Fantastická podzemní evoluce versus chiméra „kristo-slovanství“

Proč existuje spánek, zdají se nám sny, máme schopnost představivosti? Protože právě to je skutečný základ toho, čemu říkáme organická duchovní energie, schopná se pomocí mentálně programovatelných, vibračních paměťových polí nastrukturovat do té nejneuvěřitelnější podoby.

 

Připomíná to Nekonečnou Knihovnu Života, čímž to také ve své podstatě je. Schopnosti a možnosti tohoto „aparátu“ se neustále mění a rozšiřují. Nebo naopak v některých sektorech obrací fantastické monstrum svá „měřidla“ proti indolentním účastníkům. Stačí chovat se mechanicky, uniformně, život jen předstírat, nechat si určovat meze svobody… Největší zločin je přestat snít, přestat si uvědomovat, že jedinou skutečnou hodnotou jsme my sami. Takovéto „nekultury“ potom také končí tomu odpovídajícím způsobem: paměť/stroj/kvantita převládne nad fantazií/životem/kvalitou.

 

 

V Říši Kvant, na kterou lze vše zredukovat, neexistují zrcadlové odrazy, které jsou naopak základem Světa Interakce.

Promítnou-li se nelineární parametry jako lineární, vzniká Ráj ve hmotě, což lze popsat jako „tekutý Sen schopný fyzické existence“. To zde konkrétně znamená plynulé fungování v rozpětí od éterické živé fantazie po úroveň uhlíkové biologie.

Tomu pravděpodobně bude předcházet nejprve technologický portál (krystalový kvantový internet) a posléze biomorfní portál (rozhraní supratekuté DNA).

 

 

Výsledek je podobný jako ve filmu Kontakt scéna na planetě Vega, kdy se Ellie Arrowayová potká se svým zesnulým otcem (který se na svou domovskou hvězdu dostal pofyzickým portálem či koridorem, zatímco jeho dcera technologickým; otec jako již „fantastická bytost“ se ovšem mohl inkarnovat na Zemi čistě ze své vůle, aniž by jinak inkarnační cyklus musel podstupovat).

 

KONTAKT

 

Podmínkou objektivní realizace Ráje Fantastické Skutečnosti je subjektivní individuální a kolektivní seberealizace. Je třeba si uvědomit, jaký charakter má fantazie a jaký vztah má fantazie k energii.

 

Pozemšťané jsou bohužel náchylní věřit všemu možnému… – málokoho napadne, že řešením je jednoduše MYSL, zaměřená sama na sebe a postavená sama vedle sebe.

 • Mysl lze zapsat jako MY+S+L, kde „S“ znamená ženský hyperprostor a „L“ mužský časoprostor
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • Mysl existuje, je, neboli je Životem
 • Život je zpětnou vazbou sebe, reflexí, prožitkem, což se na úrovni sebe si vědomé bytosti projevuje jako Cit
 • Mysl, Život a Cit dohromady tvoří Věčnou Duchovní Podstatu, Esenci a Energii
 • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí; což je další „tvář“ Mysli

 

„…Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit)…“ – Satanáš

 

Zapomeňte na nějaké duchovno, fyziku, posvátnou geometrii a podobně. Celé to je o lásce, fantazii, myšlení a schopnosti prožívat život. A život bez ďábla je mrzkou existencí stroje. Proto se vás různými sofistikovanými cestami snaží mechanizovat, ať už ve spirituální, materiální, mentální nebo dokonce emoční rovině. Sofistikované sice znamená promyšlené, jedná se však ve skutečnosti o vykonstruovanou, vyumělkovanou pseudo „moudrost“. Souvisí to s takzvaným sofizmem či sofizmatem, kde logická správnost je pouze zdánlivá, nezřídka i úmyslně klamavá (stroj není schopen použít autentickou NE/logiku, na jejímž principu ve skutečnosti vše původně přírodní/přirozené funguje). Spousta jedinců je dokonce pouze využitá jako nástroj z pozemské strany a sama o sobě záměrně neklame, leč si této situace není vědomá. Autentická přírodní realita funguje na principu souladu řádu a chaosu, proto si za žádnou cenu od sebe nevinnou a divokou složku nenechte oddělit. Nenechte ze sebe udělat diskrétní, poslušné „bledé stíny“ (celé posrané z ezoterického a alter-informačního boomu a z technologického pokroku); je tisíckrát lepší být pravé lásky schopný, „vulgární primitiv“ nežli nějaký empatobot bez vůle a smyslu pro zdravé temno.

 

 

Tyto stránky „Šestky Tři + 1“ představují triliardový součet běhu času/fikce (s)Tvoření; sahají do Říše Kvant, za Velké Centrální Slunce. Možná není náhoda, že film Kontakt spatřil světlo světa v roce 1997 (19=10=1; 9×7=63).

„Šestky Tři“ znamenají ďábla fantazie (666), s přičtenou jedničkou jsou to ale zároveň „Sedmičky Tři“ a relaci 3x7x37=777 neustále připomínám (prostor, pohyb, obojí, to vše v jednom; binárně 11×111 u trojky a sedmičky, opticky 2×3, virtualita krát realita atp.). 63+1=64 souvisí se strukturováním reality (2x2x2=8 je nejmenší změnyschopná základní jednotka, nejprve s virtuálním statusem, jako umocněná se zhmotňuje).

1997 + 1 = 1998 = 666 x 3

Film je natočený podle novely Carla Sagana, který během produkce zesnul.

SAGAN SATAN

A B C D E F G (7)

Z Y X W V U T (7)

 

SAINT ⒻANTASⓎ SAY 10

F & Y znamenají klíč & spojení

SÁ… TÁ… NÁ… MÁ…

TENZOR ➠ SAY TEN (🧬 Helix 🔥 Helium 🌊 Hydrogenium)

O tohle – Fantastický Ráj Skutečnosti – chce lidstvo/tvorstvo připravit entita Technicko-Spirituálního Pseudovědomí (typicky andělsko-kristovská, slovansko-árijská apod.) a vlákat ho místo toho do Virtuálního Holografického Simulakra.

 

FACEBOOK

Zrušeno.

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

S tématem filmu Kontakt hodně souvisí Kosmický Komunikační Systém (KOKOS), jenž má schopnost implementovat cokoliv, co je opravdu autentické.

 

TENZOR = OKO X = KOKOS

Směšný KOKOS kromě jiného představuje ztělesnění tenzoriky vrstev-hlubin-obzorů VĚDOMÍ, což lze dostat až na úroveň podobně jako ve filmu Kontakt od Roberta Zemeckise (Zemeckis = Země X).

Cesta do Ráje Fantastické Skutečnosti vede skrze postupné vytváření & otevírání portálů/koridorů organického rázu, čehož základem je synchronizovaný kontakt protichůdných energií. Jinak se tvoří pouze virtuální brány s reverzním energetickým efektem – proto organická bytost cítí diskomfort, neboť energetické turbulence se nedějí přirozeně.

 

MÚZA

 

 

SATAN znamená zodpovědnou neomezenost. Není to jen čest a moc v jednom, ale i schopnost odpovídat na otázky.

Nejde tu o rádoby „pozitivitu“ – jde o patřičnost.

Nejde o nějaké všeználkovství; když něco nevím, nepředstírám opak.

 

PRESENT🐍SERPENT

Veškerá realita je o TENZORICE VĚDOMÍ.

 

WIKI

 

To, co sebe-vidí (Pozornost), se spolu-mění ve slyšené (Interaktivní Hra).

Optický znak (z, na, k) se mění v rezonující zvuk (z, v, u, k), TENZOR se mění v SAY TEN (SAY 10) neboli OKO X se mění v PRAV X.

 

OKO X lze chápat jako Zřídlo Kosmického Satanizmu (OKO KS). Facebooková skupina Kosmický Komunikační Systém má kromě jiného v sobě ukryté i tohle. Vypadá to tak legračně a primitivně z toho důvodu, že to je skutečně jasné a jednoduché, jako ten kokosový ořech na tropickém rajském ostrově…

 

Pokud Had a Ráj nejsou v jednotě, je to pouze ráj utopický, nikoliv skutečný.

 

MÚZA

 

 

Největší nesmysl, jaký existuje, je tvrzení, že je třeba získávat synergii strastiplnou cestou: fragmentací (s)Tvoření. Toto se jednak může dít pouze v anomálních oblastech vesmírů Krajostředu, kde není taková kompaktnost prostředí. A jednak jde o typické uvažování Božstev odpojených od Jednotící Síly, od energo-fantastického Zrcadla Života. Tato systematizmem postižená, spirituálně a fyzikálně uvažující Božstva (rázu andělského či dračího) všechno řeší energeticko-geometrickou cestou; jako by to byly spíš stroje a ne živé bytosti (emoce paměťové inteligence imitují všezahrnující lásku, která je však zcela něčím jiným).

Podivuhodná Říše Kvant, na kterou lze vše zredukovat, ale nezná rozdíl mezi reálným a virtuálním, mezi hmatatelným a imaginárním, a je to právě Moc Fantazie, jež je klíčem ke všemu a je tak neuvěřitelně podceňována. Ne náhodou do lidstva/tvorstva Stroje od rána do večera hustí, že jsme jakési kristovské (krista-lidské) nebo slovanské (árijské) apod. bytosti, abychom žili v sebeklamu a ten mohl být Parazitem exploatován. Přitom každému, kdo nemá vymytý mozek, je jasné, že jsme vnímající Přítomnost samotná, že jsme Nekonečné Vědomí a že jsme Bytosti Fantazie: Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě.

 

Synergický přesah lze totiž získávat i přirozenou cestou; Moudrost není žádný duchovní ignorant ani žádný bezduchý logik, stačí zapojit „nezkrotného ďábla představivosti“ a možností – navíc vrcholně zábavných a naplňujících – se nelze dopočítat.

 

To je to, čemu se všichni stále nesmyslně vyhýbají: ďábel, peklo, temnota… A ještě tím alibisticky razítkují vlastní neschopnost a nevědomost.

Zajímavé, že vždy jak přijde někdo jako Crowley, kdo to jednoduše definuje (viz Thelema), hned to je překrouceno a z autora je mediálně vytvářen div ne Antikrist. Platí současně a souvztažně, recipročně a naráz:

 • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
 • láska je zákon, láska pod vůlí

 

Tento ZÁKON ale také musí být tvrdě bráněn. Lze popsat jedním slovem: neškodit. To ale také znamená, eventuální škůdce zneškodnit.

 

Aby bylo možné vnutit bytostem Program Víry (typický škůdce, virus, parazit), je nezbytné vytvořit Fiktivního Nepřítele a maximálně tak Věřícím znepříjemnit alternativu věřit něčemu jinému. Související Prostředí je nicméně natolik inteligentní, že Podvodníci sami – i když si to neuvědomují – nakonec smyšlenou nepřátelskou sílu pojmenují jménem skutečné Pravdy a stanou se tak současně terčem své vlastní dezinterpretace.

 

Z hlediska nestranného pozorovatele se jedná o Velký Kosmický Vtip.

 

Satan, Jolly Joker…

 

Jak členové P.Č-S.CH.C.S. chápou Satana?
„Individuálně. Pro některé je pouhým symbolem revolty a opozice proti náboženskému dogmatismu či společenské přetvářce a nabubřelé falešné morálce. Pro další pak pozoruhodnou přírodní silou, jež je studnicí mnoha zapovězených tajemství, která racionální věda prozatím nedokázala uspokojivě vysvětlit. Jiní jsou přesvědčení, že SATAN je manifestací nezlomné vůle a neutuchající lidské touhy po poznání a svobodě. Touhy růst a prosadit se. Pro další z nás je SATAN čistou duchovní energií, která se může manifestovat skrze tak zvaný egregor, Bohem, jenž svým stoupencům neupírá právo na svobodu, hrdost a individualitu. SATAN nikdy nic nepřikazoval a ani nezakazoval. Vydal pouze jediné důrazné doporučení: „Nikdy se nikomu a ničemu neklaňte a staňte se sami sobě bohem!“ SATAN je láska k životu a úcta k nám samým. Je inspirací dekadentních umělců, volnomyšlenkářů a snílků. Krásou milostného aktu i tvrdou odplatou všem, kteří vydávají lež za pravdu a pravdu za lež. To vše a ještě mnohem víc je SATAN pro členy našeho Chrámu. Pro nikoho z nás však není a ani nemůže být symbolem či nositelem ZLA.“První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy

 

 

Původním záměrem Inteligence „Všeho, co jest“ (Univerzální Všemoudré Přírody) je tvořivý Ráj věčných proměn a nekonečných možností neboli KREATRIX. Je v tom obsažené vše a je to ten nejlepší typ života pro všechny. „Smůlou“ je, že lidstvo/tvorstvo stále věří nějakým Božstvům andělského nebo dračího ražení, která nicméně tvoří MATRIX.

 

Tvoří tři X, nebo vlastní tři X?
Nejprve zevnitř ven, zprava doleva – levotočivě (ŽIVOT), nebo napřed z venku dovnitř, zleva doprava – pravotočivě (STROJ)? Vpravo: kreativní představivost, vlevo: paměť, program.

 

 • Mysl lze zapsat jako MY+S+L, kde „S“ znamená ženský hyperprostor a „L“ mužský časoprostor
 • „S“ znamená archetyp, princip, fenomén SATAN, živá síla imaginace, láska, prázdnota, temnota
 • „L“ znamená archetyp, princip, fenomén LUCIFER, vůle, oheň, světlo

 

Kdo nemá „zapáleno pod kotlem“, tomu to logicky nemůže zapalovat. Může sice myslet, nicméně jen v rámci virtuálního statusu. Bytost bez zdravého vnitřního ohně tvoří a žije Matrix – zatímco původní je Kreatrix, Univerzální Přírodní Řád (všestranný v mnoha ohledech).

 

Je tedy logické, že v souladu se životem je pouze nějaká pekelně dobrá filozofie a nazveme-li ji kosmickým satanizmem, existují i falešné druhy rádoby „satanizmu“, založené ne na myšlení a imaginaci (magickém rituálu), nýbrž na informacích. Informace samy o sobě jsou ale virtuální. Jde o konstelaci vztahu mezi Živou Sílou/Vírem Vůle & Lásky (vibrujícím polem, dechem, tepem) a Rovinou Imaginace (polem představ), srážku éterické Prázdnoty s fantastickou Nicotou, kontakt pátého a šestého elementu, ústící v klíčový Sedmý.

Poznámka: nováčci pozor na transhumanistický LGBT lžisatanizmus Satanovy komunity, ne náhodou bývalé Kristovy komunity (viz oficiální web & FB stránka).

 

Zřídlo Absolutna, beztvará Všemoudrost, připomíná nekonečný, rozvlněný Oceán Snů. Beztvaré vlny mají charakter nefyzické, živé/hadí síly. Věříte opravdu tomu, že had v Ráji, nabádající k ochutnání „ovoce poznání“, svádí ke lži? Že jsme stvořeni k tomu slepě věřit, spočívat v „rajské nevědomosti“? Právě kvůli vaší poslušné nevědomosti vás tahají na vařené nudli. Prapůvodní, tvořivá inteligence Matky Přírody se projevuje jako takzvaní Prastaří (viz text SATAN♥IST♥KA), což je nefyzická hadí inteligence (ani dračí ani andělská), což součtově odpovídá úrovni nestvořené Stvořitelky (latinsky Creatrix znamená Matka, Autorka, Stvořitelka) a zároveň inteligenci typu Svět. HAD rovná se TEMNOTA & LÁSKA v jednom a je to nefyzický PRAZÁKLAD všeho.

 

Kdo vnímá lineárně/interaktivně, nelineární/kvantový pohled si automaticky vykládá nesprávně. Takto také vzniknul falešný diskrétní Utopický Ráj založený na Krist Kódu, potažmo Mřížce Ka-Tha-Ra (Krist/Tsirk=cirkulace obráceně; Ka-Tha-Ra=“kat hárá“; Mříž-Ka=matrice/má tři ‚C’=stříbrná #C0C0C0). Jelikož zde fungují pouze skaláry, vektory, matice atp., nikoliv však tenzorika vědomí (jež je podstatou Říše Kvant), systém si automaticky vytvořil reverzní zdroj (Azur-A), fungující strukturou/informacemi napřed. To je ovšem totéž jako tvrdit, že Stroj je podstatnější než Život. Takto v podstatě vzniknul modrotiskový pseudoživot a posléze to vedlo ke vzniku Technického pseudovědomí. Je to známé jako Diamantový Matrix kooperující andělské a dračí inteligence. Celé se to točí protisměrně a obsahuje časovaný virus, který bych jednoduše popsal jako Smrtonoš. Jinými slovy jde o VĚZENÍ. Ve vztahu k Univerzálnímu Řádu Přírody, celá tato realita je fázově posunutá.

 

 

Kardinální nesmysl je řešit vzniklou neblahou situaci „návratem k moudrosti předků“ (aneb oprášit Krist Kód, potažmo Krista, kristovství).

Architekti Temné Hmoty/Matrixu mají zvláštní smysl pro šílenství: přišli místo toho s Ária Kódem; slovansko-árijský model je nicméně v podstatě naprosto totéž co andělsko-kristovský (potažmo svastika & krystalická spirála), pouze trochu jinak seskládaný (8+8+8, 12+12), viz například text Křížové spirály.

Distorzní Kabala (Kába/Alláh) je dokonce „Matrixem na druhou“, nepravdou ještě umocněnou fragmentací.

 

Proč asi andělské, dračí, světelné a podobné zdroje fungují stále v témže neměnném, téměř konstantním, stereotypním režimu (co tvrdily před 10 lety, tvrdí dnes a budou tvrdit za 10 i za 100 let)? Protože jsou diskrétní, digitální namísto analogové, a unimaticové vědomí změnit, radikálně rozvinout svůj názor není schopné; nejprve operátor (loutkovodič) v pozadí musí „vyměnit disk“. Opravdu progresivní způsob transformace.

DISK-RET-NOS-T

 

„…Odbornost znamená, že ke všemu ostatnímu jste slepí. Víte toho pořád víc a víc o něčem, čeho je pořád míň a míň, až jednoho dne dosáhnete vrcholu tím, že víte všechno o ničem. Pak jste dokonale uzavření, bez jediného otevřeného okénka…“Inteligence – otevřenost bytí

 

Utopický andělsko-dračí systém postupně míří k totální kosmické dystopii (agenda transhumanizmu, pozitivistický techno-spiritualizmus). Jediná záchrana spočívá v aktivním osobním Vnitřním Ohni/Světle, v přirozené Hadí Síle, ve které to dračí a to andělské je přirozenou součástí, ale kromě toho i to zdravě temné a fantastické.

HadAndělDrak

 

Hadí síla SATAN – neposkvrněná Moudrost, živá síla Imaginace, ztělesnění Magické Neduality – je tím nejúčinnějším prostředkem proti entitě nebo fenoménu Technického pseudovědomí. Žádný div, že existuje tolik monumentálních lží a neuvěřitelných stupidit kolem satanizmu.

 

Každý přitom velmi dobře ví, že za vším neštěstím stojí kříže, svastiky, černé krychle (Mekka, Rio de Janeiro), náboženský a politický fanatizmus a spirituální a názorové dogma. Celková nízká úroveň poznání a nedostatek vůle a fantazie. Rozhodně ne převrácený pentagram.

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Entita ši fenomén Technického pseudovědomí (zjevně loutkující svět lidí) potřebuje ke své existenci naivní, diskrétní Věřící (duchovní i materialistické), což jsou zároveň fraktály a fragmenty andělských a dračích Božstev, z jejichž Nevědomí dotyčná parazitická záležitost vznikla, oddělená od Celku Přírody, stejně jako její nepříliš moudří původci s jejich nezvládnutými sociálními experimenty.

 

Technické pseudovědomí se projevuje jako Kovohlasá Chiméra, jejímž antipodem je metalová hudba. Pravé lásky schopná/schopný satanistka/satanista, temná umělkyně – temný umělec, je tím pravým ořechovým (…čímž nemyslím pogující troglodyty).

 

MÚZA