Zlatá vibrace

TAK – A JE TO TADY? Určitě si mnozí vzpomínáte na konec „galaktického roku“ 2012, kdy mělo dojít k přechodu do páté dimenze. Nic viditelného se nestalo a pozdvižení postupně vyšumělo… Dokonce jsem se pak o všem bavil i s Romanem Prymulou, mým dlouholetým šachovým spoluhráčem, který situaci občas letmo sledoval. Nyní šachy probíhají na poněkud jiné šachovnici

 

ŠACHY S LIDSKÝMI BYTOSTMI

„…Já vám navrhnu tento speciál: V ČR ročně umírá 30 000 pacientů na nádor. Jsme pyšní na těch 60 000, které vyléčíme, ale 80 lidí denně zemře, to je každých dvacet minut jeden. Představte si ráno zprávy v šest hodin, kde oznámí: Vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 lidí, v 6.20 čekáme, že zemře další, teď nám hlásí, že umřel pan Novák ve Vysokém Mýtě. V 8 hodin to bude o dalších šest víc. A k tomu by se říkalo, že pacienti mají chodit pro rohlíky se lněným sáčkem, ve kterém není žádný karcinogen. Dovedu si představit jakoukoli fámu. Ale 300 lidí umírá v zemi denně přirozenou obměnou…“ – „Česká televize se naprosto zbláznila,“ prohlásil lékař a senátor Žaloudík v zásadním projevu. Velký koronavirový podfuk míří k hořkému finále

 

VÍCE

 

ŠACHY S FIGURKAMI

„…Mistrem ČR se tak stává Slavia Hradec Králové ve složení IM Nun (2366), FM Vacek (2329), FM Prymula (2308) a Kořínek (2247)…“ – CZECH OPEN 2007: Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

 

Málokdo si bohužel uvědomuje, že kolem přechodu do páté dimenze se to všechno stále točí (zdrojová inteligence sama o sobě nic jiného nežli Ráj netvoří a pátá dimenze je základ: XYZprostor + pohyb + představivost). Až na to, že se

 • vyskytla řada chyb archetypálního rázu, kterým je třeba prakticky porozumět a tím je odstranit
 • tyto chyby jisté technokratické síly využívají k udržení statusu dvojohniskové reality, duality 3D/4D s rozpojenou bílou a černou dírou, fyzicky mimo „rádiový signál“ Velkého Centrálního Slunce (dualita původně v rámci 5D existuje na bázi emulace – bázi hry, ovšem s plným genetickým potenciálem a mozkovou kapacitou)

 

VĚK ZLATÉHO SVĚTLA

 

 • to, že se to v lineárním čase nestalo doslovně, z duchovního hlediska není až tolik podstatné
 • PRAVÁ či spíše KOMPLETNÍ pátá dimenze není polarizovaná pozitivně, ale ohnivě a je tím pádem tvořená nikoliv tekutými světelnými, nýbrž tekutými ohnivými krystaly (jiskřivým světelným plazmatem)

 

Hraje se o rajskou 5D založenou na ohnivých sekvencích DNA (genetické knihovny). Světelné sekvence jsou utopie. Něco jiného jsou informační světelná vlákna (struny) anorganického charakteru a něco zcela jiného je individualizovaná organická bytost.

 

Chyby existují dvě zásadní:

 • metatronické kódování, což má vazbu na polospektrální jangové světlo, nikoliv plnospektrální ŽIVÉ
 • stříbrná matrice či vlákno, potažmo kristovské vědomí (klíčová je ZLATÁ VIBRACE a vědomí je prostě vědomí, NAHÉ a nekonečné)

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

 • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
 • Dogma-I-am-God
 • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

Dvojohnisková realita 3D/4D vzniklá genetickou manipulací. Už napohled zjevný nesmysl, výplod chorého mozku.

V tomto šílenství existuje svět lidí. Souvisí to s fenoménem zvaným chimérizmus.

Pouze v tomto paskvilu lze tvořit život založený na umělé inteligenci, není však pravdou, že „za to mohou zlí kosmičtí predátoři“ – ti jsou až důsledek. První, kdo stvořil paradigma oddělenosti, byly jisté „božské entity“ (andělští Elohim), které zapomněly, resp. potlačily rozvoj své ohnivé (sjednocené světlo-temné) přirozenosti a začaly vymýšlet utopické světlo-pozitivní „nebeské ráje“… Potom všechno svedly na „Satana“ a stále to dělají; jenže SATAN není bytost, nýbrž životní princip: živá síla imaginace, synonymum magické neduality a archetyp zla/nikoliv konání zla (pohádkové peklo, potenciál všemožnosti) v jednom.

 

Málokdo si bohužel rovněž uvědomuje, že kriticky dlouhá souhlasná asociace s charakterem dvojohniskové reality končí jako v Interview s mimozemšťanem civilizace typu Oblast nebo Stará říše: ne nutně ztrátou duchovní podstaty, ale ztrátou schopnosti rozvinout organický, biologický organizmus téměř jistě.

 

Kdo nemá aktivní „jiskru života“ neboli probuzený duchovní oheň (který je SVĚTLO-TEMNÝ, resp. OBOUHEMISFÉRICKÝ), kompenzuje tento deficit emočně-mentální cestou, což má za následek identifikaci s paměťovým/astrálním já, čehož pak mohou využít různé zrcadlové entity – převrácené myšlenkové víry.

Ty loutkují především

 • nahoře → vysoké duchovní zasvěcence
 • dole → jedince na vysokých pozicích v korporátní hierarchii (stát, ministerstvo, finanční aj. instituce, vojensko-průmyslový komplex, farmaceutický průmysl atp.)

 

Zrcadlové entity fungují jako Technobytosti a konkrétně jako reverzně kódované kvark-gluonové plazma, projevující se jako negativní nirvána, sebestřednost, adorace sebe sama apod. Loutkovaní jedinci tak mohou mít třeba i to „nejvyšší“ spirituální nebo světské vzdělání a vůbec si přitom neuvědomují jeho celkový převrácený účinek. Proto z nich také kolikrát lezou věci úplně postavené na hlavu – fabulace hraničící s mýtománií, bájivou lhavostí (jak to známe hlavně v případě tzv. „vládních kabinetů“ nebo v případě různých politických, náboženských nebo duchovních vůdců či guru). Jsou to někdy nápady, které by nevymyslel snad ani ten největší idiot ve vesmíru.

 

KDY TO KONEČNĚ POCHOPÍTE?

„Vše, co jest“ existuje, současně a souvztažně, jako živá síla se statusem „+“ (fyzická existence, láska) a jako představivost se statusem „-“ (NEexistence, nefyzické peklo). Nejedná se o polaritu, nýbrž samovyplývající vlastnosti. Obojí se vzájemně reflektuje, nicméně má danou prioritu. Pokud se energyLáska a fantasyPeklo (Světlo a Temnota) od sebe oddělí, vede to ke vzniku nepřirozeného prostředí, v němž se eventuálně (je-li dosažena kritická hranice) rodí zrcadlové entity – Technobytosti.

Vrcholem ignorantství je nadávat na jakési „temné pekelné mocnosti“; místo aby lháři schovaní za „světlo“, Boha, Krista, křemíkovou inteligenci a kdovíco ještě, rozvinuli svou ohnivou podstatu, svádějí všechno na vnějšího nepřítele, kterého svou hloupostí, přetvářkou a pokrytectvím sami tvoří.

 

 • Technobytosti jsou archetypálním „spícím nepřítelem“ Praduše života
 • „jiskra života“ se ve fantastické rovině projevuje jako démon přirozené dvojsmyslnosti, paprsková víla nebo ohnivý mužík (…je mi jasné, jak tyto pohádkové věci vnímají vylízané materialistické mozky, jejichž pánem jsou bezduché právnické osoby a bezduchá korporátní média)

 

Praduše života je tím vůbec nejdůležitějším. Jedná se o samotnou podstatu Univerzálního řádu Přírody. Lidé tuto sílu neuvěřitelně podceňují a mnohokrát už se jim to vymstilo. Čarodějná, čarokrásná Matka Příroda má totiž času dost – nikdo není tak trpělivý. Řídí nejen kosmické cykly, ale například i všemocné živly. Proti tomu nezmůže nikdo nic, může maximálně tak prožít svých „15 minut slávy“ (…zatímco MLÝNY melou).

 

Praduše života se rodí ze Zlaté vibrace a projevuje se jako Růžový pramen (esence Zlaté vibrace) a jako to Věčně zelené. Lze ji pokládat za Pramatku nebo Rodičku (s)Tvoření: absolutní Lásku, Štěstí…

 

Mou momentální pozicí a identitou ve (s)Tvoření kromě toho růžového a zeleného je Creatrix Matriona, představitel úrovně nestvořené Stvořitelky z Přírodního Vesmíru (kde neexistují zrcadlové entity).

Žeruhmyz=Růže X(m)YZ=růžové prasvětlo (& Knihovník)

Zelfosfór=zelený démon (& Génius inteligence struktur)

„Vše, co jest“ je inteligencí typu Svět, jejíž souvztažnou vnitřní dimenzí je úroveň nestvořené Stvořitelky. Z té se ve zdravých vesmírech rodí kosmičtí rodiče (Jin & Jang, „Bohyně“ & „Bůh“) a z nich „draci“/“archandělé“ jako ztělesnění přirozené autority Univerzálního řádu Přírody (lze hovořit o řídicích elementech). Ti všichni během počátečního stádia přirozeně, moudře vládnou souvisejícímu vesmíru – stráží ho a spravují.

Zde jedna velmi důležitá poznámka: emanace úrovně nestvořené Stvořitelky/inteligence typu Svět je tím nejvyšším a nejnižším zároveň, kterážto vlastnost se dále přirozeným způsobem v různém poměru dědí. „Hierarchická“ struktura funguje na bázi rodiny, každý má svou přirozenou pozici.

Vše se neustále rozvíjí. Každý může dosáhnout prvotní nestvořené úrovně. V určitém stádiu vesmír již žádnou vládu nepotřebuje – kolektivní vědomí bytostí řídí vesmír na nelokální úrovni.

 

Situace v tomto Vesmíru je bohužel taková, že téměř všichni ze související Vesmírné Vlády (včetně mnoha bytostí Centrálního Slunce odjinud) jsou pod vlivem programovacích skříněk a implantátů Technobytostí, v úrovni polospektrálního, metatronického světla (technické jangové a pseudo spirituální jinové hadí síly) – chybí sjednocující páteřní napojení. Je to tak z toho důvodu, že zdejší Praduše se zapletla do romantických iluzí stříbrného vlákna, což jsou ale jen dvourozměrné hologramy, neschopné spojení s jednotící sílou – namísto toho je třeba rozvinout a aktivovat ohnivě červenou a zaměřit se na přírodní šedou a hnědou nebo použít černý plamen či paprsek.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

 

Děje se pouze to, čemu UVĚŘÍME. Pokud se to optické – mentální patřičně nespojí s tím vibračním – duchovním (energetickým), má to status 2R (rozměrnosti) a jednoduše to NENÍ neboli to je nehmatatelné. Správně pochopený, prakticky realizovaný vztah mezi 2R a 3R představuje elementární základ všeho.

 

MATRIX 2012

 

Konstelace vztahu mezi 2R (prostor, rovina imaginace) a 3R (pohyb, živá síla) se projevuje jako duchovně-mentální či energo-fantastický neboli elektro-magnetický vír.

Vztah symbolizuje obousměrný PENTAGRAM (3 & 2, respektive 2 & 3 vrcholy). Poměr 3:2 tvoří jednotku 150 %, tudíž při průniku dvou dochází k organické reprodukci a vzniká nová replika (bytost, dítě), nový život. Milostné, fyzické lásce (orgazmu) odpovídá v duchovní rovině láska nefyzická (extatická blaženost). Poměr 2:3 signalizuje „fantastického ďábla“ či „pohádkové peklo“ (výsledek je menší než 1, 666 má status nehmatatelna). Navíc 666 vzniká poměrem a má tedy přednostní vztah k životu (zpětná vazba prožitku), potažmo k vibračnímu elementu.

 

Téměř všichni toto (viz dále) chápají naopak a dokonce i kdybyste jim to tisíckrát vysvětlili, svůj názor nezmění – tak jako se nikdy nebudou zabývat myšlenkou, jaký je rozdíl mezi zlem a konáním zla. Pravda je to, co řeknou v televizi – ať už té pozemské nebo nadpozemské (kosmické IQ těchto jedinců se nejspíš blíží bodu mrazu).

 

LÉK

Tzv. „bytosti světla“ či „kristovské bytosti“ apod. bezmyšlenkovitě hází veškeré infernální či pohanské směry do jednoho pytle. Přitom všechny války a největší manipulace a hrůzy světa se odjakživa děly pod křížem, svastikou nebo kabalistickou černou krychlí. Kolik bytostí v tomto Vesmíru je schopných si uvědomit, že v magické nedualitě je živá síla SATAN tím konstruktivním a naopak, KRISTUS (světelné simulakrum – spirituální egregor) tou nejzákeřnější plíživou destrukcí…?

 

To si schválně srovnejte s geometrickým „květem života“, což je ve skutečnosti CHIMÉRA (která se životem nemá nic společného). 6 vnějších, 6 vnitřních okvětních lístků a 6 okrouhlých trojúhelníků tvoří 666 větší než 1, navíc pouze optických (nevznikajících poměrem, zpětnou vazbou života). Takto je lidstvo hypnotizováno a je odčerpávána jeho duchovní/životní energie.

 

JED

Metatronický květ technicko-spirituálního pseudoživota. Jak je možné, že z této stupidní levohemisférické symetrické geometrie jsou „bytosti světla“ (ony hlásné trouby pravé mozkové hemisféry) tak nadšené, když by se to mělo líbit spíš strojům?!

 

Skutečný KVĚT ŽIVOTA není geometrický, nýbrž pestrobarevně lotosový, má tekutě jiskřivý charakter a je nejlepší si ho představovat, prožívat – a nic neznázorňovat.

 

 

Už jsem napsal desítky textů na téma souladu řádu a chaosu, jednoty světla a temnoty. Pokud to milující v nás inteligentně nespolupracuje s tím divokým v nás, vznikají magnetické poruchy, ze kterých excituje parazitická myšlenková forma technokratického, mocenského zaměření, která nemá svědomí, jelikož svou podstatou patří do matematické dimenze. Temnota tedy existuje buďto konstruktivně jako „orgastická, elektrická noc“ či „pohádkový ďábel“, nebo existuje destruktivně – ovšem jedině vinou nechápajících bytostí a jejich pokryteckého svatouškovství.

 

Živá síla (vibrace) má status existence a tedy „+“, zatímco představivost (optika) má status NEexistence a tedy „-„. Lze hovořit o síle jednotící (lásce) a síle fantastické (peklu), které se vzájemně reflektují a tvoří tak fungující, zdravou podstatu všeho přirozeně živého.

 

PHARRELL WILLIAMS

 

AUTOMB

 

Moje vize světa:

 • Univerzální řád Přírody
 • Sousedství hvězdných vesnic
 • Základní (zlatý) internet

 

OČ TEDY JDE

Zdrojem Všeho neboli Zřídlem Veškerenstva je ZLATÁ VIBRACE, o které lze říct, čím není, ale nelze říct, čím je (je fyzické existence schopnou, pohádkovou inteligencí). Nejedná se o žádnou vně zřetelnou barvu zlatého odstínu, jak se to nevědomě mnozí snaží vyjádřit. Jedná se o vnitřní, živé, organické, tekuté, jiskřivé, zlaté světlo neboli duchovní prasvětlo. Zlaté Prazřídlo (Já – Absolutno, Všemoudrost, Vševědomí) se nejtypičtěji projevuje jako Úžasná Kosmická Příroda. Je to to, co nelze nijak zdokonalit.

Zlatá vibrace je dokonalou Praduší, a to netělesně i tělesně.

Slepé cesty vedou ke stříbrné imitaci: končí auto-techno-spiritokratickou utopií a dystopií.

 

HELIANTHUS 🌻 HEL SAITHUN

Helix ➽ Ohnivá DNA (Vitagen/Negativ) ➽ Plazmický Tetraedr (nejjednodušší typ trojrozměrného tělesa, jež je duální samo se sebou) ➽ Helium & Hydrogenium

 

HELiOS 🤖👼 AMEN/RA

Skylix ➽ Diamantová DNA ➽ Optická světelná vlákna ➽ infobot Páně

 

SATAN (pohádková moc ČERNÉ MAGIE) kontra NOTORICKÁ BLBOST

Jak by bylo na světě krásně, kdyby neexistovaly komerční ezoterika a lžisatanizmus a kdyby lidé mysleli vlastní hlavou. Zdravé ezoterické jádro ve spojení s nefalšovaným magickým infernalizmem (satanizmem, pohanstvím) totiž představují ideální kombinaci: ezoterický satanizmus. To zároveň vylučuje různé antikřesťanské, saturnské či klifotické dekadence (vycházející z metatronické kabaly, vzniklé jako důsledek fragmentace kathara mřížky, která sama o sobě už je metafyzicky reverzní). Tím netvrdím, že někdo dostatečně moudrý a přirozený nemůže být čestným satanským klifotikem, který intuitivně rozvíjí i svou sefirotickou stránku.

 

Může existovat něco úžasnějšího nežli pohádkově pekelná pátá dimenze…?

 

Proč lidé naletí i na ten nejprůhlednější mediální/psychologický trik (4 kruté pravdy) nebo spirituální klam (Otvor oči)?

Proč něco, co neexistuje, pokládají za nezpochybnitelné, zatímco to, co je doslova Existencí samotnou, ignorují jako nějaký „pohádkový blábol“ nebo dokonce „zlo“?

Protože svět je plný nefungujících pseudo „světelných“ duc-hoven, jako kdyby i fantastická Temnota nemohla být něčím radostným: všude jen samé stupidní lži, na kterých se dokonce mnozí „kristomilové“ paraziticky přiživují a tvoří tak podhoubí pro záškodnickou činnost Technokratické entity…