PRA v „X“

Je principiálně nemožné, aby svět byl naruby, aniž by naruby bylo vnímání jeho obyvatel. A také je nemožné, aby svět lidí byl převrácený bez zpětné vazby ve světě duchovním, potažmo astrálním.

 

Není žádná náhoda, že svět ezoteriky, spiritualizmu a náboženství je tak vysazený proti temnotě a proti myšlení: entita Technického vědomí potřebuje temnotu pro sebe a rozhodně ke své agendě (vytvořit z lidí bioroboty a z duchovních bytostí spirituálboty) nepotřebuje někoho, kdo samostatně myslí.

 

Čím větší je někdo „pozitivní – světelný“ ignorant, fanatik nebo psychopat, tím líp. Zrovna tak jsou – v rámci mechanizace příslušné domény Stvoření – užitečné choré mozky, které nepoznají rozdíl mezi zdravou a predátorskou formou temnoty.

Kdyby tedy například pravý satanizmus představoval možný univerzální základ „smyslu života i řešení situace na Zemi a ve Vesmíru“, vemte na to jed, že se hned vyrojí desítky pseudo satanizmů…

 

Existuje univerzální klíč: Éterická Temnota. Porouchaný zámek však neotevřete ani univerzálním klíčem.

 

Kvalitu dění na planetě určuje úroveň noosféry. Proč se děje něco, co je úplně naruby? Protože naruby jsou bytosti – lidé sami. Respektive jejich způsob myšlení a vztah k realitě. Kdyby byli inteligentní, došlo by jim, že to jinak z principu není možné, aby se dělo nějaké takzvané příkoří nebo bezpráví, katastrofy, zločin, aby existovaly takové projevy choromyslnosti, potlačující přirozený, svobodný život, nad nimiž zůstává rozum stát.

 

Éterická Temnota znamená zároveň i

 • Prázdnotu jako pasivní, skalární/nulové pole všezahrnující Lásky
 • Prázdnotu jako aktivní trinitní/nulové pole – vír Vůle & Lásky
 • Nicotu ve smyslu fantastické Imaginace – Tvořivost
 • Extatickou Blaženost, Orgazmus
 • Vnitřní, Živé Světlo
 • Živou, Hadí Sílu – Tekutý Oheň
 • Neohraničenou, Beztvarou, Univerzální Inteligenci
 • Ticho, Moudrost

 

Moudrostí Temnoty je živé Světlo, moudrostí Světla však není nic. Jedná se o pouhé bezduché vibrační, geometrické vzorce – spirituální stroj neboli vnější světlo. Vnitřní, živé, organické světlo neboli duchovní Prasvětlo je všezahrnující, a tedy nejen Lásku, ale i Temnotu zahrnující.

 

Ono „nejniternější niterné“ není možné zaprvé převrátit a zadruhé vyjádřit symbolem. Přesto i Prázdnota/Nicota ve světě slov má své autentické pojmenování. Není-li však zohledněna inteligence, která existuje nad rámec slov, pojmenování je jen prázdnou kostrou.

 

To, co existuje před slovy (Ticho, ve kterém pramení všechny živly), je z podstaty věci neduální a co je neduální, je neschopné škodit – a na druhou stranu, eventuální škůdce zneškodňuje.

 

Potenciál všemožnosti má nehmotný (fantastický) status; všechny možnosti v praxi uskutečnit nelze. V daném kontextu reálné je NE/Absolutno, pramenící v nereálném Absolutnu.

 

Právě v tom spočívá veškerá živost…

 

Jakkoliv samo o sobě to je bezejmenné, mluvící, píšící, čtoucí člověk je nejen součástí, ale souvztažně i zrcadlem Přírody – a protože není „němá tvář“, pojmenovává. „Nelidské“ jednotlivosti Přírody mají zpětnou vazbu v celku Přírody, což odpovídá úrovni podvědomí a nevědomí, zatímco člověk má zpětnou vazbu v sobě samém: je manifestovanou ambivalentní (dvojsmyslnou) úrovní prvotního vědomí – je nejen tím vytvořeným, je i tvořivou inteligencí samotnou. V určitém smyslu Příroda je pohádkový automat – to autonomní je „na druhé straně zrcadla“.

 

Z toho důvodu se vyvinula artikulovaná řeč: člověk funguje z obou směrů, ztělesňuje „syntax a gramatiku reality“.

NE/Absolutno má tudíž své konkrétní samovyplývající pojmenování, které zní: SATAN.

 

Poznámka: kdo tyto stránky (včetně odkazů) nečte delší dobu pravidelně, nebude se pravděpodobně v textu orientovat.

 

Satan = Ta Nás = Ta jako ze Sna. Nekonečná Dřímota a Sen uvnitř odpovídají úrovni Hyperprostoru, jenž je indiferentní a potenciálně oboupohlavní (jako když žena rodí – tvoří obě pohlaví). Drtivá většina rádoby „satanistů“ věří úplným blbostem, naprosto stejně jako ortodoxní věřící, kteří pouze místo nesmyslu ten Satan používají ten Bůh.

SATAN-IST-KA: Prázdnota/Temnota implikuje Světlo, ale Světlo neimplikuje Nic.

 

Satan představuje zároveň živou sílu neboli univerzální živel a zároveň prostor imaginace, současně a souvztažně.

Vzhledem k neuvěřitelným zkreslením různých zárodečných forem satanizmu (magického infernalizmu, pohanských kultů), pseudo satanizmů a lžisatanizmů, používám občas raději výraz SⒶTⒶN.

Satan je univerzální KLÍČ, který bez samostatného (originálního) vnitřního pochopení – uvědomění nefunguje.

 

Fenomén Satan, živá síla imaginace, představuje Paradox neopačného opaku, ztělesňuje prvotní energo-fantastické zrcadlo (s)Tvoření.

Zdrojovým satanizmem je pohádkový satanizmus, kryptosatanizmus nebo také grimoárizmus.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Ne náhodou slovo Satan má pět písmen a pentagram ukazuje na číslo pět, což má vazbu na primární substanci všehomíra: éterickou kvintesenci. Éter znamená Věčnost a existuje jako pátá Prázdnota (trinitní/nulové pole, vír Vůle & Lásky) a současně a souvztažně jako šestá Nicota (peklo představivosti s nehmotným statusem, rovina Fantazie), průnik obojího spojuje se „Vším, co jest“, úplností šťastné sedmičky.

Éterický Satan či přesněji živá síla Satan/Éter souvisí s léčivou sekvencí (mantrou) Sá Tá Ná Má a má charakter magické neduality neboli spolupracující duality. Naprosto něco jiného je „4kový Satan“, což je duální astrální egregor, v horším případě saturnský od SatURNA, ztělesnění mrtvého života – kultu smrti. Mezi externalizující astrální sílou Saturna a vnitřní živou sílou Satana je nepřeklenutelný rozdíl.

 

Ilustrační obrázek. Všechny typy živlů, všechny typy přirozeného počasí v jednom. Tak nějak lze chápat éterický nebo pravý satanský fenomén.

 

SⒶTⒶN, toť univerzální praživel Matky Přírody, jež je současně a souvztažně absolutní Láskou.

 

Zdánlivě paradoxně daleko větší množství skutečného satanizmu je přítomno mezi nesatanisty, ať už jenom proto, že to není o slovech, ale o činech a o energiích…

 

ALEISTER CROWLEY

obě pravidla platí současně a souvztažně

 • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
 • láska je zákon, láska pod vůlí
 • Thelema

 

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

„I láska umí být peklem a i peklo umí milovat.“Sandro Dragoj – triumfální umělec infernalismu

„I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce…“DeCastellův Satanismus

 

FILM, SERIÁL

 

ALBUM MILÉNIA

zpívá Mike Patton („pět tón“) – hlasový rozsah 6 a půl oktávy

 

Pochopení souvztažnosti Lásky a Pekla má prvořadou, univerzální důležitost. Vše v rovině Člověk & Příroda se točí kolem HELL „X“ neboli HELIX („vířící dvojknihovny příběhů“). Vývojová větev Hel Saithun (Helianthus) – založená na sobě-podobnosti – míří do fantastických nesvětů Kreatrixu, matrixová větev Hel iOS (Helios) – založená na sobě-nepodobnosti – je pouhým uměle živeným, parazitickým hologramem.

 

Proč myslíte, že určité (vesměs téměř všechny) názorové či duchovní směry otevřeně nepracují s fenoménem konstruktivní temnoty, fantastického ďábla nebo pohádkového pekla? Protože buď jejich reprezentanti nebo jejich loutkovodiči potřebují nepřirozenou formu temnoty k ovládání naivních hlupáků a ke tvoření umělé, choré duality. Tak jestli chcete skončit jako exoskeletonový odpadkový koš nebo jako syntetičtí andělé, tak hurá na věc a upřímnou soustrast… A hlavně nezapomeňte hrát to své spiritualistické a intelektuálské divadlo – vždyť vy vlastně nic jiného už ani neumíte…

 

SATAN znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam.“ – Satanská bible

 

CHAOSVERZUM

 

Say 10 (Say Ten) neboli Satan neboli Saint. Česky Prav „X“ nebo viz titul článku. Je v tom svatost ve smyslu úplnost, princip magické nedvojnosti a dokonce i klíč k jazyku DNA…