MY – Ⓢatan, Ⓛucifer

Kdo si uvědomuje chronologii vznikání, jasně chápe, že vědomá bytost typu člověk se může do Přírody/Vesmíru integrovat pouze prostřednictvím nějakého konstruktivně temného duchovna – infernální životní filozofie, která je zrovna tak dobrá, jako pravdivá a zábavná. Bytost typu člověk, potažmo vtělená tvořivá inteligence, je součástí a zároveň zrcadlem Univerzálního Řádu Přírody, proto to ani nemůže být jinak.

 

VZNEŠENÉ DÉMANTY NEBO OBYČEJNÍ DÉMONI…?

 

Je to jako s kořeny stromu – kořeny jsou temné (zlopověstné, slizké a špinavé), rostou z valné části pod zemí, díky nim je ale strom v rovnováze a je součástí země. Strom – symbol Života -, to nejsou jen větve obsypané květy a listí sbírající energii slunečních paprsků. A vydávat květy (sice krásné a voňavé) nebo plody (sice chutné a šťavnaté) za podstatu a základ, to může logicky skončit pouze stupňujícím se sebeklamem: hloupými problémy, nesmyslným utrpením, šílenou nedůstojností a postupným zánikem.

 

Jak dlouho už se Vzorec Zkázy opakuje a bláznům stále nic nedošlo. Jediným vysvětlením už je jen nevyléčitelná blbost.

 

Spousta lidí věří v různé světelné nebo náboženské systémy. Ve skutečnosti dotyčné záležitosti, včetně například kristovství nebo slovanství, mají blíž k umělé nežli přírodní inteligenci, ze které pouze využívají oživující faktor. A je logické, že síly, kterým tento utopický pozitivizmus vyhovuje, se maximálně snaží cokoliv „zdravě pekelného“ diskreditovat. Temné kořeny (které jsou ekvivalentem světelného pramene) totiž souvisí s vůlí a sebevědomím a někdo, kdo si věří a kdo chápe a ví, kým/čím jsme (a jakou to má sílu), působí na struktury globálního establishmentu jako rozkladný element.

 

 

Poločas přeměny/rozkladu toho nejdelšího všekosmického vývojového – příběhového cyklu znamenal vznik Dvourozměrňáků (entity paměťového zrození) a jelikož (s)Tvoření nedokázalo na impulz „změny pravidel hry“ patřičně reagovat, vynořili se odnikud i Antidvourozměrňáci.

 

CHAOSVERZUM

 

Pro samotnou Hru Života to představuje něco úžasně dobrodružného a zajímavého, jakkoliv náročného: je-li to zvládnuto a pochopeno. A naopak také nebezpečného, a to i fatálně, z hlediska živého účastníka, v případě že se jen opakuje a vlastně mrtvě kopíruje navyklý vzorec chování (opakuj stále dokola jako nic necítící robot bez vůle a bez fantazie: Bůh, Stvořitel, Kristus, vibrace, láska, světlo…; nemysli! slepě věř a nepochybuj).

 

Původ souvisejících organických – duchovních bytostí se tak vztahuje současně k primárnímu Zdroji Života i k tomu sekundárnímu Paměťozdroji, což samo o sobě je neutrální (asi jako nový umělecký styl nebo kultura); pokud se ovšem nepřehodí priorita.

 

Převrácení vede k utlumení a někdy až k vyhasnutí Vnitřního Ohně (bytostného potenciálu) – k překódování Jiskry Života. K tomu se typicky používá Stříbrná Matrice (#C0C0C0=“Má Tři Cé“), základ hybridního systému realitních polí, Matrixu:

  • Matrix-I-am-Krist (Krist=Tri X, odtud „Má Tři X“)
  • Dogma-I-am-God
  • Stevard:Dravec

 

Lze si snadno domyslet, kým/čím jsou ve skutečnosti takzvaní dračí architekti (s jejich stříbrnými multiplexy), takzvané kristovské (krista-lidské) nebo božské entity nebo takzvaní evoluční strážci. Netvrdím, že to všichni dělají vědomě, s postranním úmyslem (90 a mnohdy až 100 % bytostí se prostě jen „veze“) – což ale stejně není důležité, neboť podstatný je vždy a pouze reálný, praktický dopad na (s)Tvoření.

 

Spojitost se Stříbrnou Matricí vnímám i u Wingmakers a co je pro mě obzvlášť nepochopitelné, je účinkování stříbrného vlákna nejen pokud jde o (údajné) spojení fyzické a duchovní sféry, ale i v pravzoru Univerzálního Řádu Přírody – ovšem podle mě pouze konkrétního kosmického, nikoliv všekosmického.

 

Původní systém funguje na univerzální platformě Kreatrix. Rozdíl mezi „krea“ (tvoří) a „má“ (vlastní) je už napohled zřejmý.

 

Nenechme si vymývat mozky nějakými kovovými nebo křišťálovými (d)efekty.

Všezahrnující Vnitřní Oheň (Jiskra Života) je aktivním, časoprostorovým projevem dřímající, neprojevené Prázdnoty/Temnoty – hyperprostorové či snočasoprostorové Věčnosti. Oheň obsahuje zvuk (HRU života) a živé světlo (magické a léčivé schopnosti) a má vazbu na faktor imaginace.

 

 

ARCHÉ/PRINCIPIUM – PRALÁTKA A POČÁTEK VŠEHO

Za všechno může Satan, Lucifer, démoni, síly pekelné a síly temnot? Skutečně?

SATAN v původním významu, jako životní princip, faktor, archetyp a fenomén, ztělesňuje to Prázdné a Temné, a to, co v tom rozdmýchává Oheň a přináší do toho Světlo (rozsvěcuje Slunce), je podobně LUCIFER. Jedná se o magické, tvořivé kosmické síly, inteligence, nikoliv bytosti.

 

JÁ – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako MY – SⒶTⒶN, LUCIFER.

②♀① Satan rovná se Láska/Soucit, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip), archetyp Kosmické Matky – Éter, matematika, nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé, vnitřní živé/duchovní organické růžové prasvětlo (neviditelné-průzračné-běloskvoucí plus neprůhledné-červené-rudé).

①♂② Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip), archetyp Kosmického Otce – Astrál, fyzika, černý plamen Satanův.

Poznámka: archetyp Zla není konáním Zla, nýbrž potenciálem všemožnosti a faktorem temného umělce.

 

Zásadní věc, související s chronologií vznikání: životní princip Satan implikuje životní princip Lucifer, ale naopak to platit může a nemusí. Bohužel to archandělský nositel luciferského principu chápal stejně mylně jako ostatní (viz jeho Sdělení v závěrečném seznamu materiálů) – sice odhalil, že základním bytostným projevem Absolutna je úroveň nestvořené Stvořitelky (jež je zároveň pohádkově fantastickým Vševědomím a inteligencí typu Svět), už však neodhalil, že energie se zrcadlí s fantazií, čímž pádem tato úroveň existuje v dvojexpozici s fantastickým Démonem.

 

Kde chybí satanská přirozenost nebo je nějak zpřevracena či parodována, společenství bytostí typu člověk si o organické svobodě (zvané Ráj) může nechat jen zdát…

 

PALLAS PRESS

 

PARALELNÍ SVĚTY – VĚTVENÍ REALIT

  • 961 Helianthus (Hel Saithun) Chess Kreatrix „Ohnivě červená“
  • 960 Helios (Hel iOS, SMaRT) Go Matrix „Kovově modrá“

 

TEXTY, MATERIÁLY