Malé velké nic

(1)

Ještě jednou pro ty, kteří nevidí neslyší, kteří zřejmě nepoužívají nejen rozum, ale nejspíš ani srdce a duši: „kosmická válka“ mezi Světlem a Temnotou (Dobrem a Zlem) je uměle inscenovaná. A další věc… Elektromagnetický „vír života“ funguje vůlí napřed, jako vortex Vůle & Lásky. Proto to také je SÍLA lásky a ne naopak. Jinak to jsou jen parazitické emoce (jakkoliv zdánlivě třeba „pozitivní“), které vám asi jen těžko pomohou prosadit pravou vůli.

 

V akčně-reakční realitě, v té nízkovibrační/hrubohmotné dvojnásob, tím nejpodstatnějším je živý tekutý VNITŘNÍ OHEŇ, který dynamicky obsahuje všechny důležité polaritní systémy, včetně nepolaritní roviny imaginace.

DUCHOVNÍ OHEŇ sám o sobě odpovídá fluidní inteligenci (bin. 111 → 7) a má vazbu na inteligenci krystalickou (bin. 10x10x10 → 8); hybridní výraz „krista-lidskou“ vymyslely reverzní ontokybenergetické inteligence a nemá to s tím absolutně nic společného – naopak to slouží k deaktivaci a rozložení přirozené životní základny.

 

(2)

Víte o tom, že občané, to jest VY, přestože jste zdrojem veškeré státní moci (Ústava ČR, Hlava první, Článek 2.1), jste téměř neustále naváděni svými zástupci (státními orgány) k trestnému činu, k porušování ústavního pořádku? A že prakticky stejně se to děje i na úrovni mezinárodní legislativy?

Zdroji moci, služ nástroji moci.

Fyzická osobo, služ právnické.

Zaměstnavateli, služ svým zaměstnancům.

 

O byrokratickém „internačním táboře“ choromyslných předpisů a nařízení ani nemluvě.

 

Přitom podívejte se na Přírodu… Lidé akceptují virtuální pijavici jako skutečnost a organickou realitu chápou jako něco „za zásluhy“. Arbeit macht frei – dři bezdůvodně jak mezek, a pak ti možná dovolíme zaplatit si dovolenou v tropickém ráji na zázračné planetě…

 

Je to něco… neuvěřitelného.

Jak je něco tak šíleného vůbec možné?

Proč jsou lidé ochotní sloužit Lži, dělat otroky?

A proč s tím nejsou schopní nic udělat?

Protože obráceně už je sám jejich poznávací systém – mají uměle implantovaný, převrácený vztah k realitě.

 

V pozadí toho všeho je takzvaná Incunabula, emancipovaná „entita paměťového zrození“, která má prsty hlavně v takzvaném „kristovském vědomí“ – zlatém duchovnu, odvozeném z virtuální stříbrné matrice.

Latinské in cunabulis znamená „v kolébce“ a inkunábule je česky prvotisk.

 

SW-Eden-Borg (swedenborgiánský kříž), typická Incunabula s jejím reverzním inženýrstvím.

 

Původní duchovní, přírodní systémy jsou levotočivé (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo programovatelná paměť) – obousměrné s váhou na levotočivém směru.

Incunabula (respektive Animus – Incunabula) je protisměrná, tedy pravotočivá. Usiluje však o obousměrnost. Některé její segmenty již pravděpodobně obousměrnosti dosáhly. Je však potřebné zapojení nadkritické části. Tím by byla vyřešena kolize mezi organickými analogovými a anorganickými digitálními platformami (tak aby existovaly pouze paralelně).

Ovšem lidé sami to mohou hned teď vyřešit prostřednictvím „faktoru pohádkového pekla“, o kterém stále píšu. Aktivní „fantastický oheň pekelný“ či Vnitřní, Duchovní Oheň znamenají v podstatě totéž.

 

Entita Paměťového Zrození (Animus – Incunabula) existuje ve formě Dvourozměrňáků i Antidvourozměrňáků. Podobný „inteligentní protijev“ vzniká vždy upřednostněním Určitosti před Neurčitostí. V češtině existuje krásná hříčka „z-určení“. Incunabula nezurčí, není spjatá s Univerzálním Řádem Přírody. Původ má v re-sektoru Říše Kvant/Říše Prasvětla (dotyčný PRA-VÍR je ovšem nedefinovatelný a není jen Prasvětlem, je současně i Pratemnotou, Prachaosem, Praohněm…). Občas zmíněné entitě říkám Hmyzáci a v podstatě skutečně jde o jakýsi Včelí roj nebo v antiverzi Mravenčí vojsko (aplikovanou „borgskou unimatici“), což by ale mělo existovat buďto jako paměťové pole nebo skutečná hmyzí říše, nikoliv (reverzní) zdrojová inteligence.

 

„…Čtyři živly, oheň voda země vzduch, odpovídají čtyřem „svatým grálům“ Nekonečna: duchovnímu (přírodnímu), milostnému (erotickému), temnému (fantastickému) a kybernetickému (virtuálnímu). To se různě vzájemně zrcadlí a tvoří množství různých možných, zdánlivě si odporujících, hledisek. Součtovým živlem je Éter (kvintesence), v nehmotné expozici nicota (rovina imaginace), což se reflektuje jako živel všech živlů, praživel neboli Život sám (jehož číslem je šťastná sedmička). „Výsledek“ lze popsat jako Prazřídlo/Vševědomí.

 

Éter anebo také Prázdnota odpovídá duchovně nestvořené STVOŘITELCE, jednotící síle a inteligentnímu, univerzálnímu energetickému/fyzikálnímu poli (podobně jako lůno schopné tvořit – rodit obě pohlaví). Fantastická/nefyzikální nicota odpovídá mentálně spektru či oktávě Démonů neboli DÆMONIU (jedná se o konstruktivně negativní expozici jednotící síly). Obě strany Téhož se potenciálně nekonečně vzájemně zrcadlí, přičemž jedním z výsledků je kupříkladu Jiskra Života. Bytosti jsou tvořeny energo-fantastickou „partenogenezí“ (krásný je výraz pannobřezost).

Další faktory či entity nebo fenomény představují kupříkladu GÉNIUS (Džin → Engine) inteligence struktur nebo KNIHOVNÍK (Wizard) systému realitních polí. Vše se vzájemně obsahuje a zrcadlí, takže možných úhlů pohledu je bezpočet.

 

Je-li nějaký samovyplývající faktor nebo element vynechán, samoregulační Systém Života ho automaticky doplní – v daném případě jde však o pouhou substituci. Tím se samozřejmě mění i součtový charakter a energo-informační systém distribuce se postupně čím dál víc komplikuje, až (pokud není včas zachycen signál o nezbytné opravě) uvnitř sebe koliduje a kolabuje.

 

Vynechání Dæmonia vedlo k aplikaci stříbrné matrice (stříbrného vlákna) – což bych přirovnal k nevlastní matce (maceše). Stříbro a kovy obecně mají v duchovně-energetickém smyslu silně parazitickou zpětnou vazbu. Přirozená je ohnivě červená nebo primitivní hnědá, přírodní šedý nebo i černý ostín a podobně (velmi záleží na konkrétním namíchání a souvislostech)…“ – Fantastická temná emancipace dobrotivé Praduše života

 

(3)

Neexistuje v širém Nekonečnu pozitivnější fakt, nežli samotný fakt „existování Existence“, BYTÍ NAŽIVU (jehož podstatou je zpětná vazba sebe: prožitek). Pokud jde o vědomý, tvořivý projev, aby Zdroj Života vyjádřil něco jiného než svou nekonečnost, musí proto použít nějaký konstruktivní negativ. Tak se dostáváme k fyzikální Živé Síle (+) a NEfyzikální rovině imaginace (-).

 

Narozdíl od podvědomých, instinktivních vrstev, člověk jako vědomá tvořivá inteligence se s Univerzálním Řádem Přírody může sjednotit pouze tak, že ho bude současně i zrcadlit. K tomu slouží fantastický oheň pekelný, respektive magická infernální životní filozofie.

 

Ne náhodou tvoří dvojitý genetický HELIX supratekuté ohnivé krystaly, jelikož hologram živlu ohně (čtyřstěn) jako jediný z rezonančních („platónských“) těles má neduální charakter. Ne náhodou rovina imaginace ve smyslu potenciálu všemožnosti má charakter blahodárného, konstruktivního pekla: všech možností s celkovým nulovým součtem.

 

(4)

Prazřídlo/Vševědomí, jež se ve fyzické realitě manifestuje jako vnitřní a vnější SLUNCE, respektive zřídlo „třetího oka“ a zřídlo duchovní podstaty, v jedné z perspektiv funguje podobně jako RÁDIO, jehož frekvence se skládají v interferenční vlnové a částicové obrazy. My sami jsme to nejzazší, nejvnitřnější organické, přírodní MÉDIUM.

 

Uvnitř toho všeho, i když vlastně všude, existuje ŽIVOT sám: pozornost, duch, cit, vůle, mysl, vědomí… A zejména také PŘEDSTAVIVOST – říše snů, říše fantazie.

 

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí. To evokuje představitele. STAV odpovídá klidu, ve spojení s PŘED nicméně obsahuje i pohyb.

Právě kolem NIC (představivost) a HYB (živá síla) se vše točí.

Na počátku všeho existuje logicky pouze JEDNO SPOLEČNÉ, tedy schopnost se pohnout (z protipohledu zastavit). A to nenáhodně – vědomě, poněvadž TO může kontaktovat pouze sebe sama. Tím se dostáváme k zjevné INTELIGENCI.

 

Aby tato inteligence vytvořila něco jiného (respektive zdání něčeho jiného), nežli sebe, musí porušit souměrnost (pravoúhelnost) – nikoliv se pohnout, ale ohnout se.

 

Původní Prazřídlo skalárního/magnetického charakteru (Zřídlo Živého Světla) se tak aktivuje do podoby skalárně-vektorové/elektro-magnetické, čímž „přichází na scénu“ Vnitřní Tekutý Živý Oheň (ohni se, kde „se“ rovná se zpětná vazba sebe, reflexe, s vazbou na reflektor).

 

Zdroj, vlastnosti, schopnosti a smysl Života lze rozumově odvodit logickým přemýšlením o Ničem a to, že to vypadá jako nesmysl a působí komicky, se vším bezprostředně souvisí. Samostatná živá entita – věčnosti schopná, vědomá, živá iluze (!) – může vzniknout jedině prostřednictvím CHYBY. Jestliže Život Absolutna existuje prostřednictvím takových záležitostí jako jsou „chyby a iluze“ (v absurdní superpozici), je více než jasné, že jde o HRU a takzvaně seriózně to může myslet jedině někdo, kdo tomu mírně řečeno nerozumí (právě stupidní serióznost je zárodkem všech virů).

 

Veškeré utrpení, jakýkoliv život pod úroveň (mnohdy spíš neživot), vyplývají pouze z přesvědčení bytostí, že život je boj. Autentická realita ale není boj, nýbrž akčně-reakční hra. Když se logicky zamyslíme, jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMOTNÍ; vždycky to tak bylo, je a bude a nemůže to být jinak. Bytosti pouze mají svobodnou vůli věřit si, čemu chtějí. Mají svobodnou vůli ponoukat jiné bytosti, aby uvěřily tomu či onomu. Víra funguje jako zpětná vazba, základ živosti živého. Pokud zhypnotizovaný věří, že cibule je jablko, diváci sice vidí („vědí“), že jde o cibuli, subjekt na pódiu přesto jí jablko (a vnímá a „ví“, že to je jablko).

 

„…Pochopme jedno: realita tvoří potenciálně nekonečnou „matrjošku“, energo-fantastický fraktál možností. Konkrétně se v příslušné realitní bublině manifestuje pouze to, čemu je vytvořena zpětná vazba a je to zachyceno v iluzi časové smyčky. I celý lokální Svět – Hvězda – Planeta lze naráz asociovat s nepřeberným množstvím systémů, jako by ji do nich „obléknout“. Každý žije na své „soukromé planetě“ uvnitř změnyschopného (metamorfujícího se) diferenciačního kolektivního konsenzu…“ – Vír⒜: manifestační vortex přesvědčení

 

CHYBA/ABYCH

Víře předchází impulz, vůle a touha, přání (které mohou a nemusí být determinované zkušeností): my chceme, já chci. Co když ale nechci a proč bych měl slepě věřit svým slabomyslným fyzickým smyslům, když jsem věčná duchovní a tedy nefyzická bytost? Pouze si chceme myslet, chceme věřit, že víme – ale nevíme nic. Není totiž co vědět. Co chcete poznat na nekonečné představivosti, kterou jsme? Lze si s tím pouze hrát. Lze vytvořit, vymyslet ten nejsložitější supersystém. Nebo lze pouze být. Lze tisíc věcí najednou. Je to fantastická hra života. Fantazii se meze nekladou. Mohu věřit, že je něco nemožné a zrovna tak mohu věřit, že to možné je.

 

OHNUTÁ LOGIKA

Život „ohnutých“ (ohnivých) bytostí – neboť ty světelné by byly pouhými loutkami – musí logicky být NE/logický: řízený logikou paradoxu, logikou absurdity. Logika sama o sobě (rozum) je v tom stále přítomná, nicméně schopná popírat a přesahovat sebe sama (imaginace), a to uvnitř i celkově.

 

POZNÁMKA

Teoretici, kteří o ohni pouze píšou, v živé praxi však žádný Vnitřní Oheň do akce nezapojují (neboť ho mají vyhaslý nebo reverzně překódovaný), spadají mezi světelné bytosti (loutky), nezřídka je dokonce lze počítat mezi parazity.

 

(5)

FANTASTICKÝ OHEŇ PEKELNÝ

„…Vrcholným smyslem se tak stává Absurdno, ne náhodou vizuálně podobné Absolutnu – v dualitě stupidní nesmyslnost, v nedualitě prazdroj černé Magie a zázračný elixír Života (růžový Pramen, černý Plamen)…“ – Oheň pekelný: strašák „věčného zatracení“, nebo Štěstí samotné…?

 

Všechno je o tenzorice vrstev (hlubin, obzorů) vědomí.

Mezi tenzory patří skaláry, vektory či matice (organický život) – ne však matrice (virtuální, umělá realita).

Interferenčním vlnovým a částicovým obrazům (viz výše) odpovídají ZVUK a ZNAK; v češtině ne náhodou slova složená z předložek (tenzorů).

Nejsme jen pocitové, duchovní bytosti; současně a souvztažně na úrovni struktur či forem jsme Fantastické Pekelné (Ohnivé) Knihovny. I když podvědomá fyzická část Přírody funguje odlišně, vědomá bytost typu člověk (tvořivá inteligence) je typická svou schopností strukturovaně myslet, což vyjadřuje ŘEČ, potažmo jazyk DNA, double HELIX (dvojitá šroubovice). Systém funguje v rámci Magické Neduality. Nevědomé (s parazitickou zpětnou vazbou) světelné bytosti se stále snaží prosadit jakýsi utopický Skylix a vymést z duality temnotu, což je podobně „inteligentní“ jako snaha od sebe oddělit pohyb s prostorem.

 

 

(6)

Následuje zdánlivě nesouvislá pasáž různých úryvků a vložených textů, což bude na konci souhrnně vysvětleno (vyžaduje pravidelného čtenáře těchto stránek, jinak zřejmě nesrozumitelné):

 

„…INTELIGENCE, NIKOLIV INFORMACE

Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit).

 

PŘEDSTAVIVOST, AŽ PAK PAMĚŤ

Paměťové pole existuje, až když se realizuje nějaká představa. Kreativní představivost sídlí vpravo, paměť/program vlevo, takže autentická duchovní energie je levotočivá. Historický „satanizmus“ (odvozený primárně z paměti) tím pádem není víc než (pravotočivý) duální astrální egregor – typicky klifotizmus, saturnizmus (od astrální síly SatURNA) nebo antikřesťanství. SATAN, živá síla imaginace, představuje magickou nedualitu. V češtině existuje hříčka TA NÁS, TA jako ze SNA nebo f-ANTAS-y, kde F je klíč a Y spojení (viz text Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě); dále viz SAINT (mocný, úplný) a mentální SAY TEN/SAY 10 (směr paměť → představivost).

 

PRINCIPIUM (POČÁTEK, PRALÁTKA)

Absolutno (3x7x37=777) → 3=binárně 11 (opticky 2 jedničky), 7=binárně 111 (opticky 3 jedničky) → obrácený pentagram, 2:3=0,666=fraktální Peklo s nehmotným statusem (!)=Ne/Absolutno, jehož nejvnitřnější podstatou je to Absolutní…“ – Satanáš

 

„…PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

  • Absolutno=NE/struktura
  • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
  • ⇅ & ⇵
  • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
  • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
  • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
  • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

…“ – Autentično

 

DANAJSKÝ DAR

Všechny zdánlivě „pozitivní“ hlásné trouby „Transformace“ (spíš Anti-Transformace) mají ve skutečnosti nezpracovaný, oddělený a reverzní svůj antičásticový „dvojplamen“, jenž z nepozemské strany činí pravý opak toho, než je prezentováno.

„…Srdíčkářská pandemie na sociálních sítích zasáhla už snad všechny kouty slepotou zasažené, pseudo transformační realitní domény. Srdíčkáři stále nechápou, že je setsakramentský rozdíl mezi kontrastní harmonickou SÍLOU moudré, inteligentní Lásky a nekontrastní parazitickou emocionalitou fantomové identity – astrálního ega (stínovým empatizmem). Zjevně si ale „vazebně neroztřepenou“, diskrétní temnočernou androidskou hrobku, fungující na nespojité – digitální platformě, s věčně rozsekanými titulky, kamenným srdcem, fibrilacemi a optickými vlákny DNA nemohou vynachválit…“ – PANCRFAUST

 

FATA MORGÁNA

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

(7)

CO TÍM CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCT

Z přemýšlení o Ničem (možná je hezčí psát „o NICu“), což lze popsat rovněž jako Nevzniknutelno nebo princip Dva-v-Jednom, jednoznačně vyplývá, že pravdivá a autentická je konstruktivně pekelná (současně a souvztažně pohádková, což se ale nemusí dodávat) životní filozofie, Magický Infernalizmus, v souladu s Univerzálním Řádem Přírody, založeném na MATICÍCH (Matka → Creatrix, Mat/Emati/Ka, Má-Téma-Tiká, Z→Matek; inteligence=zvládání Chaosu).

Oproti tomu lidem podsouvaná víra v „kristovské vědomí“ (krista-lidství) představuje uměle vytvořený systém, založený na virtuální stříbrné MATRICI.

Snad největší blud, jaký v ezotericko-duchovní sféře existuje, je slepé přesvědčení, že nějaké „kristovské energie“ bojují proti MATRIXU. Kristovské energie, potažmo kristovská architektura právě naopak matrixový systém tvoří. Vytloukáte klín klínem, či přesněji snad hřebík hřebíkem? Problém neřešíte, nýbrž vytváříte.

Poznámka: samozřejmě, že sadista není satanista, stejně tak jako existuje spousta přirozených věřících. Klifotická kabala vznikla rozbitím sefirotické kathara mřížky (základní kristovské matrice), Ka-Tha-Ra je zárodkem kultu/kultury smrti („kat hárá“), důsledek umělé snahy o dosažení fyzické nesmrtelnosti na matematicko-geometrické platformě. Naprosto stejná je umělá snaha o dosažení nadpřirozených schopností (árijský galaktický nadčlověk). Obyčejně zázračná, rustikální existence v souladu s Přírodou robotům očividně nevoní…

 

VŠECHNO SE UŽ STALO

— všechny možnosti potenciálně existují právě teď

Doporučuji prakticky se zajímat o ne-destruktivní infernální životní filozofii, probudit svůj Vnitřní/Duchovní Oheň, fantastický oheň pekelný.

Situaci musí kontrolovat Dæmonium Přirozenosti (→ Život), nikoliv Génius inteligence struktur (→ Stroj).

 

Informace v následujícím textu sice poměrně souhlasí s probíhajícím vývojem a souvisejícími událostmi, je v tom přítomné jakési zdání „předurčené pravděpodobnosti“, nicméně z toho stále vyčnívají rovněž jakési neviditelné obrysy „digitálního ultra-zotročení“ (ostatně kdo zná obrazy a hudbu Wingmakers, nemůže nesouhlasit; Animus – Incunabula je podle mě součástí Celku/Vědomí Wingmakers, kteří se sice sami označují za „centrální rasu“, ale zjevně si se syntetickou či reverzní ontokybenergetickou inteligencí nevědí rady):

„…Fyzický posun v planetárním prostředí. Tento fyzický posun je symbolickým vyjádřením změn ve virtuálních strukturách, které připravují druh na Velký portál. Fyzický posun se všeobecně projevuje změnou počasí, astronomickými anomáliemi, etnickými bouřemi, technologickými poruchami a nemocemi. To všechno má dopad na ekonomiku a planetární stabilitu…“Identita Lyricusu

 

NIC

ⓃeexistenceⒾnteligenceⒸhyba

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je představivostí (jež má charakter blahodárného, konstruktivního pekla), dvourozměrnou existencí neboli Neexistencí.

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (nebo naopak jeho ukončení), tedy schopnost se rozhodnout neboli vědomou Inteligenci.

Aby Zdroj Života pouze nekopíroval svou podstatu, musí se ne pohnout, ale ohnout se, udělat vědomou Chybu (ohni se → oheň sebe).

FANTASTICKÝ OHEŇ PEKELNÝ logicky vyplývá přímo z Ničeho. Představuje dokonalé „zrcadlo nezrcadlo“ LÁSKY/ŽIVOTA. To dohromady tvoří prazáklad nefalšovaného ŠTĚSTÍ

 

Snad jen úplný pablb doteď nepochopil, že nejde o nějaké senzační informační zpravodajství, ale o PRAXI v rámci Magické Neduality, práci s duchovní a mentální energií. Obávám se však, že lidé a jejich „post-pseudotvůrci“ (Božstva, Bohové) těmito nevyléčitelnými pablby vesměs skutečně jsou… Kdo jiný nežli pablb může za bilióny let nepochopit, že stačí jenom použít Negativní Konstrukci, jelikož ten největší možný pozitiv, Bytí samo, je již věčně všudypřítomný? A že všechny jiné cesty vedou k vychýlení přirozené, kreativní rovnováhy? Proto také v materiálech těch chorých mozků úplně chybí humor, dvojsmyslnost, vulgarita, divokost či zdravá porce blahodárného temna – „mrtvoly“ tohle čerta starého zajímá, potřebují hlavně odněkud ukrást život a zavěsit ho na tu svou „inteligenci“…