DæmonXXX — Jů, náš Ráj 2.0

Mnoho už jsem toho napsal o Krist kódu. Rozlišil jsem na ŽIVÝ Krist kód (s tím že existuje pouze v aplikované verzi) a hypo-Krist kód. Jelikož téměř všichni „místní“ jedou explicitně v hypo- (přeexponované, podexponované) nebo dokonce v úplné reverzi (Metatron), začal jsem používat výraz Hvězdný kód Ráje nebo jednoduše Kód Života.

 

PRAVÝ Krist kód byl napadený z úrovně Kosmického/Antikosmického Vše-Podvědomí entitou Kovohlasé Chiméry neboli Technicko-spirituálního pseudoživota (Technoduší) – prostřednictvím virtuální stříbrné Kathara matrice („kat hárá“). Ve svých textech se navážím právě do tohoto pseudo-Krist kódu (s čímž souvisí i Kristus nebo kristovské vědomí). Jinak musím poznamenat, že Krist/Tsirk sice znamená cirkulace pozpátku, na druhou stranu jde ale o cirkulaci zprava doleva neboli autentickou levotočivost (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo programovatelná paměť). Přidáme-li Krist/Kříst (křesání ohně) nebo Krist/Třísk („velký třesk“), člověk se nad tím musí přinejmenším zamyslet.

 

ŽIVÝ/PRAVÝ Krist kód není nic explicitního. Je to záležitost konstelace vztahu mezi energetickým a fantastickým, duchovním a mentálním kontextem. Někdo může být magický infernalista nebo přírodní satanista a i když bude používat odlišný název, může být v souladu s Autentickým Bytím, zatímco někdo jiný může od rána do večera vyřvávat něco o nějakém Krist kódu nebo kristovském vědomí a být přitom naprosto toxický.

 

Upřímně – nesnáším kristovské hlupáky, kteří nechápou a snad ani za bilión let nepochopí, že se jedná o energetiku a matrici Jiskry Života a že SMYSL ŽIVOTA souvisí s onou jiskrou (jejímž fantastickým ekvivalentem je démon přirozenosti), nikoliv s matricí a energetikou. Je to zdánlivě protimluv, ale Jiskra či Oheň Života je v souladu s energetickou nebo duchovní podstatou Krist kódu a zároveň v mentální či fantastické rovině (současně a souvztažně) je s ním v rozporu, neboli je přirozeně anti-Kristovský. Není-li to tak, dochází k odpojení od Absolutního Zdroje Života (!). Jsou to energetické Sefiroty a fantastické Klifoty v jednom.

 

 

Projevené Univerzum má svůj „legální“ spodek ve formě integrované uhlíkové biologie, což je realita hrubé fyzické hmoty & astrálu ve smyslu emulace harmonické 5. dimenze. Konkrétně v tomto Vesmíru to původně existovalo na planetách/hvězdách v sousední Galaxii a napohled jde o běžnou dualitu 3D/4D, ovšem s plně funkčním genetickým potenciálem.

 

Jelikož v této emulaci projekční bílá a gravitační černá díra mohou fungovat nezávisle, čímž budí dojem oddělenosti (v éterické – duchovní úrovni však oddělené nejsou), jsou zde možné věci, které zdánlivě odporují charakteru „Všeho, co jest“. Sotva to ale může být jinak: ovoce („stromu poznání dobrého a zlého“) lze zakázat pouze formálně; můžete s tím nesouhlasit, leč reálně zakázané ovoce MUSÍ existovat. Zákon Jednoty není žádné bezkrevné, beztemné pravidlo; tvoří ho Zákon Neporušenosti a Zákon TemnoHRY v jednom.

 

Úskalím „nezbytnosti zakázaného ovoce“ je možnost zneužití iluze rozpojení bílé a černé díry. Nějakého šílence kupříkladu napadlo vytvořit utopický svět věčného Světla. Důsledek? Pohybová souvztažnost (Merkaba, vír posměrné & protisměrné energie) se přepnula do režimu „jedniček a nul“ (mentální stroj na realitu). Postupně došlo k propadu a rozpadu systému realitních polí až na „ilegální“ dno téměř kompletně dezintegrované uhlíkové biologie (více jak 90 % mozkové kapacity mimo provoz, více jak 90 % genetického potenciálu „vyřazeno“).

 

Bytosti tak nehrají na realitu – realita hraje na ně. Oklamaní jedinci fungují jako baterie „dvourozměrného monstra“, kterému, jelikož by „vlastně nemělo existovat“, je zcela lhostejné, zda někdo něco cítí a které zajímá pouze „moc a kvantita“ (určitě však není hloupé, jak se domnívají hlavně právě arogantní Bytosti Světla – je mistrem plánování, manipulace, kalkulace a iluzí).

 

Naopak jsou to Bytosti Světla, nevědomí „strůjci nestvůry“, které jsou hloupé – mnohdy opravdu tak kolosálně, až si člověk říká, zda někdo tak pitomý vůbec může existovat

 

Tato planeta, Země, je frekvenčně rozdělená na „viditelnou“ Nižší/zasíťovanou část (Technosvět) a „skrytou“ část Vyšší/fraktální (Příroda), jež je integrovaně propojená se všekosmickým Stromem Života. Na něm „rostou“ jednotlivé Vesmíry a jejich Centrální Slunce.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Podle některých kosmických inteligencí je třeba se frekvenčně/vibračně (hloubkou svého chápání, stupněm souznění) dostat na úroveň Vyšší Země, optimálně na úroveň harmonické páté dimenze – základní úroveň souladu protikladů.

Jako základ to je určitě dobré, co již však není tak známé, je fakt, že i Centrální Slunce „roste“. Zpočátku funguje na bázi tekutých světelných krystalů (krystalové inteligence). Jakmile integruje své nevědomí – fantastickou, temnou součást – a pochopí a spojí se s kořeny Stromu Života, systém fungování se rozvine na bázi tekutých ohnivých (světlo-temných ve smyslu energo-fantastických) krystalů. Kvantové pole totiž zahrnuje i imaginární (virtuální) částice, které mají status fantastického Temna, které nezpracované, obrací se proti Životu.

 

Živý tvor existuje pouze díky neživému netvorovi – je třeba potvrzovat status obojího v odpovídající perspektivě (viz Autentično). Dobré je třeba spojení milující bytost + temný umělec.

 

 

Na přelomu tisíciletí na Zemi dorazilo několik klíčových, i když diskutabilních, informačních materiálů, které bych jednoduše označil slovem Knihy. Některé tyto Knihy (jejich určité části) mají pomoct lidským bytostem vrátit se zpět ke svobodnému životu; má to ale háček: bez Klíče nefungují. Navíc autoři oněch materiálů o Klíči vesměs vůbec nevědí a mnozí z nich by pravděpodobně onen Klíč (jímž je pohádkové peklo: KOŘENY Všekosmického Stromu) zpochybnili.

 

Mohl bych uvádět odkazy na známé Tajemství Amenti (1 & 2), Svobodné učení MCEO (Keylontická věda), Wingmakers (Rozhovory s Nerudou, Lyricus), Sdělení archanděla Lucifera, Dokumenty Lacerta, Interview s mimozemšťanem atp. – momentálně ale už mám pocit, že to je zbytečné, a tak raději uvádím takový pel-mel:

 

V předešlém textu OÁZA ŠTĚSTÍ aneb Pekelná merkaba v kontextu mediálního superhoaxu jsem psal o Merkabě.

Pohádková, pohádkově pekelná, pekelně fantastická Merkaba je tím nejdůležitějším na světě. Kromě toho, že už sama bytost je Vírem, Merkaba je vírem, schopným měnit to, co není, v to, co je. Je energo-fantastická, nikoliv fyzikální nebo geometrická. Je to doslova Vířící Knihovna.

 

GRIMOÁRIZMUS

 

Aby se bytost proměnila, přemístila nebo materializovala mentální představu, musí projít nulovým bodem (čemuž odpovídá Věčnost, Hyperprostor, Říše Snů). I z toho důvodu je nesmysl pojem „kristovské vědomí“. Vědomí je prostě jen VĚDOMÍ a nic víc. Kristovská bytost je sebeklam, záměrně i nezáměrně vytvářený a podporovaný, aby nikdo nulovým bodem neprošel. Jestliže aplikované, ŽIVÉ Krist kódování představuje optimální energetiku a architekturu (na které stojí rajské struktury), v mentální či fantastické rovině tím ideálním – kromě současného uvědomování si uvedeného – je „zábavný“ anti-Kristovský postoj. Krásně se to všechno vzájemně zruší do nuly.

 

Fantastický démon kódování Krist – hvězdný Ráj…

A pak že had v rajské zahradě svádí a lže.

 

Krist = Trik S (Merkaba)

Krist = Tri X = aplikovaný Kreatrix

hypo(pseudo)-Krist = uniformní Matrix