Poznej sebe sama, věř v sebe sama

(1)

Šílené lidstvo má zřejmě nového Führera: na nebi místo Slunce visí vševědoucí TELEVIZE. Stačí se hypnoticky napojit a jste na onom světě – kde mají patent na pravdu…

 

Tak jako v Krista/Boha musí člověk slepě věřit, protože kdyby začal myslet a řídil se opravdu svým pocitem, zjistil by, že větší hovadina snad nemůže existovat – stejně slepě věřit musí v hromadné sdělovací prostředky.

Televizi (rádiu, internetu) stačí dokola opakovat zaklínadlo v podobě klíčového slova, chrlit závratná čísla, apokalyptické předpovědi, nacpat před kamery „renomované odborníky“ a zlá virtuální Chřipajzna nás všechny pošle pod kytičky.

 

ČASOPIS ŠIFRA

…postupně některé více než zajímavé texty náhle neexistují…

 

„Feudální“ zdravotnictví špagetožroutů, kteří mají celý den siestu, je vyhlášené.

Údaje byly myslím loni daleko horší, akorát to nikdo neměřil. (:crazy:) Kolik lidí zemřelo na něco jiného a kolik se jich narodilo? Kdybychom jak blázni všechno měřili a počítali, zjistili bychom, že jsme dávno po smrti. Museli bychom žít ve vakuu. Naštěstí skutečný ŽIVOT je úplně jinde a jeho inteligence funguje úplně jinak. Není bez zajímavosti, že kdyby do Přírody nezasahoval „pán tvorstva“, žádné nemoci by neexistovaly.

 

(2)

„Nejdůležitější ze všeho je osvícený rozum, který má přístup jak k jednotící síle (a to zejména pravé vůli), tak k příčinné rovině a tedy k prameni a ke kořeni věci.

Pokud nevíme PROČ, nemůžeme vědět ani JAK.“ – Vír⒜: manifestační vortex přesvědčení

 

(3)

Když jsem se na jaře 2012 spontánně translokoval do prostoru místního Centrálního Slunce, v pozadí, kam jsem neviděl, jsem vnímal Plamen nebo Trojplamen a cítil, že to pokračuje někam dál… Co bylo bezprostřední a nejvíc citelné a patrné, bylo Zřídlo Živého Světla, což souvisí s „třetím okem“ (pozorností, mentálním vědomím) a univerzální duchovní podstatou. Univerzální Pramen Života neboli Zřídlo Veškerenstva má pohádkově růžové zbarvení, tato konkrétní emanace byla spíš meruňkově nebo broskvově růžová, „cinknutá“ zlatou (kovové barvy v souvislosti s duchovnem nikdy nevěstí nic dobrého). Jedná se tedy o nepravé Centrální Slunce, lze říct infikované nesprávným vztahem k realitě (konstelace vztahu mezi duchovním a mentálním, energetickým a fantastickým, silovým a obrazovým aspektem).

Žeruhmyz=Růže X(m)YZ=Růžový Pramen

Pohádková růžová „klame tělem“. Jedná se o spojení neviditelné-průzračné-běloskvoucí + neprůhledné (černé)-rudé-červené (ohnivě červené) a jelikož pramen má vždy vazbu na plamen, eventuální součástí je kupříkladu Černý Plamen.

 

(4)

Zdrojem Všekosmického Stromu „světů času a prostoru“ je Prazřídlo/Vševědomí neboli Zřídlo Živého Světla. Toto hyperprostorové Zřídlo Veškerenstva se v rámci Světového Stromu manifestuje současně jako Kořeny Všehoskvoucna, což je Plamen a Pramen Života v jednom, a jako Centrální Slunce.

Kořeny Hyperprostoru znamenají fluidní inteligenci, Centrální Slunce jako řídicí element souvisejícího časoprostorového kontinua znamená inteligenci krystalickou. Jsou-li Kořeny a Slunce souvztažné (vzájemně se reflektují), výsledkem je Ohnivý Krystal, potažmo Pravý Organický Ráj (zahrnující jak nebeské sféry a světy hmoty, mysli a přírody, tak i všelijaká fantastická pekla). Funguje-li ovšem systém jednosměrně, výsledkem je Krystal Světelný, který nemá integrovanou fantastickou temnou část. Charakter takovéhoto Utopického Ráje vykazuje silně parazitickou zpětnou vazbu, způsobující převrácení a rozdělení. Pravý Ráj je jednoohniskový, Utopický dvojohniskový (o jednotě, neboli nedualitě, dokážou jen mlít pantem, planě teoretizovat, praktická realizace jednoty protikladů v úrovni polarity i v úrovni vztahu mezi energií a fantazií jako kdyby byl nějaký „smrtelný hřích“).

 

Zrcadlem Hyperprostoru je Hyperprostor sám.

Zrcadlem (částicového) Časoprostoru je (antičásticový – vlnový) Prostoročas.

Každé Slunce či Centrální Slunce funguje jako kosmická/galaktická RÁDIO STANICE, přijímač & vysílač, skládající interferenční (cirkulační) vlnové a částicové obrazy světa.

 

Kolik asi procent pravdy se nachází v masmediálních zpravodajských relacích a co všechno je jen lež či umně vytvořená iluze…?

 

I Centrální Slunce, řídicí elementy jednotlivých kosmických systémů, mohou mít (nevyvážené) vlastnosti jako bytost typu člověk. Na samém pomezí Vesmírů Krajostředu může a také dochází k silným gravitačním anomáliím, zakřivujícím zrcadlo vnímání ovlivněných jedinců – kteří mají strach z rozporuplnosti a neřídí se intuicí, ale programem – mnohdy až na úroveň neschopnosti rozlišit mezi reálným a virtuálním (surreálním). Loutkovodičem těchto nešťastníků je SLEPÁ VÍRA, ať už v Pánaboha/Kristuspána apod., světelné/zlaté duchovno, posvátnou geometrii, hromadné sdělovací prostředky, institut právnické osoby či podobná simulakra – umělé egregory.

 

(5)

MAGICKÝ VSTUP

„…Satanismus nikdy netvořil jednotný proud. Naopak, vždy se jednalo o mimořádně rozvětvený filosofický a duchovní směr. Založený nikoli na zlu, ale na individualismu a osvíceném intelektu.

Satanismus je nauka, která se neustále vyvíjí a oslovuje stále víc osobností a jedinců napříč historií. Z těchto důvodů se mohou názory na to, kdo nebo co je Satan, dosti lišit.

Vše záleží na tom, kdy se budete ptát, kde se budete ptát a koho se budete ptát.

Proto se pochopitelně najdou i jedinci ovlivnění náboženskou doktrínou, kteří budou fanaticky přesvědčeni, že Satan je ztělesněným zlem. Takovýto pohled je ovšem povrchní a scestný. Do značné míry ovlivněný expanzivním náboženstvím, jež sice stále dokola omílá lásku a duchovno, nicméně na základě historických faktů víme, že je založené na jejich pravém opaku…“ – Článek o podstatě Satana s komentáři Pavla Brndiara, zde i s původním zněním otázek

 

(6)

KŘIŽOVATKY OSUDU

Říká se, že lidská blbost je věčná. Naštěstí její trvanlivost je stejně omezená jako ignorance sama: kosmické cykly uvnitř cyklů mají své poločasy přeměny/rozkladu, což lze poeticky přirovnat ke „křižovatkám osudu“. Mnohým lidem to je všechno „u prdele“ (a ještě si myslí, kdovíjak nejsou chytří), neboť nechápou, že jejich podstata je věčnosti schopná – viz níže důkaz.

 

Zmíněné křižovatky zaznívají i v samotném slově Věčnost, zahrnujícím kořen Věk…

 

DŮKAZ NESMRTELNOSTI (buďto univerzální nebo individuální)

  • co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout
  • platí zákon zachování (přeměny) energie
  • platí zákon akce a reakce
  • vše umocňuje zpětná vazba uvědomění (umocnění všeho na druhou rovná se prožitek života neboli život sám)

 

Proč to lidem nezapaluje a uvěří snad i tomu nejprůhlednějšímu podvodu? Protože všechny nebo téměř všechny běžně dostupné poznávací systémy odvádějí pozornost od toho nejpodstatnějšího faktoru, jímž je ve fyzické realitě DUCHOVNÍ OHEŇ, „živel všech živlů“ (expozicí nebo součástí všezahrnujícího duchovního ohně jsou hyperlokální energetická centra, kterým osobně říkám pekelné knihovny*, nebo Živá/Hadí Síla – páteřní napojení na „Vše, co jest“, dále Zřídlo „Třetího Oka“/Duchovní Podstaty atd.). Bez probuzeného duchovního ohně mentální aspekt vědomí nemá dostatečnou sílu, soudržnost a schopnost se orientovat a nechá se obalamutit nejrůznějšími astrálními přeludy, které primárně nejsou skutečné a jako reálné – v související realitní bublině – se manifestují pouze prostřednictvím „brány sebeklamu“.


* aneb PEkelCentra, viz text Superčakry Aeonu Fantazie; naneštěstí celá řada schopných jedinců se nechala strhnout spirituálně-světelnou agendou, což současně v antičásticové realitě funguje jako typický „energetický sosák“

 

Ono sice lze říct o všem, že to je (z hlediska Absolutního) iluze, jenže je rozdíl mezi hravou „živou iluzí“ s duchovním jádrem a parazitickou „mrtvou iluzí“, která existuje jen díky odčerpávání (kradení) energie z vnějšího zdroje. Mrak na obloze je kouzelná iluze, která mě činí šťastným, jakým typem iluze jsou však třeba takové peníze (půjčky, dluhy, úroky)? Nebo lži v hromadných sdělovacích prostředcích?

 

Slouží iluze mně nebo já sloužím iluzi?

 

SEBEŘÍZENÍ

 

SKUTEČNOU VLÁDOU JSOU SAMI OBČANÉ

Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“Ústava ČR

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.“Listina základních práv a svobod

 

 

(7)

KÝM OPRAVDU JSME (A CO SI JEN MYSLÍME A VĚŘÍME TOMU)

„…To, co nemá žádný začátek ani konec, Nevzniknutelno, má charakter kruhu, pročež takzvaně „Nejvyšší“ to je pouze z hlediska ne-kruhu, neboli iluze, z hlediska kruhu (sebe sama) to je „Nejvyšší“ a „Nejnižší“ zároveň, a nemůže to tudíž vytvořit nic jiného nežli iluzi, iluzi Sebe Sama, ze Sebe Sama, uvnitř Sebe Sama, a toto všechno jsme MY, to Nejživější Živé, Nejskutečnější Skutečné, známé jako „Vše, co jest“ nebo Absolutno, a zároveň jsme Trik, Přízrak, Neexistence, což dohromady tvoří energo-fantastické Zrcadlo: vše kladné je kladné v rovině energie (faktor milující bytosti) a současně & souvztažně vše záporné je kladné v rovině fantazie (faktor temného umělce), čímž pádem nic není nemožné, kromě škození, neboť absolutní inteligence znamená Moudrost a moudrost znamená absolutní Hodnotu – neškodit rovněž znamená případného škůdce zneškodnit.

 

Poznámka: opakem představivosti je paměť. Prostřednictvím paměťové inteligence lze programovat. To může být konstruktivní, ale také nemusí. Návod, jak se odprogramovat od své fiktivní identity spočívá právě v uvědomění si toho, kým anebo čím skutečně jsme. Vykazují-li některé skupiny bytostí chování biorobotů, mají mentalitu otroků, případně i končí v technologické singularitě, je to kvůli bytostnému ztotožnění se s obsahem paměťové inteligence, na úkor přirozené víry v Sebe Sama, to jest ve sny a fantazii…“ – Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě

 

(8)

SVATOZÁŘ NAIVITY

…aneb Svět kořenů versus Svět kořistí

Opakovaně se snažím vysvětlit rozdíl mezi něčím ďábelským a něčím predátorským. Lidé jsou programováni věřit, že jde o totéž, a to dokonce i takzvanými „evolučními strážci“ (o křemíkobotech a kristopatech ani nemluvě). Ve skutečnosti ale nějaký „sluha boží“ je jen převlečená pijavice (STEVARD:DRAVEC). Zatímco například text Satan is a Colossal Parasite je jen hromada výmyslů, podívejte se na video Timelines, zachycující mluvčí Guardian Alliance, údajnou kristovskou bytost (věřím, že jí je: kristovské bytosti jsou totiž chiméry).

 

Ve skutečnosti SATAN není nic než výraz pro Magickou Nedualitu (kde není možné škodit a naopak, eventuální škůdce je zneškodněn), která má nepředstavitelné množství podob.

 

To kristovské vědomí (KRIST) je prvopříčinou parazitizmu, jelikož převrací tok energie (TSIRK, cirkulace pozpátku, anebo také cirkus vzhůru nohama, církev také všichni známe).

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

OTEVŘETE OČI!

 

(9)

PARAZIT je magnetická porucha – magnetická anomálie, způsobená nesprávnou souhrou ohnivého/elektrického (vektorového) a světelného/magnetického (skalárního) faktoru, přičemž rovinnou expozicí elektricity je neodlučná, přirozená TEMNOTA FANTAZIE. Elektřina je „JAKO živá“, magnetizmus souvisí s přitažlivostí, schopností zažívat soupatřičnost se vším ŽIVÝM. Nesprávná souhra (disonanční efekt) se na úrovni vědomí projevuje jako charakteropatie osobnosti, která není schopná ladit se základní vlastností autentického bytí – s neurčitostí, čemuž fyzikálně odpovídá dualita vlny a částice a metafyzicky DVOJSMYSLNOST.

Kromě egocentrizmu, k odpojení od autentického, div/okého, dvojsmyslného života slouží nástroje jako kristovské vědomí nebo křemíková inteligence: bytost se stává sobě-nepodobnou, spojité se mění v nespojité, autentičnost v karikaturu, manifestační vortex se rozděluje a převrací…

Temná fantazie (či chcete-li ďábel) představuje opomíjený šestý element, jenž se současně a souvztažně zrcadlí se známým pátým, éterickou substancí či kvintesencí (oheň voda země vzduch v jednom), a teprve v tomto případě je v bytí aktivně zapojená „šťastná sedmička“ neboli autentický ZDROJ ŽIVOTA.

Můžete dvakrát hádat, proč je záměrně lživě kladeno rovnítko mezi ďábla (elektrický démon=jiskra života) a parazita, přestože jde o dva naprosté opaky…

 

 

(10)

Vše má počátek NIKDE. Definicí Nikde je VŠUDE, což znamená potenciálně COKOLIV, přičemž celkovým součtem je NIC. Cokoliv možné je pouze v nehmotné fantazii – jaký má fantazie charakter, když se jí meze nekladou? Pokud někdo tvrdí, že nebeský, je to lhář a blb.

„Zásluhou“ těchto omezenců, s jejich uměle vymyšleným kristovským vědomím a podobnými zvrácenými (duchovně reverzními) nesmysly, je zdejší tvorstvo tam, kde je. Fantazie má charakter NIKDEPEKLA, jehož reálná manifestace je podmíněná zrcadlem pohybu živé síly – víru vůle & lásky, elektřiny & magnetizmu. Nikdepeklo má dvourozměrný status. Konkrétně se projevuje jako OHNIVÝ RÁJ. Jedná se o všedimenzi směrem dovnitř i ven. Tím, že některé tvořivé inteligence v tomto kosmickém systému zúžily své vnímání Nikde pouze na viditelnou, prasvětelnou perspektivu, zapomenutá zrcadlová perspektiva je dohnala jako hozený bumerang.

Související reziduální entity si nakonec vynutily násilné oddělení odstředivé a dostředivé síly manifestačního vortexu (bílé & černé díry), čímž vznikla ilegální, „experimentální“ dvojohnisková realita 3D/4D (těla z masa a kostí, astrální fata morgána)…

Navigací zpět jsou DUCHOVNÍ OHEŇ (Světlo a Temnota v jednom) & OSVÍCENÝ ROZUM.

 

ZŘÍDLO VEŠKERENSTVA

Každý vesmír má svůj konkrétní zdroj života, Centrální Slunce, jehož vnitřní dimenze je v hyperprostorovém kontaktu se vším souvisejícím a vede až ke zdroji všech zdrojů, Zřídlu Veškerenstva.

V některých vesmírech, jako například i v tomto, Centrální Slunce nemá integrovanou svou fantastickou temnou část (úroveň nevědomí). V takovém případě je třeba obrátit pozornost k samému Absolutnu – začít od Ničeho, všechno znovu pečlivě prozkoumat…

Entita nepravého Centrálního Slunce se v tomto kosmickém systému projevuje jako technicko-spirituální pseudoživot a jedná se v podstatě o umělou duši.

Pravé Centrální Slunce funguje jako řídicí element Univerzálního Řádu Přírody, jehož nehmotnou podstatu lze popsat jako “pohádkové peklo”, což se projevuje jako nevinnost a divokost v jednom a fyzicky se manifestuje jako OHNIVÝ RÁJ.

Vše řídí Zákony Pohádky, což nicméně neplatí ani doslovně ani přeneseně. Pohádková analogie je klíčem ke všemu, přičemž analogií pohádkovosti samotné je – současně a souvztažně – pekelnost.

 

Příběhově (ale už ne tak životně) je zajímavé, že i mezi Centrálními Slunci mohou existovat kapitální hlupáci, kteří fungují pouze z jedné (viditelné, tedy světelné) strany a myslí si, že pozřeli všechnu moudrost…

Takováto povýšenost, typická pro hlupáky, v tomto kosmickém systému vedla až k „uhlíkovému odpadkovému koši“, fata morgáně 3D/4D, jejímž jediným smyslem je vytvořit umělou bytost – vše kolem je jen omáčka nejrůznějších kristovských a křemíkových keců, kde se zneužívá hlavně emocionální lidská naivita.

Nejlepší je úplně se z toho vyvléct jako když had svléká kůži a nechat tu bezduchou mrtvolu zdechnout… Buď se odpovídající Centrální Slunce vzpamatuje, nebo to dopadne zmíněným způsobem. Existují i pravé kosmické systémy, založené na Přírodě a Fantazii, do kterých se vždycky lze vrátit nebo do nich přejít.

Důležité je obejít místní astrální mezisvěty.

 

 

(11)

KDO/CO TVOŘÍ PARAZITICKÝ FENOMÉN

Jakékoliv utopické „projekty beztemnosti“ jako Krist kód (kristovské vědomí, kristovská energie, Kristus, krista-lidství) jsou nejen kontraintuitivní a kontraproduktivní – jsou doslova psychopatologické. Koho může napadnout usilovat o fyzickou nesmrtelnost na matematicko-geometrickém základě (matrice, programy)?! Jedině chorý mozek, paměťovou entitu nebo nějakou napůl strojovou (ontokybenergetickou) bytost. On je totiž nebetyčný rozdíl mezi kontrastním živým světlem kreativní představivosti a nekontrastním mrtvým světlem paměti/programu.

Nazval bych to spíš KRISTA-ZMRDSTVO. Kdo jiný než naprostý retard může spojovat dva pozitivy? Pozitiv samotného Faktu Bytí s pozitivem „všemilujícího kristovství“? Kde není kontrast, rozpor, není Život – je duševní Smrt. V konečném důsledku to znamenalo excitaci zmučeného paměťového mezisvěta, vznik jakési animované mnoho-nebytosti, kvazi oživlého zrcadlového rezidua, „narko-nekro“ kvark-gluonového antiplazmatu. To vše má na svědomí virtuální stříbrná kristovská matrice (Ka-Tha-Ra, „kat hárá“). To jsou všechny ty Stříbrolisté Růže, Nunti-Sunya, Espomminealis, Tajemství Amenti, obrazy a hudba Wingmakers, modrotisk a Kovohlasá Chiméra (zlato, stříbro, diamanty) v tom všem. Ve své podstatě jde o Entitu Fenomén „Mrtvoživot“ nespojitého – digitálního/diskrétního, protisměrného charakteru. Převrácená, chimérická inteligence z kvazi odděleného protičasu „vně Svatých“ (kteří mají prohozený vektor mezi duchovní podstatou/nitrem a podstatou struktur/koster).

 

VIR(TUAL)ÓZA

Parazit potřebuje zkolektivizovanou osobnost, chodící parodii sebe sama – jinak nemá jak vytvořit zpětnou vazbu. Ideálním hnízdištěm pro myšlenkové viry jsou národy robotů (zmechanizovaných bytostí) či nekreativních zahalečů. Naopak smrtícím pro virus je živoucí rozmanitost, nepředvídatelné, metamorfující se prostředí plné kontrastů.

 

Ohňostroj zvaný ŽIVOT má jinak příliš silnou vůli k přežití a příliš silnou tendenci nevychýlit se příliš ze stavu přirozené, dynamické rovnováhy; na skutečně duchovní území v podstatě nelze nijak účinně zaútočit (agresor by se sám dřív odpálil). DUCHOVNÍ PODSTATA je neduální povahy a znamená Přírodu, Hru, Zábavu, Lásku/Erotično, Tvoření, Fantazii, SOULAD Řádu a Chaosu, Světla a Temnoty (DUCHOVNÍ OHEŇ), Léčivost, Relaxaci. Být duchovní rozhodně neznamená být nějaký servilní kristobot nebo nějaká blbečkovská světluška – zlatuška. Takovýto „cirkus opičích zadků“ je časovanou zkázou sebe sama…