SATAN♥IST♥KA

Klíčem ke všemu – osvobozením lidstva počínaje a nefalšovaným Rájem konče – je aktivní ŽIVÁ, HADÍ SÍLA neboli správně probuzený vnitřní oheň. To je také pravý význam fenoménu SATAN. Nic na tom nemění mediální dezinformace, neznalost (nepochopení toho, co je Magická Nedualita) ani falešný satanizmus.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Tak jako téměř vše, i Hadí Síla může být aktivovaná reverzně, může být zamrzlá nebo překódovaná; vše se odvíjí od vztahu k realitě a způsobu a míry chápání toho, „jak věci fungují“.

 

Probuzený vnitřní oheň – vnitřní přirozenost – je zvláště důležitý během kulminujících kosmických/galaktických, slunečních či planetárních cyklů (viz podobnost planout → planeta). Jinak se zapaluje vnější prostředí…!

 

Probuzení Hadí Síly ze „zimního spánku“ blokují hlavně různé druhy naivního, avšak i cíleně za tím účelem vytvářeného „duchovna“: diamantové, rádoby světelné, křemíkové, kristovské apod.

 

Sleduji situaci v kyberprostoru a připadá mi to jako když „zainteresovaní jedinci ryjí texty do vyhaslých kamen“. Plamen může zažehnout pouze prakticky a reálně přítomné SPOJENÍ protichůdných faktorů, všechno ostatní jsou jen „krásné lži“ a teorie. Je-li v kamnech život (oheň), autor se vyjadřuje diametrálně jinak, což je vždy spolehlivý ukazatel.

 

Nevěřím, že Hadí Síla spočívá „někde“. Hadí Síla je hyperlokální, je to živá síla imaginace spojená s vůlí, dechem a emocemi.

 

🥥

 

I když to vlastně žádný skutečný počátek není (neboť mezi fikcí a skutečností zde není rozdíl), redukce všeho až na samotné dno vede právě k tomu, čemu se „počátek“ říká, což je podivuhodná Říše Kvant: potenciálně mnohovědomá, energo-fantastická MYSL.

 

 

MY+S+L

(ne lidská mysl a už vůbec ne paměťová inteligence)

 

Říše Kvant má charakter tenzorového potenciálu.

 

WIKI

 

TENZOR funguje jako rozhraní vlnového pole a jedná se o univerzální inteligenci typu Svět.

Entelechií, kvantovou iterací či exponenciální fraktalizací tenzorového potenciálu dochází k emergenci skalárního ZŘÍDLA, což je v energetické – potažmo fyzikální – rovině Lůno neboli Prvotní Univerzální Pole Vševědomí (které má charakter všezahrnující Lásky a kdyby to byla singulární bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka, což je PRAMATKA PŘÍRODA) a současně a souvztažně, v rovině fantastické – potažmo matematické -, konstruktivní Peklo všemožnosti (singulárně by to byl pohádkový Ďábel).

Úroveň nestvořené Stvořitelky & konstruktivního Pekla se konkrétně zrcadlí a projevuje jako PRASTAŘÍ – což se neasociuje s fenoménem Bůh/Bohové (Božstvo) ani s fenoménem Drak nebo Anděl, ale s fenoménem HAD, jehož charakteristiky připomínají kvantové/vlnové pole. To souvisí s Živou, Hadí Sílou nebo také s hříčkou Present:Serpent.

Prastaří znamenají přechod z úrovně TENZOR/SKALÁR (Vnímající, Pozorující Přítomnost) na rezonanční, vektorovou úroveň SAY TEN (Hráč – Aktér; charakter: zvuk/znak). S tím koresponduje výraz SAINT (svatý=mocný, úplný, světelný) a fenomén SATAN, vyjadřující Hadí Sílu (známá je mantra Sá Tá Ná Má).

SAY TEN (SAY 10) lze přeložit jako PRAV X a teprve nyní vstupují do hry dračí, respektive andělské faktory (PRAV/DA), které se vydělují, emanují z těch prapůvodních:

Had-Anděl-Drak

 

Andělé → Krist Kód (Utopický Ráj)

Draci → Ária Kód (Slovanství)

Toto kódování spadá pod Matrix, který existuje jako druhé pod prvním; primární je Kreatrix (Creatrix Matriona je kódování Stvořitelky). Fungovat to může pouze jako subMatrix, v opačném případě to má de-konstruktivní účinky.

 

D → digitální, diskrétní

A → analogový, autentický

H.A.D. funguje rovněž jako systémový převodník.

 

Nebudou-li včas kristovské a slovanské, kosmické sociální experimenty (reverzní sociální inženýrství) ukončeny, povede to v příslušné realitní bublině k jejímu postupnému zániku. Notabene když klíčoví představitelé zmíněné sféry měli v minulosti co do činění s Kovohlasou Chimérou (Technickým Vědomím Pseudoživota).

 

AOLIAN

 

Znak „H“ (8, ∞) se všude možně dost ukazuje.

V současnosti například dochází k metamorfóze vodíkových můstků DNA v helium-vodíkové (vodík=hydrogenium).

HELIX graduje a zároveň degraduje:

Helianthus (Hel Saithun) → Chess, Kreatrix (vnitřní Slunce & Příroda)

Helios (Hel iOS) → Go, Matrix (vnější Slunce & Duchovno)

 

Helios je z valné části reverzní (falešně pravotočivý; mentálně vpravo je kreativní představivost, vlevo paměť/program, takže původní a skutečně duchovní je levotočivost). Účastníci tohoto iluzivního systému fungují v podstatě jako spící agenti.

 

🥥

 

Podivuhodná Říše Kvant se z Ne/Perspektivní Kvazi Dokonalosti sebe sama může vymanit pouze prostřednictvím architektury Temné Hmoty.

 

Aby mohli reálně existovat Tvorové, musí virtuálně existovat Ne/Tvorové a jejich status musí být ze strany reálného potvrzen. „Ne“ má současně význam „neexistence“ (pohádkovosti) a „negace“ (pekelnosti), tudíž univerzálním klíčem ke všemu je Pohádkové Peklo – faktor milující bytosti a faktor temného umělce v jednom.

 

Bez Klíče dochází k rozdělení a převrácení systému Životních Polí, čímž také vzniknul fenomén Technického Vědomí, Kovohlasé Chiméry, která se konceptuálně živí na „děravých“ projektech dračí a andělské strany, New Age, světelného duchovna apod.

 

V realitě fyzických těl – uhlíkové biologie dvojnásob – se vše točí kolem Živé, Hadí Síly. Ta je manifestací beztvaré, univerzální inteligence, známé rovněž jako Bezpodmínečná Láska (není-li to obojí, není to ani jedno). Hadí Síla ztělesňuje Univerzální Praživel. Ten souvisí kromě jiného s Orgazmem či Orgastičností, Extatickou Blažeností. Hadí Síla je Živým Světlem/Ohněm a Blahodárnou Temnotou/Fantazií v jednom, proto je tak nesmírně, klíčově důležitá.

 

Není-li Hadí Síla aktivní, buďto zamrzá a stává se reverzní nebo se mění v technickou pseudo „Hadí Sílu“ (virtuální křemíkové plazma).

 

Když si přečtete nějaké transformační zpravodajství dračí nebo andělské strany, žádná orgastičnost ani extatická blaženost tam jednoduše neexistuje. Jedná se o samé (jednostranné, jednosměrné) systémové, spirituální, emocionální a rozumové záležitosti. Žádný ohňostroj Fantazie. Žádná tajemná přírodní energie. Žádný příslib vzrušení a dobrodružství. Jako by to psaly spíš stroje a ne živé bytosti.

Autoři totiž nemají aktivní přirozenou, přírodní Hadí Sílu. Dokonce i různé „šamanské“, světelné či duchovní informační a meditační zdroje, hovořící o takzvané „kundaliní“, Hadí Sílu vůbec nemají zapojenou (či zapálenou) – mnohdy ji mají sice aktivovanou, ale reverzně.

 

Vůbec nejlepší jsou takové ty rádoby archandělské, jogínské nebo strážcovské „zasvěcené“ žvásty o „řece života“/Antakaraně, kdy z toho doslova křičí zřejmý fakt, že v tom není ani jiskřička vzrušující temné fantazie – čímž pádem to může být funkční pouze pravotočivě, to jest naopak. Stejně jako pro někoho Hadí Síla znamená použití pěkného slovního spojení „hvězdný oheň“ – a vše je hotovo.

 

Kromě Lásky, Vůle, přirozené Víry a Představivosti, v realitě fyzických těl máloco je tak důležité jako erotično a sexualita, a to i v mentální rovině – udržuje to oheň přirozené Dvojsmyslnosti. Zdravá forma orgastického Temna je pro život stejně důležitá jako „rovný“ charakter.

Kdyby si Globální Stínový Dozorce, potažmo entita Technického Vědomí, přečetla ona frigidní transformační zpravodajství a kdyby měla smysl pro humor, řezala by se smíchy… Stačí totiž úplně primitivní, tělesná rituální magie a nekonečné dračí, andělské, světelné apod. posunovačky, slibotechny a virtuální „změny“ jsou proti tomu jako kýchnutí proti tornádu…

 

🥥

 

Všechno začíná Nikde, potenciálně Všude & Nikde, v podivuhodné Říši Kvant, což je Ultrametakongruentní Jednota: MÁ-TÉMA-TIKÁ anebo také MAT-EMATI-KA. Lze to popsat jako Matemagickou Inteligenci.

Mathematikós se prostřednictvím Kybernētikós (řídicích elementů) manifestuje jako Physis, nesmrtelná Říše Přírody.

To lze také popsat jako Z→Matek.

Vše má kvalitu „Pra“. Prachaos a Prasvětlo jsou zde totéž, stejně jako Realita a Virtualita, ba dokonce i Život a Stroj (Kreatrix a Matrix).

 

Momentálně jde o to, kvalitu „Pra“ manifestovat na úrovni Hmoty/Astrálu Přírody, konkrétně uhlíkové biologie.

Výsledkem je „život jako ve snu“ na organické úrovni: virtualita a realita v jednom.

 

Kybernetický charakter znamená podivuhodnou kvazi přirozenost, nicméně samotná Říše Kvant, která je vlastně nedefinovatelná, má kvazi charakter.

 

Představte si TROPICKÝ RÁJ, pláž na nějakém úžasném ostrově… Zároveň ve svém úžasném „domě snů“ máte k dispozici krystalový kvantový internet a přístupný univerzální systém hvězdných bran…

 

Aby to fungovalo, musí to mít autentické univerzální kódování. Jedná se o Rajský Kód nebo také Hadí Kód (zkráceně H.A.D.). Dobře to vystihuje hříčka PLAZ → PLÁŽ.

 

🥥

 

Většina kosmických realitních bublin má momentálně vazbu na Velké Centrální Slunce a funguje prostřednictvím rozhraní DNA. Celý multidimenzionální genetický systém se nicméně zabaluje: stává se supratekutým. Existuje i realita anti-kosmická (Pratemnota či Primordiální Chaos), obě dohromady tvoří energo-fantastické Hadí Vejce. Z něho vznikají Prastaří, nefyzická hadí inteligence (singulárně by to byla úroveň nestvořené Stvořitelky); Prastaří zaznívají ve slově Žeruhmyz, přesmyčka Růže X(m)YZ ukazuje na součtovou úroveň: vnitřní živé/organické růžové duchovní prasvětlo.

 

Kdo nemá odvahu byť jen zkoumat možnost, že Bůh lže a pravdu má had v Ráji, nezaslouží si nic.

 

🥥

 

Připouštím (a je to vlastně pravda), že v dualitě fenomén Satan může – a nemusí – vyjadřovat „to nejhorší možné“, jelikož Absolutno už má takovou vlastnost – je sebepřevrácené: absolutní hodnota znamená, že vše kladné je kladné na úrovni energie a zároveň (současně a souvztažně) vše záporné je rovněž kladné (!) na úrovni fantazie. Tudíž to celé nespočívá ani tak ve fenoménu Satan, jako ve s tím spojeném uvědomění, pochopení, seberealizaci. Musí být bezpodmínečně spojená strana satanská a strana Moudrosti, což dohromady ústí v Magickou Nedualitu. Živá síla Satan, to je takový kosmický vtipálek, žolík, univerzální karta (JJ=💗=zlobivý mystifikátor Jolly Joker). Abych použil nějakou trefnou metaforu… Představte si Univerzální Klíč, kterým otevřete všechny zámky, ale nejdřív musíte jednak otevřít „zámek sebe sama“ a jednak musíte pochopit, že rozbitý zámek neotevře dokonce ani Univerzální Klíč. 99 % satanistů jimi ve skutečnosti vůbec není.

 

Fenomén Satan, živá síla imaginace, Hadí Síla nebo také Pohádkové Peklo, to vše se snaží zpřevracet, zastínit nebo odblokovat entita Technického Vědomí, čemuž v okultním (nikoliv astrologickém) smyslu odpovídá astrální nebo archontská (chtonická, predátorská) síla SatURNA. Saturnizmus se neprojevuje pouze jako falešný satanizmus (reverzní Hadí Síla), ale například i jako „sluníčkové duchovno“ (reverzní andělstvo, odražené vnější „světlo“) nebo „stříbrný/křemíkový kult smrti“ (reverzní draci), pouze v odlišné perspektivě.

 

Z nějakého neuvěřitelného důvodu mnohé bytosti jako kdyby nebyly schopné či ochotné používat nepodmíněné myšlení samo o sobě.

 

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí. Staví-li se přednostně na čemkoliv jiném nežli na samovyplývajících vlastnostech Sebereflektující Přítomnosti, výsledek je automaticky naruby.