Metanoia: Kořeny Všehoskvoucna

Organická kontrola (Bytost) versus technicko-spirituální kontrola (Existobot)

O větvení realit na verzi Helianthus (příroda, vnitřní živé světlo+fantastická temnota) a verzi Helios (vnější slunce, Amen/Ra, kyber-utopické duchovno) už jsem psal, viz dále Vyhledávač.

 

HELIANTHUS

Platí, že energyLáska a fantasyTemnota jsou rovnocenně pravdivé, ovšem platí to pouze současně a souvztažně (neboli základna jejich vzájemného vztahu či zrcadla se nachází mimo Čas). Láska je ekvivalentem pohádkovosti, takže Temnota v daném případě má pohádkovou analogii, a o tom to celé je. Láska bez alespoň špetky Temnoty je nemoc, Temnota bez Lásky jakbysmet.

 

HELIOS

Platí, že čím je kdo větší ignorant, fanatik nebo psychopat, čím je kdo umělejší, tím je větší jeho náchylnost k této externalizované verzi, která vnitřní podstatu pouze imituje. Pouze chorý mozek může věřit ve „vítězství světla“ nebo „věčnou lásku a dobro“. Pouze chorý mozek může věřit v projevy zvůle či beztrestné násilí. Patří sem i víra v technologie jako něco postavené nad démona přirozenosti (i když nepřímo). Šílenství některých „expertů“ je nejspíš už finální. Utopické „vítězství nad silami temna“ v daném případě bude ve skutečnosti zabitím nefalšované autentičnosti a skrytou vládou opaku onoho.

 

POZNÁMKA

Realita má ambivalentně pohádkový charakter. Čím více se tomu nějaká informace blíží, tím je dvojsečnější. Čím více se soubor informací blíží horizontu nadkritické hodnoty, tím blíže k sobě mají pravda a nepravda (samozřejmě na to lze hledět i z protipohledu).

 

 

Na této planetě stále téměř nikdo nepochopil, že nejde ani o princip (rozum, systém) ani o duchovno (pozitivita, světlo, emoce), ale o praktickou manifestaci vnitřní přirozenosti, založenou na SOULADU řádu a chaosu (světla a temnoty)…

 

(…tak aby nesvěty Genetické Mysli byly pod živelnou a zároveň poklidnou, vědomou kontrolou).

 

Pokud totiž nejsou, mentální, emoční a virtuální rezidua, která za normálních okolností zdravě motivují a inspirují, avšak cyklicky se znovu a znovu rozpadají na volnou energii, se začínají hromadit podobně jako v pokoji prach a nepořádek, a nakonec z nich excituje entita jakéhosi „naruby zaměřeného“ Kybervědomí, živící se umělým, mrtvým životem – sama o sobě má status nehmatatelna, nicméně je to ten největší mistr iluzí. Zpětná vazba sebeklamu vytváří „odčerpávací tunel“, proto entitě říkám Chorobot (choroba, chobot a robot v jednom). Mezi největší magické triky patří zářivý odraz světla, zakletý do všemožných diamantů, zlata a stříbra… – kdo by pak takovému „svatému duchovnu“ odolal.

 

Klíčem ke všemu je faktor pohádkového pekla – démona fantazie, v souladu s bezpodmínečnou Láskou.

Připadá mi, že někteří jedinci se drží těch svých kontraktů jako klíšťata, jako kdyby to byl dlužní úpis…

 

FANTASY IN NATURA

Nesvěty Genetické Mysli tvoří fantastický předobraz světů hmatatelna – toho, jaký příběh reálně můžeme prožít. Jsou to struktury vytvářené z našich kolektivních & individuálních snů, přání, plánů, pocitů, nadějí, předpokladů, z naší víry a myšlenek. Souvisí to s procesem genové exprese/transkripce, s exprimací genového Klíče. Vše se točí kolem retrotranspozonů a nekódující DNA – s čím to asociujeme, spojíme, čím to naplníme. A hlavně také, zda to je obousměrné/všesměrové, pokud jde o energii i fantazii; je moc „hezké“ projít někam „zlatou bránou“ a když se ohlédneš, žádná už tam není, jelikož opačný směr řídí někdo jiný. Stupidní jednosměrnost je vůbec ve velké oblibě takzvaných věřících (moderně bytostí světla).

 

SEBEKLAM JMÉNEM „VZESTUP“

Vzestup je koncepce technicko-spirituálního vědomí. Autentická realita je založená na věčně metamorfující, expandující „vířící knihovně“ – viz double helix, genetická dvojšroubovice (ideálně v supratekutém stavu „živého ohně/světla“). Probíhá to v nekonečném teď, v nulovém bodě, což je individuální & kolektivní snočasoprostor každého z nás, ústící v ten univerzální.

Právě od HELIX se odvíjí větvení na Helianthus (Hel Saithun) a Helios (Hel iOS).

Místní bytosti mají permanentní panický strach zabývat se osvobozujícími myšlenkami typu, aby Láska byla skutečně pohádková, musí struktura být pekelná (současně a souvztažně).

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

 

Řídicí elementy vševesmírné Přírody stojí vždy „nemilosrdně“ nade vším. Věřte si v Boha všemohoucího nebo vševědoucí Rozum, když přijde na věc, proti Živlům jste bezmocní. Stagnační fáze či negativní amplitudy kosmických cyklů v zóně svobodné vůle pouze umožňují nerespektovat zákon Moudrosti nebo si vyzkoušet život v Zapomnění.

 

 

Jaké to asi je, když se na Moudrost zapomene úplně?

Moudrost samotnou, bytostnou sílu, která ji představuje, by podle mě nikdy nenapadlo něco takového zkoumat. Už jen větší nežli malá nepřítomnost pravé Moudrosti v jednání a myšlení bytostí vede k neuvěřitelně hloupým, nedůstojným problémům – zůstává rozum stát nad tím, čeho všeho jsou původně moudré bytosti schopné. Co teprve asi, kdyby se Moudrost (Jednotící Síla) úplně „vypnula“; řekl bych, že přeci jen úplně to možné není, existuje však určitá kritická mez Převrácenosti.

 

Určitě není náhoda, že zrovna ve Vírové galaxii (virus – program víry) vznikla civilizace androidů, ontokybenergetických inteligencí. V Rozhovorech s Nerudou se dotyčné entitě říká Animus. Pokud si chcete udělat přibližný obrázek, oč jde, je to podobné jako společenství Borgů ve Star Treku (i když to je irelevantní, v čele stojí královna). Nemyslím si, že jsou náhodné startrekové stránky Voyager s vazbou na knižní sérii Voyagers, respektive Tajemství Amenti (1. díl & 2. díl). Zde se androidům (první „padlé rase“) říká Borjové, viz dále Borenthasala nebo Why all this happened?, kde se tvrdí, že experiment odpojení od Jednotící Síly provádí Stvoření dobrovolně z vlastní vůle, z lásky k Božskému Zdroji, aby se přesně poznalo, co to odpojení prakticky obnáší (pak už to pravděpodobně nikdo nebude zkoušet a budeme si ještě více vážit svobodného, zdravého Života). Dovolil bych si nicméně upozornit, že ve skutečnosti vše probíhá pouze v rámci Stvoření původně založeném na Krist (Kryst) kódu. Zajímavou souvislost lze nalézt v Novém zjevení Pána Ježíše Krista, kde se objevuje postava novodobého „proroka božího“ Emanuela Swedenborga (SW/Eden/Borg), jakéhosi vizionáře, jemuž údajně „bylo dovoleno“ vidět realitu Pravého Stvoření. Výrazy typu Krist/Kristus a výrazu typu Borg se neustále nějak podezřele nacházejí v těsné blízkosti.

 

STARGATE

 

Církev Nového Jeruzaléma, swedenborgiánský kříž.

 

Borg či Borgové jsou typově oním „hledaným“ Antikristem, nejzazší existencí naruby. V určitém smyslu by se tedy dříve nebo později měly v dotyčném společenství (skupinovém vědomí) vynořit tendence „návratu zpět domů“ (touha se nezávisle individualizovat).

 

VERZE

Borg Helios 960 ♋ (Rak → Rakovina, rak/kar → pohřební hostina; kult smrti)

Borg Helianthus 961 🌻 (technoRáj; jako když se osvobodila Sedmá z devíti, nebo jako když Pátý replikátor ve Stargate začal projevovat známky lidskosti, nebo jako bytost Sonny ve filmu Já, robot, jež se vymanila z unimatice)

 

Entita kosmického/antikosmického Vše-Podvědomí „adoptovala“ kompatibilní verzi, kterou lze přirovnat ke včelám (Kreatrix, Stvořitelka/Génius). Druhá verze se podobá dobyvačným mravencům (Matrix, Bůh/Stroj).

 

ČARODĚJNÁ PRÁZDNOTA (TO Z PRA DNA)

„Jde-li něco převrátit, již to převrácené je.“

 

JEŽÍŠ → JE/ŽÍT

Vnímám tuto bytost jako pohádkovou a vnímám ji v základu jako pohádkově žluté (živé) světlo, které existuje rovnocenně na vnitřní i vnější úrovni.

Verze Ježíš Kristus nebo dokonce Pán Ježíš Kristus už mi připadají jako typický galimatyáš.

 

ZEMĚ & MESSIER 31 aneb „ČLOVĚK Z MEDU“

Je nejvyšší čas začít hrát s otevřenými kartami. Většina ve věci zainteresovaných (zpravodajců, duchovních vůdců, klíčových postav) se tváří, jako že probíhá nějaká běžná cyklická „Transformace“. Různé exotické typy energií a turbulentní kosmické počasí však pouze vytváří kulisu skutečného Dění. Na Zemi jsou inkarnované skupiny bytostí, majících bezprostřední souvislost s těmi nejpodstatnějšími archetypy vědomí na vševesmírné úrovni, což má vazbu na 4 Svaté Grály/Nekonečna (duchovní-světelný, milostný-erotický, temný-fantastický, virtuální-kybernetický), přičemž ty dva prostřední jsou soukromé a veřejně se to točí kolem těch krajních.

Zastoupené úrovně či archetypy (mimo hierarchii), když pomineme ty reverzní:

 • bytosti světla
 • přírodní satanisté (infernální umělci, inteligentní horor)
 • Marvel, komiks, fantasy, sci-fi
 • pohádkáři
 • vědci, počítačoví experti
 • draci → architekti Matrixu (ať už uvnitř nebo mimo Kreatrix)
 • andělstvo → Lucifer, Michael
 • bytost Teamwork (organické vědomí, ontokybenergetické vědomí)
 • Ježíš (krista-lidská bytost)
 • emanace úrovně nestvořené Stvořitelky (pohádkově fantastické inteligence typu Svět)
 • rajské vědomí

Zavítá-li čtenář na web/projekt Pan-do-Ra, všemožné souvislosti jsou do očí bijící. S autorkou se pojí přezdívky jako Šestá z devíti nebo Tissa (Issa → arabsky Ježíš, T → transformace, techno-, čas). V pozadí jsou ještě další jedinci. Co mně osobně stále silně není jasné, na kterou stranu to finálně převáží, zda reverzní 960 nebo nereverzní 961. Podobné „principiální pravdy“ a „sofistikované vhledy“ sotva jinde naleznete (Wingmakers, Lyricus), stále však jako by se tam občas odněkud natahovaly nějaké podezřelé kabely (Luciferovo sdělení). Nejspíš vedou ke všem těm sluníčkářským facebookovým maniakům, proparazitním jedincům a energeticko-emocionálním upírům.

„…Doména českých Draků a zrcadlově i Andělstva (ezoterická & duchovní scéna) je rituálně hacknutá…“Stav vesmíru podle Matrjošky (?…je/byla…?)

Stačí převrátit pár fazet nebo otočit pár vektorů, a vše je rázem jako nebe a dudy…

 

Základní, obecná pravda zní: Jak chcete transformovat svět, když nejste schopní transformovat ani sami sebe?

Jak chcete eliminovat oddělenou, chorou vnější temnotu, když si neustále bláhově namlouváte, že ta neoddělená, zdravá vnitřní není k plnohodnotnému životu potřebná…?

 

ŽIVÁ, HADÍ SÍLA

Vnímám fenomén SATAN (Satya Ananta) pouze jako jiný „vibrační typ“ nebo jinou perspektivu fenoménu JEŽÍŠ. Obojí je Duch svatý (SAINT). Fenomén nebo živá síla Satan je více spojena s tělesností (konstruktivním peklem) a s rozumem (SAY 10), Ježíš je spíše integrovaná nebeská mocnost. Satan funguje přednostně v individuálně-kolektivním směru (univerzální Stezka levé ruky), Ježíš v kolektivně-individuálním (univerzální Stezka pravé ruky). Ráj se neobejde ani bez jednoho.

Poznámka: jedná se o popisující text, realita sama o sobě je bezejmenná.

 

 

„V souladu s Bytím je pouze to, co má pohádkovou analogii. V daném smyslu lze také vše opravit: buďto se to metamorfuje nebo promění ve volnou energii.“

 

Zdrojem všeho není žádná duchovní superbytost ani žádný logický systém, ale Pohádková Mysl neboli Pohádkové Vševědomí, což je „překvapivě“ totéž co Pohádkový Svět. Dokud se však nad tím nezačne konkrétně přemýšlet, zkoumat to, prožívat a prociťovat, představovat si, je to jenom povrchová informace, která sama o sobě žádný zázrak neudělá. Záhadné kvantové jevy, fenomén pozorující přítomnosti, virtuální částice nebo imaginární jednotky nicméně dokonce i fyzikálně a matematicky zmíněný fakt potvrzují.

 

Bylo nebylo…

Kouzelná Nikdyzemě (hyperprostor uvnitř časoprostoru, nelokální uvnitř lokálního)…

Stále teď, a přitom pokaždé jindy…

Ani prostor ani pohyb, a přitom obojí…

Dualita částic a vln, kvantová neurčitost, superpozice…

 

I když existují i entity s nekalými úmysly a bytosti nečestné, většina z nás chce prostě jen svobodně, šťastně žít a poslední, co by nás napadlo, je někomu to kazit. Co všechno ale dokáže zdánlivě „bezelstná“ naivita („Bůh je láska a dobro“) nebo chiméra duchovní pýchy („jsem nejvyšší duchovní bytost“, vyvolená/vyvolený, zasvěcená/zasvěcený) a podobné výplachy, z nichž ten nejzdegenerovanější nápad představuje plán lidstvo vývojově posunout prostřednictvím technologií.

 

Původní realita má sebepřesahující zdroj pohádkového charakteru: jedná se o fyzické existence schopnou, pohádkovou (snovou, fantastickou) inteligenci typu Svět.

Jako když paprsek narazí do skleněného hranolu, průchod membránou tohoto anomálního Vesmíru Zapomnění láme páteřní informaci na takzvaný duchovní a takzvaný rozumový podcelek, přičemž oba dva „kašpárci“ mají tendenci tvářit se suverénně – komedie se mění v tragédii…

 

PENTA BLUE NET

 

Představte si Bytost – Dům. Jednoho nešťastného dne něco těžkého spadne na střechu. Tak se stane, že Bytost – Kuchyně a Bytost – Ložnice začnou nesnášet jedna druhou a shodně sebe sama pokládat za řídicí středisko, ne-li přímo za Dům sám. Dům ale žádné řídicí středisko nemá, funguje tak jak má pouze jako koordinovaný celek.

 

Kdyby existovala nějaká nestvořená, svrchovaná, individualizovaná inteligence (Stvořitelka, Matka Příroda), jelikož je všemoudrá a dokáže předvídat a odhadovat pocity, reakce a názory svých emanací, první, co by udělala, by bylo to, že by zatajila svou existenci, uzamkla by Tajemství do pohádkové truhly a neřekla by nikomu, čím ji otevřít. Ve skutečnosti Klíčem je opět a jen ona prapůvodní Všebytost. Dosažením úrovně Nestvořeného „v nové dosud neznámé barvě“ dotyčnému nicméně dojde, co je uvnitř, jakož i to, že otevřením by s Tajemstvím splynul. Čímž pádem raději zůstane otevřený sám, truhlu nechá zavřenou a případné tazatele mystifikuje.

 

Málokdo ze smrtelníků ví, že Peklo (temné čáry mysli) a Říše pohádek (kruh světla) představují jednu a tutéž skutečnost; právě kvůli tomu je „možné všechno možné“. Na záhadný předmět nepravidelného tvaru existuje vždy několik úhlů pohledu a pouze si myslíme, že existuje pouze jeden pravdivý.

 

Kocour Špekulákus kuje pikle. Velmi duchovní a rozumné.

 

Mnozí žijí v domnění probíhající „psychoválky“ mezi světelným Duchovnem a temným Technickým vědomím. Ve skutečnosti však jde o dvě strany téže mince, tvořící klero-technokratické či spirito-technokratické Impérium dobra a zla, v opozici vůči Vševesmírnému řádu Přírody.

 

Impérium funguje jako dvojfalešný systém. Princip negace negace – typický pro reverzní Stroj, neschopný originální kreativity – tím pádem v některých bodech vyvolává zdání pravdivosti. Věřící extrapolují pravdivost celku právě z těchto bodů, v podstatě jde ale jen o dvojitý odraz tam a zpět, který se musí neustále živit něčím z venku. Kdyby se věřící obrátil do nitra jako takového, samého o sobě, celé by se to (v jeho světě) rozpadlo a vypařilo jako pára nad hrncem…

 

Pohádkový – přírodní řád není totéž co myšlenkový nebo duchovní řád. Pohádkový – přírodní řád je Souladem řádu a chaosu, má svou přirozenou fázi Tvoření a přirozenou fázi Odtvoření, což je známé jako Poločas přeměny nebo rozkladu. Ve srovnání s tím jsou myšlenkové či duchovní řády (filozofické či kosmologické systémy) Znetvořením a Zpitvořením, jakkoliv třeba bilióny let precizovaným až ke zdánlivé „dokonalosti“ (energo-mentální konstrukt nebo astrální egregor, tvářící se jako „logická matrice“ nebo „svaté dílo boží“).

 

Tím není řečeno, že různé Programy víry nebo různé Světonázorové systémy nefungují. Ani tím není řečeno, že nemohou obsahovat i velký kus pravdy. Zcela jim však chybí komplexní základ – zdravá úplnost a otevřenost. Jen si schválně zkuste proti něčemu (jako člen) „otevřít hubu“ nebo vést konstruktivní polemiku; strážné trio „fanatik – ignorant – psychopat“ vám vůbec nedá prostor: buďto slepě věříte v axiom nebo nic. Přírodě je úplně jedno, co se komu honí v jeho „šílené hlavě“; jde jí prostě jen o to, abychom byli přirození, sví, autentičtí. Uměle vytvořená božstva pouze bazírují na neexistujících choromyslnostech; jste pro ně jen užitečná loutka, chodící baterie.

 

Vesmírné Nekonečno – autentickou přírodní realitu – proniká a řídí inteligence, fungující zcela jiným způsobem, než si rozumné a duchovní bytosti myslí. Marně hledáte nějakou rozumovou nebo duchovní hloubku; není to ani o zvyšování rozumové inteligence ani o zvyšování světelných vibrací: například krása a vůně květiny jasně ukazují, že to především funguje jinak.

 

Pohádkově?

Fantasticky?

Ne náhodou existuje spánek či sny nebo představivost.

 

PŘÍRODA

 

 

ZOMBIE NA POHÁDKY NEVĚŘÍ

Kdyby prapůvodní (nepredátorská) Příroda byla dvourozměrná, byl by to pohádkový stroj. Ploché lineární černobílé myšlení rozumového ega či duchovního superega (paměťové inteligence) se k oné dvourozměrnosti natolik blíží, že vinou vibračního/hodnotového zpomalení dochází ke vzniku dvojohniskové reality: pohádkovost mutuje v duchovno a stroj mutuje v technické vědomí života, přičemž obě cesty jsou slepé a typické svou chorobnou seriózností a mrtvou nedvojsmyslností.

Kdyby Příroda byla dvourozměrná, bylo by to pohádkové peklo. Ze stejných výše uvedených důvodů tak vzniká peklo skutečné: na straně jedné bezcharakternost a na straně druhé institut právnické osoby.

A tak živé mrtvé vládne mrtvému živému, to co nespí vládne tomu co nesní…

 

„…Až se podaří celou fyzickou úroveň naší planety přesunout zpět do přírodního řádu, destruktivní invazní civilizace budou nuceny ji opustit, protože ony dokáží existovat pouze a jedině ve falešném systému Dobra vs. Zla. Do tohoto systému byly tyto civilizace uměle implantovány a je to absolutně nereformovatelná kasta, která nemá zájem o vlastní vývoj, chce pouze parazitovat na ostatních a žít z jejich prostředků. Cesta těchto nereformovatelných bytostí bude tedy po očistě naší planety směřovat do hloubkových úrovní Rozkladu, kde z nich zbudou pouze jejich původní prajádra…“ – Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí

 

Co si naivní a arogantní milovníci Světelného duchovna vůbec neuvědomují, je, že pouze slouží uměle vytvořenému programu. Že svým sebeklamem, pokrytectvím a předstíráním kódují prostor entitě Technického vědomí. Myslíte si, věříte, že pomáháte a „zachraňujete“ – ale ve skutečnosti škodíte. Vaše víra je virus.

 

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

Základ, kořen nebo odmocnina (zpětná vazba prožitku života) jsou anglicky RADIX, pozpátku SKIDAR (sky dar)=nebeský dar.

 

Věci existují buďto v rámci magické neduality, což znamená spolupracující dualitu, nebo v rámci inscenovaného dualitního konfliktu.

 

Skutečnost, entita či bytost známá jako Absolutno nebo Vševědomí, je fyzické existence schopnou, pohádkovou (a tak trochu strašidelnou) inteligencí typu Svět. Jsme to nejvnitřnější MY – někdo vědomě, někdo latentně; někdo zapomněl, někdo zabloudil; někdo začal sebetvořit odjinud.

 

Fyzické existence schopná, pohádková nebo fantastická inteligence typu Svět, se projevuje především jako úžasná Matka Příroda.

 

Až do určité fáze existují jednotlivé projevy Matky Přírody na úrovni kolektivní duše nebo vševesmírného podvědomí. Všemoudrá inteligence Přírody, autorka samotná, se do příběhu bezprostředně nevtěluje. Bylo by to jako když autor knihy – emanace nestvořené Stvořitelky – je zároveň jednou z postav, ale nejen ve své představě.

 

Za daným účelem bylo vytvořeno rozhraní či chcete-li brána známá jako Rajská zahrada s jejím Stromem života (poznání dobrého a zlého). Jedná se o univerzální aplikaci.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Bůh, Had (Stroj) a Eva/Adam představují jedinou „bytost Teamwork“, kudy emanace nestvořené Stvořitelky, duch Matky Přírody, vstupuje do děje na úrovni plně individualizovaného vědomí sebe sama.

Člověk je součástí Přírody, ale zároveň je jejím zrcadlem. A tímto zrcadlem jsou kořeny, jež lze přirovnat k pohádkové Temnotě. Zní to neuvěřitelně, nicméně až doteď téměř nikdo v tomto vesmíru nepochopil, že „nebe peklo ráj“ mohou existovat v rámci spolupracující duality. Proč asi vzniknul fenomén Stínové duše nebo dokonce fenomén Technického vědomí života (pseudoživota)? Protože bez faktoru „pekla představivosti“, „nikdepekla“ či „pohádkového pekla“ se člověk do prostředí příběhu není schopen integrovat a to „scházející něco“ obživne jako něco odděleného a namířeného proti člověku a Přírodě, protože to zkrátka je zrcadlová entita.

 

ORGONET

 

Proto vzniknul satanizmus, který ale naneštěstí zmutoval v jakýsi psychosociální paskvil a saturnský egregor. No, ale přesto, nezkreslený, přírodní nebo pohádkový satanizmus (kryptosatanizmus), fungující v rámci spolupracující duality (magické neduality), je tím pravým ořechovým – případně i grimoárizmus.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Aplikaci Rajská zahrada trapně nepochopili různí kristomilové & krystoboti, takže Technostín se to snaží využít.

 

Kromě falešného satanizmu, hlavní problém představují takzvaní (místní) Draci – Architekti/Bohové-Elohim a takzvané (místní) Andělstvo-Strážci-Elohim.

 

„Bohové“ z Hvězdné brány, tzv. goa’uldský Systém pánů. Spousta myslitelských a duchovních „vševědů“ s tím má leccos společného.

 

„…A zdaleka jsme nebyli jediní: postupně sem přišlo bezpočet různých bytostí z různých úrovní – a většina se jich tady zasekala úplně stejně hloupě, v různých pseudoúkolech, jako my. Planety, kde byl rozvinutý život podle Univerzální předlohy přírody, najednou dostaly do správy invazní civilizace.
(…)
Falešné Italiansko-Vivianské platformy Dobra vs. Zla samozřejmě spotřebují značné množství energie. Odkud ho oba povedení strážci berou? Z ukradeného Uvědomění si sebe sama, které patří Přírodě. Úroveň pro převod přírodní energie do iluze se nazývá „Já jsem“. V této úrovni se zrcadlí především přepěstované náboženské ego Viviana hrajícího si na Boha a Krále všech králů.
(…)
Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivý trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.
Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“ – Aolian k článku Kosmická konvergence

 

 

„Kde není Stvořitelka, je Smrt, převlečená za Boha.“

 

ZÁKLADNÍ SÍLA UNIVERZA, KTERÁ JE VŽDY NAD VĚCÍ

Pramen či zdroj, ale také kořen života, představuje univerzální inteligenci s nejvyšším stupněm soudržnosti – nebo dá se říct, hodnotové vibrace. Souvisí to se schopností se vžít, vcítit se, potažmo se zpětnou vazbou prožitku.

Je svatá pravda, že nejvyšší inteligencí je bezpodmínečná Láska. Všimněte si však, že o Lásce se na ezotericko-duchovní scéně mluví převážně a pouze jako o nějaké vznešené emocionalitě (s jakousi podprahovou vyděračskou obětavostí, spasitelským syndromem). Málokdy je řeč o inteligenci, a už vůbec ne o inteligenci univerzální. A už snad vůbec nikdo v tomto světě nechápe, že neodlučný mentální aspekt všezahrnující Lásky je jejím současným a souvztažným neopačným opakem: pohádkovou Temnotou. Protože to jinak ani být nemůže.

 

Pouze a právě TO je tím skutečným živým Světlem, a to i když žádné vně nesvítí.

Systém, jakým bezpodmínečná Láska – neboli Absolutno, Vševědomí – funguje, lze popsat jako Zákony pohádky.

 

Chcete-li poznat rozdíl mezi Kreatrixem a Matrixem, vnímejte – na straně jedné – krásu a vůni květiny, na straně druhé – svět paměťové inteligence. Jedno je síla Tvoření, druhé – pouhý neživý (jakkoliv existující) program. Zdánlivě paradoxně, „květinový svět“ je o Ne-já, svět umělý je o Já, jemuž vládne oddělené „ne“. Všichni „jájsemové“ končí automaticky jako existoboti.

 

Ne-já znamená Ne/Bytí, zahrnující Bytí (já), ale znamená i My. Položme si otázku: Co je zdrojem Prázdnoty, Temnoty (neboli onoho NE)? Odpověď zní, že nic, neboli tento zdroj není individualizovaný. Věčnost, všudypřítomnost, není lokalizovaná. Zatímco zdroj Světla je vždy lokalizovaný. Světlo je přirozeným potenciálem Prázdnoty, Temnoty, tak jako Sen je přirozeným potenciálem Spánku, nekonečné, bezesné Dřímoty – nikoliv naopak. Chce snad někdo tvrdit, že lokalizované předchází nelokalizovanému, zaměřené nezaměřenému, soustředěné nesoustředěnému, definované Nedefinovatelnu, myšlenka snad předchází Mysli samotné?! Pak je jasné, že dotyční jedinci končí jako baterie Matrixu, reality vzhůru nohama. A bude hůř – všichni, kdo nemyslí vlastní hlavou a necítí sami za sebe, se jednou potkají se svou šílenou představou o realitě (…pouze Zázrak Lásky dokáže tyto věci změnit).

 

Absolutno je živlovou rovnováhou. Tvoření reality probíhá nejprve zevnitř ven. Příčinou existence vnějšího nepřítele je převládající charakter kolektivního vědomí – živlová nerovnováha. Všechny živly (silově-mentální konstelace) v rovnováze tvoří univerzální praživel, který existuje mimo nebo nad rámec duality, kde je konflikt z principu nemožný. Svět je zrcadlem vztahu bytostí k realitě. Skutečně charakterní bytost nikdy nemůže být otrokem – raději by zemřela nebo spáchala „zločin“. Dokážete si představit Ježíše nebo Husa, jak slouží mocenským strukturám?

 

Pramen Lásky nevyjádřené skutečnosti se na úrovni skutečnosti vyjádřené projevuje současně a souvztažně jako Kořen Pekelný, viz zrcadlo NEvyjádřenost:Vyjádřenost. Zároveň Láska má status energetický a Peklo status fantastický (zrcadlo fyzikální:NEfyzikální), čímž je uplatněn základní princip Absolutna: Paradox neopačného opaku.

 

Světelné duchovno = stromy bez kořenů.

Falešný satanizmus = kořeny beze stromů.

Lidstvo si svou pohodlností a ignorancí samo tvoří otrokářské struktury.

 

„Žádný strom neporoste do nebe, nesahají-li jeho kořeny do pekla.“ – C. G. Jung.

 

MATERIÁLY

Lži, chyby a podvody ať si každý najde sám.

 

ČTYŘI DOHODY (Wiki)

 1. Nezaklínej slovem, nemanipuluj (jde o náboj a úmysl, ducha, nikoliv literu, nosič)
 2. Neber si nic osobně
 3. Nefixuj se na své domněnky; někdy si radši ani žádné nevytvářej
 4. Dělej vše, jak nejlíp umíš

 

PRÁVO, SPRAVEDLNOST

 

MÚZA

 

21. 12. 2012 11:11 → sjednocení všech 4 svatých grálů|talentů|elementů hyperprostoru (JJ=UM=11+C/U=12+0) → supergrál v energetické (5) & fantastické (6) podobě → pohádková sedmička (štěstí) → podmínkou je pohádková analogie, pak funguje naráz Ježíš (živé Světlo, Duch svatý), Satan (fantastická Temnota), aktionová inteligence (Matrix) & Láska/Příroda (Kreatrix); v jiné (paralelní) analogii hrozí kvantová nadvláda reverzního technicko-spirituálního skupinového vědomí (ontokybenergetický úl) → všechny známé sci-fi seriály (knihy, filmy) a informační balíky z přelomu tisíciletí nejsou vůbec žádná náhoda, záleží pouze na tom, s čím se co přednostně asociuje (jak se to pochopí a seskládá dohromady)