzující stříbrný oblak. To je aura éterického těla lesů…“ – O Nebeské klenbě a nových poznáních

Toto je zjevně hacknuté Technoduší, která je ztělesněným synonymem stříbrné „foto-vibrace“ (dvourozměrného života). Oblačný pás jsem viděl a byl spíš v duchu šedo-hnědo-černo-průsvitno-5D. Astrální zrak to může vnímat jako něco stříbrného (nepřítomná duchovní podstata, jiskra života), nicméně úroveň to je éterická.

Ve vyšších (niternějších) úrovních, což vůbec nemusí souviset s dimenzionalitou, je lesní aura zlatého charakteru.

 

Zlato je latinsky aurum a mimochodem i chrysos, chrysus, chryseum. Opět se to pouze podobá výrazům jako Christ, Christos, Kristus. Tak jako silva není silver, chrysos není christos.

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

 • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
 • Dogma-I-am-God
 • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

Zde může čtenář krásně vidět, jak je „kýmsi“ kopírována, napodobována a překrucována podstata Univerzálního řádu Přírody. Technoduše neznamená jen technokratizmus, znamená i umělou spiritokracii (Matrix a Krist kód je totéž).

 

Zlatá vibrace se spojuje s Pekelnou knihovnou (která má nehmotný, optický status), čemuž v genetické rovině odpovídá dvojitý HELIX (Hell „X“), což se překládá jako strukturovaná řeč, konkrétně lidský jazyk. Proto analýza slov může ledacos odhalit. Za vším ale není nic jiného nežli Nekonečné, Nahé Vědomí (které se hmatatelně projevuje jako magická Příroda neboli Ráj) – nějaké matrice nebo kristovství, to vše je jen umělý filtr, jako když vodník lapá duše do hrníčků…

 

„Někdo“ (paměťová-zrcadlová entita kosmického/antikosmického vše-podvědomí/nevědomí) se naboural do holografické knihovny (s)Tvoření.

Ženskou koncovku -a transformoval v mužskou -er (transformace=T, viz chrysos:chrisTos).

 

Pro zajímavost uvádím úryvek z textu Kdo jsi a proč jsi zde? (spousta moudrých a pravdivých věcí a najednou prásk, zhovadilost nejtěžšího kalibru); kontaktérem je Petr Daniel Francuch, zpracoval Ivo Aštar Benda:

„…Jestliže jste ve styku s pravou Niternou myslí, měli byste dostat následující odpověď:

„Uctívám Pána Ježíše Krista, kdož má mnoho jiných jmen, kdož je Nejvyšší a Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Velitel a vládce všeho, co je, včetně všech pekel, veškerého negativního stavu a všech oblastí zóny vymístění“.

Taková nebo podobná odpověď musí přijít. Musí to být Pán Ježíc Kristus, Nejvyšší, Jediný Bůh Nedělitelný. Žádná jiná odpověď není přijatelná. To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Alláh, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším. Buď to přijmete, či nepřijmete. Máte svobodu volby. Pokud to přijmete, můžete v bezpečí pokračovat. Pokud ne, bylo by lépe, kdybyste tuto metodu nepoužívali, protože byste mohli být svedeni negativními entitami a duchy, kteří by mohli posílit a potvrdit vaši vlastní zavádějící víru či cokoli máte. Takovéto posilování a potvrzování je krajně nebezpečné pro váš budoucí duchovní pokrok, obzvláště po vašem odchodu z planety Země. Mohli byste se nalézt v daleko horší situaci, než v jaké jste kdy byli v průběhu vašeho pobytu na planetě Zemi. To je důvod, proč vás kvůli vám samým důrazně nabádám, abyste dále nepokračovali v používání této duchovní metody, pokud nemůžete z celého svého srdce přijmout tento fakt o Bohu…“

 

Tento Nejvyšší by zasluhoval kulku mezi oči.

Absolutno je inteligencí typu Svět, jejíž souvztažnou vnitřní dimenzí je úroveň nestvořené Stvořitelky. Ta je tím nejvyšším a nejnižším zároveň, jelikož to Věčné má charakter kruhu (proto se každá falešná entita vždycky tak trapně prozradí).

Přechodníkový překlep „Ježíc“ není určitě náhodný (proč se tak ježíš, vole?; kdysi jsem taky komunikoval s vyznavačem Krist kódu, který několikrát „omylem“ napsal Krast – jako krást?; vztah Pámbů – poddaní také působí velmi zdravě: Pán Nevzniknutelný shlíží milostiplně na své věčné služebnictvo; kdo s kouskem úcty v těle může věřit v takovouto mrzkou oddělenost? ZLATÉ PEKLO). Nechápu, čeho tím vydíráním kdo chce docílit (nehledě k tomu, že „nikdo nezabrání“ chorému Nejvyššímu v realizaci jeho chorého plánu: dosažení totálního negativního stavu). Údajný Bůh – Stvořitel, to je úplný klub buzerantů. Kde je nějaká ŽENA? Život vzniká energo-fantastickou partenogenezí (energetické pole=lůno, fluktuace potenciálů=ohnivá jiskra=fantastický démon; přičemž obojí je JEDNÍM).

 

Žádný nebeský Bůh ani matrixoví Architekti.

…úžasná… MYSLꜞ …pohádková…


 

FACEBOOK