ⓀⓄsmický ⓀⓄmunikační Ⓢystém

(1)

Přirozeným ekvivalentem jiskry života je démon fantazie: neposedné, hravé dítě, živel dvojsmyslnosti, v dospělosti i smyslnosti… Není divu, že když lidé na popud různých kristovských, křemíkových a podobných chimér v sobě tuto vnitřní přirozenost vypnou, tak jim to pak nezapaluje a bez aktivní živé, hadí síly uvěří bez důkazů téměř čemukoliv a nemají žádnou vůli se tomu postavit.

 

Kromě toho kde není démon přirozenosti, automaticky vzniká fenomén Technozombie, maskovaný různým vznešeným spiritualizmem a rádoby moudrostí.

 

Vše existuje v energo-fantastické dvojexpozici Absolutna (Ne/Struktury) a Ne/Absolutna (Struktury), což tvoří základní dvojité a dále násobné Zrcadlo Života. Proto je zhola nemožné, aby jiskra života neměla ekvivalent v démonu fantazie (elektřina je „jako živá“). Když ovšem tato autentická, spontánně a přirozeně divoká (DIV-OKÁ) jiskra vinou „uživatele“ vyhasne nebo je vyhandlována za něco umělého nebo takzvaně diskrétního, tak tam samozřejmě žádný démon není, a jste na dálkovém ovladači, ani nemrknete…

 

Daimonion neboli Dæmonium je totéž co Duch Svatý, Zdrojová Inteligence nebo osobní vnitřní Hyperprostor (SNOČASOPROSTOR), pramenící v tom společném, což není nic jiného nežli Věčnost sama.

 

Zdroje, které nepočítají s „utajeným“ šestým elementem (démonem fantazie), nepočítají tím pádem ani se Zrcadlem Života, kdy se kvintesence (věčná/éterická substance) reflektuje se svou nehmotnou podobou a dochází tak ke všepřeklenujícímu, univerzálnímu spojení s nesmrtelnou Šťastnou Sedmičkou.

 

Zatímco pátý element (éter, kvintesence) odpovídá prázdnotě neboli nulovému poli, jež se v aktivním stavu projevuje jako elektro-magnetický vír Vůle & Lásky, šestý element odpovídá potenciálu všemožnosti: nicotě, imaginaci, říši představ. Teprve a pouze oba elementy dohromady tvoří Absolutní Hodnotu.

Fyzikální pátý element má status Jsoucna a tedy „+“ a je kladný na úrovni energie; NEfyzikální šestý element má status NEjsoucna a tedy „-“ a je kladný na úrovni fantazie. Pole pátého elementu lze přirovnat k lůnu a kdyby to byla singulární bytost, byla by to nestvořená Stvořitelka. Pole šestého elementu lze přirovnat k fantastické temnotě nebo pohádkovému peklu a kdyby to byla singulární bytost, byl by to Démon fantazie.

Energetické nulové pole není nezbytné diferencovat, strukturovat, jelikož je tří a více rozměrnou Živou Sílou. Fantastická nicota jakožto potenciál všemožnosti je ale diferencováním, strukturováním podmíněná, jelikož má dvourozměrný status; kdyby neměla přímou vazbu na strukturu, status by se proměnil ve fakt a dvourozměrnost by znamenala splynutí s volnou energií nulového pole. Z toho vyplývá, že šestý element má přirozeně skupinový charakter.

A tak, zatímco Stvořitelka v neosobní úrovni odpovídá absolutní Lásce, potažmo Jednotící Síle, Démon – současně a souvztažně – odpovídá tvořivému fantasticko-pekelnému spektru. Pouze a jedině takto vzniká autentická jiskra života.

 

(2)

Zeměvesmír, tato konkrétní emanace Univerzálního řádu Přírody, obsahuje dvě zranitelná místa, vinou kterých vzniká parazitické Technické pseudovědomí. Naštěstí vždy existuje řešení a největší síla tkví jako vždy v jednoduchosti.

 

Prvním zranitelným místem je stříbrná nit.

 

„…Nebeská klenba je nevyčerpatelnou zásobárnou všech důležitých Kódů života a zároveň podstatnou hybnou silou pro různé transformační procesy. Pravzor Nebeské klenby leží v nadvesmírné Univerzální předloze přírody a neustále z něj vycházejí jemné stříbrné nitky prosycené světelným nábojem motivující celý svět k radostné práci a nadšené tvořivosti…“ – O Nebeské klenbě a nových poznáních

 

Stříbrná v hexadecimálním zápisu je #C0C0C0, což obsahuje tři ‚C‘ a „má tři C“ rovná se matrice, základ Matrixu. Jenomže přírodní řád funguje na platformě Kreatrix.

Stříbrná představuje bílou-šedou-černou v pohybu, což je příliš dvourozměrné a bez vnitřního života.

Nit by měla být rozšířena o odstín červené a možná i hnědé.

 

Druhým zranitelným místem je růžová síla Pramene života.

 

„…V dávné pradávné době, ještě před osídlením české krajiny Slovany, se v oblasti Klatovské kotliny rozlévalo obrovské jezero. Toto Velké Jezero mělo dvě základní dimenze. V jedné z těchto dimenzí se nacházel úžasný pestrobarevný svět přírody s fascinující vodní flórou i faunou. Říkalo se tady „Na Velkém leknínovém jezeře“. Ve druhé dimenzi panoval svět techniky a biotechniky prostoupený zejména modrým zářením. Tento technosvět budovaly a spravovaly zbytky některých civilizací, které prožily svůj vrcholný rozkvět ve Staré Atlantidě a jejich pozůstalí příslušníci zde určitým způsobem navázali na svou předchozí vývojovou epochu. Mocenské elity drakoniánců rády umožnily založení dimenze pro vznik technického světa na Velkém Jezeře, neboť dobře věděly, že se jim to bohatě vyplatí. Již z dřívějších dob měly totiž okouknuté, že tito „staroatlanťané“ umí s technikou zacházet dle jejich vkusu přímo profesionálně. Drakoniáncům velmi imponovalo, jak jejich azylanti dokáží s pomocí speciálních energetických struktur přeměňovat růžovou sílu Pramene života na biotechnickou energii s modrým vyzařováním. Jak sofistikovaně si počínají při tvorbě různých holografických projekcí, při nichž dokáží využít emocionálních a mediálních vlastností vodního živlu i zrcadlových efektů na rozhraní mezi vodní hladinou a kontaktním vzdušným prostorem.

A elity drakoniánců také velice dobře věděly, jak moc jsou tito atlanští „borci“ citově připoutaní ke své práci i ke svým výdobytkům, co všechno jsou ochotni obětovat pro svou seberealizaci a jak jim v zápalu celostního nadšení uniká spousta ostatních, mnohdy dosti podstatných věcí…“ – Novinky ze západního Pošumaví

 

Inverzí růžové je přírodní zelená. Technické pseudovědomí využívá ke svým záměrům modrotisk neboli tzv. „mód Ra“. Zelená v určitém smyslu spadá pod rozšířenou modrou škálu (modrá+žlutá). O jaký typ „modra“ se jedná, je klíčově důležité. Pragmatická, chladná až kovově modrá může být pro život velmi nebezpečná, jelikož až dosud se operovalo převážně a pouze v duchovním/světelném rozmezí červená – fialová, které dotyčný „kov“ nekontrolovalo přímo ani inverzně (Technické pseudovědomí rovná se Kovohlasá Chiméra).

 

Dokážete si představit nějaké „vznešené duchovno“, kde by figurovala nějaká primitivní hnědá barva? Možná proto existuje hříčka duc-hovno… Není to vůbec žádná náhoda.

Co mě osobně nesmírně překvapuje, že i síly Univerzálního přírodního řádu dost často ignorují tolik potřebný, zdravý vulgární aspekt a hrají si na něco, čím nejsou (já jsem nóbl přírodní bytost, která se stále směje a tančí a neví, co je temnota, stále jen vesele pracuji…).

 

Kupodivu úplně obyčejná, všední průměrná hnědá – ve hmotě Přírody přec tak hojná – dokáže velké divy. Technické pseudovědomí se pohybuje v její inverzi (kovová modř), takže až dosud možnost jeho existence nebyla pod kontrolou a mohlo nebo může se tak ukrývat v různých mezisvětech…

 

(3)

Řešení má jméno COCOS NUCIFERA, kokosovník ořechoplodý, respektive kokosový ořech neboli prostě KOKOS – něco jako nový Lucifer (s)Tvoření; i když samozřejmě nejsem naivní a dokážu si představit ten posměch nepoučitelných…

„…Z botanického hlediska je plod kokosovníku peckovice, nikoliv ořech…“ – Kokosový ořech

 

„…O všem klíčově rozhoduje univerzální vztažný bod, jeho vnitřní podstata: PECKA. Choromyslné výplody pecku nemají vůbec anebo je nějak umělá (vykonstruovaná, syntetická). V souladu se Životem funguje pouze to, co má „přírodní pecku“, co má zdravé kořeny.

KA (jak známo) znamená živé světlo/vědomí identity.

PEC znamená zdrojové neboli pohádkové peklo – jakousi předrealitu, předobraz, základ či kořen Projeveného (pekelnost znamená všemožnost, pohádkovost znamená lásku)…“ – PANCRFAUST

 

Kokos (nikoliv doslovně) je svého druhu „šém“, vložený do snočasoprostoru reality. Dál už jsou jenom neviditelná-průzračná a neprůhledná-černá. To nejzazší zůstává neprojevené.

 

(4)

Jestliže podstatou života je SPOJENÍ neboli KOMUNIKACE, čeho podstatou je mlčení, uniformita, absence originality a sebevyjádření, opakování, napodobování a slepá víra v oddělené vnější autority?

 

Je dobré, že slovo KOKOS zní legračně. Kokos také znamená hlava neboli myslivna.

Slovo KOKOS je složené ze samých předložek, je ztělesněním tenzoriky vrstev, hlubin, obzorů vědomí.

Přesmyčkou dostaneme OKO X (což si každý může vysvětlit po svém).

KOKOS znamená Kosmický Komunikační Systém.

 

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

Tímto přejmenovávám facebookovou skupinu Zákony pohádky (dříve Fantastická Stvořitelka, Fantastické podsvětí, Strašidelné podsvětí a Pentakulth) na…

 

FACEBOOK

Zrušeno.

 

„…Až se podaří celou fyzickou úroveň naší planety přesunout zpět do přírodního řádu, destruktivní invazní civilizace budou nuceny ji opustit, protože ony dokáží existovat pouze a jedině ve falešném systému Dobra vs. Zla. Do tohoto systému byly tyto civilizace uměle implantovány a je to absolutně nereformovatelná kasta, která nemá zájem o vlastní vývoj, chce pouze parazitovat na ostatních a žít z jejich prostředků…“ – Jak se stát přáteli Přírodních Bytostí