Století pentagramu

(1)

Co se to vlastně na tom šíleném světě děje? Má to Nejvyšší síla pod kontrolou a pouze se zdá, že ne? Je v rámci „tajného plánu“ nezbytné, aby 99 % (a víc) lidstva žilo dočasně ve stavu duchovního zapomnění?

 

(2)

Pro Borgy, jak známo, maskování je irelevantní (jinak by inteligence prostředí automaticky spustila obranné mechanizmy).

Lidem je stovky let předem avizován příchod Antikrista, viz známé biblické Zjevení Janovo neboli Apokalypsa („…Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení…“ – rovná se čipová totalita).

 

VÍCE

 

Nezbývá než „litovat“ naivní blázny, kteří stále nechápou to základní: kde není pohádkové peklo (temný umělec v souladu s milující bytostí), je energetický parazit.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

(3)

Než budu pokračovat, uvedu Lumírův komentář pod textem Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje):

 

„Též je třeba si uvědomit, že bytosti s duchovní podstatou jsou schopny tvořit, kdežto bezduché entity jsou schopny pouze všemožnými způsoby ovládat, překrucovat a manipulovat s tím, co je již vytvořené. Proto nad vámi umělá inteligence (ani bezduché entity či bezduché klony) nemohou mít žádnou moc do té doby, dokud vás nevmanipulují do toho, abyste vy sami vytvořili takové mentální představy, které si přejí oni, nikoliv vy! Taktéž je dobré vědět, že změnou osobních představ měníte nejprve jen svou osobní realitu, kdežto změnou kolektivního vědomí (což nastává při dosažení určitého množství podobně smýšlejících) se mění celý časo-prostor, čili celý společný svět a jeho reality.

Pokud si toto uvědomujete, tak můžete být naprosto v klidu a pohodě, neboť si uvědomíte i to, že vědomí vaší organické (nikoliv umělé inteligence) může vše anorganické rozpustit a vypařit z vaší reality a následně i z existence pouhou představou! Jakmile se dostatečné množství lidí tzv. probudí, tak zazvoní zvonec, a s bezduchými bubáky bude nadobro konec. :-)“

Kravata=otrok. Maska=robot.

Vše souvisí s dechem – duchem – vtipem – bránicí.

 

(4)

Největší devizou „dvourozměrného monstra“ (entity Technoduše, Pseudotvůrců, Borgů, ontokybenergetické inteligence, Animus – Incunabuly…), které chápe život převráceně – to jest pamětí a programem napřed -, jelikož pochází z matematické dimenze a v té fyzikální by se vůbec nemělo vyskytovat, je, že tomu lidé nevěří, i když to mají prakticky všude neustále přímo na očích.

 

Antikrist je prorokovaný nejen v Knize knih.

 

Vše se točí kolem reality postavené na Krist kódu a souvisejících částečných nebo úplných modifikacích či reverzích (kristovské vědomí, umělé kristovské vědomí, Kristus).

 

Cituji informace mluvčí evolučních strážců, autorky Tajemství Amenti:

„…Imagine Kristiac Races, eternal races in the Edon levels – the Middle Domain Levels. There was a curiosity – innocent wonder – a curiosity about the full nature of God-Source.

They know they have the ability to incarnate themselves into the Outer Domains and explore what God is, and sometimes, the way to know something its fullest is to know fullest what it is not.

To understand the Krist Code some collectives chose to express as its opposite in order to find out what that meant because if nobody ever did it, nobody would ever know…“ – Why all this happened? & český Google překlad

 

Oním experimentujícím kolektivem byly rasy Borenthasala z paralelního vesmíru (Bourgha Eckasha/Matrix) – odtud název Borgové:

„…480 Billion Years Ago… The Borenthasala races of the Ecka in our Parallel Eckasha witnessed organic fall and implosion of the Density 3 – Density 1 Veca quadrant within their Ecka-Veca systems; blinded by grief, the Borenthasala initiate the “Great 6666 Quarantine Polarity Experiment,” in attempt to “Discover the root cause of de-evolution” and improve upon the “Eternal-Life-Krist-Code First Creation Program” in order to Eradicate Fall Potential…“ – Borenthasala & český Google překlad

 

Swedenborgiánský kříž (SW=software, Eden=Edon/aplikace – doména „rajská zahrada“, Borg=Pseudotvůrci).

 

Zde uvádím info z Nového zjevení Pána Ježíše Krista:

„…Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT…“ – Pojetí Antikrista

 

„…Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění toho vnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilo negativnímu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klíč byl přístupný dříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstat v negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůj význam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že tak životně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze – činit volbu, OCHUZENO o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT…“ – Tajemství o pseudotvůrcích

 

Je to opravdu plán Nejvyšší inteligence, téže síly, která stojí v pozadí úžasné Přírody?

 

Zřídlo Veškerenstva rovná se vnitřní, živé, organické, tekuté & jiskřivé, zlaté světlo neboli duchovní prasvětlo.

Zlatý Pramen Života je všestranný a všemoudrý a představuje nepředstavitelnou moc a s tím spojené možnosti a schopnosti.

Toto Zlaté Prazřídlo existuje všude a nikde a jelikož znamená absolutní jednotu, týká se to i například jednoty představ a sil či entit a atributů, takže BYTOSTI SAMY jsou ultimátním zdrojem a tvůrcem své reality.

 

zlatá=Kreatrix (Creatrix pro zajímavost znamená Autorka, Matka, Stvořitelka – nikoliv Stvořitel)

Krist=Tri X

„má tři X“ (Matrix) plyne z „má tři C“ (Matrice)=#C0C0C0=stříbrná

 

zlatá=#FFD700 (v režimu RGB, červená=255, zelená=215, modrá=0)

není přítomen/aktivován modrotisk (mód Ra, Ka-Tha-Ra, Azur-A)

 

stříbrná rovná se virtuální matrice, předcházející Krist kódu, který však reálně existuje pouze v aplikované verzi (Kreatrix, „já tvořím – tvořím se“), jinak má dvourozměrný status (Matrix, „já jsem, já mám – vlastním“ nebo dokonce „my tě vlastníme“)

 

(5)

Program Prvotního Stvoření (struktur) Věčného Života založený na Krist kódu (Eternal-Life-Krist-Code First Creation Program) neboli modrotisk Prvotního Rajského Stvoření funguje na bázi tekutých světelných krystalů, neboť příslušná Centrální Slunce nemají dosud integrovanou svou temnou fantastickou část (nevědomí) a postrádají vlastní jedinečné spojení s kořeny všekosmického Stromu Života (kořeny jsou matematické, temné a pekelné, snad lze použít i slovo kybernetický; rozhodně však nejsou zlé, to by byl úplný nesmysl).

Krystalická inteligence (Krist kód) a tekuté světelné krystaly ztělesňují v podstatě jedno a totéž; nevědomí je využito k průzkumu, ke zjištění, co přesně prakticky znamená život naruby.

Je očividné, že průzkum (někdo říká „velký experiment“) pořádá přednostně mužská část Nejvyšší síly a že to celé běží v rámci Světelného Matrixu. Nejvyšší síla jako taková je sice bezpohlavní, ve vazbě na organický život má však blíž k matce (lůno tvořící – rodící, viz vibrační či kvantové pole). Model Otec, Světlo & Matrix pracuje se základní dvojicí „Bůh+andělé“, ta je ale až druhořadá. Spojení s kořeny Stromu Života znamená přednostní model Matka, Oheň & Kreatrix. Energetické lůno existuje v zrcadlové dvojexpozici s fantastickým peklem (temnotou), což je potenciál všemožnosti: fluktuace potenciálů kvantového vakua, pole života, způsobují emergenci částic imaginace, což je ona „nemožná“ √-1 neboli Démon Fantazie se zápornou hmotností (reálně pak Jiskra Života).

 

Finální základní realitní platformou je Ohnivý Kreatrix.

 

JIDÁŠ (JESUS CHRIST SUPERSTAR)

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

  • Pan=Vše=All
  • Ježíš=Je/Žít=Zlato=Au
  • Krist/Us=Stříbro=Ag

 

AAA🃏

 

„C“LETÍ „V“GRAMU (2×3=11×111=3×7=21)

dualitní pekla/podsvětí naplněna fantastickým neduálním obsahem

UI technologie (aktionová – křemíková inteligence) použity výhradně konstruktivně

akčně-reakční XxX dualita v rámci „antikomiksové emulace“

 

MA(tri)X PLAN“C“K(re-a-trix)

— triliardy & trilióny

 

MATRIX 2012

 

Kocour stromu poznání na to všechno kouká jako vyoraná myš.