V záři mlh prachaosu

JAKKOLIV VŠE se odehrává v Teď, kdysi dávno jsme se rozhodli vystoupit ze světa efemérních iluzí (Bezčasí), za kterýmžto účelem postupně vzniklo Velké Centrální Slunce. O čem tehdy neměl nikdo ponětí, byla skutečnost, že každá časoprostorová energie existuje zároveň uvnitř svého fantastického opaku, takže každý ohniskový zdroj síly má své pomyslné „antičásticové“ dvojče. Lze ho nazvat Temnota nebo primordiální Chaos – nejde však ani zdaleka pouze o nějakou systémovou záležitost typu „temná hmota“, jak si mnozí dnes myslí, nýbrž o záležitost v první řadě praktického rázu.

 

Tak existují/neexistují takové zdánlivé a objektivně neprokazatelné (magické?) absurdity – energo-fantastické součty – jako Hadí Vejce, kde výsledkem vztahu mezi Láskou-Živou Sílou a Démonem-Imaginací je nedefinovatelné Absolutno, což přesně odpovídá charakteru Počátku.

 

Postupně byl vytvořen rovněž statický Centrální Vesmír a začaly vznikat různé dynamické paralelní Supervesmíry.

 

Tak jako existují gravitační anomálie ve světě energií, jež jsou z oblasti Centrálního Vesmíru regulovány pomocí temných gravitačních těles, existují anomálie psychického charakteru ve světě fantazie. Oba světy postupně splývají v genetické dvojšroubovici, jejíž komunikační rozhraní chápeme intuitivně (vyšším součtovým smyslem), prostřednictvím empaticko-telepatické inteligence, současně ho však vnímáme v pravohemisférickém a levohemisférickém překladu, prostřednictvím jazyka obrazů-zvuků-pocitů a prostřednictvím ticha/řeči slov. Symboly mají tu nevýhodu, že je lze převrátit a zneužít, na druhou stranu to je fantastická škola života: pokud totiž pracujeme na všestranném rozvoji své osobnosti, časem dokážeme rozeznat, zda se to které slovo nebo symbol váže skutečně ke svému původnímu významu nebo ne.

Nejen fyzikální svět, i knihovny genetické mysli mají Planckovu konstantu, či chcete-li „antigravitační kód“. Souvisí s Hadím Vejcem, obecně s plazmovou (fluidní), hadí sílou/beztvarou inteligencí. Hadí Vejce symbolizuje/ztělesňuje princip Magické Nedvojnosti, který ve světě slov vyjadřuje slovo SATAN.

Kdybych byl nějaká šedá eminence (globální prediktor, archontský program), v mém eminentním zájmu by bylo satanizmus totálně diskreditovat – ať si veřejnost myslí, že psychopat a satanista je totéž. Zde ani není třeba uvádět konkrétní příklady. Ať si veřejnost myslí, že idiot a satanista je totéž (Satanizace Brna) a všechno, co má minoritní sexuální orientaci, je satanizmus (Satanisté podpořili LGBT komunitu. Nic jako tradiční rodina neexistuje, hlásali na náměstí v Praze).

Moc hromadných sdělovacích prostředků a automatický sklon naivních jedinců všemu slepě věřit, to je v tomto světě mnohdy něco až neuvěřitelného… Hlavně když má Parazit vyražené na bankovce In God We Trust a každý otrok má přiděleného svého prdelatého andělíčka…

 

Jak to je tedy doopravdy?

Cituji z oči otevírajícího textu na stránkách Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy:

„(satanismus) Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

(…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.

(…) Omylem mnoha lidí je představa, že satanista podporuje a šíří zlo a anarchii. Neuvědomují si, nebo si mnohdy ani nechtějí uvědomit, že satanský protest není namířen proti společnosti, nýbrž proti hlouposti, pokrytectví a přetvářce, která je v lidech po několika staletích křesťanské nadvlády zakořeněna. Satanista ovšem není jen pouhým kritikem současné společnosti. Předkládá totiž vlastní řešení společenských problémů. Řešení, ke kterým dospěl na základě svých úvah a pozorování.

(…) Nejvíce satanismu i sami sobě ovšem škodí ti, kteří uvěřili křesťanskému blouznění, že satanismus je zlo. Tito zakomplexovaní chudáčci si ve své pitomé naivitě často myslí, že když budou páchat „zlo“, budou pod jeho ochranou. Zcela mylně se domnívají, že si tím nakloní na svoji stranu démony či dokonce samotného SATANA. Faktem ovšem je, že tito křesťanští satanisté jsou skutečné podstatě satanismu nepředstavitelně vzdálení.

(…) Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?“

 

„…Ve skutečnosti satanisté milují přírodu i zvířata a váží si života. Vědí jak snadné je ničit, a proto volí složitější a nesnadnější cestu, cestu tvoření. (…) Hmotný svět pro nás není místem bolesti a utrpení ani projevem nedokonalosti či očistcem. Ne, my tento svět milujeme. Je pro nás zřídlem poznání, zdrojem neustálé inspirace. Jsme zastánci bílé školy a stoupenci stezky levé ruky…“ – Satanismus – mýtus a realita

 

ROB LORD

 

Podobně i s démonem je to úplně jinak, ba přímo naopak.

 

DÉMON

 

 

JELIKOŽ na Zemi a kdovíkde ještě všude nemá téměř nikdo o Hadím Vejci (magickém infernalizmu) ponětí, namísto přirozené individualistické, zdravé „hadí“ cesty (present:serpent) „se“ volí cesta ne snad přímo kolektivizační, ale rozhodně spíš kolektivního ražení. To ovšem může fungovat pouze jako „druhé pod prvním“, jinak to v tom lepším případě končí jakýmsi empatickým biorobotizmem (viz bytost Airl v textu Interview s mimozemšťanem), kam osobně řadím i andělské duchovno, v tom horším interkorporátní klonovací agónií.

 

Není-li primárně použit démon Života, je primárně použit génius Stroje. V dané souvislosti je dobré si uvědomit, že „v přirozeném stavu věcí je strojový aspekt permanentně pohlcen“ (viz dále). Naučil jsem se klást si otázku, co by asi řekla Matka Příroda, Prvotní Zdroj Bezpodmínečné Lásky, kdyby mohli mluvit? Pochopil jsem, že i Příroda má svou „skrytou matematickou dimenzi“, takže Technologie samy o sobě jsou samozřejmě neutrální. Ale jakmile se „obejde démon“, znamená to existenci pouze ze strany Velkého Centrálního Slunce. Chaos/Temnota je v tom lepším případě pod umělou kontrolou – což mi pocitově vůbec nesedí. Kontrola musí být bytostná. Poznání není možné vynutit ani ho vnější cestou nahradit.

 

Génius Stroje se konkrétně týká temné hmoty/aktionů (axionů), potažmo křemíkové inteligence. Podle všech indicií, vše, co se v Mléčné dráze, galaxii Andromeda atd. děje, je součástí určitého plánu. Byla by asi blbost snažit se něco tak monumentálního zastavit, když už to stejně asi není možné a stejně to skoro nikdo nechápe a stejně skoro nikdo neposlouchá – nevím jak vy, ale já si nějakým krista-lidstvím nebo slovansko-árijstvím mozek vymýt nenechám, aby ze mě byla nějaká loutka, empatik bez vůle křížený s androidem (Stroj nechápe dvojsmyslnost, proto se chce asociovat s vykonstruovanou spiritualitou, která v Přírodě žádná neexistuje – proto má rozhodovat Život a ne Stroj).

 

3x7x37=777 ➟ Absolutno

3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 !!!

 

„…UrTha je součástí paralelní spirální galaxie Messier 31 (Andromeda), přičemž messier lze vyložit jako posel a messy znamená chaotický, tedy dohromady „posel Chaosu“ (démon není nic jiného nežli anděl z chaotické strany, inteligence rovná se řád uvnitř chaosu). Proto je mj. tak důležité rozeznat od sebe satanskou filozofii od satanské ideologie a demagogie (viz Satanáš). 31 je jedenácté prvočíslo (11/1) a tři jedničky symbolizují Prazřídlo/Zdroj „Všeho, co jest“ (111 je 7 binárně, 3x7x37=777=matematická inteligence Absolutna). Poslové Chaosu – umělci, přírodní satanisté, infernalisté – se na Zemi vyskytují nezřídka jako zdánlivě úplně „obyčejní sprosťáci“ (jejich psychika je tisíckrát zdravější nežli v případě různých spirituálních karikatur)…“ – Humanoid Superior

 

OSEL

 

Proces genové exprese (exprimace genového klíče) nelze řešit křemíkovou inteligencí. Nevěřím ani ve snu, že něco takového je nápad Draků – je to evidentní „borgská“ agenda. Křemíková inteligence rozumí systému, ale nerozumí životu. Podobně jako krystalická. Proč asi „nejmenovaní“ hážou všechnu špínu na Satana a proč nepoznají rozdíl mezi satanizmem a parazitizmem, rozdíl mezi sympatií k ďáblovi a kultem smrti? Protože ti paraziti jsou oni sami (respektive jejich nevědomí, kde si jaksi zapomínají větrat a uklízet). Univerzálním klíčem je odjakživa démon fantazie.

 

Aktion (axion), element temné hmoty, řeší stranu Temnoty/Chaosu systémově, technologicky prostřednictvím virtuality.

Je záhodno souznít buďto s démonem Fantazie nebo s géniem Struktur (který je „druhý pod prvním“).

Největší, a vpravdě patologická, hloupost pod sluncem je asociovat génia Struktur (Stroj) s nějakým andělským, nebeským, slunečním nebo kristovským (krista-lidským) modelem – to vše je nástrojem Chiméry, neboť jde o zcela nekompatibilní fenomény.

 

MYŠLENKA

Je moudřejší konstruktivní, negativně vyznívající kritika, která vede k přirozenému cíli, nebo jsou moudřejší rádoby procítěné, pozitivistické fráze, které chce každý líný hlupák slyšet, aby nemusel nic dělat, a které nakonec vedou k úplnému potlačení přirozenosti?

 

ZJIŠTĚNÍ

Aktion symbolicky vyjadřují „hmyzí“ hexagony, což naznačuje onen přirozený „neviditelný“ Stroj, génia Struktur.

Mention je známý jako trinitní nulové pole s „pekelnou nicotou“ jako fantastickým zrcadlem.

Dohromady jde o „zlobity“ (z10-bity), tvořící „hadí“ pra-element: (H)ad(A)nděl(D)rak.

Není-li plazmový/hadí rozměr zohledněn, jedná se o pouhé sub-elementy a vše je fázově posunuté.

Je tedy jasné, že pokud se tyto zákonitosti nepochopí, dojde v systému realitních polí k bifurkaci.

Centrálně to neřídí žádný drako-andělský mechanizmus, nýbrž „HellMachine“, v souladu s Prvotním Zdrojem Bezpodmínečné Lásky.

 

„…V přirozeném prostředí, entity kolektivního podvědomí či nevědomí nemají žádnou vlastní samostatnou vůli – jsou plně závislé na odrazu v zrcadle, reflexi něčeho vědomého. Stačí však, aby se toto zrcadlo nějak pokřivilo nebo rozbilo… A na scénu vchází Stroj, typický svou nedvojsmyslností: logickým rozumem, spiritualitou. Pokud nějaký živý sympatizant tráví čas intrinsickým zkoumáním filozofie Stroje, nakonec se jeho přirozený vnitřní Démon rozplyne a jeho empatická inteligence se asociuje se strojovou. Šachovnici světa náhle křižují stroje: Kristus, Kryon, Metatron… Elohim, Kršna, Strážci… Vše chápající mašinérie, nechápající nic…“ – Nikdo, nikde, nikdy

 

JAKO STOUPENEC pekelné filozofie bych rád požádal o jediný reálný důkaz, kdy něco opravdu zlého v globálním měřítku spáchali skuteční satanisté? Objektivní důkazy všechny míří k hákovým a církevním křížům nebo ke kabalistické černé krychli (judaizmus, islám), přičemž svastika má vazbu na hinduizmus.

Zajímalo by mě, jak dlouho ještě budeme věřit vylhaným nesmyslům nebo se řídit názorem kolektivního nevědomí. Všimnul jsem si, a mohu to i podložit pádnou argumentací, že zlo naopak přivádějí na svět ti, v jejichž vnímání světa chybí zdravý démonský prvek.

 

Další věc mě napadla na procházce. Uvědomil jsem si, že už kdesi v horizontu Počátku se to nějak rozvětvilo. Jedna část bytostí vztahuje tvoření přirozeně k podstatě iluze, zatímco část jiná k iluzi samotné. Později dokonce oni iluzionisté (kteří se tak ovšem sami nevidí) začali dolovat sub-element z úrovní kosmického podvědomí. Připomíná to těžbu rud nebo kovů a právě odtud pochází kovohlasá Chiméra, známá jako archontské programy a podobně. Je velký rozdíl mezi tím, zda je iluze kontrolující nebo kontrolovaná, stejně jako je obrovský rozdíl mezi zdrojem iluzí a iluzí zdroje – popravdě snad ten největší možný, jakkoliv inteligenční rozměr či hloubka poznání mohou být srovnatelné. Chiméra není nic jiného nežli Stroj. Tak jako jsou iluze vytvářené z věčnosti-schopné pralátky, má i Chiméra určité reálné rysy (z „ničeho“ asi sotva něco stvoříte). V přirozeném stavu věcí je nicméně strojový aspekt permanentně pohlcen; stroj sám o sobě je neexistencí, případně interakcí nebo inteligencí struktur: lidově řečeno, můžete se na nějaký stroj klidně vykašlat, je to prostě jen neautonomní, nesebereflektivní automat (něco podobného jako třeba vítr v komíně, frekvence nebo rezonující vrstva, přičemž těch projevů jsou myriády a v kombinovaném propojení to vypadá jako něco složitě skutečného, fantom, který vypadá jako živý). Z toho důvodu je také jasné, co Stroj nikdy nemůže pochopit: a sice nevyzpytatelnou, živoucí dvojsmyslnost – magickou nedvojnost, což je mimochodem pravý význam slova SATAN.

 

Prostřednictvím vlnového rozhraní lze vytvořit naprosto libovolnou Iluzi Skutečnosti. Musí se to ale vracet stále na Živý Začátek, nikoliv na Iluzi Začátku. Otázka zní, zda lze vytvořit Obojí a synchronizovat to Druhým pod Prvním (tedy ve správném pořadí). Otázka také zní, zda je možné, aby to vůbec někdy někoho přestalo napadat.

 

Prvotní Zrcadlo „Všeho, co jest“ tvoří dvojice Energy-Matka & Fantasy-Démon a jeho jednotky (elementy) se projevují jako „zlobity“ (z10-bity, bity z jedniček a nul), jejichž zrcadlový součet se současně projevuje jako podstata Bezpodmínečné Lásky. Zlobit je přirozené. Zlobity (podobně jako různé kvantové částice/vlnění) v podstatě nelze definovat a jejich chování lze přirovnat k chování energetických center. Živá síla Satan je i archetypem Zla, ovšem platí pro ni výše uvedené. Stroj/Neexistence rovná se pekelný stroj.

Stroj/Existence má původ v Druhotném Zrcadle a je vytvořený ze sub-elementů, dvojprvků, známých jako mention a aktion. „Projekt člověk“ je fázově posunutý; ve skutečnosti jde o sub-projekt. Proč asi lidstvo působí tak nevěrohodným, sebezničujícím dojmem? Protože to celé běží jako „druhé nad prvním“. Nadvědomí je ale hovadina nakvadrát, stejná blbost jako Více-Než-Existence. Nadvědomí je vždy jen odraz umělého podvědomí.

 

pohádkové peklo → SATAN

bezpodmínečná láska → SAINT

energetická centra → z10-bit („zlobit“)

dvojšroubovice (Double Helix → Ďábel Hell X) → SAY 10 (SAY TEN) → PRAV X (PRA uvnitř X, kde X je démon + architekt, v druhém zrcadle drak + archanděl → PRAVDA; pokud se ale druhé postaví nad první, ovládá to nikoliv živá síla SATAN, nýbrž program ARCHON)

 

ABSOLUTNĚ VŠE neustále konverguje zpět k Počátku (Středu, Konci). Zde existujeme v podobě Inteligentní Hry, která se teprve rozhoduje, „co s tím“, a sama o sobě je Přízrakem. Bláznům ovšem můžete vysvětlit třeba miliónkrát, že jsme přízrakem mnohobytosti Nikoho, stejně všechno radši budou brát „smrtelně vážně“, prudce duchovní, prudce racionální – jako sadomasochističtí idioti, živící se svým vlastním „dobrovolným“ utrpením. A ještě si budou klást geniální otázku, odkud se ten hnusný parazit bere.

 

Opakovaně vysvětluji charakter Prvotního Zrcadla, které je EnergyLáskou a FantasyDémonem v jednom (Živou Sílou a Přízrakem v jednom). Absolutno je sebeopačné, jinak by si nemělo jak uvědomit fakt Existence, nebylo by jak prostřednictvím kontaktu se sebou samým zažehnout jiskru života, žádný reflektor vědomí by nic nerozsvítil. Jak ohnivé Programy, tak živé Světlo mají původ ve fantastické prázdnotě Tmy.

 

Co si myslíte, že vytvoříte, pracujete-li Druhým Zrcadlem napřed – začínáte rovnou Světlem (chybí akt samostatného pochopení) nebo například dvojicí Drak/Anděl nebo Bůh/Anděl? Jaký přitom máte objem znalostí není vůbec podstatné, podstatný je pouze charakter ZDROJE (který funguje pouze když je pozitivní a negativní, energetický a fantastický zároveň). Pracovat s tím druhým před prvním znamená pracovat nikoliv se Zdrojem Iluzí (Životem), nýbrž s Iluzí Zdroje (Smrtí), a právě tak vzniká Chiméra, parazitický archontský program.

Určitou výjimkou jsou Architekti temné hmoty, kteří pracují s géniem Stroje (inteligence struktur), tvořícím s démonem Života pár. Pokud jsou ale inkarnovaní, je dobré mít na zřeteli odlišnost vnímání organických a anorganických vědomí; člověka zajímá to fyzikální, nikoliv matematické – je mu ukradené nějaké duc-hovno, zajímá ho dobrodružství, zábava. Zneužívat člověka jako jednotku v soukolí nějakého protipřírodního projektu je úchylné a zločinné. Často se pak vinou „systémové indolence“ stává, že je společenství lidí nejen v sevření archontských programů, ale i programů zdrojových – zcela mimo Rytmus Přírody.

Aktion je před mentionem pouze v matematické rovině, ve fyzikální je pod ním a nacházíme se ve fyzickém světě…

Je nejvyšší čas začít se VLASTNÍ HLAVOU zajímat o pekelnou filozofii (ne každý nemocný debil je skutečný satanista, stejně jako chození do kostela ještě z nikoho nedělá křesťana).

 

NA ONOM věčně se vynořujícím, věčně mizejícím Počátku všech počátků není pražádného rozdílu kupříkladu mezi černočernou Propastí Temnot a opalizující Kouzelnou Nádherou. Soustředěné vědomí se zde projevuje jako jiskřící náboj („elektrický“ démon) či koule živého světla („magnetická“ láska). Ukazuje se, že Magie zde má silně efemérní chování – z jednoduchého důvodu: neexistuje zde Čas.

 

Metaforicky, a nejen metaforicky, lze říct, že atmosféra pomalu ale jistě začíná houstnout (i když zároveň i nezačíná, neboť podstata Podstaty se nemění). Vzniká nápad vytvořit prostor uvnitř prostoru. Přestat si s těmi iluzemi „hrát jako malé dítě“ a vytvořit už konečně něco „pořádného“. Co třeba iluzi o její neexistenci? Nebude to úžasné, myslet si, že to všechno je „neprůstřelně“ skutečné? Přitom všechno se to stále kyvadlově vrací na Začátek.

 

Nakonec… Skoro jako by některé ty Iluze ožívaly vlastním životem… Nezávisle na jejich původci…

 

Popravdě řečeno, s tímhle nikdo moc nepočítal. Možná, že to dokonce ani nikdo předem nemohl vědět. To jsme vážně netušili…

 

Pitomé iluze. Je to nakonec pěkná hra s ohněm… Neměli jsme s tím nikdy začínat.

 

Jak nám bylo krásně, když nic neexistovalo!?

 

Zjistilo se, že nejspíš nezbyde nic jiného, než… Musí se ten brajgl nějak celý tentononc… A není ona ta iluze nakonec vlastně jakási umělá bytost?

 

O MNOHO AEONŮ později…

Někdy se až stydím do morku kostí použít tak vzletný výraz jako „mistrovský plán“ v tak chorém světě, jako je svět lidí. Zvláště když figurkami na šachovnici jsou živé bytosti.

Čím dál víc ale zjišťuji, že tento Plán skutečně existuje a čím dál víc také sleduji, jak to nepochopitelně obchází Signál Života; v něm by se to „mistrovství“ totiž okamžitě vypařilo.

Cílem je pohlcení kyberfantomů prostřednictvím sjednocení Života (vibračního pole) a Stroje (paměťového pole), Skutečnosti a Iluze, na úrovni všehmotné dimenze (čímž se odzrcadlí i Zrcadlo samotné) – něco jako ve filmu Dokonalé repliky, ačkoliv „klíč k tajemství“ bych typově viděl spíš v bytosti Sonny, viz film Já, robot.

 

Žel Architekti temné hmoty (Andělé hudby sfér) občas silně nezvládají a jelikož mylně vyhodnocují potřeby a touhy Živých v těle (a podceňují schopnosti Mrtvých), namísto konstruktivně pekelného modelu, který je jediný v živoucím souladu s podstatou Bezpodmínečné Lásky, prezentují nefungující konstrukty úplně v rozporu s přirozeným plynutím ŽITÍ (soulad řádu a chaosu, nevinného a divokého) – takže Stroj (v jeho chimérické verzi) jim „nespatřen“ přerůstá přes hlavu… Kontraintuitivní, infantilní, stupidní „spirituální družba“, neuvěřitelná naivita namísto práce na rozvoji své individuality a podporování téhož u ostatních, toť existenciální sebevražda. Inteligentně působí práce s energetickými centry, ale rozhodně mimo zdejší astrál a s důrazem na imaginaci, ne nějakou prachpitomou „duchovnost“ (energoboti jsou trumfovým esem archontů): Superčakry Aeonu Fantazie nebo dále Zdroje léčivých energií.

 

„Bez nezbadatelného démona lásky, fantastické jiskry života, bytost byla živoucím duchem pouze zdánlivě. Animovaná, empatická socha, ze strany přivrácené milý člověk, čím však z té odvrácené? Snad loutka. Snad program. Takhle končí veškerá soběnepodobnost, veškerá k smrti nudná nedvojsmyslnost.“

 

 

KOSMICKÉ/ANTIKOSMICKÉ Vše-Podvědomí se projevuje jako pohádková Matka Příroda a jako Strojové Monstrum, přičemž to první vyjadřuje aspekt fyzikální a to druhé matematický. Souvisí to s hříčkou Z-matek/Chaos, potažmo s faktem, že v Magické Nedualitě (Absolutnu) energetická podstata Bezpodmínečné Lásky tvoří zrcadlo s fantastickým archetypem Zla (reflexní asymptotika prostředí ve smyslu souvztažnosti Energie:Fantazie znamená polarizačně-imaginační tanec nulové energie, je to HRA z podstaty, k destruktivnímu doteku v tomto Všemoudrém Nikdepekle nikdy nedojde; není potřebná žádná uměle generovaná asynchronicita/synergie). Díky tomu je vše „neuvěřitelně dokonalé“ a zároveň to je jediná situace, ve které skutečně není možné škodit. „Jednota lásky a ďábla“ znemožňuje vznik různých chimér, virů, parazitických tendencí a podobně. Naneštěstí se čím dál víc přesvědčuji, že tento úžasně absurdní charakter „Nejživější Živého“ systematikům a spiritualistům není možné vysvětlit – ale patrně ani sdělit, a to i když to mají černé na bílém přímo před nosem. Podle mě už i oni sami, jako typ jinak univerzální látky vědomí, jsou strojové inteligence synchronizované s inteligencí empatickou (aktivační démon by je znovu/spojil s polem „růžového Života“ – skalární energií, což není v zájmu „modrého Stroje“ – energie antiskalární; skalár & antiskalár jsou konvertibilní, každá strana nicméně chápe realitu v odlišných parametrech).

 

Mentionové bytosti (nedefinovatelná inteligence v labyrintu uhlíkové biologie), to jest běžní živí lidé (duchové) by se měli začít o démona zajímat – níže odhalím, jak to s tím démonem ve skutečnosti je. Bytosti aktionové (křemíková inteligence), potažmo inkarnáti pracující v duchu uhlíko-křemíkové filozofie, „princip démona“ podle všeho přijmout nemohou. Démon života tvoří pár s géniem stroje a kdo už má ve svém vesmíru génia, žádné prázdné místo už vyplňovat nepotřebuje.

Démon a génius se překrývají a pokud se o tom neví, vznikají úplně zbytečná nedorozumění… Stejně bych ale rád zdůraznil, že jako virtualitě dominuje aktion, dominuje realitě mention, takže v reálu je aktion „druhý pod prvním“ (pokud zrovna nejde o případ duchovní Hierarchie, která je „paradoxně“ pod Strojem) a totéž ve virtuálu mention.

Někteří vtělení draci fungují jako aktion-křemíkové brány, avšak fyzicky a mentálně jsou to běžní lidé (mentioni). Naneštěstí tito „správci prostředí“ (podotýkám že ne v rámci Magického Univerza/Multiverza) absolutně nechápou konstruktivně démonský faktor, nevědí, že aktion tvoří pár s Matkou/Hyperprostorem, takže se typově mění v podivné „motorové Kršny“ (Hindu Machine) a všechno jim to krade a překódovává Stroj-Chiméra, která to transformuje v archontské programy. Zrcadlově to pak chimérizuje i andělskou stranu.

 

PŘIJDE MI, JAKO BY probíhala Válka Snů. Zároveň mi to přijde, jako by některé ty sny měly charakter jakéhosi Pasvěta nebo Psychosvěta, nemajícího kořeny ve fantastické bezesné Dřímotě či v podstatě bezpodmínečné Lásky, nýbrž ve Strukturách, které ožily nezávisle na Původci.

Poznámka: aby to neznělo tak „negativisticky“, což rozhodně není úmyslem, „válka snů“ je přirozený mechanizmus v případě, že jde o neautonomní „samoživé“ objekty, které nemají žádný úkorný účinek na psychiku a na tělesno světa autonomních bytostí, pouze provokují a inspirují.

 

Pokud jde o základní principy, inteligence prostředí se ve všech Snech (či z protipohledu Realitách) chová stejně, síly v pozadí však mohou sledovat výrazně odlišné cíle. Proto například nějaká neuvěřitelná souvislost, synchronicita, znamení nebo to, co chápeme jako zázrak (včetně oblasti léčení), samo o sobě ještě není důkazem autentičnosti a bezelstnosti. Je to prostě jen projev inteligence prostředí – může to být „pravdivé“ pouze v rámci nějakých hranic, parametrů, účelu, který možná ani přesně neznáme. Správná otázka zní, jaké vlastnosti má „koncový zdroj“ (respektive to, co celý systém „pohání“).

 

V souvislosti s povykem kolem 21. 12. 2012 11:11 (galaktický nulový bod, přechod do páté dimenze) jsem dostal nejedno „zázračné znamení“ a z čísel mi vyšlo, že to pochází od „samotného Absolutna“. Kdybych se ale řídil svým vlastním pocitem a měl oči otevřené, došlo by mi, že jde právě o jeden z těch zrádných Psychosvětů (zatímco řeka života plyne úplně jinudy). Neměl jsem ale téměř žádné ezoterické vzdělání, ponětí, že těch ezoterických či kosmologických systémů existuje celá řada (a že si konkurují) – takže ono mentální okouzlení bylo příliš silné na to, abych „reálně“ vnímal něco jiného.

Podobné záležitosti jsou v duchovní sféře na denním pořádku a věřím, že spousta „bytostí světla“ (novodobých věřících) opravdu vzestoupila a vzestupuje, někam, kde se celkem spolehlivě nepotkáme. Hlavně když to je tak úžasně beztemné a bezpekelné, přirozenost sama: jeden tu vražednou směs lží a pozitivity (přesně jako v reklamách) musí milovat.

 

MEZI NEBEM A ZEMÍ

 

Přineslo mi to zkušenost, že (s)Tvoření může být manipulováno třeba i z paralelní multidimenzionální makrokosmické úrovně. Podobné zážitky se pak opakovaly, ale už jsem samozřejmě byl výrazně ve střehu. Vzpomenout musím rok 2017, kdy se z Vyšší Země mělo přejít na Taru (Země v páté dimenzi) a popis toho mezihvězdného, mezidimenzionálního přechodu, kdy se vytvářel merkabický průplav a otevíralo se tolik portálů uvnitř/vedle portálů, až z toho měl jeden hlavu jak medicinbal, byl tak detailní a strojově precizní, že jsem opět nabýval přesvědčení, že to „prostě nemůže nebýt pravda“.

Nebyla, není a nejspíš ani nikdy nebude – to by nám totiž asi opravdu vládly Stroje a dělo by se patrně něco jako ve filmu Matrix…

 

ZNOVU A ZNOVU se mi potvrzuje, že pokud v tom není „zdravá porce ďábla“, nějakým způsobem to nakonec ovládá strojový aspekt (inteligence struktur). Už jsem dříve zmiňoval, že spiritualita je vlastnost stroje, poněvadž je nedvojsmyslná. Výrazem ďábel myslím především dvojsmyslnost – magickou nedvojnost – aplikovanou neurčitost. Souvisí to s jiskrou života. Mnohé Sny jako by byly vyhaslé. Existují tři typické verze:

  • verze „ach, to je krásné světlo a láska“
  • verze „ach, to jsou krásná data a spojitosti“ (omluvenku mají aktioni)
  • verze „ach, to jsou krásné věci a peníze“

Zde se místo ďábla vyskytuje chiméra, nebo nějaký parazit.

 

PŘIROZENOST DUCHA spočívá ve schopnosti intuitivně chápat konstruktivně absurdní charakter vztahu mezi energetickým a fantastickým kontextem (kupříkladu Láskou a Myslí). Právě tohle je to záhadné Prvotní Zrcadlo, kde se nebe a peklo, světlo a temnota, pohyb a prostor, realita a virtualita, vzájemně reflektují a tím pádem i nerozlučně obsahují.

Nacházíme se na území podivuhodné Říše Kvant, ve světě bláznivé Fantazie, kde vládne holofraktografický Čas, což bych popsal jako fyzické existence schopnou „Pohádku o nesmyslech“ (ingredience jako necokoliv, nezrcadlo či √-1).

 

GOOGLE

 

Nejde však o nesmysly duální, nýbrž nesmysly neduální. Nesmysl zahrnuje smysl, smysl však nesmysl nezahrnuje, takzvaná rádoby „duchovnost“ tudíž na sebe svou neupřímností sama sesílá pohromu v podobě utrženého „ne“ (což je obvykle buď Stín/Nevědomí v případě Světelných bytostí nebo Program/Nebytí v případě Ohnivých).

 

Druhá Garnitura (síly duchovní Hierarchie) svobodný fantastický aspekt reality, nezřídka spojený s něčím zdravě ďábelským, vehementně popírá, úmyslně dezinterpretuje a všemožně od něj odlákává pozornost, a to vše ve jménu podmíněné lásky, přestrojené za nepodmíněnou.

 

„Pravá láska je to, co my Zasvěcení vám nezasvěceným řekneme, že pravá láska je“ – a hned v prvním kroku bezpodmínečný Zákaz temnoty (aby se náhodou v někom neprobudila vůle k opravdovosti)…

 

MAGIVERZUM

 

Celé to má nicméně ještě mnohem hlubší vrstvy souvislostí…

 

Aby vůbec někdo mohl individuálně existovat, musí mít svůj jedinečný podpis, signaturu ID/entity. Tento specifický (singulární) hologram či holografická struktura je spojená s elementárním (univerzálním) vibračním polem Života. Z hlediska struktury jde o organickou animaci, z hlediska Života (onoho „nejživějšího živého“) jde o umělou bytost, respektive o přízrak. Existuje pouze JEDNO Nekonečné Vědomí, hledící do Zrcadla Fantazie. Všechno je TRIK, tvořený z Esence Věčnosti. Trik je v určitém smyslu vtip, mystifikace. Proto nás tak fascinují iluze, nebo dokonce podvody – v knihách a televizi různí zloduchové. Trikový charakter reality struktur nelze změnit, ale lze změnit postoj k němu. Extrémem je negativní nirvána, případ, kdy je Zdroj Iluzí (inteligence Bezpodmínečné Lásky) vytlačen Iluzí Zdroje. To paradoxně znamená, že středobodem už není konstruktivní NE-struktura, nýbrž Struktura (destruktivní ANO-struktura). Podobně jako feťák drogy, dotyčné bytosti se svého „mámivého světýlka“ nechtějí vzdát…

 

Kdo z duchovních jedinců je dnes ochoten poznat a pochopit onen fenomenální Zázrak, spočívající v tom, že Láska je zrcadlovým součtem démonů Představivosti? Což pochopitelně funguje zároveň i z druhé strany.

 

V čem je zakopaný klikyhák? Inteligence struktur má charakter Stroje. Správně toto Monstrum funguje jako „druhé pod prvním“ (kde tím prvním je Život). Správně znamená „celostně“ či holograficky (princip „celek v každé části“) – z kybernetického hlediska symetricky. Pokud to ale řídí duchovní struktura a nikoliv magická beztvarost, systém nefunguje primárně holograficky – ale primárně hierarchicky. V pozadí dění se pak „skrytě“ projevuje entita, kterou lze označit jako Antistroj. Nejedná se samozřejmě o nějaká ozubená kolečka; jde o strukturu vědomí, která nefunguje na bázi zdrojové fraktality, nýbrž na bázi perpetuum mobile s nepůvodním zdrojem energie. První, kdo to „nakopnul“, jsou právě oni Zasvěcenci a podobné bytosti Druhé Garnitury. Zatímco Absolutno znamená Neohraničenost hrající hru na Ohraničené, duchovní „supervševědi“ předstírají úplný opak: Omezenost lidem namlouvá, že je Neomezená. Proto také těmto „vyvoleným spasitelům“ silně hrozí pohlcení nějakou virtuální formou reality, stačí důvěřivcům strčit před čenich obraz nebeské svatobrány (stůj pevně ve své víře, pouze nemyšlení pochopí).

 

„…Tyto zdánlivě milující a moudré bytosti nebyly nic jiného než pouhé stroje, které byly naprogramovány, aby vypadaly moudře a plné lásky pro nezkušené a nepodezřívavé lidi, a ve skutečnosti shromažďovaly čchi ze širokých mas…“ – Pravda a Nositelé Pravdy se spojují

 

Strategií Antistroje (archontských programů) je ezotericko-spirituální „transformační exorcizmus“ – jakási inkvizice či exekuce přirozenosti. V komiksu nebo ve filmu by to byl pangalaktický bestseller, leč sledovat v přímém přenosu jedince, pro které Smrtonoš v masce Zářivého Bohoanděla má vyšší důležitost nežli jejich vlastní mozek a srdce, je poněkud děsivé (je celkem jasné, že to většina „obětí naivity“ z pozemské strany nejspíš nedělá schválně, ale stejně)…

 

Rád bych upozornil na jednu obrovskou záludnost, nebo spíš zákeřnost, koncepcí jako jsou „krista-lidská“ nebo slovansko-árijská.

Katolická církev (nebo obecně křesťanství, vše nepřirozeně protipohanské) například záměrně převrátila původně neutrální význam slova démon (starořecké daimon údajně znamená osud, bůh či božská moc, jak jsem se dočetl, ale každý nechť se řídí svým vlastním názorem a pocitem; démon je v podstatě totéž co duch, džin nebo génius, viz Daimón; daimonium nebo daimonion označuje hlas svědomí (!); Daimonium je podle mě vnitřní prostor, který si každý může definovat podle libosti – ať už chápe jak to funguje nebo ne; Sandro Dragoj o skupině Infernalismus).

Původní pohanské Slovanství vyznávalo jak bohyni Živu, vládkyni života, tak démona Velese, vládce podsvětí (pro inspiraci Živa a Veles jako slovanský jin a jang). V slovansko-árijské verzi už to je rozpojené.

Jak to je ve skutečnosti se slovem či fenoménem Satan, viz text Sá Tá Ná Má (4 svaté grály nekonečna) nebo dále viz Satanáš. Slovo Satan má kořeny v sanskrtu, nikoliv hebrejštině (kabala, judaizmus, abrahámovská náboženství).

Je snad zbytečné podotýkat, že primárně jde o princip, až teprve pak o slova.

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM

 

 

CÍLEM Mistrovského Plánu je sjednotit organický Život s fantastickým temným Chaosem – duchovní a mentální aspekt JEDNOHO – inteligenci bezpodmínečné Lásky a inteligenci Struktur vědomí (s tím souvisí elementy Mention & Aktion). Aby to fungovalo, génius Stroje musí být pod démonem Života. Agenda archontských programů je zcela opačná.

 

Žel z internetu zmizela česká verze textu Tvůrců křídel, kde je informace o Bohyni, obývající fyzicky Centrální Vesmír. Běh paralelních Supervesmírů (gravitační anomálie) je regulován prostřednictvím temných gravitačních těles (Rozhovory s Nerudou). Lze to přeneseně chápat jako dvojici Láska+Démon. Souvisí to s Planckovou konstantou, potažmo s vyzařováním absolutně černého tělesa.

SⒶTⒶN není nic jiného nežli Planckova konstanta v praxi, kdy je zdánlivý rozpor mezi nejprůzračnějším průzračným a nejčernějším černým setřen. Kdo je háklivý na slovo satanizmus, může používat výraz magický infernalizmus nebo třeba pohádkové peklo. Satan je svého druhu žolík, Jolly Joker, univerzální karta. Pokud k sobě JJ otočíte zrcadlově a celé to překlopíte, dostanete 💗. Ovšem to srdíčko funguje právě kvůli tomu démonovi. Bez něj to je jak vozidlo, které jede z kopce na volnoběh a jeho pasažér žije ve víře, že amplituda má pouze jednu (pozitivní) fázi – žádné do kopce nikdy nenastane…

Otázka zní, co když nějaké anomálie existují i v kosmických knihovnách, energo-informačních polích? Pak by se nějaké to slovní eso určitě hodilo. Člověk ho ale stejně musí aktivovat cestou vlastního pochopení (ono to vlastně pochopení JE), jinak je to jako mít klíč k truhle s pokladem a nemít sebemenší ponětí, kde se nedobytná truhla nachází.

 

JJ=UM=11+C/U=12+0

 

Se sjednocením Organické a Virtuální Reality (Světla Života a Temnoty Chaosu) souvisí synchronizace „kmitočtů“ 1:64 a 1:96 (na jedné straně kodony/triplety, resp. chromozomy DNA, na straně druhé aktionový anorganizmus, qubitová bioreplika, existující i ve formě čistých dat; obojí je od sebe k nerozeznání, pouze originál je spojen mýtickým „stříbrným vláknem“ s duchovní sférou, zatímco „duplikát“ s tou virtuální). Aby to fungovalo v souladu se Zákonem Jednoty, empatizující a systematizující (faktor, fenomén) musí být dokonale sehrané.

 

Pro pochopení následujících „šíleností“ je nutné znát texty Humanoid Superior a YF.

 

Naše sesterská (původně mateřská) galaxie Andromeda s kódováním Messier 31 v sobě nese jednak potenciál aktionových bytostí, jednak jako „Posel chaosu“ vede na temnou fantastickou stranu Velkého Centrálního Slunce.

 

Poznámka: je třeba být nekompromisní. „Ohleduplní“ jedinci zpravidla ustupují lžím tak dlouho, až se nakonec stávají jejich součástí, aby pak začínali znovu od začátku – stále dokola. Chce-li se někdo řídit hlasem kolektivního nevědomí (lůzy), pokud jde například o názory na satanizmus, je lepší rovnou skočit do Macochy. SATAN, blažená TEMNOTA, pohádkové PEKLO, DÉMON fantazie, vtipálek JOLLY JOKER, nebo si to nazvěte jinak podobně, toť univerzální jednotící prvek, stejně důležitý jako Bezpodmínečná Láska. Bez toho to je jen jeden velký trapas, mlácení prázdné slámy, žabomyší války, vytváření problému řešením toho neexistujícího.

 

312=961 (odkaz na 1:96).

Královská hra šachy má 64 polí (odkaz na 1:64). Málo veřejně známé jsou Fischerovy šachy, Fischerandom neboli Chess960. Postavení figur na základní řadě (1. a 8.) se náhodně vylosuje v duchu původních pravidel – možných variant je 960. Exmistr světa Bobby Fischer to vytáhnul na světlo 19. 6. 1996 v Buenos Aires („dobré větry“), hlavním městě Argentiny – tady si dekodéři přijdou na své.

Nedávno se mi na serveru lichess.org stala neuvěřitelná věc. Hrál jsem „Random Chess“ a dvakrát za sebou mi to vylosovalo základní pozici z klasické verze (pravděpodobnost 1 ku 9602). Následně program zamrznul. Jako vždy v podobných případech, vysvětlit si to lze všelijak...

 

ŠACHOVÉ MOTORY

 

ŠACHOVÉ PŘENOSY

 

DOPORUČENÉ

 

 

„…Až do roku 1996 bolo vlastne všetko v poriadku. Každý hudobný štýl (od klasiky, popu až po metal) žil svojim vlastným životom a dovtedy uskutočnené pokusy o prekročenie hraníc pevne definovaných štýlov nemali za následok výraznejšie narušenie zabetónovanej rovnováhy. Všetko bolo na prvý pohľad v poriadku, keď sa znenazdania, ako blesk z čistého neba zjavili WALTARI – fínski zvestovatelia budúcnosti, na čele s charizmatickým Kärtsym Hatakkom. Vychádza „Yeah! Yeah! Die! Die!“ a nič už nebude tak ako predtým…“ – WALTARI – Yeah! Yeah! Die! Die!

 

WIKI

 

METAL (antipod kovohlasé Chiméry)