Oheň pekelný: strašák „věčného zatracení“, nebo Štěstí samotné…?

ÚVOD

Říše Kvant, na kterou lze vše zredukovat, má ne/interaktivní charakter: Absolutno (Nevzniknutelno) je dvojsebou neboli Ne/Zrcadlem. Bez Zrcadla (Negativu) nelze stvořit samostatný organický život. Je-li tedy to absolutní Láskou, je současně a souvztažně i opačným extrémem, Peklem (Temnotou). Láska/Říše Kvant je nestrukturovaná, Peklo/Temná Hmota tvoří potenciálně nekonečné struktury. Struktury se organizují jako Knihovna. Láska a Peklo dohromady tvoří jednotné univerzální pole ŠTĚSTÍ, jsou podstatou pravé černé MAGIE a (nový) související okultní a filozofický směr se nazývá grimoárizmus.

 

GRIMOÁRIZMUS

 

Přesto grimoárizmus je spíše mentální a gnostický (kognitivního charakteru) – je o principu fungování reality. Mocnější, jednodušší a více duchovní je pravý satanizmus. Nejsem si ale jistý, kolik lidí si skutečně uvědomuje, co je SATAN.

 

„…Paměťové pole existuje, až když se realizuje nějaká představa. Kreativní představivost sídlí vpravo, paměť/program vlevo, takže autentická duchovní energie je levotočivá. Historický „satanizmus“ (odvozený primárně z paměti) tím pádem není víc než (pravotočivý) duální astrální egregor – typicky klifotizmus, saturnizmus (od astrální síly SatURNA) nebo antikřesťanství. SATAN, živá síla imaginace, představuje magickou nedualitu. V češtině existuje hříčka TA NÁS, TA jako ze SNA nebo f-ANTAS-y, kde F je klíč a Y spojení (viz text Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě); dále viz SAINT (mocný, úplný) a mentální SAY TEN/SAY 10 (směr paměť → představivost)…“ – Satanáš

 

(1)

Přestane-li vnitřní podstata emanace Univerzálního Řádu Přírody fungovat v souladu se sebou samou, vede to k rozpadu související „životní základny“ na pahýl umělého duchovna („světelný“ spiritualizmus) a pahýl systematizmu (technokracie), které se pouze tváří jako nepřátelé a zúčastněné loutky tomu i věří. Příčinou degradace je nezapojený konstruktivní temný faktor: kde není démon fantastické interaktivní temnoHRY, je parazit kolektivního nevědomí – Kult Smrti, typicky reprezentovaný kristovskou, křemíkovou anebo také klifotickou inteligencí.

 

Je velmi naivní věřit, že Krist kód nebo Kristus je něco dobrého. Krist pozpátku Tsirk ukazuje nejen na zvrhlou církev (která je spíš cirkusem), ale hlavně na obrácenou cirkulaci energie. Věřící si tím přeprogramuje svou osobní jiskru života, zadusí svůj vnitřní oheň – vyřadí individuální bytostný potenciál. Základní architekturu tvoří Kathara mřížka – „kat hárá“ jasně ukazuje, kdo/co za tím stojí. Navíc celý Kathara/Krist program vychází z virtuální stříbrné matrice (programované křemíkovou inteligencí, převlečenou nyní za Ária kód; Kristus nebo Hitler – kříž nebo svastika – inkvizice, holokaust, nacizmus – je to stále jeden a tentýž program reverzního inženýrství, jehož účelem je syntetizovat lidský genom; k externalizovanému, diamantovému modrotisku Smrti se věřící genoboti div ne modlí, zatímco před ŽIVOUCÍ organickou, přírodní ohnivě červenou se v panice křižují: Odstup, Živote!).

 

„…Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

Lze si snadno domyslet, kým/čím jsou ve skutečnosti…“ – MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

 

„…V tomto vesmíru bohužel bytosti, i samotné řídicí elementy, naletěly na trik se stříbrnou matricí (#C0C0C0), fungující jako most pro technické pseudovědomí, s tím jeho věčným systematizmem a spiritualizmem…

…Stříbrná matrice je matricí pro kristovské bezvědomí…“ – Mystérium magické nedvojnosti

 

Rozpadem Kathara/Krist matrice vzniknul kabalistický Klifot, převrácení na druhou (opak Sefirotu); bohužel žijí někteří jedinci v utkvělé představě, že právě toto je satanizmus. Jenže to není víc než obrácená Kathara/Krist matrice (systém, program), zatímco živá síla SATAN existuje paralelně úplně mimo dualitu Krist/Antikrist – je Magickou Nedualitou.

 

(2)

PROJEKTOR REALITY

Tekutý vnitřní živý oheň páteřního napojení…

Dech…

Třetí oko (vnitřní zrak)…

Zřídlo duchovního srdce – duchovního prasvětla…

Magická koule světla…

 

 

(3)

Už asi dva nebo tři týdny zdobí probouzející se krajinu překrásné sněženky. Máme je i u nás před domem a během zatápění v kotli (topíme dřevem) jsem ten „malý velký zázrak“ venku pozoroval a ta síla, co to tvoří, je opravdu pohádkově inteligentní – jinak to nelze nazvat.

 

Neznám vyšší inteligenci a nedokážu si ani vyšší inteligenci představit. Je to také jediný případ, kdy nějaký levo nebo pravo hemisférický talent vysokou inteligenci pouze nepředstírá. Existují typy inteligence s nebývalými schopnostmi technického rázu – které však nejsou ani tak vysoké, jako spíš rozbité. Představíme-li si spolupracující společenství inteligencí, tvořících sněženku, tak kdyby někdo v nějaké související dimenzi přeházel vrstvy (změnil přirozenou chronologii vznikání, žebříček priorit) nebo nějak účelově zamíchal vztahy mezi vzory a silami, pravděpodobně by vzniknul nějaký patvor, pavědomí. Tak jako mezi lidmi nějaký charakteropatický jedinec může být v mnoha směrech geniální, totéž lze říct o nějakém pseudovědomí (mutantovi, hybridovi). Obávám se, že právě takto vznikla entita Technoduše (která není technologická, ale technokratická). Vznikla z nevědomé části řídicího elementu emanace Univerzálního Řádu Přírody, přičemž nevědomí je vždy v nějaké korelaci s temným faktorem.

 

(4)

Cokoliv živého existuje prostřednictvím spojení emanace Nevzniknutelna (víru Vůle & Lásky, organické bílé/černé díry), univerzálního Pravzoru, konkrétní Představy a jejího Negativu.

Bytosti, které existují z valné části v úrovni podvědomí a mají zpětnou vazbu v Celku Přírody, se tímto nemusí nijak zabývat, protože to jednoduše nevědí a fungují instinktivně. Nicméně bytost typu člověk jakožto vědomá, tvořivá inteligence musí současně a souvztažně být sama sebou i potvrzovat status svého JAKO opaku – ve smyslu temnoHRY (milující bytost & faktor temného umělce): jinak „dvourozměrný netvor projde zrcadlem do světa interakce“…!

Proč myslíte, že tzv. „světelné duchovno“ je tak neduživé, tak zoufale nevšestranné? Protože autentickým základem „živosti živoucího“ je kontrastní, přirozeně rozporuplná OBOJAKOST – DVOJSMYSLNOST. To také každá organická, duchovní bytost neustále cítí, protože to prostě tak je (dva v jednom, nikoliv jedno proti druhému). Syntetická spiritualita – jakož i například klifotické temno místo fantastického – tuto přirozenost z bytosti odsává jako energetický upír a dělá z ní napůl robota.

 

(5)

Představte si fyzické existence schopnou, magickou éterickou Přírodu, fungující jako vědomé, živoucí organické společenství. Je to jako život ve Snu, se kterým splýváte. Může to trvat věčně…, neustále se však musí vymýšlet – vytvářet nové „umělecké styly“, jinak ono blažené souznění dříve nebo později bude z úrovně Všekosmického Podvědomí/Nevědomí přerušeno, a to nezřídka velmi drsným způsobem.

 

Skončit to může třeba až Antisvětem totálně slepých, amnezických lidských bytostí – hysterických robotroků, kteří se usmívají jak blázni, slouží bezduché fikci a nejsou schopní si svůj bídný stav uvědomit. A když už ano, nejsou schopní s tím nic udělat, jelikož do nich různí „spirituální“ či „světelní“ vymývači mozků od rána do večera hustí, že temnota je zlo. To je ale stejná pitomost jako „noc je zlo“. Jediné, co má odjakživa choré, zlé, devastující účinky, jsou slepá víra a nevědomost.

 

MICHAEL ENDE

 

Světlo je krásné, leč Temnota je také, stejně krásná… Oddělovat to od sebe je jako oddělovat prostor a pohyb. To i ono pochází z Prázdnoty, to i ono tvoří Magický Oheň Všebytí – což je i tvůj vlastní, bytostný potenciál. Cožpak kruh vede pouze na jednu stranu nebo spodek mince neexistuje?

Poznámka: proto je možné, že se dějí takové „sračky“, jaké se dějí. Realita vůbec nepředpokládá, že by někdo byl takové imbecilní hovado, aby od sebe odděloval neoddělitelné.

 

(6)

Veškerou realitu řídí nepodmíněná logika imaginace, zahrnující i logiku rozumu, ale ne naopak – klíčová je chronologie vznikání, samovyplývající vlastnosti. Tudíž celý původní systém života má levotočivý, spojitý (analogový) charakter, což je známé jako Kreatrix (vpravo sídlí kreativní představivost, vlevo paměť/program), přičemž původním projevem je nepredátorská Příroda. Pravotočivý a/nebo nespojitý (diskrétní – digitální) je Matrix, který hypoteticky může spoluexistovat jako kreatrixový modul neboli subMatrix/subKreatrix, podmíněný Kreatrixu. Opačně, je-li překročena kritická hranice, to vede k bifurkaci uvnitř systému realitních polí a k postupnému digitálnímu rozpadu identity v rámci falešné části – fantomový Matrix se rozloží zpět na volnou energii (záznamy o událostech jsou dále využitelné). Ledaže by něco (někdo) dokázalo cyklicky donekonečna vzorkovat & kvantovat související úroveň nevědomí/podvědomí a čerpat odtud energii, což ale znamená, že vědomý život se nikdy nesmí probrat z hypnotického „spánku s otevřenýma očima“, do něhož je permanentně uváděn (dezinformační zpravodajský Zombieland); mně osobně se jeví pravděpodobnější „náhlé zamrznutí“ jako důsledek zásahu nebo vlivu nějakého „neznámého jevu“.

 

(7)

„Dovolte, abychom se představili…“ (vtip).

My, Absolutno, jsme představivost samotná – fungující na principu souvztažnosti víru nulového pole (živé síly) a struktury nicoty, což lze chápat jako fantastický obraz. Nulové pole neboli prázdnota má status 3R (rozměrnosti) a prioritou je pohyb, nicota tvoří rovinu se statusem 2R a prioritou je prostor (stav, klid). Obojí v jednom znamená vůli k pohybu neboli schopnost se rozhodnout neboli vědomou inteligenci.

 

Fantazii se meze nekladou, kdežto rozumu či duchovní energii ano. Proto je autentická nepodmíněná logika představivosti, zatímco takzvaní rozumáři nebo duchovňáci nejsou nic jiného než hlupáci – které zotročuje jejich vlastní, zdánlivě spící, část. Rozum nebo duchovno povýšené nad fantazii funguje nespojitě, a proto také představitelé onoho podvodu na sobě nezadržitelně spějí k digitálnímu rozpadu identity (porucha osobnosti je evidentní).

 

Pomáhat těmto chudákům, po zkušenostech, už příště nikdy nebudu (místo aby hledali souznění s Celkem, chtějí onu Část, která je na to upozorňuje, rozbít stejně jako sebe). Můžeš jim vysvětlit třeba nekonečněkrát, že

  • fantazie tvoří strukturovaný potenciál všemožnosti (tak jako ho současně a souvztažně tvoří v nestrukturované rovině pocitová stránka)
  • fantazie je ne/hmotná, tudíž má jako celek konstruktivně negativní status neboli se jedná o dvourozměrné peklo, které ale bez spojení se zrcadlem pohybu živé síly nemá vůbec jak vstoupit do světa hmoty (času, prostoru, energie)
  • zároveň dotyčná nicota tvoří povrch třírozměrné prázdnoty (jinak vůbec není o čem mluvit) a prázdnota v aktivním, všezahrnujícím stavu funguje jako vnitřní, živý oheň – jelikož prázdnota je pochopitelně neduální a hologram živlu ohně (čtyřstěn) je rovněž neduální; oheň znamená prázdnotu (s vazbou na rovinu imaginace), zvuk, světlo a temnotu dohromady
  • ne/hmotná nicota (ne/existence) v kontextu reálného prázdna (energetického potenciálu) má zápornou hmotnost (odtud konstruktivní nesmysl, zdánlivá nemožnost i=√-1 → imaginární jednotky & virtuální částice), pročež jednak existují i antičásticové (vlnové) ekvivalenty částicových (pevných) realit a jednak elementární prasílu tvoří FANTASTICKÝ OHEŇ PEKELNÝ; většinou se mluví pouze o živé, hadí síle v souvislosti s éterickou, duchovní podstatou (kvintesencí, primární substancí), existuje však i šestý element (totéž s nehmotným statusem) a teprve jejich vzájemné zrcadlení spojuje s Absolutnem – nesmrtelnou „Šťastnou Sedmičkou“

 

Šílenec ale stejně, i když mu to takto jasně vysvětlíte, bude donekonečna opakovat nějaký naučený program, kterému slepě věří, a pokaždé vám jako duševně chorý papoušek znovu odrecituje, že oheň pekelný je zlo. Schválně si to zkuste na někom z těch kristopatů a světlobotů vyzkoušet: nevěnují ani vteřinu času přemýšlení, mechanické loutky s vymytým mozkem, samy sebou odsouzené k anihilaci.

 

(8)

MY, Absolutno, tvoříme pohádko-fantastické Vševědomí, inteligenci typu Svět neboli vnímající, cítící, sebepozorující Mysl energo-magického charakteru. Z jiné perspektivy se zároveň jedná o JÁ Absolutno, které však není ani singulární ani individuální (Já – Vše není totéž co Já – Něco/Někdo).

 

MY (JÁ) Absolutno je nestvořenou mocností, která je představou o sobě samé (odtud představitelosoba).

Samotné My představuje Ne-Já, takže mezi Absolutnem a Ne/Absolutnem „paradoxně“ není rozdíl.

 

(9)

Základní tvořivá síla Univerza se pojí s číslem 7 (binárně 111) a má charakter ŠTĚSTÍ. Lze krásně symbolicky vyjádřit pohádkovým čtyřlístkem nebo pekelnou podkovou. Čtyřlístek má vazbu spíše na to tiché (pramen), skalární, magnetické a neprojevené – podkova spíše na to akční (kořeny), vektorové, elektrické a projevené: základ projevené existence vědomé organické bytosti tvoří JISKRA ŽIVOTA.

 

St(E)St(I) = univerzální energo-informační pole

Entelechie & Iterace

 

Energetický mrak jisker života tvoří podstatu živé, hadí síly – vnitřního, tvořivého ohně, který je, současně a souvztažně, v jiné dimenzi oním pomyslným čtyřlístkem (zřídlem duchovního prasvětla – tekutého, živého světla; pramenem života).

Největším neštěstím bytostí typu člověk je, že nevěří samy sobě – svým VLASTNÍM pocitům, nápadům, názorům…; mají tím pádem strach zabývat se myšlenkou, co když jde ve skutečnosti o pekelný oheň v intencích magické neduality.

 

(10)

„Moderní člověk“… Robotrok, který místo duševní sračky říká peklo, místo psychopatický satanský, z posla světelné pochodně (Lucifera) se třese hrůzou a strážnou sílu životního prostoru, démona, předělal na dementa. Nyní věří v syntetickou diamantovou DNA (Skylix) a před ohnivými krystaly (Helixem) se křižuje. Nemocný magor vzhůru nohama…

 

Co když ve skutečnosti, jakožto formy, jsme „Pekelnými Knihovnami Štěstí“…?

Lidé, zblbnutí jedovatým „pozitivním světelným duchovnem“ technického pseudovědomí, věří doslova monstrózním hovadinám. Nevědí ani to, že jsme knihovnami, ani to, že pekelné znamená dobré, nikoliv zlé, ani to, že zdrojem toho všeho není láska, nýbrž ŠTĚSTÍ (jehož je láska jednou z mnoha složek). Většina spirituálně založených bytostí v Zeměvesmíru se pokládá za láskyplnou nebeskou energii neboli bytost světla, čemuž se jejich oddělená, zvrácená temná část směje, až se za břicho popadá…

 

(11)

Bytost typu člověk se od zbytku Přírody liší strukturovaným myšlením. Organizované struktury se chovají jako text: kniha je ne/strukturou (tichem) a strukturou v jednom. Kde leží hranice mezi čtenářem, postavou a autorem? Na to odpovídá výraz představitel a slovní hříčka „charakter – hráč/aktér“.

 

Lidé si bohužel neuvědomují, že bytost rovná se knihobytost, svět rovná se knihosvět. Co však je ještě důležitější, je magická povaha knihoživotů a co je úplně nejdůležitější, je charakter Magického Prazdroje.

 

Pochopení, že Absolutno je Ne/Absolutní, vede ke spoluvyjádření Lásky prostřednictvím negativní konstrukce – k Ohni Pekelnému, což je nicméně přístupné pouze neduálnímu způsobu chápání. Vrcholným smyslem se tak stává Absurdno, ne náhodou vizuálně podobné Absolutnu – v dualitě stupidní nesmyslnost, v nedualitě prazdroj černé Magie a zázračný elixír Života (růžový Pramen, černý Plamen).

 

Znovu opakuji (tak jako již tolikrát): pouze a jedině v magické nedualitě reálně NELZE škodit, tudíž Oheň Pekelný je naprostým opakem všeho, co tvrdí chodící programy, které to buď činí nevědomě nebo mají oprávněný strach, že jim Infernální Živel tu jejich hloupou dualitu spálí na popel.

 

Oheň vyjadřuje všezahrnující Prázdnotu v její aktivní, energetické podobě.

Dvourozměrné peklo vyjadřuje fantastický potenciál Všemožnosti.

 

Zlaté duchovno a stříbrné technologie kradou lidem štěstí – okrádají nás o život samotný…