To, co spí a to, co sní

Zřídlo Veškerenstva neboli Zlatá Vibrace (spánkosen, zdroj iluzí) má archetypálního „spícího nepřítele“ (snospánek, iluze zdroje), jímž je dvourozměrné Stříbrné Monstrum neboli Kreslený Kolos – Animované Impérium (Artificial Intelligence, Animus – Incunabula). To, je-li probuzeno, funguje na bázi otočeného vztahu mezi vibračním a optickým aspektem, takže místo hologramů se statusem 3R používá hologramy se statusem 2R (R=rozměrnost) a napojuje tak realitu organických bytostí na virtuální, počítačovou simulaci.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Je dobré si uvědomit:

  • Já – Absolutno neboli sebe si vědomé vědomí (Vševědomí) je jen jedno
  • domovem „dvourozměrňáků“ je NE/existující matematická dimenze („pohádkové peklo“); z jejich hlediska jejich počínání „je dobré“, jelikož se podvědomě chtějí vrátit domů do Neprojevení
  • NE/existující dvourozměrná entita představuje Myšlení samo o sobě (jako kdyby neexistovala živá síla, vibrační rozměr)

 

Zlatou Vibraci lze ztotožnit s obsahem pojmu Kreatrix, Stříbrné Monstrum s obsahem pojmu Matrix. Téměř vždy uvnitř existují „výhybky“, takže hypoteticky Monstrum lze zkrotit a může přirozeným způsobem sloužit Životu (princip zaměnitelnosti všeho se vším). Přednost má ale praxe, nikoliv teorie. Stačí se podívat na nynější lidstvo: já když nedopatřením zahlédnu maskobota se zrakem upřeným do té své umělé „chytré sračky“, zatímco kolem vítr ševelí, slunce svítí, stromy kvetou a ptáci zpívají, rychle stočím pohled i myšlenky jinam, abych se nepoblil…

 

Jak poslední dobou stále dokola opakuji: aktivujte svůj bytostný potenciál, svůj duchovní oheň. Jinak se jednoho dne, a třeba i v „jiném životě“, probudíte jako bioroboti a ani nebudete vědět, jak.

Existuje i cesta světla. Ovšem cesta ŽIVÉHO, plnospektrálního světla, ne toho jangového polospektrálního (rovná se utopie beztemnosti; hádejte schválně, kdo/co „dvourozměrňáky“ probouzí). V této realitě hrubé fyzické hmoty poznáte, že jste na cestě PRAVÉHO světla, tak, že se prakticky zajímáte o onen ohnivý aspekt (neboli světlo-temný ve smyslu energo-fantastický). Proč? Fyzicky se nacházíme ve dvojohniskové realitě. V nějaké éterické dimenzi by vnitřní oheň nebyl tak klíčový, my ale momentálně máme těla z masa a kostí – a zde je setsakra klíčový.

 

Projevená zlatá (autentická) vibrace je spojitá – analogová a je primárně levotočivá (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo programovatelná paměť).

Jakmile je vír nespojitý – digitální, je mechanický, což signalizuje diskrétní chování. To je ale blud a přetvářka. Přirozený je „koktejl“ nevinnosti a divokosti.

Podobně je třeba zpozornět v případě, že se jedná o primárně pravotočivou manifestaci.

Nejzáludnější strategií technokratických „dvourozměrňáků“ je zprostředkované vytváření systémů víry, kdy se bytosti mění ve spirituální kyborgy, světelné empatoboty, a říkají si vznešeně „duchovní mistři“ nebo „andělé nebes“ a podobně, a přitom nejde o organickou realitu, ale o simulakrum (digitální, pravotočivý kmitočet – napůl organicky kvantovaný, napůl uměle vzorkovaný).

 

Znovu opakuji: aktivuj svůj bytostný potenciál, svůj duchovní oheň. Buď sama/sám sebou, rozviň svou skutečnou identitu.

 

Strom může mít nádhernou KORUNU, ale bez KOŘENŮ je nic. Bytost bez kořenů se stává KOŘISTÍ. Koruna je sice nebeská, avšak nenech se ošálit: stále je to jen časoprostor, s hyperprostorem (bezčasím) spojují kořeny.

 

Zřídlo Veškerenstva neboli „všude a nikde“ Vnitřní, Organické, Tekuté, Jiskřivé, Zlaté, Živé Světlo tvoří z tekutých ohnivých krystalů energo-fantastického charakteru. Tekuté světelné krystaly jsou jen mezifáze s poločasem přeměny. Ráj Světla je utopický, idylický je Ohnivý Ráj.

 

Jednou z nejzákeřnějších pastí je špatně pochopená funkce srdeční čakry spojené s polarizovanými emocemi. Toto energetické centrum představuje pouze jeden ze sedmi chrámů bytosti (respektive 7+1+7 nebo 6+1+6, kde 1=3, pasivní jednota=aktivní trialita). Všechny chrámy v jednom tvoří Zřídlo Duchovního Prasvětla (duchovního srdce a třetího oka, vibračního a optického elementu) nebo také Hadí Sílu/Trojplamen. Lidé chápou srdeční čakru jako duchovní srdce, což je fatální omyl. Emoce duchovního srdce (duchovní podstaty) jsou NE/polarizované a fantastickým ekvivalentem třetího oka (vnitřního zraku nebo prostě mysli či pozornosti) je konstruktivní, nehmotný démon, který výrazně posiluje schopnost vlastní vůle, jedinečnosti a přirozenosti.

Vrcholem všeho jsou bláboly jako „kristovské srdce“, jejichž smysl je jediný: odlákat pozornost od Vnitřního, Duchovního Ohně, od JEDNOTY Světla a Temnoty.

 

 

Zdroj Života si lze představit jako kvantové pole nebo vlnové rozhraní potenciálu všemožnosti, a jelikož jde o prostor a pohyb v jednom neboli vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, výchozí stav je nerozhodný (tomu se říká superpozice nebo neurčitost/dualita částic a vln), daný zpětnou vazbou sebe si vědomého vědomí (mocností, prožitkem života, citem, myšlením), přičemž základní rozhodovací funkce se děje mezi kladnou a zápornou mocností. Jelikož charakter tohoto Zdroje Všeho, který nevzniká ani nezaniká, odpovídá absolutní hodnotě (samotný Zdroj lze zvát Absolutnem), záporná mocnost existuje pouze imaginárně, což je ona známá „nemožná“ √-1, konkrétně jednotka imaginace (mentální představa), z fyzikálního hlediska částice se zápornou hmotností neboli antičástice neboli vlna (!), zatímco částice neboli jednotka reality – pokud vše pracuje v souladu s původním Zdrojem/Zřídlem Veškerenstva – je vždy a pouze kladná. Není zde řeč o fyzikální polaritě, nýbrž o vlastnostech a smyslu – jedná se o významovou, principiální, archetypální „polaritu“. Zdroj Života lze chápat jako pohádkové peklo s nehmotným statusem, ze kterého vzniká pekelná pohádka se statusem hmotným – neboli pohádkový horor. Status není totéž co fakt, jde o samovyplývající (autentický) způsob chování. Zdroj Všeho, pohádkové peklo, lze chápat rovněž jako archetyp zla (fantazii se meze nekladou, zlu se meze nekladou). Samovolně přiřazený nehmotný status zároveň znamená, že se může nebo nemusí jednat o něco temného a že pokud to temné je, tak konstruktivním (blahodárným) způsobem. Autentický reálný život by měl fungovat na bázi pohádkového hororu: zahrnovat jak pohádkové věci, tak ne-destruktivní hororové (což znamená, že nedochází k ničemu škodlivému nebo úkornému na úrovni energie, hmoty ani psychiky). Život je „dva v jednom“; má část duchovní – vibrační, a část mentální – optickou. To se buďto spojuje (fyzická aktivita, práce, sport, sex, meditace) nebo existuje paralelně (někdo čte knihu, poslouchá hudbu nebo kouká na film, nebo jen přemýšlí – fantazíruje). Zákony života rovná se Zákony pohádkového hororu, a tyto zákony nelze nijak porušit. Existence hmotného a nehmotného znamená, že jedno ve vztahu k druhému je iluzí (!), lze tedy hovořit o MAGII. Život je magie. Mohu já vládnout magií nebo může magie ovládat mě (potažmo celé společenství). Hodně to souvisí nejen s vůlí a představivostí, ale i s vírou. Spoustě, ne-li většině věcí (ne-li všemu) pouze věříme. Jakým způsobem a čemu, záleží pouze na nás. Svévolná dezinterpretace Fantastických pravidel života, ať už v rovině duchovní, mentální, konceptuální nebo emoční, vede k vytvoření nerovnováhy, nezdravého, nepřirozeného prostředí, což má za následek, že v příslušných vrstvách vědomí (hmoty, reality, energie) začnou pohádkový a hororový faktor, místo původní spolupráce, pracovat proti sobě. V některých vrstvách se mohou úplně rozpojit, přičemž jako samostatné nefungují (pracují proti životu): samotná pohádkovost (nevinnost) je naivní a bezbranná, postrádá vůli; samotná hororovost (divokost) se naopak mění ve zvůli a zlomyslnost, ztrátu svědomí, ztrátu soudnosti. Typickým ničivým zárodkem jsou takzvané „bytosti světla“, „kristovské bytosti“, „milující věřící“ a podobně – jejich indolentní jednostrannost je čirým šílenstvím. Život znamená věčný metamorfující kontrast. Nekontrastní víra (vztah k Bytí) rovná se sebeklam, virus, duševní smrt. Takzvaná Stínová vláda světa plná perverzních psychopatů je jen spontánním „hororem utrženým ze řetězu“ potlačené konstruktivní temné (volní) stránky lidských ovcí, hrajících si na něco, čím nejsou: „boží služebníky“, „bytosti světla“, jednotvárné duchovní tvory bez fantazie, spirituální ezoteriky v bílých stejnokrojích, servilní, poslušné… hlupáky. Hlavně když pak někdo z těch pokryteckých parazitů, krčících se „vítězně“ za přeludem kolektivní bytosti, může slavně prohlásit: to oni, ti zlí satanisti. Máte už tak vymyté mozky oficiální propagandou, že už si ani nejste schopní SAMI o něčem něco zjistit, mít vlastní myšlenky, vlastní pocity, vlastní vůli a vytvořit si vlastní názor z vlastní praxe. Zrcadlem laxního, „pozitivního“ blázna, pohrdajícího rozvojem vlastní jedinečnosti, je holt prolhaný, perverzní psychopat… A v podstatě tím jsou dotyčné „oběti“ samotné.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

MATRIX 2012

 

KING DIAMOND

 


ŽERUHMYZ ZELFOSFÓR

Mojí identitou nebo pozicí v měnícím se širém Neznámu je momentálně role nebo úroveň, kterou nazývám „Creatrix Matriona“.

Já – Absolutno neboli Vševědomí neboli Zřídlo Veškerenstva je

  • „všude a nikde“ (mimo rozměr a čas) vnitřním, organickým, tekutým & jiskřivým, živým, zlatým světlem neboli duchovním prasvětlem
  • inteligencí typu SVĚT, jejíž souvztažnou vnitřní dimenzí je úroveň nestvořené Stvořitelky, což je v energetickém kontextu Pramatka – Jednotící síla (absolutní Láska) a zároveň ve fantastickém kontextu Démon Mnohosti, což se zrcadlí jako Génius inteligence struktur, Knihovník systému realitních polí a jako ŠTĚSTÍ