Chrámové války & Hvězdný kód Ráje 2.0

(1)

Zdroj/“Vše, co jest“ – neboli Pohádkové Vševědomí – neboli fyzické existence schopná inteligence typu Svět, známá v původních andělských realitách jako Yunasai (JůNášRáj), má svou úžasnou matematickou relaci: 3x7x37=777.

 

Jelikož podstatou vnímajícího Života je zpětná vazba prožitku, zajímavé je se tomu „podívat na kořínek“:

√777=27,87471

Výsledkem je prolnutí tří sedmiček a elementárních mocnin nejmenšího změnyschopného celého kladného čísla (2 na nultou až 2 na třetí), jež má velmi živý, efektivný, přímý a jednoduchý vztah k základu Života/Věčnosti a souvisí s krystalickou binární organickou kvantovou sekvencí, na které jsou postavené rajské struktury (fyzika, energetika a architektura nulového pole), čemuž se zjednodušeně říká Kryst anebo Krist kód a podobné odvozené výrazy.

 

 

Část 27 odkazuje na „spíše tekuté“ Interní Stvoření, zatímco část 87471 odkazuje na „spíše strukturované“ Externí Stvoření, složené z Vnitřních, Středních a Vnějších Domén.

 

Ve Střední Doméně existuje univerzální platforma, rozhraní či aplikace, známá jako Rajská zahrada (viz onen pověstný Strom poznání a had pokušitel). Tudy je možné se inkarnovat do světů Vnějších Domén, kde je možné experimentovat a jejichž „dno“ tvoří poněkud extravagantní prostředí uhlíkové biologie (těla z masa a kostí, původně s plně funkční genetikou). Bůh tedy rozhodně není žádný „posvátný suchar“, který by omezoval svobodnou vůli a který by nevěděl, co je zábava – uvědomme si jen takovou sexuální stránku věci.

Experiment nutně nemusí znamenat úpadek. Můžete v Ráji kupříklad provozovat metalovou hudbu (fantazii se meze nekladou). Je možné dokonce i rozvíjet technologie, tak aby to bylo v souladu se Zákonem jednoty.

 

Jednou někoho napadlo zjistit, co Bůh přesně není* (já jsem to nebyl a ani s tím nesouhlasím)…

Toto vždy souvisí s Pamětí – paměťovými poli či fenoménem Zapomnění.

Z paměťových polí (myšlenek a prožitkových esencí, energetických extraktů) vznikají ohniskové, nepravé součtové zdroje ve formě vnějších Centrálních Sluncí – v extrémním případě s oddělenou bílou a černou dírou.

Vznikají různé fiktivní, fantomové, astrální reality.

Mnozí tak pokládají nějakou nepravou či experimentální realitu za skutečnou a pokládají Součtový Vnější Zdroj v Externím Stvoření div ne za samo Absolutno.

Jak už bylo naznačeno, experimentální realita ještě nemusí být úpadková – jenže musí mít přednostní vztah k Prvotní Tvořivé Inteligenci, která nevzniká ani nezaniká, a ne k nějaké druhotné odvozenině.


* Místo aby se vydali na průzkum do vnitřních dimenzí a genetická dvojšroubovice zůstala celá, vydali se hledat ven, jenže tam není co nalézt, a tak to venku všechno postupně začali ničit. Nikdo mi nikdy nevymluví, že něco takového je kreténská zhovadilost na úrovni 20 IQ.

Vždyť stačí jen být troufalý a zkoumat vše z úrovně Moudrosti a nekonečný tvořivý progres je zaručen.

 

Reverzí Zdroje/“Všeho, co jest“ je kvazi autonomní skupinová paměťová entita bez duchovního jádra: ontokybenergetické vědomí – fázově posunutá, napůl původní, napůl umělá inteligence. Pokud by mělo být vysloveno slovo opačné ke slovu Bůh, bylo by to pravděpodobně slovo Borg. Paradoxně však, jelikož po čase „kruh je uzavřen“, extrém (nebo jeho část) nemá kam dál provést další krok, nežli zpět k tomu Vstřícnému (viz Tok’rové, biologicky identičtí s rasou Goa’uldů, avšak s protichůdnou filozofií: parazit vyvinuvší se v symbionta).

 

CHAOSVERZUM

 

MATERIÁLY

 

(2)

Lidstvo, respektive antropomorfní Stvoření, bylo stvořeno jako andělská, chrámová entita, fungující jako strážce a správce souvisejících tvořivých rajských, přírodních realit – vývojových, prožitkových a příběhových platforem.

 

V určitý okamžik mělo intuitivně dojít k přechodu na další úroveň: k zapojení nelokálních faktorů a k překonání hierarchických struktur/parametrů. Takzvaný Vzestup se měl „upgradovat“ v Transformaci, což je přirozená entelechie. Přirozený poločas přeměny byl nicméně potlačen ze strany „kontrolních“ či zakladatelských inteligencí (Tvůrců). Příslušné vývojové stádium ale nelze obejít a bytosti to podvědomě cítí, a tak bohužel došlo k „vyvolání“ násilných prostředků (poločas rozpadu) – právě tak vznikla mj. fragmentární galaxie Mléčná dráha s rozpojenou bílou a černou dírou.

 

Kromě lineárního času existuje i takzvaný nulový či holografický čas, věčné teď. Znamená to, že všechny situace existují naráz. Ve skutečnosti existuje pouze jediná Autorita, jejímž charakterem je moudré se řídit (nikoliv ta součtová, nýbrž ta Věčná; součtem projeveného Stvoření může být kdovíco). Jakákoliv jiná tvořivá inteligence (Tvůrce, Tvůrkyně) se může i fatálně mýlit. A v neposlední řadě jde o externí instance – skutečný Bůh je uvnitř a čistě dotyčnou univerzální, nestvořenou inteligenci může zprostředkovat pouze bytost samotná (prostředník může pouze inspirovat, nemůže však spustit onen ryze intimní, alchymický proces poznání).

 

Milovníci „vzestupu“, myslíte si, že Bůh je idiot, který nechá dokola lézt bytosti po žebříku a kterému záleží na nějakém hloupém „mistrovství“? Pak jste buď šílení nebo jste nikdy nebyli v Přírodě. Jde o nikdy nekončící sebetvoření. Záleží na nás, jsou to naše vlastní představy o životě. Snad vůbec nejstupidnější je řídit se přednostně nějakou knihou – shůry seslaným informačním materiálem. Existuje jediné svrchované pravidlo: Zákon jednoty (neškodit, škůdce zneškodnit). Jasné a jednoduché. Dále existuje energetika, fyzika a architektura nulového pole. Toto vše lze pochopit a lze se to naučit. Klíčové jsou nicméně samovyvstávající vlastnosti reality, vyplývající ze vztahu mezi tím fyzikálním (silovým) a tím nefyzikálním (fantastickým, metafyzickým). Pokud toto – a nikde se o tom „oficiálně“ nedočtete – není reálně zohledněno, není vůbec možné realizovat svou pravou vůli a s tím související smysl života. Můžete si nakrásně vzestoupit třeba až do sedmého nebe, a stejně je váš život „fake“.

 

Pokud někdo věří v „Pánaboha“ více nežli v sebe sama, skutečný Bůh je nepřítomen. Dobré je zde poznamenat, že ve skutečnosti (obvykle) věříme ve svou vlastní nebo převzatou představu (interpretaci) Pánaboha. Neznamená to snad, že Bůh JE představivost? Představy jsou totiž potenciálně absolutně vším možným i nemožným, takže logicky z nich lze „vykřesat“ takový typ inteligence, který přesahuje vše ostatní.

Vůle, víra a představivost jsou tou největší supervelmocí. Neexistuje na světě větší síla, nežli vír Vůle & Lásky spojený s rovinou Představivosti, ve kterou neochvějně věříme.

 

(3)

ODHALENÍ CHYBY VE STVOŘENÍ

Nejde o chybu ve Stvoření, ale chybu na straně Stvoření. Chybí faktor uvědomění, faktor pochopení, což má na realitu klíčový vliv. Absolutní Tvořivá Inteligence ke své existenci nepotřebuje vědět to, co potřebuje vědět Stvoření, takže ani nemá co směrem ke Stvoření sdělit. Musí na to přijít někdo ve Stvoření. Celkově lze tedy hovořit o Mystériu.

 

 

EXISTUJE OPRAVDU BŮH?

Bůh a existovat (být, Život) je totéž. Bůh je Věčnost. Jako skutečnost sama o sobě je to bezpohlavní a tím pádem potenciálně oboupohlavní, stejně jako žena, která tvoří – rodí obě pohlaví. Kdyby tedy Bůh byl čistě jen samostatnou (singulární) bytostí, byla by to nestvořená Stvořitelka. Bůh bývá obvykle popisován jako „Moře Snů“ nebo jako Prvotní Pole Vědomí – což evokuje lůno a nitro, nikoliv něco ve stylu vnějších/mužských pohlavních orgánů. Bůh je do značné míry totožný s nepredátorskou (rajskou) Matkou Přírodou.

Bůh má dokonce i jméno, které zní: Yunasai (což si soukromě překládám jako JůNášRáj). Chtěl jsem (mylně) napsat, že jde o tu Yunasai, ale když o tom tak přemýšlím, mám spíš pocit, že existuje nějaká všepřeklenující kategorie sama pro sebe, jež se nikde jinde neobjevuje. Jakou polaritu, jaké pohlaví má inteligence typu Svět (což je mimochodem ten Svět)?

 

Bůh jako bezpohlavní je ovšem bezejmenným Tichem, Prázdnotou.

Osobně vnímám Yunasai jako Pohádkové Vševědomí a pojí se mi to s čarokrásným lesem a křišťálovou studánkou jako Zřídlem „Všeho, co jest“. Ona křišťálovost má nepochybně vazbu na Krist kód (používá se i termín Kryst kód).

Výrazy jako Bůh nebo Krist byly příšerně překrouceny.

Vzniknul bohužel i hypo-Krist kód. Proto někdy radši mluvím o živém, pohádkovém Krist anebo Kryst kódu anebo o Hvězdném kódu Ráje nebo Kódu Života – Věčnosti. Trochu mě zaráží, že pozpátku to je Tsirk, ale možná to poukazuje na cirkus jménem církev nebo cirkus Kristus (jako že tyto věci jsou reverzní). Anagramové hříčky Třísk/Velký třesk a Kříst/Křesání jiskry života jsou silně zajímavé.

 

„The Krist Code is the Perpetual Motion and Precise Mathematical-Geometrical Instructions for the Creation Program from God Source.“ – Krist Code

 

JSME MY BŮH?

Bůh je Námi, přesněji řečeno: Bůh je rovněž Námi. Ale My nejsme Bůh. Nebo jinak, My jsme Bůh pouze v určitém smyslu (v určité omezené hladině vnímání proto lze říct: My jsme Bůh). Není to tak, že by v tom figurovala nějaká oddělenost – tak jako není mezi Myslí a Myšlenkou. Pokud ale někdo (ať už jednotlivě nebo kolektivně) o sobě tvrdí, že je Bůh, proč to není schopen dokázat? No přeci, protože to žádný Bůh NENÍ.

Pro zajímavost: občas píšu o bozích nebo bohyních, používám výrazy jako Bohyně/Bůh atp. a nemám problém to skloňovat. Jakmile ale používám slovo Bůh ve smyslu Absolutno, něco mi brání používat jiné pády nežli první (angličtina skloňování nezná, přičemž připomíná výraz „andělština“). Možná to je tím, že Bůh je infinitivní a ohýbat Nekonečno není možné (pouze fiktivně nebo „ve hře“). Proto mi taky skřípe oslovení „Bože“, na druhou stranu mi nevadí v duchu pracovat s (…), i když to je spíš bezeslovné a myslím na „nesklonné“ Duch Svatý nebo Holy Spirit (!).

 

 

(4)

Jedním z aspektů Zdroje/Všeho, entity známé jako Bůh, Vševědomí, Absolutno, Matka Příroda a podobně, je potenciál všemožnosti. Ten má nehmotný status (nikde jinde nežli v nehmotném prostředí vše možné není). Stejně tak nehmotný status má i klíčový faktor svobodného, individualizovaného života: UVĚDOMĚNÍ.

 

S přelomem tisíciletí na Zemi dorazilo několik zásadních informačních materiálů. Některé z nich jsou vyloženě manipulační. Některé mají experimentální ráz a jejich skutečným účelem je záplatovat chyby ve (s)Tvoření – důsledky oněch experimentů. Takzvané strážcovské materiály jako je Svobodné učení EOMC nebo Tajemství Amenti hovoří o Ráji (všemoudrá inteligence nemá sebemenší důvod tvořit cokoliv jiného) a o tom, jak se některé bytosti rozhodly vyzkoušet, jaké to je se od rajské podstaty odpojit. Žijete-li po miliardy let v tvořivých rajských světech s tím, že vůbec nepředpokládáte, že by to někdy mohlo být jinak, v určitém smyslu se stanete bláhovými – jste nejen blažení, ale rovněž zcela nepřipravení na situaci, kdy nějaký kolektiv agresivních bytostí se snaží dobýt bránu Ráje, ba co víc, dobýt a ovládnout Stvoření.

 

Ve strážcovských materiálech je spousta duchovní a fyzikální pravdy, avšak naprosto tam chybí prvek základního uvědomění. Proto se dobyvatelé, podobní Strojům ve filmu Matrix, dostali i sem: nabourali řadu podstatných pasáží (dal bych si hlavně velký pozor na spojování modré barvy s niterností; nejrůznější Diamantové Matrixy jako božské pouze vypadají, ve skutečnosti vůbec nejsou organické).

 

(5)

KONEČNĚ UVĚDOMĚNÍ

Prasvětelná kvantová energie, známá jako andělská esence, má svůj současný a souvztažný fantastický rozměr, jenž se projevuje jako virtuální částice neboli jednotka imaginace. Zatímco to andělské ztělesňuje fyzikální faktor Existence a projevuje se jako Duch svatý, fantastická entita ztělesňuje nefyzikální faktor Neexistence a má v interakci se zrcadlem pohybu Živé Síly zápornou hmotnost, což se projevuje jako Dæmonium. Oba faktory se vzájemně setkávají v neutrálním (nulovém) Absolutnu a tvoří podstatu „živosti živoucího“ neboli nefalšovaného Života s velkým „Ž“.

 

Kdekoliv jinde si o skutečném životě leda můžete nechat zdát… – všechno je to jen hromada lží a blbostí. Začarovaný kruh, ve kterém vás záměrně udržují, protože vás potřebují „mrtvé“…

 

Existuje někdo – když pomineme ty, co to v hlavě nemají v pořádku -, kdo by nechtěl věčně tvořit a věčně se bavit, užívat si, bez pravidel a omezení, kromě svrchovaného Zákona jednoty (neškodit, škůdce zneškodnit)?

 

Pokud byste při svém pátrání náhodou narazili na entitu, která si uvědomuje svou existenci a zároveň disponuje nejvyšším možným stupněm přirozené koherence, potažmo živosti či plynulosti, jež se projevuje jako schopnost cítit, tvořit a projevovat soupatřičnost, byl by to onen jediný skutečný Bůh s velkým „B“, známý též jako Absolutno, Zdroj Veškerenstva a podobně.

 

Jelikož Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné), je zřejmé, že ona Prvotní Mysl (nikoliv lidská mysl a už vůbec ne paměťová inteligence) představuje natolik dokonalý typ energie, že jde současně i o Prvotní Vědomí a že kategorie jako Srdce (bezpodmínečná Láska), Duch (Pozornost), Vůle (Síla) a Mysl (Rozum) všechny splývají v jedinou Úžasnou Vnímající, Kreativní Inteligenci.

Rovněž nesmíme zapomenout na známé nepředstavitelné „nic“, které je takové z jednoduchého důvodu: ono samo je tou Představivostí.

 

Univerzální vlastnost zmíněné Zázračné Prasíly lze popsat jako Moudrost; je to ta nejkomplexnější vlastnost.

 

Moudrost ke své existenci nepotřebuje nic, co by jakkoliv násilně rušilo přirozenou plynulost dění, ať už vnějšího či vnitřního. Neznamená to, že „rušení“ vůbec není součástí projeveného potenciálu všemožnosti. Například existuje vzrušení (smyslnost, erotično, sexualita). Nebo existuje humor (dvojsmyslnost). Nebo existuje faktor temného umělce (třeba nějaký inteligentní hororový film, seriál, kniha nebo temná hudba). Jde o to, že reálně nikdo nikomu neškodí. A pokud už „náhodou“ něco škodlivého existuje, je tím pádem třeba to moudře zneškodnit.

 

(6)

V souladu s Absolutnem funguje pouze to, co má pohádkovou analogii; co je však analogií pohádkovosti samotné? Může vůbec zdravě fungovat Vnější Země bez Vnitřní? Může existovat nekontrastní nebeská mocnost? Andělský strom je pouze to, co je zjevné – vidíme však i dračí kořeny? Proč všichni tak neustále vyhrožují peklem, ďáblem a temnotou? Může vůbec někdy přirozeným způsobem nastat absolutní nepřítomnost temnoty, anebo je temnota přítomná buďto moudrým/zdravým nebo nevědomým/chorým způsobem?

 

(7)

Probíhají chrámové války (války o genetické knihovny) mezi organickým/přírodním a ontokybenergetickým/metatronickým kódováním.

To celé se děje ale pouze v rámci energetických a časových Matrixů. Matrix neexistuje samostatně, je to pouhý modul. Matrix nezahrnuje vnitřní dimenze. Tudíž celá válka probíhá v rámci reverzního (vnějšího) prostředí. Podle strážcovských materiálů reverzní je pouze strana dobyvatelů, reverzní je nicméně celý – nesprávně pochopený – systém.

Primární je KREATRIX, zahrnující jak vnější, tak vnitřní dimenze.

Vnější dimenze odráží fyziku & architekturu jednotného pole energie a vědomí. Co nezahrnují, jsou samovyvstávající vlastnosti reality a z toho vyplývající smysl života (s tím souvisí hlavně energo-fantastické zrcadlo a nelokální aspekt). A to je hodně velká tragédie, ba přímo do nebe volající stupidita. Jak se někdo může nazývat Tvůrcem/Božstvem, když toto neví…?

Jednotné pole energie a vědomí neboli nulové pole neboli prasvětelné kvantové vakuum je nejen o fyzice a architektuře, jeho vnitřní „pohyb nepohyb“, fluktuace potenciálů, způsobuje vynořování, vybuzování virtuálních částic, potažmo jednotek imaginace (jak to známe u fotonů, potažmo elementárních či exotických částic/antičástic).

Prvotní pole vědomí či (magnetické) skalární pole na úrovni zpětné vazby odpovídá fenoménu všezahrnující Lásky, pohybuje a nepohybuje se zároveň, což připomíná stojaté vlny – to souvisí s energo-fantastickým zrcadlením. Virtuální částice/jednotka imaginace (která má zápornou hmotnost) tak koresponduje s (elektrickou) jiskrou života a ta koresponduje s „pohádkovým démonem“ (pohyb nepohyb, kvantová neurčitost či dualita vlny a částice je totéž co pohádkové „bylo nebylo“). Zde je ukrytá ta skutečná živost, která v Matrixu, i kdyby šlo třeba o nejvyšší supernebeskou dimenzi, vůbec neexistuje.

Svobodné učení EOMC takto přechází na vyšší level, Emerald Order of Melchizedek Cloister je už napohled fatální chyba, ukazující pouze na vnější chrámový („klášterní“) faktor.

E=energie

O=nulové pole

M=Matriona

C=Creatrix

 

DODATEK

Matrixový modul může být klidně i technologický (UM) nebo může jít o inteligentní (moudrou), interaktivní dualitu (11+C/U), nesmí chybět Ráj (12+0) a hlavně, vše musí být bezpodmínečně podřízeno Kreatrixu (JJ=Jolly Joker/15=💗).

Toto ale samozvaným rádoby „mudrcům“ nevysvětlíte. Radši si budou hrát na chytré tak dlouho, až z nich nic nezbyde – přestože už způsobili tolik katastrof a přestože nemají žádný autentický věčný zdroj energie. V temnočerné androidské hrobce a u Metatrona na nebesích o tom nejlépe vědí své…