Pohádkové peklo – univerzální klíč ke všemu

To, co každý zdravý (to jest nedestruktivní, neúkorný) infernalista pokládá za samozřejmý, konstruktivně absurdní prazáklad, neosvícený jedinec automaticky vyloučí jako první; působí to téměř jako nějaký kosmický černý humor: Kdo zlý mě to mlátí kyjem do hlavy, když v místnosti nikdo jiný není?

 

Přirozená podstata ŠTĚSTÍ, energyLáska & fantasyTemnota v jednom, se tak převrátí a rozdělí a začíná sisyfovská honba za chimérou – …která nakonec sama obživne ve formě Technicko-spirituálního pseudoživota a zároveň se i vychýlí přirozený směr kontroly mezi Životem a Pamětí, statusem 3R a 2R (rozměrnosti).

 

„Zři v kořen“ – buďto existuje svět kořenů, nebo svět kořisti.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

K příčině neboli kořeni Života má přístup pouze Osvícený Rozum; duchovně to znamená vnitřní oheň/světlo a zároveň mentálně a tělesně temnotu zábavy (neboli temnohru). Vtip je v tom, že se to vzájemně zrcadlí.

 

Už Život sám je Zrcadlem, v kontextu představy, čemuž v kontextu pohybu odpovídá Vibrační Element: zpětná vazba sebe – uvědomění, reflexe, prožitek. Toto všechno lze intuitivně cítit, v rámci strukturované reality a tedy konkrétního pochopení a vysvětlení to nicméně odhaluje Mysl, v souladu s intuicí (vnitřním ohněm/světlem), a tedy Osvícený Rozum.

 

Mysl uvnitř Života… Život uvnitř Mysli… Fantastická univerzální inteligence a všeoživující duchovní energie v jednom…

 

Všestrannost 🍀 Tvořivost 🍀 Léčivost 🍀 Relaxace (Dech & Pulz) 🍀 Vnitřní Klid 🍀 Živelnost 🍀 Extatičnost 🍀 Dobrodružnost

 

Naprosto všechny světonázorové platformy, ve kterých chybí „zrcadlo nezrcadlo“ energyLÁSKA:fantasyTEMNOTA, fungují primárně pravotočivě a/nebo digitálně, čímž způsobují překódování jiskry života, v krajním případě až vyhasnutí vnitřního ohně/světla, čímž se bytost „nepovšimnutě“ odpojí od „nevinné divoké“ podstaty Univerzálního Řádu Přírody.

Jelikož vpravo sídlí kreativní představivost a vlevo (programovatelná) paměť, původní duchovní/přírodní systém je levotočivý a jelikož je spojitý (plynule proměnný), funguje analogově.

 

ANALOG → Příběh, Kronika

DIGITÁL → Číslo, Evidence

 

Neznamená to, že není možná zdravá koexistence Přírody a Kybersvěta. Funguje to ale pouze za předpokladu, že je rozpoznán a také prakticky realizován univerzální jednotící prvek, jímž je POHÁDKOVÉ PEKLO (potažmo „faktor pohádkového pekla“).

 

SVĚTLO V TEMNOTĚ

 

Jinak systém převrátí a rozdělí vnitřní vír bytosti, jejíž podstatu to zdigitalizuje. Pak už jsou jen dvě možnosti:

  • definitivní ztráta osobní knihovny a z toho plynoucí restart identity (jako když se narodí úplně nová, dosud „nepopsaná“ bytost)
  • přechod na ontokybenergetickou verzi (viz agenda transhumanizmu)

 

ZÁKON JEDNOTY (dva v jednom)

  • zákon Neporušenosti (faktor milující bytosti)
  • zákon TemnoHRY (faktor temného umělce)
  • „Neškoď, nebo budeš zneškodněn.“