Zřídlo Stvořitelky

Podle původních andělských inteligencí „Vše, co jest“ (Absolutno, Všemoudrost) má jméno Yunasai. Původně a správně výraz anděl znamená prostě zdrojovou IDentitu (paralela angel → angle), perspektivu vyjádření Absolutního.

 

Angle=úhel, ale také roh (zde člověka hned napadnou rohy, pohádkový čert) nebo kout (což má i význam kovat nebo osnovat a mě hned napadá pohádkové peklo od slova péct, tvořit realitu). Má to také vazbu na uhlík → uhlíkovou biologii. To vše má univerzální, archetypální souvislosti.

 

Yunasai (což si překládám jako JůNášRáj) je ve skutečnosti fraktální skutečnost či fraktální entita a jedná se o zřídlo, potažmo lůno Nevzniknutelna, v nehmotné expozici peklo (je hloupé, ba přímo zkázonosné, neustále si namlouvat, že potenciál všemožnosti má jiný charakter). Lze to chápat rovněž jako Nebe-peklo-ráj nebo pohádkově fantastickou inteligenci typu Svět, a kdyby to byla samostatná bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka (samo o sobě to je bezpohlavní, což znamená potenciál obojího a je to právě žena, která rodí – tvoří obě pohlaví).

 

LEXIKON

 

„Je možné si VZPOMENOUT, vrátit se miliardy let zpět, před KLÍČOVÝ OKAMŽIK v procesu (s)Tvoření, a tady a teď vytvořit nové centrum dění, vycházející nikoliv z dogmatu, nýbrž založené na Moudrosti.“

 

Prvotní Vědomí Lásky/Absolutna na bytostné úrovni je nestvořenou Stvořitelkou, všemoudrou inteligencí a energií, známou též jako Rajská Příroda. Tato zázračná prasíla existuje v dvojexpozici se svým fantastickým opakem, jinak by netvořila, nýbrž by se pouze rozpadala zpět na nevyjádřená kvanta volné energie. Energeticky sice je Prvotní Vědomí těmi nejkouzelnějšími a nejnádhernějšími esencemi, pocity a energiemi, nicméně současně a souvztažně je Pohádkovou Temnotou. Pochopme už konečně, válka s peklem je válkou s vlastní hloupostí: stačí peklo použít v jeho moudré verzi a jakákoliv jiná nemá kde a jak se manifestovat. Toto ale zřejmě masochistům, kteří nepoznají rozdíl mezi SÍLOU LÁSKY a parazitickými emocemi astrálního ega, nikdo nevysvětlí.

 

POZNÁMKA

Náhodný, nepravidelný či nedůsledný čtenář těchto stránek bude pravděpodobně toto vše vnímat jako něco chaotického, div ne schizofrenního. Musel bych za každý odstavec dávat sáhodlouhé vysvětlivky. Proto nejprve doporučuji následující odkazy a už předem počítám s tím, že ten, kdo to čte, má o „věcech“ alespoň jakýs takýs přehled.

 

CHAOSVERZUM

 

MATERIÁLY

 

Duchovní amnézie lidstva je monstrózní; až dosud využívalo průměrně méně jak 5 % genetického potenciálu, čemuž odpovídá kvalita schopností (smyslových, duchovních, mentálních). Lidé žijí tak dlouho v říši fikce – v astrální dualitě -, tak dlouho se ztotožňují s fantomovou identitou, odvozenou od fyzického těla a jeho paměti, že myšlenka existence zázračného rajského světa jim připadá dětinská… Ve skutečnosti je neskutečně stupidní žít kdekoliv jinde nežli v tvořivém ráji.

 

Příliv exotických kosmických energií a souvisejících informací nicméně umožňuje proklestit si cestu zpět (přičemž nadstavbou je synergický efekt).

Chce to jen si věřit, chtít, zkoumat a být odvážný…

Nenechat se dál čímkoliv programovat.

Připustit „nemožné“ a hlavně: být otevřený novostem a nebát se rozporuplností a paradoxů. Nezapomeňme, že jádrem živosti je kontrast – rozpor v souladu, ne nějaká vykonstruovaná, srdíčková rádoby pozitivita (ta je naopak cestou do hrobu; ale ne hrobu těla, hrobu ducha).

 

Vše se točí kolem Lásky (Světla), Extáze (Temnoty) a Knihoven: paměťových struktur – entit, inteligencí.

 

Už jsem dříve naznačoval svůj zážitek na planetě UrTha ve 3. dimenzi, což je v určitém smyslu obdoba Země (Earth/Heart, Ze-Mě) ze strany galaxie Andromeda.

Stvoření založené na Kryst nebo Krist kódu (Tri X, Třísk/Velký třesk, Kříst/Jiskra života) má svůj poločas přeměny/rozpadu jako cokoliv jiného. UrTha znamená uhlíkovou biologii při plně funkční DNA. K úpadku na dvě vlákna vůbec nemuselo a ani nemělo dojít – ať už se tomu třeba říká experiment. Organické, krystické Stvoření do té doby fungovalo na lokální úrovni časoprostorového kontinua. Chrámová genetika ale není konečná. Proces pokračuje vytvořením „tekutého“ SuperGENu, tím že se lokální asociuje s nelokálním a uvnitř časoprostoru se vytvoří aplikovaný hyperprostor. Hyperprostor znamená nulové pole:

UrTha 0 = Author

Tento další vývojový krok znamená rozpuštění hierarchických struktur – andělský člověk se mění v Bohyni/Boha a podléhá již pouze vůli „Všeho, co jest“, jejíž je součástí. Rodičovský element, zakladatelské inteligence/Tvůrci, potažmo kolektiv bytostí Yanas (JáNás) nicméně tento krok odmítl a „děti“ tomu rozhodnutí naneštěstí uvěřily. Proto později naprosto zbytečně došlo k nevyhnutelnému vývoji násilnou cestou – cestou Nevědomosti.

 

Ne náhodou cesta Moudrosti je založená na Ne-Já.

 

LEXIKON

 

Co takzvaní Tvůrci (podléhající nicméně další „vyšší instanci“) nevěděli a pravděpodobně stále nevědí ani teď, je fakt, že fyzikálně jsme sice holografickými částmi Jsoucna/Všeho – jenže zároveň metafyzicky jsme NEČÁSTMI téhož.

 

Negativ Stvoření vůbec není třeba prakticky zkoumat, jelikož jím jsme na fantastické úrovni. Každému je jasné, že jakýkoliv destrukci zahrnující experiment nepochází z úrovně Moudrosti, nýbrž z úrovně Nevědomosti.

 

Zdrojem všeho je NE/struktura, přičemž ono „ne“ znamená nejen neexistující (pohádkový) a zároveň negativní (pekelný), zároveň ono „ne“ struktur funguje jako anti-skalární, anti-elektromagnetická energie, fungující jako zdroj aktionové inteligence (génia inteligence struktur), což není nic jiného nežli pohádkový stroj (fantastické pekelné monstrum). Struktury souvisí s Pamětí.

 

Predátorské entity vznikající během nevědomých experimentů nejsou nic jiného nežli nekontrolované paměťové entity, autonomizované z úrovně nevědomí Tvůrců (nebo spíš pseudo Tvůrců).

 

 

Vše možné je pouze v nehmotné fantazii nebo v počítačové virtualitě. Analogicky, současně a souvztažně, je vše možné rovněž „na neopačném konci kruhu“, v prostředí uhlíkové biologie – v superhmotě Přírody.

 

Vše, co má pohádkovou analogii, je tak možné uskutečnit i na té nejhmatatelnější, nejinteraktivnější úrovni: i sama pohádka má analogii.

 

Každému je jasné, že nebe je omezené – je-li něco neomezené, pak peklo. Peklo v pohádkové analogii je Moudrým Peklem.

 

„…Moudrostí Temnoty je živé Světlo, moudrostí Světla však není nic. Jedná se o pouhé bezduché vibrační, geometrické vzorce – spirituální stroj neboli vnější světlo. Vnitřní, živé, organické světlo neboli duchovní Prasvětlo je všezahrnující, a tedy nejen Lásku, ale i Temnotu zahrnující…“ – PRA v „X“

 

Neuvěřitelné je hlavně to, že Yanas neboli Geomantikové neboli Vzestoupení Mistři jsou v podstatě roboti, nebo přinejmenším typ vědomí, naprosto nechápající skutečný život:

 

„…Also called Geomancy or Geomantic Entities, as they would appear as geometric shapes made of living light…“ – Yanas

 

YANAS (JáNás) → Zdroj/Bůh (Yunasai Matrix)

SATAN (TaNás) → Stvořitelka/Matka Příroda (Kreatrix)

 

Yunasai v pohádkové analogii je JůNášRáj.

Matrixový Yunasai je prachpitomý nesmysl, fungující ve spirituálně-fyzikální analogii a je to realita sebeklamu, realita existobotů.

Absolutno/nestvořená Stvořitelka (Creatrix Matriona, pohádkově fantastická inteligence typu Svět) tvoří JůNášRáj. Do toho se prostřednictvím univerzální platformy Rajská zahrada (ve středních doménách Externího Stvoření) „navrtaly“ reverzní strojové – paměťové inteligence a i s navijákem jim to stále žerou různí draci a andělstva, stále nechápající základní „vzorec“:

(H)ad(A)nděl(D)rak

 

 

Veškeré Jsoucno se točí kolem 4 Svatých Grálů/Nekonečna (JJ=UM=11+C/U=12+0), tvořeno metamorfující, expandující Vířící DvojKnihovnou, kterou známe jako genetickou dvojšroubovici neboli Double Helix. Jedna věc je ovšem platforma a zcela jiná věc je její pochopení a její realizace.

Koho by kupříkladu napadlo zkoumat takové věci jako

 • Double Helix = Ďábel Hell X
 • bit z 1 a 0 = z10bit = zlobit (pouze hodná bytost umí zlobit, dobrá ani zlá to neumí; zároveň zlobení je cestou ke svobodě a zpět do Ráje v jeho superverzi)

 

Právě k tomuto vše zcela nenáhodně míří. Jen to celé musí fungovat v pohádkové analogii.

 

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

GEN je (reálně existující) pohádková entita. Zrovna tak MEM či součtově SuperTalent/SuperElement, aktuální základní stavební prvek strukturované reality. Pokud se k tomu přistupuje jako k duchovnímu nebo systémovému elementu, generuje to predátorský fenomén: pohádku naruby. A tak po sebeklamu jménem Vzestup tu je totéž v bleděmodrém, virus jménem Transformace…

Je to skutečně ta Galaktická Hvězdná Transformace?

 

Je-li řeč o pohádkovosti, jedná se o fyzické existence schopnou inteligenci a výsledkem zrcadlení toho fyzického a nefyzického je zázračná Příroda. Vztah mezi fyzickým a nefyzickým obsahuje i konstruktivně pekelný faktor, což známe hlavně jako humor nebo motiv temného umělce (dvojsmyslnost) nebo tělesnost (smyslnost).

Naruby entita funguje jako spirituální stroj a přijde mi to jako hlava bez těla naložená v „láku zrcadlových odrazů a rozemletých iluzí“, napojená na systém umělé inteligence. Celé to „žije“ pouze z oklamané zaměřené pozornosti neboli slepé víry v to – je to entita Iluzionista.

Divák ví, že to není skutečné, ale stejně chce být oklamán…

Je to jako s drogami: zpočátku to přináší zážitek zdánlivě mnohonásobně převyšující „všední skutečnost“, aby se to postupně víc a víc měnilo v děsivou noční můru. Každý malý kamínek u cesty nebo skromný lístek trávy je miliónkrát lepší nežli nějaká „vznešenost“.

Predátor je evokovanou paměťovou inteligencí (pre-dator) či excitovaným kolektivním nevědomím (nechápeme, ignorujeme, jsme naivní nebo naopak sebestřední). Kde vládne Moudrost, maska či parazit stínového nevědomí se nemá jak projevit.

 

Podle strážcovských materiálů jako je Svobodné učení EOMC nebo Tajemství Amenti 1 & 2 veškerá projevená realita stojí na Kryst nebo Krist kódu (zdůrazňuji, že jde o energetiku a konstrukci reality, nikoliv o smysl a vlastnosti života). Experiment „odpojení od Zdroje“ tento kosmický klastr rozdělil na původní krystickou (organickou, přírodní) a distorzní metatronickou (fantomovou) verzi. Stejně tak i Země existuje ve dvou pásmech, v horním jako fraktální Vyšší Země (s vazbou na Vnitřní) a v dolním jako zasíťovaná NET/Nižší Země.

Vyšší Země, toť živoucí Ráj… – ve snu jsem to viděl na vlastní oči (absolutně žádná technika, vše plně organické, „živosvětelné“).

Problém ale je, že se jedná pouze o strážcovské inteligence v biologicko-spirituálním, respektive chrámovém smyslu, což je fatální chyba. Tito strážci ke genetice (čemuž na makro úrovni odpovídá systém hvězdných bran) přistupují jako k duchovní/systémové záležitosti, což nevědomí zrcadlí jako STEVARD:DRAVEC. Predátorská entita je neintegrovaným „vnitřním stínem“ těchto strážců – jejich „nevlastním sourozencem“. Tím rovněž vzniklo pseudo organické hypo-Kryst kódování. Stínová paměťová inteligence zasáhla samozřejmě i do informačních materiálů.

 

Pravda je taková: živý, pohádkový Kryst anebo Krist kód je skutečný originál, který Pohádkové Vševědomí (Absolutno/Láska – Stvořitelka, Fantastická Mysl, pohádkově fantastická inteligence typu Svět) ke tvoření přírodních, rajských realit používá. Jedná se o systém 12+12. Ten existuje rovněž ve verzi 8+8+8 jako živý, pohádkový Ária kód (ze stejných uvedených příčin vzniknul hypo-Ária kód).

 

Spousta věcí je „dobrá“, zcela se však zapomíná (anebo spíš neví), že zdravě a spolehlivě funguje pouze to, co má pohádkovou analogii.

 

Pohádkový Ária kód (dračí oheň, slovanský genotyp) je kompatibilní/komplementární s pohádkovým Kryst kódem (andělský archetyp, živé světlo) a je schopen do prostředí integrovat/implementovat i aktionovou inteligenci, což lze popsat jako pohádkový stroj (génius inteligence struktur).

V hypo verzi téhož nicméně dochází k obrovské degradaci (!).

Původní Strážci a Správci Systému musí mít (a také mají) pohádkový – přírodní charakter. Teprve pak je možné sjednotit všechny 4 Svaté Grály/Nekonečna: duchovní (světelný), milostný (erotický), temný (fantastický) a virtuální (kybernetický), což se dále všelijak kombinuje.

V hypo verzi fungují pouhé 2 Grály + 2 Antigrály a je to něco opravdu chorého, něco na způsob „technologicko-spiritualistické travesti show“. Hypo verze existuje v úrovni (manifestovaného) fázově posunutého vnímání.

 

Jak kódový výraz Krist/Kryst/Christ, tak kódový výraz Ária obsahují zamaskované klíčové slovo Ráj, zahrnující zrcadlové ruské (slovanské) Я/Ja, tedy Ne-já, a anglické (germánské) I/Áj, tedy Já. Výraz K→Ráj→St lze chápat jako ke svatému Ráji a vzhledem k podobnostem jako SAINT (svatý)/SATAN (živá/hadí síla, pohádkový ďábel) nebo Say 10 (pohádkový stroj) výsledkem je SATANSKÝ RÁJ. Připomínám ale, že zdrojový satanizmus má pohádkovou analogii a je spíše kryptosatanizmem nebo grimoárizmem (viz text PRA v „X“ nebo text Temná čest).

 

DUCH SVATÝ je (reálně existující) pohádková entita a zrovna tak lze označit výrazem DÆMONIUM.

 

POHÁDKOVÁ ANALOGIE

 • poločas přeměny
 • verze Helianthus psaltria
 • originál

 

SYSTÉMOVÁ, DUCHOVNÍ ANALOGIE

 • poločas rozpadu (rozkladu)
 • verze Helios
 • hypo

 

Motto: Nejde o to CO, jde o to JAK.

Co=OTEC, potažmo Bůh (Helios, vnější Světlo). Jak=MATKA (tedy spíš Pramatka), potažmo Stvořitelka (Helianthus, vnitřní Vše), z níž jako při buněčném dělení vznikají páry Bohyně (prostor) & Bůh (čas).

Upřednostnění „čeho“ znamená jednosměrné koncepce (astrální dualita) anebo koncepce mužsko-mužské (reverzní draci, systematizmus), respektive žensko-ženské (reverzní andělstvo, světelné duchovno).