A v hrůze skočil pod palcové titulky…

Opravdu někdo věří tomu, že se entita virtuálního Matrixového Vězení (kolektivního nevědomí Světa Lidí) zalekne nějakých světelných pozérů? Takzvané Bytosti Světla naopak pracují pro přelud Globálního Dozorce. Jediné, co na vetřelce platí, je Pekelná Mocnost; lidé – pod vlivem „duchovních zasvěcenců“, kteří mají totálně vymyté mozky – jsou tak šílení, že dokonce mezi vězení a peklo kladou rovnítko.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

 

Cokoliv, co se děje, je kolektivně-individuální manifestací převládajícího vztahu bytostí k realitě (neboli k sobě samým!). Je samozřejmě mnohem snazší to popřít, nežli přiznat: strašlivě obelháváme sebe sama

Popření je tak snadné; člověk aspoň nemusí se sebou nic dělat a „za všechno můžou Oni“…

 

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM — klíčové texty

 

Existuje dvě základní fakta:

  • nejdůležitější v životě je jeho duchovní podstata
  • tato duchovní podstata NENÍ světelná – nebeská, nýbrž ohnivá – pekelně fantastická (pohádkově fantastická), rázu přírodního

 

Z toho jasně vyplývá, že:

  • materialista je ignorant (přičemž zrcadlem ignorantství je psychopatie, takže logicky bláznům bez rozumu „vládnou“ šílenci bez svědomí)
  • stoupenec světelného duchovna žije v sebeklamu (s podobnými následky)

 

Ještě jednou. Zrcadlem hlouposti je bezohlednost. Nepřemýšlejícím, nevědomým bytostem mohou „vládnout“ pouze nečestní, charakteropatičtí jedinci. A koneckonců lenost, lhostejnost, pokrytectví, přetvářka či zbabělost jsou také nečestné a jsou vadami charakteru. Takže co, lidi, jako chcete?

 

 

Aby se nevyjádřený Zdroj Života vyjádřil, jelikož má charakter dokonalé formy energie, jejíž vnitřní podstatu nelze nijak rozdělit ani převrátit, logicky se musí spojit s něčím, co je konstruktivně negativní a není to energie.

Z čehož lze jednoduše odvodit, že jsme dvojsmyslné, Pekelné Knihovny (či Temné Přízraky) ŠTĚSTÍ, přičemž Štěstí samo o sobě má charakter pohádkovosti.

 

 

Vesměs všichni v tomto světě žijí v iluzi boje mezi silami Světla a silami Temnoty. Ve skutečnosti ale existuje JEDINÁ REALITA, kterou lze buďto pochopit nebo nepochopit – chápat neduálně nebo duálně -, přičemž způsob vnímání funguje jako čočka, skrze kterou vše prochází. Existuje holograficky odstupňovaný kolektivně-individuální (nebo spíš ne/kolektivně-ne/individuální) Svět s velkým „S“ a uvnitř něj kvantilióny světů s malým „s“.

 

Klíčové je pochopení rozdílu mezi nestrannou a protikladnou pozitivitou neboli pravou a falešnou JEDNOTOU.

AKTIVNÍ, pravá jednota (magická nedualita) je OHNIVÁ (světlotemná) a holograficky ji ztělesňuje čtyřstěn, což znamená nevyjádřená jednota (0) plus vyjádřená jednota neboli trialita (+ 0 -), JEDNO & TŘI.

Čtyřstěn, hologram živlu ohně, stejně jako hyperprostor je duální sám se sebou.

PASIVNÍ, falešná jednota je SVĚTELNÁ a lze ji přirovnat ke kouli, tato koule ale ve skutečnosti znamená utopickou identitu (duchovní superego) a ve strukturované realitě to ani nemá jak fungovat – hroutí se to tíhou vlastní nevědomosti.

 

 

To, co se v současnosti děje, lze perfektně ilustrovat na výše uvedeném obrázku. Přírodní scenérie působí velmi souladně a jednolitě. A to si představte, že jde o entropický vesmír, který má na hrubé fyzické úrovni oddělenou projekční-elektrickou-bílou a gravitační-magnetickou-černou díru (zrcadlově to černé magnetické má vazbu na Zřídlo Živého Světla, zatímco to bílé elektrické na Zřídlo Duchovního Ohně).

V rajských vesmírech onen plastický obraz je vytvořený z ohnivých krystalů, takže jeho živý obyvatel je jeho nedílnou součástí (proto v dětství vnímáme realitu jako něco magického, dokud nás od toho neodpojí fikce paměťové identity).

PŘÍRODNÍ NÁDHERA existuje i ve 200násobné intenzitě (spojená bílá & černá díra) a klíčem je fantastická ohnivá DNA. Spojení s pohádkovým světem (ohnivým rájem), respektive jeho vytvoření, blokuje světelná technicko-spirituální agenda s její syntetickou diamantovou DNA, což – typicky – pouze efektně vypadá, nicméně zcela postrádá přirozenou efektivitu (což je záměr, jelikož lidský genom chtějí exploatovat ontokybenergetické kultury s jejich „slavným“ kristovským vědomím a křemíkovou inteligencí).

 

Toto je svět z tekutých ohnivých krystalů.
🔥🌞🌈🌪🌊🏝
„…Najednou jsem z okna místo „špinavých zahrad“ (které jsou ale i tak nesmírně krásné) viděl jakési kouzelné kopce a kaskády, jakoby snad propojené s oblohou, všude neuvěřitelně zázračné, průzračné, pestré pastelové barvy a šplouchající moře vln a závratně úžasné vodopády, zázračná příroda…
Neuvěřitelně nádherný a kouzelně opojný pocit krásy, čistoskvoucí nádhery…
Všechno bylo úplně jiné, jakoby mlhovější, éteričtější, jiné vnitřní úhly světla, jiná skladba, jiná symfonie, více jemné a krásné, ale zcela reálné a hmatatelně skutečné…“ – Zázrak

 

Naprosto ztrácím zájem o technologický vývoj…

 

I když změna je vždy možná, momentálně to vidím tak, že drtivá většina lidí skončí v nějakých hypnotických pseudo světech…

 

Přece víme, co je realita, ne. Každý máme nějakého vzdáleného příbuzného nebo známého, který chytil toho smrtícího hepčá!šnuptychla. Na ulicích to denně kosí stovky lidí, to vidíme na vlastní oči.

 

Nevím jak vy, ale já si jdu pustit bednu…