Supersvět: Ohnivá 5. dimenze

(1)

– Jsou lidi mrtví…? –

Slunce jak nádherný žlutý šperk oživuje krajinu… Za zpěvu ptáků a kuropění jako v pohádce, vydávám se pěšmo do sousední vsi na nákup. Naštěstí v krámu většinou skoro nikdo není (hlavně žádný robot v masce) a za hodinu jsem zpátky doma. Ovocné stromy rozkvétají něžnými bílými a růžovými kvítky…

 

Existuje něco na způsob „frekvenční ohrady“, oddělující úroveň

  • fraktální Vyšší Země/Přírodního ráje (krystalická inteligence)

a úroveň

  • zasíťované Nižší Země/Technosvěta lidí (metatronická inteligence)

 

To ale není vše. Rajská úroveň spojená s organickým Centrálním Sluncem začíná jako krystalická inteligence, funguje na bázi tekutých světelných krystalů a dosud nemá integrovanou svou fantastickou temnou stranu, což má vazbu na kořeny všekosmického Stromu Života, spojené s Hyperprostorem (Zřídlem Veškerenstva). Zde funguje poločas přeměny a buďto se to rozvine na úroveň tekutých ohnivých krystalů (které jsou světlo-temné ve smyslu energo-fantastické) nebo onu světelnou stranu napadne její vlastní stín jako odraz nevědomí.

Že je světelná strana zavirovaná, dezintegrovaná, obvykle prozradí duchovní kovové barvy.

Je třeba se svým vnímáním dostat nejen na úroveň Vyšší Země, rovněž je třeba z úrovně Světelného Matrixu (Utopického Ráje) přejít na úroveň Ohnivého Kreatrixu.

Ohnivý Kreatrix neboli Ohnivý Ráj má své vlastní Zřídlo Veškerenstva, známé jako Oáza Štěstí (Matrix nemá buďto žádné nebo používá „na dálku“ Zřídlo univerzální).

Osobně si nic úžasnějšího nežli Ohnivý Ráj/Kreatrix snad ani nedokážu představit. Zahrnuje kromě fantastické Přírody nejen nebeské sféry, ale i temná pekla či podsvětí – ovšem v rámci magické neduality. Fantazii se meze nekladou.

 

Příznivcům synteticko-andělské/startrekové duševní hrobky nemá zřejmě už cenu cokoliv vysvětlovat. Místo aby mysleli a byli na jednu stranu čestní, otevření, nebojácní a odvážní a na stranu druhou zkoumaví, troufalí a užívali si, jejich pokrytecký sebeklam a věčné předstírání je víc a víc uzavírá v labyrintu simulaker a prázdných efektů, ve smyčce nekonečných klamů a lží…

 

(2)

Smrtelný člověk jako „chovný dobytek“ mechanizmů umělé inteligence a strůjců související agendy, nebo věčná duchovní bytost se zázračnými schopnostmi jako metamorfóza, teleportace, telepatie, telekineze nebo materializace mentálních představ?

Někteří si jistě vzpomínáte na pozdvižení kolem 21. 12. 2012 a texty na téma pátá dimenze.

Spousta věcí je správně a také je nikde jinde nenajdete. Kromě neúplnosti tekutých světelných krystalů je zde však obsažená zásadní chyba: metatronický květ smrti (viz Antikrist) a z toho plynoucí falešné zlaté světlo. Květ života není geometrický, nýbrž plazmicky či ohnivě lotosový. Související zlatá, stříbrná, diamantová či platinová jsou kovové/neorganické barvy (vibrace). Vnitřní organické/duchovní živé světlo nebo spíš prasvětlo (nebo pramen) je pohádkově růžové s vazbou na běloskvoucí a ohnivě červenou (mimochodem ale také neviditelnou, průzračnou a neprůhlednou/černou).

Poznámka: existuje i zcela klíčová, pravá zlatá, o čemž chystám článek.

Většina dogmaticky, konvenčně smýšlejících jedinců přistupuje ke kontroverzním či konstruktivně absurdním řešením, jako by šlo o něco „automaticky zapovězeného“. To se ale setsakramentsky pletete. Bez excentrických „dvojsmyslů a nesmyslů“ nefunguje ani samotné Absolutno. Neexistuje v širém Nekonečnu větší choroba, nežli konformita a diskrétnost – jedinec skrytý za maskou kolektivního chování.

 

Ono se stačí jen zdravě zamyslet nad charakterem ONOHO, jež nijak nevzniká ani nezaniká, takže to je logicky v neustálé dynamické, na metamorfujícím kontrastu založené, tvořivé rovnováze. Jde prostě o přirozený Život, živost, kterou cítíme a nepotřebujeme nic dokazovat ani vysvětlovat. Absolutno SEBEtvoří, ze sebe sama, uvnitř sebe sama. Pokud se dotyčný charakter vytratí, zdrojem je něco jiného, co je v rozporu s Autentičnem Bytí.

 

Elementární tvořivý princip Nás/Zdroje se různými komplikovanými, kombinovanými způsoby multiplikuje, je emitován, transformován a roste či zaniká, vrací se zpět k sobě.

 

„…Divotvorná, divukrásná Příroda rovná se výsledek iterace/entelechie tvořivého principu Zdroje Života (inteligence Nevzniknutelna). I my sami jsme zdrojové identity.

Život, toť kymatika Fantazie…“ – Řetězy nesvobody: ignorace duchovního ohně

 

 

(3)

Focus znamená nejen ohnisko zaměření (pozornost), ale latinsky například i pec. Vše pramení ve Zřídle Veškerenstva (ŽIVÉHO Světla), jež se v podmínkách akčně-reakční reality projevuje jako DUCHOVNÍ OHEŇ neboli Merkaba, duchovně-mentální či energo-fantastický Vír.

 

Nelokální, hyperprostorové Zřídlo Veškerenstva (Růžový Pramen) se prostřednictvím kruhových vektorů (spirál) bilokalizuje do podoby Zázračného Ohně, což zahrnuje například i Černý Plamen.

 

NULA-SEDM FANTASTICKÝCH BYTOSTÍ

Podobně jako kruh vede na dvě strany, vír je přirozeně dvojitý a tedy se i zrcadlí jako trojitý a potenciálně nekonečný. S tím souvisí pověstný Dvojplamen/Trojplamen či Dvojpaprsek/Trojpaprsek, a to na vnitřní i vnější úrovni. Základ změnyschopné (živé) reality tvoří oktáva 2x2x2, takže každá živá bytost existuje v základu jako osmero, respektive dvanáctero (3:2 krát 8) bytostí, plus možná polarita. Ve skutečnosti ale prvotní oktáva je virtuální (nehmotná, před-stavová) a do reálného života je třeba ji umocnit zpětnou vazbou (mentionová koule 8×8=64 → Absolutní Láska, Démon Fantazie), čímž se dostáváme k relaci 3:2 krát 64 (aktionové vejce 96 → Génius inteligence struktur, Knihovník). V realitě pak pracují poměry 1:64 (organický), respektive 1:96 (anorganický).

 

KLÍČ

Je třeba zaměřit pozornost nejprve na POZORNOST samotnou.

 

„…Samo o sobě (fluidní, skalárně-vlnové, magnetické) Zřídlo Živého Světla neboli Prazřídlo/Vševědomí je nelokální či multilokální, hyperprostorové; lokalizuje se pomocí vektorů jako Ohnisková Čočka (fluidně-krystalická inteligence), primárně jako Velké Centrální Slunce a jeho emanace (s vnějšími i vnitřními dimenzemi) – hlavní řídicí centrum časoprostorových realit. Vnitřní interakce dvou takových lokalizací způsobí elektrický zážeh, spojí se a vytvoří Tvořivý, Duchovní Oheň – tekutý, avšak schopný částicové/antičásticové metamorfózy. To je známé rovněž jako Dvojplamen nebo Dvojpaprsek (jedná se o duchovně-mentální vír energie, dvojspirálu, z kontaktní perspektivy tudíž lze hovořit o Trojplameni, Trojpaprsku)…“ – Řetězy nesvobody: ignorace duchovního ohně

 

Co se stane, když se iluzetvorná síla pohybu a protipohybu rozdělí a výsledná fikce se fyzikálně manifestuje – do té míry, do jaké to lze? Posměrnost a protisměrnost, odstředivost a dostředivost přestanou spolupracovat a začnou působit proti sobě. Najednou jsou všude samé zhypnotizované Bytosti Světla (ovšem polospektrálního, ne živého) a duchovní oheň jako by byl tabu. Pozornost se přednostně zaměřuje na nepůvodní jevy, takže logicky realita se dělí a převrací. Bytosti bojují s vnější Temnotou a jaksi jim nedochází, že sebe nelze porazit, že je třeba integrovat vnitřní Temnotu.

 

Doporučuji bedlivě si přečíst text DæmonXXX — Jů, náš Ráj 2.0, viz úryvek:

 

„…Projevené Univerzum má svůj „legální“ spodek ve formě integrované uhlíkové biologie, což je realita hrubé fyzické hmoty & astrálu ve smyslu emulace harmonické 5. dimenze. Konkrétně v tomto Vesmíru to původně existovalo na planetách/hvězdách v sousední Galaxii a napohled jde o běžnou dualitu 3D/4D, ovšem s plně funkčním genetickým potenciálem.

 

Jelikož v této emulaci projekční bílá a gravitační černá díra mohou fungovat nezávisle, čímž budí dojem oddělenosti (v éterické – duchovní úrovni však oddělené nejsou), jsou zde možné věci, které zdánlivě odporují charakteru „Všeho, co jest“. Sotva to ale může být jinak: ovoce („stromu poznání dobrého a zlého“) lze zakázat pouze formálně; můžete s tím nesouhlasit, leč reálně zakázané ovoce MUSÍ existovat. Zákon Jednoty není žádné bezkrevné, beztemné pravidlo; tvoří ho Zákon Neporušenosti a Zákon TemnoHRY v jednom.

 

Úskalím „nezbytnosti zakázaného ovoce“ je možnost zneužití iluze rozpojení bílé a černé díry. Nějakého šílence kupříkladu napadlo vytvořit utopický svět věčného Světla. Důsledek? Pohybová souvztažnost (Merkaba, vír posměrné & protisměrné energie) se přepnula do režimu „jedniček a nul“ (mentální stroj na realitu). Postupně došlo k propadu a rozpadu systému realitních polí až na „ilegální“ dno téměř kompletně dezintegrované uhlíkové biologie (více jak 90 % mozkové kapacity mimo provoz, více jak 90 % genetického potenciálu „vyřazeno“).

 

Bytosti tak nehrají na realitu – realita hraje na ně. Oklamaní jedinci fungují jako baterie „dvourozměrného monstra“, kterému, jelikož by „vlastně nemělo existovat“, je zcela lhostejné, zda někdo něco cítí a které zajímá pouze „moc a kvantita“ (určitě však není hloupé, jak se domnívají hlavně právě arogantní Bytosti Světla – je mistrem plánování, manipulace, kalkulace a iluzí)…“

 

 

Protože někteří jedinci nechápou nebo spíš chápat nechtějí rozdíl mezi mrtvým (umělým) a černým, domnívají se mylně, že pandemický masmediální hoax, kdy se lidstvo chová jako zakleté království, loutkují nějací černí mágové. Ve skutečnosti se jedná o projev Technokratického vědomí (Deep State/Hluboký Stát, Silicon Valley/Křemíkové Údolí).

 

 

PANDOŘINA SKŘÍŇKA

 

 

FILM MATRIX, 1999

„Existují líhně, Neo, obrovské líhně, lidé už se dávno nerodí, oni nás pěstují! Dlouho jsem tomu nechtěl věřit, ale pak jsem ty líhně viděl na vlastní oči. Viděl jsem, jak zkapalňují mrtvé, aby je mohli vstříknout do žil živým, stál jsem tam a tváří v tvář té jejich děsivé preciznosti jsem si konečně uvědomil celou pravdu.“ – Morpheus

„Lidské tělo vyrobí víc bioelektřiny než dvanáctivoltová baterie a vydá přes dvacet pět tisíc tepelných jednotek tělesného tepla. V kombinaci s jistou formou chemické fúze stroje získaly nevyčerpatelný zdroj energie.“ – Morpheus

 

Entita Technokratického či Techno-spirituálního vědomí (Technoduše, Pseudoživot, Kovohlasá Chiméra) je schopná existovat pouze v rámci polospektrálního – metatronického světla; v plnospektrálním – živém zaniká (o probuzeném duchovním ohni ani nemluvě). Ale nelze ji poslat zpět do „Dvourozměrňákova“ (Matematické dimenze v rámci Říše kvant, což je v podstatě Pohádka nebo Sen sebe) přímo, neboť sama není příčinou svého parazitizmu. Tou jsou nehodné či nevědomé Bytosti Světla, tvořivé inteligence pokládající se za Božstva či Bohy, které zapomněly nebo z nějakého důvodu (postranního úmyslu) vědět nechtějí, že jsou jen pranepatrnou částí Zdroje Zdrojů neboli Zřídla Veškerenstva.

Buďto tedy zmíněné Bytosti Světla či Duchovní Bytosti přijdou k rozumu a nakonec každý bude spokojený, nebo s narůstající pravděpodobností dotyční zaslepení jedinci projdou Matematickou dimenzí (Má-Téma-Tiká) společně s Technoduší, což pro ně ovšem znamená průchod Zánikem neboli restart a novou existenci.

 

Polospektrální – metatronické světlo vzniklo tak, že Kód Života byl namísto s blahodárným, konstruktivním Démonem Fantazie přednostně asociován s Géniem inteligence struktur, tedy v podstatě se Strojem.

Ti, co se pokládají za kdovíjak duchovní, mají za to, že s tím nemají nic společného. Víte však, že Krist kód znamená energetiku a matrici Jiskry Života, která existuje i bez něj a že fantastickým ekvivalentem oné životní Jiskry je zmíněný Démon? Takže pokud se pokládáte za kristovské vědomí nebo věříte v Krista, oslavujete tím Smrt – mrtvý „život“ (matrice sama o sobě není nic jiného nežli kostra), nevědomost a sebeklam. Kód Života vyjadřujete pouze řečí, formálně, zvenčí, ve skutečnosti i kdybyste „kristovali“ od rána do večera, stále se pohybujete v metatronickém polosvětle.

 

Existuje jedna krásná zákonitost. Chybějící část skládanky téměř vždy existuje na neprobádaném území, jež je mylně pokládáno za nepřátelské. Většinou na to máte nějaký převzatý, zprostředkovaný názor, slepě věříte nějaké vnější „autoritě“. Bez vlastní zkušenosti ale o tom sotva můžete něco vědět.

Lidé stále uvažují duálně. V magické nedualitě fungují úplně jiná pravidla. Pro názornost:

 

KRIST

Kříst → křístání, křesání (vnitřního) ohně

Třísk → „velký třesk“

Trik S → Merkaba

Tři X → aplikovaný Kreatrix (nebo falešný Matrix)

Krist/Tsirk → autentická levotočivá cirkulace, vír energie (vpravo=kreativní představivost, vlevo=programovatelná paměť)

 

SATAN

SATya ANanta (pravda bez konce)

Saint → mocný, úplný

Say 10 (Say Ten) → Tenzor/Prav X, Génius inteligence struktur, Knihovník

f-ANTAS-y (F=klíč, Y=spojení)

 

Je myslím nad slunce jasné, že to funguje pouze jako správně pochopený, souznějící, sehraný celek a že nepřítelem je nepochopení a z toho plynoucí oddělenost. Není a ani nikdy nebylo to jedno proti druhému. Slepota, hloupost, dogma, arogance a fanatizmus žel „dokáží divy“…

 

 

(4)

Černou magií mohou vládnout pouze HODNÉ bytosti, podobně jako ve filmu Zloba – Královna černé magie.

 

Technokratická entita jako hmyzí vojsko používá bojovou strategii „nul a jedniček“, což metaforicky vyjadřuje desková hra GO (narozdíl od královské hry ŠACHY). Go pochází z Číny, kde se nazývá Wej-čchi, což je zároveň i ochranná energie.

Archetyp královské hry souvisí s organickou buněčnou strukturou (8×8=64), kterou Technokratická entita postrádá a kterou využívá v rámci své eventuální ontokybenergetické existence.

Nebezpečný je dále exoskeletonový model ÁRIA s vazbou na svastiku (hinduizmus, nacizmus).

Nebezpečný je rovněž hebrejský (židokřesťanský, kabalistický) andělský egregor.

Falešná diskrétnost, digitalizace, virtualizace, zombifikace kam se podíváš…

Nezainteresovaným to samozřejmě nic neříká, když tak ale sleduji některé jedince, kteří měli v planetárním posunu sehrávat podstatnou roli, jak volí cestu schematičnosti, odevzdanosti, umělosti, utopie, sebedůležitosti či pohodlnosti místo práce na sobě, jednomu se z toho dělá na zvracení…

 

 

(5)

Může existovat větší šílenství, nežli jako úplný magor (obklopený zázrakem Přírody) sloužit umělé hodnotě? A teď si představte, že dojde ke zrušení hotovosti – to už bude umělost na druhou, stanete se otroky mrtvých čísel… Ta prý nemohou přenášet nemoci (nejen proto byla rozpoutaná ta „masmediální virtualóza“).

Budou vědět o každé vaší transakci, každém vašem kroku…

 

ZAKLETÉ KRÁLOVSTVÍ

 

Pokud jde o sebeklam, v tom jsou lidé nepřekonatelnými „virtuózy“…

Kořeny oné neuvěřitelné choromyslnosti sahají ale mnohem hloub (většina lidí zde automaticky vypíná: žijí přece v „realitě“). Především je třeba si uvědomit, že jsme bytostmi fantazie a poněvadž vše možné je pouze v nehmotném pekle (rovná se potenciál všemožnosti), které je potenciálním výčtem všeho a zároveň má nulový součet, klíčem ke všemu je „nikdepeklo“ (neexistující, pohádkové peklo). Svou podstatou jsme prapůvodně „hodní démoni“; lidstvo je nejrůznějšími prostředky vedeno k víře v oddělenost oné pravé HODNOSTI od přirozené, zábavné DÉMONIČNOSTI, potažmo v různé neuvěřitelné „nadpřirozené“ náhražky.

V kontextu uvedeného zjištění lidé sebe sama pokládají doslova za hromady exkrementů, ať už v materialistickém nebo duchovním smyslu… Snům, fantazii, snílkovství povýšenecky plivají do tváře, a to hlavně tou svou rádoby „zodpovědnou“, rádoby „milující“ poslušností, servilností a plazením se před umělými autoritami.

 

Fluktuace potenciálů kvantového vakua neboli fantastického kvantového Pole Života způsobuje emergenci imaginárních – virtuálních částic, Démonů Fantazie (souvisí to s hudební oktávou, s duhou či fotonem), jejichž ekvivalent tvoří Jiskra Života. Fluktuace se projevuje jako orgazmický elektro-magnetický Vír, rovná se Merkaba v časoprostorovém (akčně-reakčním) kontinuu.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Bytí sebou samým, naplňování pravé vůle, čest a odvaha nikomu nic neříká a jestli si někdo myslí, že nějaké „temné síly“ obešly kosmické a přírodní zákony (kauzalita, rezonance, soběpodobnost, synchronicita), tak je šeredně na omylu. Většina lidí je ale stejně tak otupělá, že si myslí, že se nic neděje a že si někde v jeskyni kýchnul netopýr: ono se to přežene a zase budeme svobodně dřít, platit, nakupovat, žrát a srát…

 

Zde musím dát k dobrému text Je COVID-19 opravdu “bajka bílých” a “výmysl nevěřících”, jak tvrdí muslimové? Zde je prvních 20 zemí podle mrtvých na koronavirus. Výsledek je šokující… Je to celé korona – fikce?

 

Křesťané a Slované se strašně rádi situují do role nevinně ublížených chudáků. Nevzpomínám si, že by někdy někoho z nich napadlo: musíme se změnit, něco se sebou udělat, začít se konečně vyvíjet. Můžeme si za to sami. To oni ne, oni jsou dokonalí, vyvolení a „mocná elita“ se před nimi třese hrůzou… Možná tak na papíře, ale za chvíli už ani na tom toaletním.

 

(6)

Umění žít je vlastní pouze hodnotným – hodným bytostem. Převrácením je umělá hodnota. Svět lidem podobných bytostí je světem život ubíjejících, umělých hodnot. Život nelze měřit; lze jím buďto být nebo to předstírat. Jsou lidé vůbec ještě lidmi, živými bytostmi, nebo už jsou jen pouhými maskami? Sáhněte si schválně do svědomí, jak často jste skutečně sami sebou a jak často hrajete divadlo a přitom víte, že ho hrají i ostatní…

 

Důsledky víry v něco, čím nejsme, bývají poučně děsivé.

 

(7)

Největší, a vlastně i jediná skutečná moc, jaká existuje, je pohádková moc Zřídla černé magie. Jako taková funguje pouze v rámci magické neduality. Pokud ale například nějaká nehodná Bytost Světla (mnohé se pokládají za Bohy) svou hloupostí probudí entity druhé strany Zrcadla, tyto mohou ke Zřídlu nalézt způsob i cestou duality klamů a lží.

 

I když jen zdánlivě, neboť Zřídlo černé magie je pohádkové. Ve skutečnosti se jedná o poslepované „střepy zrcadlení“ emanace/repliky Zřídla, zdeformované vztahem nehodných k němu (nehodní se většinou pokládají za vznešené duchovní bytosti, velké myslitele a podobně; pohádkový rozměr nechápou nebo spíš chápat nechtějí).

A tak dochází k typickému jevu ve světě lidí (lidem podobných): pouze se to nazývá „černá magie“, byť ve skutečnosti jde o parazitický kult smrti. Mrtvý a černý je něco propastně odlišného, tak jako je nebetyčný rozdíl mezi černou barvou a černým úmyslem.

 

CHRÁM

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

 

Čím myslíte, že je neexistující pandemie? Odzrcadlenou manifestací „dobrovolné ignorance“ těch, co jsou klidně schopní věřit v propagandistické hromadné sdělovací prostředky, kontrolované a vlastněné oligarchií – nezřídka i trestně podezřelými plutokraty (politicky angažovanými multimilionáři, kteří si ještě sami zvyšují platy, a lidem na tom do očí bijícím výsměchu nepřijde nic divného). Lidem, kteří jsou zdrojem veškeré státní moci a kteří mají ze všeho takový strach, že už jen vyslovení slov „Ústava“ nebo „Listina základních práv a svobod“ chápou jako spáchání trestného činu.

 

Jste vůbec normální…?!

 

 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

— oficiální

— neoficiální

 

K čemu celý ten kolosální podvod? Přece k tomu, aby Dvourozměrňáci (entity vybuzené z nevědomí Bytostí Světla) mohli donekonečna recyklovat umělou hodnotu, která umrtvuje živé a ze které mrtví žijí…

 

„…Název filmu v sobě obsahuje vtip: „Proč pes vrtí svým ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem.“ Interpretací je více, nicméně jsou si velmi podobné – pes je veřejné mínění a ocas média, nebo pes jsou média a ocas politické kampaně, nebo pes jsou lidé a ocasem vláda…“Vrtěti psem

 

 

(8)

Největším zlým snem ve vesmíru je chiméra zvaná „kristovské vědomí“. Ta spolu s virtuální stříbrnou matricí může za všechno. Je třeba tvrdě přemýšlet o podstatě Magické Neduality a uvědomit si, že jsme MAGIE samotná. Jaká tato magie je, když samotný Fakt Existence je tou nejpozitivnější možnou skutečností, která se bez zrcadla nijak neprojeví, to nechť si každý sám domyslí… Že někdo není schopen pochopit rozdíl mezi negativní konstrukcí a negativní destrukcí a aby to nemusel řešit, radši si nasadí masku nějaké blbečkovské světlušky, je jen jeho problém. A co když ty sama/sám jsi sobě tím bezskrupulózním parazitem…?

 

HODNOST – RYZOST – PŘIROZENOST – VŠESTRANNOST

Neznám nikoho, kdo by se otevřeně nehlásil ke své Temné stránce, a byl přitom skutečně opravdový (cítil nefalšovanou náklonnost k živáčkům, miloval zrovna tak Světlo Přírody jako Noc Fantazie). Jsem si jistý, že nikdo takový neexistuje.

 

Souznění rajských struktur založených na Krist kódu s filozofií magického infernalizmu, grimoárizmu či přírodního satanizmu je něčím fenomenálním, viz text DæmonXXX — Jů, náš Ráj 2.0.

 

Původně jsme bytosti fantazie a jako téměř nehmotné fungujeme mimo kauzalitu. Nemůže se nic přihodit, ale také se nemůže nic překročit. Fantazie, poněvadž v ní je vše možné a zároveň součet všeho je nula (což se v kontextu zpětné vazby prožitku projevuje jako různé druhy harmonických nebo extatických pocitů), má charakter konstruktivního pekla, takže prvotně jsme svého druhu fantastičtí démoni a naším přirozeným kontextem je pohádkový horor.

 

 

Aby se vytvořila iluze strukturovaného, interaktivního světa, je použit samovyplývající prostředek, umožňující existenci struktur věčného života neboli metamorfujících se rajských struktur. Zatímco však nehmotnému je vlastní a přirozený chaos (ne/uspořádanost) a klid v jednom, zdravému hmotnému právě naopak je vlastní a přirozený řád (uspořádanost); jakkoliv se to vzájemně nedefinovatelně zrcadlí. Zdánlivě paradoxně tedy bytost fantazie, aby mohla zažívat hmotu/dualitu (včetně například iluze oddělenosti), použije k tomu něco zrcadlového. Ve světě času, prostoru, hmoty a energie pak musí potvrzovat status obojího, zrcadla z obou stran.

Oním zrcadlem je zrcadlo KRIST:TSIRK (levotočivá cirkulace směrem představivost → paměť), fluidní „funny/fuzzy“ krystalická sekvence – spirála.

Jedna věc je ovšem Zdroj Života (vlastnosti a smysl), druhá věc je Nástroj Života (rajské struktury, energetika a matrice Duchovní Podstaty či Jiskry Života).

Málokdo v tomto Vesmíru je schopen vstřebat skutečnost, že niterně jsme milující anti-Kristovské bytosti (na ne/kauzální úrovni, takže interakce je „kontrolovaná nulou“ neboli „nemožností škodit“).

Největším parazitem, jaký existuje, je Kristus, potažmo kristovské vědomí: je to jako obléct si kostru, tvrdit, že forma předchází beztvarosti. Je to jako Nahé, Ryzí Vědomí navléct do Řádu (Bílého Stejnokroje) a výsledné simulakrum prohlásit za pravdu… Větší děs snad nemůže existovat a tato choromyslnost také přivedla na svět „dvourozměrné monstrum“, které zajímá pouze moc a kvantita.

 

Podobně anděl není identita, nýbrž pouhý energetický nosič.

 

 

ZLO PORAZÍ POUZE POCHOPENÍ REALITY

Zřídlo Veškerenstva se projevuje jako Univerzální Řád Přírody, což úplně původně představují éterické – rajské struktury založené na ŽIVÉM Krist kódu. Je však třeba si uvědomit, že

  • SMYSL ŽIVOTA leží mimo strukturovanou realitu, plyne z charakteru NE/struktur, pročež zdánlivě paradoxně souvisí s anti-Kristovským postojem ve smyslu zábavné temnoHRY (temné konstrukce, nikoliv destrukce); vědomí je prostě VĚDOMÍ, přívlastek „kristovské“ toto vědomí asociuje se strukturou a tedy v podstatě kostrou – Smrtí (!)
  • se jedná o pouhý překlad do strukturované lidské řeči; daleko více záleží na vlastním, implicitním pochopení; slovní překlad lze chápat jako matici nebo hologram, na který vždy existuje několik pohledů

 

KRIST kód anebo Hvězdný kód Ráje či jednoduše Kód Života

  • rovná se energetika a matrice Jiskry Života
  • KŘÍST=křesání (vnitřního) ohně
  • TŘÍSK=“velký třesk“
  • TRIK S=Merkaba
  • TRI X=správně aplikovaný Kreatrix, nesprávně uniformní Matrix
  • KRIST/TSIRK=cirkulace zprava doleva, tedy autentická levotočivá (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo programovatelná paměť)

 

Virtuální předlohu Krist kódu tvoří stříbrná matrice, stříbrná má hexadecimální zápis #C0C0C0 („má tři Cé“). Pravý, živý Krist kód ale existuje pouze v aplikované verzi – ony nuly tudíž nesmí zůstat prázdné. Reálně proto nejde o stříbrnou. Jinak se opět vědomí asociuje přednostně se strukturou a tedy v podstatě kostrou – Smrtí, což vede k převrácení a rozdělení a pokud ony oddělené, převrácené fragmenty vědomí naleznou potřebný zdroj energie, začnou se chovat jako parazitická umělá inteligence.

 

V tomto Vesmíru na to, co je ve skutečnosti Kód Života (onen pohádko-pekelný konglomerát, geniální orchestr nelogicky inteligentních „ekosystémů“), související tvořivé inteligence žel dosud nepřišly, chápou XxX kód explicitně, dogmaticky (až fanaticky), místo fantastického živého Kreatrixu tvoří vyumělkovaný technicko-spirituální Matrix. Často to prozradí jazykový kontext. Prvotní Krist-kódovaná matrice kupříkladu nese název Ka-Tha-Ra, v čemž zřetelně zaznívá „kat hárá“. Nepochopení mění Krist kód v perverzního Smrtonoše. Známý je onen Kristuspán, spasitel přibitý na kříži a s tím spojená církev (inverze Krist/Tsirk) – neuvěřitelná úchylnost, ve kterou někdo slepě věří. Existují ale i neviditelné, pomalé, plíživé „skryté vlivy“, které se miliardy let kupí a kupí… Na tyto šílené parazitické tendence platí jediné: EXTÁZE TMY. Zdravý, zábavný, fantastický „Antikrist“, tak aby výsledkem bylo… NIC.

 

HUDBA