Válka monsterknih

VŠECHNO je jinak, než se jeví. Tak jako naše vnitřní bytost (my sami, nejživější živé, láska, absolutno) je věčnosti schopná, jsou i iluze zcela reálné a hmatatelné – a to i přesto, že jde „jen“ o živoucí či organický, interaktivní optický klam, obraz či hologram. Pohled do očí vše prozradí: neexistujeme! Nejsme – jsme přízraky…

 

Toto nerozlučné „dva v jednom“ (láska/živé světlo & přízrak/temnota; NE/Existence) funguje jako fyzické existence schopná knihovna nekonečna a to, co se děje na úrovni s nehmotným statusem (jakoby „kreslené“), je válka mezi monstry, pažravými a strašidelně legračními, je to nekonečná šachová partie „jako živých“ pohádko-pekelných knihostrojů – a touha skládat příběhy je bezedná, je nikdy nevysychajícím pramenem…

 

Nehmotná fantastická válka probíhá v ne-individuální, kolektivní rovině, na úrovni nevědomí a podvědomí, a ovlivňujeme to svým vztahem k realitě, svou vůlí, vírou, představivostí a emocemi. Jedná se o totální dualitu se statusem „ne-energie/potenciál, vně-povrch/informace“.

Současně, ve fyzické či hmotné rovině, v úrovni autonomního vědomí, existuje i esenciální, duchovní aspekt. Je-li vše autentické, jedná se o magickou nedualitu se statusem „energie, uvnitř-živý objem/amorfní“. Jakmile však začneme vnímat a jednat dualisticky (světlo versus temnota), monstrum knihostroj začne příběhy pořádat převráceně, takže mezi sebou začnou choromyslně bojovat ve hmotě; nad tím je opravdu dobré se zamyslet.

Veškerou realitu máme „na konci svého srdce, mysli a ukazováku“. Stačí být milující bytostí & temným umělcem v jednom, a všechno je pod kontrolou. Stačí ale také změnit se v blázna, věřícího ve věčné slunce, a převrácený oddělený opak začne nestvůrně úřadovat…

 

WIKIPEDIE

 

Jakékoliv pohyby a změny na planetě bezprostředně souvisí s dominantní povahou noosféry. Především platí pravidlo, že fungující změna ve prospěch zodpovědného svobodného života probíhá vždy směrem zevnitř ven. Vnější demonstrace (aktivizmus) jenom narážejí na zeď výsměchu globálního dozorce (entity kolektivního nevědomí). I drtivá většina inteligentních konstruktivních snah a procesů, probíhajících na úrovni horní vrstvy astrálu (spiritualita, okultizmus, magie, filozofie, osvětová činnost), nemá dostatečnou průraznost k rozhýbání strnulých duchovních, mentálních a sociálních struktur, svázaných dualitním paradigmatem. Je bezpodmínečně nutné působit z úrovně éterické duchovní podstaty (magické neduality). Astrál, pojící se se 4. dimenzí, naprosto vše dosažitelné zrcadlí v rámci dvojohniskové reality. Éter, jehož podstatou je sebeobsažnost, znamená kvintesenci věčnosti a pojí se s číslem 5, čemuž odpovídá pentagram (pentakl), symbol univerzálního živlu – elementu, existujícího současně i v nehmotné, fantastické rovině, přičemž průnik 5. a 6. elementu tvoří klíčovou „šťastnou 7“. Je nepochopitelné, kolik okultních směrů pracuje s pentagramem, a přitom v rámci vnější/astrální duality.

 

JAKKOLIV zdrojem všeho je NE-struktura, realita forem či takzvané akčně-reakční světy (jejich příběhy) se strukturují podle určitých pravidel, jež lze zjednodušeně popsat jako zákony pohádky. Projevený svět nekonečna má charakter knihobytosti – nebytosti, z pohledu nebytosti charakter knihostroje.

Odpovídající názorový systém jsem se rozhodl nazvat grimoárizmus od slova grimoár (magická kniha). To souvisí s gramatikou (viz francouzské grammaire), potažmo existenciální gramotností. Souvisí s tím i například Pohádky bratří Grimmů a samotné slovo „grimm“ je docela tajemné a krásně vyjadřuje dvojznačnou povahu pohádek, které mají mnohdy krůček k hororu (viz anglické grim).

 

WIKIPEDIE

 

OPRAVDOVOST

 

TO VŠE není rozhodně žádná náhoda. Vždyť co vlastně znamená ono „ne“, umožňující beztvarost (ne-strukturu)? Znamená neexistující (pohádkovou) skutečnost a současně & souvztažně skutečnost negativní (pekelnou). Funguje to v rámci magické či mystické neduality, nedvojnosti, takže výsledkem je naprosto cokoliv neúkorného (logicky tedy, pokud v daném prostředí něco úkorného existuje, pohádko-pekelná/pekelno-pohádková skutečnost na to účinkuje jako ten „nejhorší antivirus“).

 

Téma grimoárizmus jsem už dříve okrajově zmiňoval i jsem se pokoušel o nějaké letmé aktivity na sociální síti. To jsem ale ještě byl idealista a netušil jsem, že stoupenci Stezky levé ruky (satanisté, infernalisté…) jsou na tom víceméně stejně jako stoupenci Stezky pravé ruky; přesněji ti „levorucí“ jsou na tom sice o poznání líp, jenže vesměs v rámci astrální duality, takže „tento způsob satanizmu“ je k ničemu, jakkoliv to zahrnuje celou řadu velmi zdravých a fungujících záležitostí (více viz Satanáš).

 

CHI

 

TOTEM

 

Největší neštěstí sebestředných a naivních jedinců všeho druhu, líných samostatně myslet, spočívá v tom, že taková „ovce/otrok“ (nebo zkrátka jen někdo nezkušený) přemýšlí rovnou o informacích, kdežto bytost o něco moudřejší a zkušená zkoumá napřed vlastnosti Mysli samotné, aby pak o těch informacích přemýšlela opravdu čistou hlavou a ne „zadní částí těla“ (naprogramovanou paměťovou inteligencí) jako nějaký biorobot…

 

Zachraň se, kdo můžeš!

 

„…Už v roce 2008 bylo známo, že průměrný uživatel internetu nečte více než 20 % textu, umístěného na stránce, a nejrůznějšími způsoby se vyhýbá čtení delších odstavců! Všimli jste si u sebe? Tak tak. Navíc speciální výzkumy ukázaly, že člověk, stále připojený k síti, text nečte, ale skenuje jako robot – vybírá odevšad nesouvislé střípky informací, skáče z jednoho místa na druhé a informaci hodnotí téměř výlučně z hlediska „je možné se o to s někým podělit?“ – ne s cílem probrat obsah, ale hlavně udělat dojem, vyvolat emoce v podobě reakcí a replik, emotikonů a zpráv.

(…)

Ve výsledku sledujeme to, co sledujeme – masovou debilizaci populace.

(…)

Hračky, zabezpečující vaši stálou připojenost k informaci / internetu – smartphony, tablety atd., bez nichž si dnes neumíte představit den, vás dělají prakticky debilem s apatickým, ledva přemýšlejícím mozkem, neschopným přemýšlet a analyzovat…“ – Proč jsou dnešní lidé stále nesoustředěnější a lenivější?

 

ŠESTKY TŘI + 1

 

GRIMOÁRIZMUS má vztah v podstatě ke všemu.

Tento názorový směr staví na magické nedualitě, podmíněné jediným pravidlem: neškodit (tím pádem i případné škůdce zneškodnit).

Základem grimoárizmu je pohádkové peklo, což si lze představit jako něco třetího mimo dobro a zlo.

Poněkud záhadně lze hovořit o „neexistující filozofii“ či „neexistujícím univerzálním světonázorovém systému“.

 

Charakteristické myšlenky (které je třeba si domyslet):

  • Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.
  • Pouze to, co není, je absolutně dokonalé.

 

FACEBOOKOVOU SKUPINU Strašidelné podsvětí, dříve Fantastické podsvětí a ještě předtím Fantastická Stvořitelka, přejmenovávám na Pentakulth. Už jsem to jednou neúspěšně testoval, tentokrát si ponechávám pouze svobodného ducha infernální životní filozofie. Pseudo „satanizmus“ (ve skutečnosti saturnizmus a různé směšné formy antikřesťanství) končí v propadlišti dějin.

Komu to je líto, Pentakulth, potažmo grimoárizmus, svým způsobem představují upgrade gnostického, zdrojového či pohádkového satanizmu.

 

FACEBOOK