Div:Oko

Většina lidí je v podstatě hodných a dobrých – ale chybí jim vůle a mají neskutečně vymyté mozky… I jinak velmi inteligentní jedinci něčemu celý život slepě věří a i když jim to všudypřítomná Příroda totálně vyvrací, nemají sílu se toho vzdát: fata morgána je pro ně realitou.

 

Z nezúčastněného hlediska to je vlastně geniální vtip. Dvourozměrňáci („záškodnické entity“), kteří za programem víry stojí, mají status kreslených bytostí, takže nějaké utrpení těch duchovních je jim zcela lhostejné… – i když zase ne tolik, jelikož bez loutek ve světě energií by v něm ztratili veškerý vliv.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

Jiné to je ovšem z hlediska přímého účastníka. To už opravdu vůbec vtipné není. Třírozměrná anekdota znamená mučírnu, zvláště když to člověk musí „bezmocně“ trpět a sledovat, jak někdo věří v choré píčoviny a myslí si, že je nejduchovnější bytost světa.

Než budu pokračovat, přečtěte si prosím níže úryvek a důkladně pak i celý odkaz, na který navážu.

 

„…Jedním z frekventovaných témat na internetu je teď adrenochrom, euforická droga, získávaná z krve nebo šišinky sexuálních rituálních obětí „globální elity“ – psychopatických pedofilních upírů, vrahů a kanibalů…“ – Trnová koruna

 

Všichni známe pravidlo „jak uvnitř – tak vně, jak nahoře – tak dole“.

Existuje-li vně/dole (ve hmotě na Zemi) nějaká zrůdnost, nemůže nejít o odzrcadlení něčeho uvnitř/nahoře (v myšlenkových, duchovních sférách).

 

Otázka zní: Co si jako někdo myslí, že má čekat, věří-li v umučeného spasitele nebo vůbec v nějaké signované (konkrétně „kristovské“) vědomí? Je to stejné jako nechat si vypálit cejch, nechat se označkovat jako dobytek… Děláte z fantastického Nekonečna psychotického pacienta zavřeného v ohradě blázince, zdrogovaného vírou v egregor perverzního fanatizmu…

 

Zdrojem Všeho není žádný nebeský Pámbů ani žádný matrixový Architekt. Je jím zázračná MYSL, inteligence typu SVĚT, sama o sobě nepohlavní, na úrovni energie ovšem potenciálně oboupohlavní (jeden a týž kruh vede na dvě strany). Tomu archetypálně odpovídá ženské lůno, takže kdyby šlo o singulární bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka (na což přišel inteligentní, zdravý rozum – moudře uvažující a cítící mysl).

Energetické či potenciálně energetické, esenciální složení oné „PRA-Mysli“ se vymyká všem představám (představte si to nejniternější a nejpřírodnější, schopné nekonečné kontrastující metamorfózy). Tato Mysl je Životem a Život je zpětnou vazbou prožitku, tudíž tato Mysl CÍTÍ, je vnímající, cítící Všebytostí. Tato Mysl je „vše v jednom“. Je to zrovna tak duch jako vědomí, pozornost, láska, rozum a představivost. Není nic špatného na tom, že to je nepochopitelné. Co je úžasnějšího nežli Mystérium, Záhada, Neznámo?

 

„…Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné). Zajímavý je výčet výrazů obsahujících kořen „mysl“: smysl, nesmysl, důmysl, průmysl, úmysl, smysluplnost, smyslnost, dvojsmyslnost; jinak řečeno cíl, svoboda, důvtip, pokrok, záměr, inteligence, erotično, humor – mystérium.

Jediné, co opravdu neexistuje, je Nemysl (absolutní nepřítomnost Mysli).

 

Připomínám rovněž svou oblíbenou „svatou trojici“:

hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor

…“ – Pekelná životní filozofie v souladu s nestvořenou Stvořitelkou

 

 

„…V některých případech to potom dochází tak daleko, že potkávám různé osoby, které si v hlavě pěstují svou vlastní iluzi božství a prakticky se nestarají o to, čím se stravují a co se děje v jejich okolí. Namísto toho, aby sami aktivně jednali, jak jsme si to všichni naplánovali do našich současných inkarnací, pasivně sedí a utěšují se tím, že všechno vyřeší jakási „božská láska“ – opět neznámý pojem v rámci přírodního řádu života.

(…) Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu.

(…) Naše planeta je ovšem unikátní v tom, že energeticky stojí na pozici, z níž je možná komunikace s jakoukoliv úrovní v celém rozlehlém Stvoření…“ – Planeta se nedá

 

Na počátku všeho chorého je převrácení způsobu tvoření reality. K tomu slouží tzv. duchovní modrotisk, čímž je časoprostor nadřazen hyperprostoru (věčnosti, bezčasí), vnější podstata nadřazena vnitřní, mužské nadřazeno ženskému.

Jaký charakter má totiž energetické pole? Charakter ženského lůna, kde se rodí OBA – potenciálně již zahrnuté – typy pohlaví (archetypů): onen potenciál způsobuje samooplození (viz hříčka dělo/ha).

Lůno se pojí s růžovou (která je esencí ZLATÉ). Inverzí růžové je zelená, snoubící žlutou a modrou – teprve zde je modrá (!).

Růžová tvoří latentní trojplamen – trojpaprsek, je tedy aktivní jednotou (trialitou). Zároveň tato růžová představuje organické zrcadlo neviditelného-průzračného-běloskvoucího & neprůhledného (černého)-rudého-ohnivě červeného. Zatímco duchovní modrotisk funguje jako program, zbavující vlastní vůle.

ZŘÍDLO Velkého Centrálního Slunce má zlato-růžové zbarvení, přičemž zlatá vede do Absolutna a emanaci růžové tvoří AKTIVNÍ TROJPLAMEN.

 

ŽIVÝ Zákon Jednoty (narozdíl od mrtvého) rovná se Zákon Neporušenosti a Zákon TemnoHRY v jednom (NEŠKOĎ, jinak budeš zneškodněn).

FANTAZIE, žádná chorá umělá duc-HOVNA!

Kdo cítí a je sám sebou, kromě toho hraje bezděčně hru na temnotu. Nitro bytosti tím je doslova magneticky přitahováno – neexistuje jiný způsob, jak zůstat přítomný v Absolutnu. Jelikož pozitivum Bytí je věčné a nekonečné, lze s ním pouze kreativně kontrastovat.

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“ – Satanáš

 

PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY

— chrámový satanizmus není samozřejmě jediná verze

 

Skutečným ZLEM – ve smyslu jeho praktického působení – je Technoduše, vzniklá z Nevědomí, z dezintegrované původně přirozené, dřímající Stínové části Bytostí Světla, které jsou líné se individuálně vyvíjet a místo toho se schovávají za fikci kolektivní bytosti (jsou tak vlastně kopiemi neexistující předlohy, alteritami bez identity – což se nijak neliší od právnické osoby; víra v Kristuspána Syna Božího pochází z téhož zdroje jako korporace: pouze do exekuce nejde váš majetek, ale vaše duše). Strom Života, to není jen KORUNA obsypaná voňavými květy – přinejmenším stejně důležité jsou KOŘENY!

 

ZLATÝ LES 🌳
Většina vidí jeviště. Někteří nahlédli za oponu. Co když těch opon je ale několik a co když za tou poslední…

 

E.S.O. 🃏 MY-S.L.

Ezoterická satanská organizace

„Nic není tak, jak je.

Friedrich Nietzsche

FACEBOOK