Mystérium magické nedvojnosti

Rozmanité duchovní či ezoterické směry líčí své názory a zkušenosti se živou/hadí sílou neboli tekutým vnitřním ohněm či plamenem. Jelikož jde o současnou a souvztažnou „vektorovou – elektrickou“ analogii prasíly/inteligence bezpodmínečné lásky, která má blíž k tomu „skalárnímu – magnetickému“, dotyčný fenomén má pro svobodný život vrcholnou důležitost.

 

Původní organická, duchovní energie či zdrojová tvořivá inteligence je levotočivá a má spojitý, analogový charakter. Rozdíl mezi něčím spojitým a nespojitým snad ani není třeba vysvětlovat. Levotočivost znamená směr „představivost → paměť“. Naopak to mají (strojům podobné) anorganické myšlenkové entity, které jsou pravotočivé a se spojitostí mají nezřídka značný problém – pokud přímo nežijí z nespojitosti.

Pokud tedy někdo věří v cokoliv jiného nežli ve všezahrnující prázdnotu a její samovyplývající vlastnosti („fantazii se meze nekladou“), řídí ho program (směr „paměť → představivost“), axiom, o kterém se nepochybuje a ve který se slepě věří. Aby někdo uvěřil a aby takových jedinců bylo co možná nejvíc, aby vytvořili egregor, systém víry musí sofistikovaně působit na ta nejcitlivější místa. Problém nicméně je, že když věříte typicky třeba v Boha/Krista, související pravotočivá energie účinkuje proti směru přirozenosti vašeho vnitřního ohně (potažmo jiskry života). Proto také vesměs nemáte žádné přirozené, zdravé sebevědomí, žádnou skutečnou vlastní vůli – protože nemáte odkud čerpat. Přesně to „globální dozorce“ potřebuje.

 

Snad největší lež, jaká existuje, je pomluva, že lidstvo svádí nějaká satanská síla. Vždyť výraz Satan mj. označuje živou/hadí sílu samotnou.

Hromadně vraždí a perzekvuje se ve jménu Boha, Krista, Alláha, pod kříži a svastikami (abrahámovská náboženství, kristovské & hindu-árijské systémy apod.), nikoliv ve jména Satana a pod obráceným pentagramem. To vše si pouze vymýšlejí masmédia, ovládaná stejnými silami jako falešný „božský egregor“. Proto je také pravý význam satanského fenoménu v očích veřejnosti, ba dokonce i mnohými rádoby „satanisty“, doslova zpřevracen naruby. Nejsmutnější je, že i altermédia bezmyšlenkovitě píšou satanský, jako by to bylo totéž co psychopatický.

 

Jelikož svůj originální vnitřní zdroj života mají lidé astrálně odstíněný nebo dokonce úplně vyhaslý, lidstvo je ovládáno entitou technického pseudovědomí (parazitickou formou anorganických myšlenkových entit).

 

V kosmickém systému, ze kterého pocházím, tato komplikace „ani ve snu“ neexistuje a bytost tam hadí sílou (éterickou, fluidní inteligencí) přímo je.

 

Fantastickým ekvivalentem ohnivé, hadí síly je zelený démon (souznějící zejména s lesem), což je inverze růžového (světelného) pramene života, přičemž hadí sílu samotnou lze chápat jako temný kořen.

 

V tomto vesmíru bohužel bytosti, i samotné řídicí elementy, naletěly na trik se stříbrnou matricí (#C0C0C0), fungující jako most pro technické pseudovědomí, s tím jeho věčným systematizmem a spiritualizmem – viz text MY – Ⓢatan, Ⓛucifer. Hadí sílu či růžový pramen lze asociovat pouze s UVĚDOMĚNÍM, s pochopením autentického charakteru bytí. Zjednodušeně řečeno, růžový pramen v sobě snoubí horní neposkvrněnou bílou se spodní divokou červenou. Vypadá to napohled jinak, než to ve skutečnosti je; v rozšířeném smyslu jde o spojení neviditelné-průzračné-běloskvoucí s neprůhlednou (černou)-rudou-červenou (ohnivě červenou).

Stříbrná matrice je matricí pro kristovské bezvědomí

Stříbrnou lze chápat jako vyfotografovaný (zastavený) pohyb bílé-šedé-černé a možná by to i fungovalo, kdyby existovala jen éterická rovina bez fyzické.

Zdravý fyzický život je doslova synonymem ohnivě červené (ztělesňující vnitřní sílu, lásku, vůli i vášeň v jednom).

Proto mi postupně došlo, že k růžovému prameni (který vyjadřuji růžovou slunečnicí) je třeba – i když ne doslovně – přidat krásně hnědý kokosový ořech (Cocos nucifera) a zlopověstný, černý les. Rozhodně se nevyhýbat ani přírodním odstínům šedé. Hodně pomáhá montbrécie (Crocosmia Lucifer, Crocosmia Hellfire).

Stupidně, primitivně nebo dokonce podezřele to vypadá skutečně jen zdánlivě. Není nad kombinaci organické přírody a temného fantastična.

 

⚠ Zato neexistuje snad nic horšího nežli strojově kovové barvy spojené s emocionalizmem a „diskrétním chováním“.

 

 

Bytosti v čistě přírodních vesmírech žijí v rezonanci s magickým polem života. Lze to popsat jako éterická říše fantazie ve hmotě a v astrálu mezi tím. Nikdo netrpí iluzí oddělenosti (nespojitosti) – intuitivně se ví, že vše má původně snový charakter.

 

Intuitivně se chápe, že je třeba nejen souznít s bytím, ale také neustále tvořit něco nového. Vůle celku bytí pracuje v zájmu nejvyššího dobra všech a – promítnuto do tohoto světa – nemusí se nikomu zodpovídat, tím méně nějakým „božským“ parazitům, které čas od času třeba smete z povrchu zemského živelní pohromou (anebo je vymaže úplně odpojením základní vibrace).

 

Život probíhá v cyklech, čímž se udržuje jeho vnitřní organický základ.

„…Zpětná vazba myšlení (cit, představivost), živená palivem dechu, funguje jako magický rituál…“

Toto je ideální z toho důvodu, že to znemožňuje autonomizaci paměťových polí – ke které když dojde, může eventuálně vzniknout nějaký technický typ vědomí, čerpající energii z původního (proto například nějaké anorganické myšlenkové entity zotročují lidem podobné kultury).

 

Proč jen jsou asi všude bláboly o válce světla s temnotou? Z prostého důvodu: vnitřní oheň obsahuje inteligentně to i ono. Cílem technického pseudovědomí je oheň udusit.

Proč se tolik straší ohněm pekelným a spojuje se to s věčnými mukami a zatracením? Opět z jednoduchého důvodu: opak je pravdou. Jedná se naopak o zdroj přirozené, magické vnitřní síly a extatickou blaženost.

 

Na infernálních směrech mi vadí pouze jejich nezájem o rozšířený pohled na princip fungování reality, a to hlavně pokud jde o organizaci struktur (systému realitních polí). To si pak člověk uvědomí, že nemáme jen ohnivou DNA (double helix), ale že jsme svého druhu „knihobytosti“ – že jsme organicko-fantastické „pekelné knihovny“. Z toho důvodu jsem vymyslel grimoárizmus (viz text Zeptejte se stromů v lese).

Klíčem je praktické pochopení obsahu pojmu magická nedualita; čím hlubší pravda, tím větší nepravda v dualitě.

 

WIKIPEDIE

 

Hologram živlu ohně – čtyřstěn – je jako jediný z rezonančních těles duální sám se sebou: aktivní vnitřní živý oheň je klíčem k magické nedualitě. Zde z principu není možné způsobit konflikt ve smyslu nějaké psychické nebo fyzické újmy nebo ve smyslu energetického predátorství (něco jiného je samozřejmě hra na temnotu, která právě naopak patří mezi to nejzdravější a nejzábavnější).