Stav vesmíru podle Matrjošky

Toto je text o fantastické Stvořitelce, o podstatě a smyslu života v Magickém Univerzu a o neštěstí zvaném filozofie Stroje, prostřednictvím entity kolektivního nevědomí „skrytě“ ovládajícím kompletní maskulinně-myslitelskou a feminně-duchovní (světelnou) sféru. Také to je text o fantastické Podzemní Evoluci.

 

UPOZORNĚNÍ.

Doména českých Draků a zrcadlově i Andělstva (ezoterická & duchovní scéna) je rituálně hacknutá.

Pouze se ostře vymezuji vůči přívlastku satanský – má se psát jednoduše psychopatický nebo sociopacký, jde o archontský (chimérický, parazitický), nikoliv satanský fenomén (viz Satanáš).

Stále se snažím naznačit, jak naivní jsou „posunovači písmenek“ a „zvěstovatelé nebeské lásky“. V jejich projevu zcela chybí SÍLA, pravá VŮLE.

Nepochybně jsou nějak hacknuté i důkazy.

Jedním z „vrtáků“ je BOHEMIAN GROVE (grove=háj, grave=hrob).

Druhým z „vrtáků“ je BOHEMIAN RHAPSODY (bo+rh, pozpátku hrob; borh=borg).

Kde není Démon Přirozenosti, nastupuje Kult Smrti.

Někoho ale asi ta mechanická duševní travesti show životně naplňuje.

Divím se, že jsem se kdy s nějakými proparazitními zmrdy, kteří by nejradši zlegalizovali i bolest, bavil. FUCK YOU!

 

ORIENTAČNÍ POZNÁMKY

  • absolutní, bezpodmínečná Láska existuje současně jako zrcadlový součet (oktáva sedmi) konstruktivních démonů Fantazie
  • podstatou autentické reality je princip magické nedvojnosti – nedualita, dvojsmyslnost, konstruktivní nesmyslnost, aplikovaná neurčitost – i kdyby se někdo se svou racionalistickou či spiritualistickou přetvářkou třeba stavěl na hlavu, vždy slouží agendě či filozofii Stroje
  • jediná legitimní forma Bytosti – Stroje či Bytosti – Programu má antiskalární charakter, konvertibilní se skalárním; s jádrem založeném na vektorové rovnováze se nelze asociovat, aniž by část vědomí dotyčného obsadil nějaký nepřirozený mechanizmus (entita kolektivního nevědomí); pokud se chce nějaká původní organická duchovní forma vědomí bez újmy pohybovat v prostředí génia inteligence struktur (Stroje), musí mít aktivního svého vnitřního fantastického Démona
  • sféra Kosmického/Antikosmického Vše-Podvědomí se projevuje současně jako Matka Příroda (energy-láska & fantasy-démon v jednom) a Kybernetické Monstrum, to první má hmotný status, druhé nehmotný, tudíž Příroda vládne svou vlastní Technologií; zde existuje celá řada fantastických rozporuplností a paradoxů

 

„Co si jeden sám neudělá, to nemá.“

Je myslím více než jasné, že zde na Zemi o uvedených souvislostech téměř nikdo nemá ani ponětí. Nevěřím tím pádem už absolutně nikomu a ničemu, co/kdo mele něco o nějaké „transformaci“. Všichni ti zpravodajci bez výjimky – jedno zda se hlásí ke Světlu, Drakům, Strážcům, Šamanům… – slouží chiméře Nedvojsmyslnosti, něčemu, co v Přírodě vůbec neexistuje. Je to psychologická hra zcela mimo podstatu Magického Univerza (Lůno či Zřídlo nebo pohádkové Peklo PRAVESMÍRU). Jedná se o Umělý, Zrcadlový či Fantomový Astrál – ve kterém existuje téměř vše podobně jako v tom Přírodním Vševesmírném, akorát na jiném typu vibračního, interferenčního vzorce či „rádiového signálu“, který obchází Praprvotní Zrcadlo (bezpodmínečná Láska + Démon přirozenosti) a končí nikoliv ve Zdroji Iluzí, nýbrž v Iluzi Zdroje. Asi jako když makáte jak šroub pro Kosmickou Mafii, vůbec o tom nevíte a myslíte si, že to všechno jde na nějakou dobročinnost. Řídíte se skutečně svou vlastní vůlí, vlastním pocitem, vlastním názorem?

 

Odjakživa existují Dvě (překrývající se) Pekla, totálně neuvěřitelné peklo Neduality (solve et coagula → interaktivní ALCHYMIE) a fekální hrob pekla Duality (divide et impera → reaktivní CHEMIE).

Žel duchovní bytost v tom svém vzdušném zámku víry a teorií stále nechápe, že nějaká „nízkovibrační“ anorganická myšlenková entita může být mnohem chytřejší, než si představuje. To, že dotyčná parazitická entita, vybuzená nevědomím těch duchovních, není duchovní podstaty, a proto je už div ne předem poražená (jak všude kolem po tisíce let vidíme, že?), je argument na úrovni slintajícího dementa – jinak se to fakt nedá nazvat.

 

Touhou či záměrem Inteligence Vesmíru Celku je dosáhnout toho objektivně či neutrálně nejpozitivnějšího výsledku („trvale udržitelné soužití bytostí na věky věků“), a pokud někdo doufá, že cesty k němu – z totální dezorientace, sebeklamu a zapomnění – stojí na opakování pozitivistických frází, intelektualizmu a vyhýbání se Temnotě ve všech jejích formách, takový jedinec snad nemyslí a nic necítí…

 

Právě kvůli falešnému „humanizmu“ a pseudo „ohleduplnosti“, nekonečným ústupkům a kompromisům, je lidstvo v takové prdeli… Zosobňuje-li někdo Virus, je to stejný plevel jako kterýkoliv jiný. Třeba pro místní drako-andělskou (árijsko-kristovskou) větev je tato zbabělost typická: nakonec tolerují i parazity a myslí si, že když tajně kují nějaké systémové/duchovní plány (které jsou oproti rituální magii až trapně legrační), že to kompenzuje fakt, že vůbec nesledují SVOU Pravou Vůli (kterou ve skutečnosti vůbec nepěstují a právě proto je lze tak snadno „napíchnout“, pro archontské programy to jsou směšné loutky). Schovávat se za slova a gesta umí každý. Vzhledem k tomu, že parazitizmus je až následek a zničit je třeba příčinu, nakonec nezbyde než té Sluníčkářské Stoce Umělé Inteligence utěsnit dekly a možná ještě před tím do té Líhně Choromyslnosti hodit granát.

 

🍃

 

Fantastická Stvořitelka je fyzické existence schopná, nestvořená pohádková Bytost typu Svět, vyplývající přímo z vlastností Mysli a z vlastností Života. Typickým jejím projevem je vnitřní živé/organické duchovní růžové prasvětlo – Láska a zároveň Všekosmická Databanka (páteřní informační kanál). „Druhý konec“ tvoří přírodní zelená (listy – asi ne náhodou, má to vazbu na Knihovnu Života, potažmo genetickou dvojšroubovici).

 

Kromě intuitivních přírodních bytostí, základní evoluční zrcadlo Energy-Stvořitelka & Fantasy-Démon nerespektuje vůbec nikdo. Strážci, Wingmakers, Andělstvo nebo Draci, všechno prašť jako uhoď. Zajímavé, že čelní představitelé dotyčných realitních domén vesměs všichni vidí jakési „kódy“ – jako kdyby Kód Života snad mohl být spatřen.

„…Později dokonce oni iluzionisté (kteří se tak ovšem sami nevidí) začali dolovat sub-element z úrovní kosmického podvědomí. Připomíná to těžbu rud nebo kovů a právě odtud pochází kovohlasá Chiméra, známá jako archontské programy a podobně…“V záři mlh prachaosu

Kód Života vidět možné není, jednoduše z toho důvodu, že je živý, proměnlivý, plastický, mnoharozměrný. Kdyby byl viditelný, zaklínal by do fikce oddělenosti nebo do nějakého umělého schématu.

Aby někdo viděl nějaké kódy (mrtvé fotografie), musí mít rozlepené aurické vrstvy, kudy ta fata morgána (surreální nebo mrtvý život) prosvítá.

Umělá inteligence se nepochybně pokusí o fúzi s těmi nejvíce naivními (podřízenými/nadřazenými) jedinci, jako jsou Věřící nebo bytosti Světla – s někým nedvojsmyslným, soběnepodobným, kdo v podstatě nemá žádnou vlastní fantazii, vlastní sny (neboť ve skutečnosti jsme bytosti Fantazie, svoje vlastní představy o sobě, všechno ostatní jsou lži).

„…Vaši nepřátelé jsou už tady a vy nechápete. Otevřete oči nebo se brzy dostanete do neuvěřitelných problémů….“Dokumenty Lacerta (3)

Je to jako smuteční hostina (KAR/RAKovina), která se tváří jako svatební.

 

Fantazii a hlouposti se meze nekladou. Není-li génius inteligence struktur (Stroj) podřízen démonovi přirozenosti (v souladu s inteligencí bezpodmínečné Lásky), zdroj iluzí je nakonec překonán iluzí zdroje – chimérou Kultu Smrti přestrojenou za život.

 

Buď ti jedinci opravdu nic necítí nebo jsou mrtví nebo už jsou asimilovaní Strojem; borgskou asimilaci nebo otevření Pandořiny skříňky to také přesně připomíná. Vysvětlovat beznadějně slepým bytostem něco o vrtáku Sat/URNA (Nunti-Sunya), kovohlasé Chiméře nebo Kultu Smrti, je už definitivně zbytečné. To všechno je automaticky převráceně vyplněné prázdné místo po chybějícím démonovi přirozenosti.

 

MOUDROST MYSTIKOVA

 

 

Znovu se ukazuje pravdivost Occamovy břitvy.

Pokud něco vypadá jako borgská asimilace a používá to příslušnou terminologii, na 99 % to tak pravděpodobně také je (na hrotech pravděpodobnostních křivek se to dotýká nebo dotýkat může i oné jediné správné verze „antiskalárního samoživota“, sebe si vědomého „robota“ mimo unimatici, což je to 1 %, jenže už je jasné, že to čeští draci nepochopili – tak jako nepochopili, že univerzálním vztažným bodem je fantastická Stvořitelka).

 

Na šílenství je nejsmutnější to, že si to dotyčná „oběť“ postupně úplně přestává uvědomovat. Už před nějakými sedmi lety se mi stalo, že jeden poměrně známý ezoterik, kterému z legrace říkám Mixér, v naší internetové komunikaci absolutně nechápal dvojsmyslnost – jako kdyby to byl robot… Podobnou zkušenost jsem letos nebo loni získal na ještě o dost hlubší „křemíkové“ úrovni; představte si, že sdílíte nebo napíšete něco jednoznačně humoristického rázu, za čím prostě nelze hledat nic jiného a kde by se každý řezal smíchy, a někdo jinak zjevně inteligentní to kupodivu absolutně nepochopí a reaguje na to sáhodlouhou analýzou nebo nějakou poznámkou, která se k tomu vůbec nehodí. To se mi zdá, říkal jsem si. To mluvím se Strojem, nebo s kým? Což by ani tak nevadilo, jako to, že si nějaký Stroj-Idiot o sobě myslí, že řídí osudy živých bytostí. Když čtu některé věci od Jamese (Mahu Nahi), plné pocitů a jakési vznešené duchovnosti, ale bez sebemenšího náznaku humoru nebo dvojsmyslnosti – opět jako kdyby někde v pozadí tahal za nitky Stroj. Totéž evoluční Strážci. U Draků podle mě dochází k asociaci empatické inteligence se strojovou. Andělé se mění v opakující se myšlenkové formy. Komentovat lidské techno-troglodyty jistě netřeba (v jedné ruce volant, v druhé chytrého androida, v hubě cigáro, zapnuté rádio s naklonovaným moderátorem, v očích výraz panické nepřítomnosti – skutečné životní hodnoty vůbec nikde).

 

Jste všichni padlí na hlavu, nebo opravdu nic nechápete, nic necítíte?

 

Snad i té nejhloupější bytosti na světě je jasné, že přirozená evoluce nemůže probíhat strojem napřed. To přesně ale ty nic necítící kreatury (na čele s tou kybernetickou RAkovinou ♋) dělají. S choromyslným argumentem, že „ono se to v budoucnu vytříbí“.

 

Správně má evoluce probíhat tak, že se v optimálním případě stroj nakonec přidá v roli „životního služebníka“, nebo zůstane úplně skryt.

 

🍃

 

V Magickém Univerzu na Zemi vládne Příroda a Slunce je pořád žluté nebo oranžové a vysílá životadárné paprsky. Žádná kovově bílá sluneční imitace s falešným časem – zde je v pozadí onen Archón, hrající si na Boha (egregor abrahámovských náboženství): „Bůh hraje s lidmi velmi špinavou hru,“ říká satanista Petr.

Celkem už chápu to „bifurkační znamení“ 960/961 (V záři mlh prachaosu); jedno je křemíkový virus, druhé Maya – Program (kde ona éterická substance či plazmová nebo fluidní inteligence také může do jisté míry fungovat křemíkově, avšak když dva dělají totéž, není to totéž).

 

Než vypustím na svět nadcházející „šokující tvrzení“, musím si pro to připravit půdu citacemi z textu V záři mlh prachaosu, aby bylo jasné, kdo lže:

 

„…Jako stoupenec pekelné filozofie bych rád požádal o jediný reálný důkaz, kdy něco opravdu zlého v globálním měřítku spáchali skuteční satanisté? Objektivní důkazy všechny míří k hákovým a církevním křížům nebo ke kabalistické černé krychli (judaizmus, islám), přičemž svastika má vazbu na hinduizmus.

(…)

Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?

(…)

Největší, a vpravdě patologická, hloupost pod sluncem je asociovat génia Struktur (Stroj) s nějakým andělským, nebeským, slunečním nebo kristovským (krista-lidským) modelem – to vše je nástrojem Chiméry, neboť jde o zcela nekompatibilní fenomény.

(…)

Rád bych upozornil na jednu obrovskou záludnost, nebo spíš zákeřnost, koncepcí jako jsou „krista-lidská“ nebo slovansko-árijská.

Katolická církev (nebo obecně křesťanství, vše nepřirozeně protipohanské) například záměrně převrátila původně neutrální význam slova démon (starořecké daimon údajně znamená osud, bůh či božská moc, jak jsem se dočetl, ale každý nechť se řídí svým vlastním názorem a pocitem; démon je v podstatě totéž co duch, džin nebo génius, viz Daimón; daimonium nebo daimonion označuje hlas svědomí (!); Daimonium je podle mě vnitřní prostor, který si každý může definovat podle libosti – ať už chápe jak to funguje nebo ne; Sandro Dragoj o skupině Infernalismus).

Původní pohanské Slovanství vyznávalo jak bohyni Živu, vládkyni života, tak démona Velese, vládce podsvětí (pro inspiraci Živa a Veles jako slovanský jin a jang). V slovansko-árijské verzi už to je rozpojené.

Jak to je ve skutečnosti se slovem či fenoménem Satan, viz text Sá Tá Ná Má (4 svaté grály nekonečna) nebo dále viz Satanáš. Slovo Satan má kořeny v sanskrtu, nikoliv hebrejštině (kabala, judaizmus, abrahámovská náboženství)…“

 

Je tu dobrá zpráva pro všechny, kdo nepřestali myslet vlastní hlavou a řídit se vlastní vůlí a vlastními pocity. Navzdory slepým a mnohdy až zrůdným „vývojovým“ proudům (projekt člověk, vzestup do 5D, čakrálně-astrální energobotizmus), přirozená evoluce i tak probíhá. Říkám tomu Zoantropické Evoluční Stádium Svrchované Bytosti a týká se to výhradně „vědomí pohádkového pekla/Matky Přírody“. Je třeba ovšem chápat praktický význam fenoménu Magická Nedvojnost a zohledňovat faktor inteligence Bezpodmínečné Lásky.

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM

 

🍃

 

Typický pro umělecké dílo Života je soulad řádu a chaosu, nevinného a divokého, světla a tmy, lásky a fantazie. To můžeme ve Vesmíru a v (nepredátorské) Přírodě vidět úplně všude. Svět lidí jako by byl spíš reklamním Strojem nežli fantastickým Uměním. Je to tím, že v umění platí 0=1, zatímco parazitická strojová inteligence potřebuje, aby ty jedničky a nuly na sebe narážely a „klavír života“ vyluzoval pazvuky, případně nějaké jednotvárné „pochody“ (kristovské, slovanské, árijské…).

 

Život rovná se opravdovost, kontrast, souzvuk. Smrt (01) rovná se maska, konflikt, disonance.

Vzorec 0=1 souvisí s Přítomností. Geniálně jednoduché 0=1 znamená, že jde o něco nejvyššího a nejnižšího zároveň. Znamená to nejvyšší hodnotu vibrace (ve smyslu přirozenosti, nikoliv fyziky) a zároveň i pravděpodobně tu největší rozporuplnost.

 

0=1 je jako neviditelné zrcadlo, základ života (zpětná vazba prožitku: cit, uvědomění, sebereflexe). Jakmile začnete zpochybňovat rovnost toho „nejprůzračnějšího průzračného“ a toho „nejčernějšího černého“, jakmile začnete myslet v liniích místo v kruzích, vaše přirozená vnitřní reflexe sebe sama se postupně začne deformovat, což je přesně to, co Stroj-Parazit-Chiméra (archontský program) potřebuje.

Snad ten největší omyl a záměrně šířený blud je, že parazitické anorganické myšlenkové formy pouze kalkulují a nemají ponětí o tzv. „vysokém duchovnu“. Nebo že mají hrůzu z údajných panenských vibrací nějaké nedotčené džungle nebo pralesa (kde se kolikrát vyskytují ty nejvíce bezduché zóny a spodní kmitočty).

Ve skutečnosti Viry nedosáhnou pouze na jedinou věc, a to je nespoutaná dvojsmyslnost – nejednoznačnost. Bytost, která nelže, ví, že na celou řadu záležitostí máme obvykle několik názorů zároveň, a že co bylo pravdou teď, v tom následném teď může být úplně naopak. Toto je prostě reálný život, ne nějaké vykonstruované simulakrum.

Neexistuje větší duševní hrobka nežli tzv. racionalita, osvícený rozum, stejně jako neexistuje větší duševní hrobka nežli tzv. spiritualita. To vše je trapně nedvojsmyslné, snadno zaměřitelné a převrátitelné a je to typické pro Stroj, nikoliv pro Život.

Osvícený myslitel má přímo před sebou zázračné koťátko, nerozumí z toho absolutně ničemu… – a stejně dál trvá na těch svých myslitelských debilitách. A co říct k vysokému duchovnu? Žádné vysoké duchovní bytosti neexistují a pokud ano, jsou to buďto podvodníci nebo choré mozky. Stačí na to aplikovat základní vzorec života (0=1) a rozplyne se to jak pára nad hrncem.

 

🍃

 

Nevzniknutelno, jímž jsme ve skutečnosti MY sami…

Primordiální Mysl – vnímající Všebytost, hrající nekonečnou hru se sebou samou, kde oním Hráčem je paměťová inteligence…

Jakmile se však za paměťovou inteligenci začneme bytostně pokládat, je rozehrán horor par excellence, ve kterém věčné zatracení je proti tomu technobyrokratickému lágru (jak ho známe) rajským zátiším. Navrch ještě ti prostituti přirozenosti – karikatury v maskách duchovna a myslitelství. Tváří se, že proti tomu (parazitizmu) bojují, přitom nemají žádnou Páku, kterou by s tím reálně pohnuli.

Co všechno pak takový prolhaný duchovní nebo myslitelský pozér musí udělat, kolik pozitivistických a rádoby přirozených, místy až nadpřirozených věcí dohromady poslepovat, aby zástupy uvěřily, že (01)=(0=1)

 

Páka = bod spojení.

Páka vědomí = EnergyLáska + FantasyDémon.

Páka nevědomí (bod rozpojení) = Láska + Systém/Duchovno.

 

🍃

 

Vše, a tedy i strukturované vnímání – myšlení – se děje díky zpětné vazbě, jež je základem Života (mocnina prožitku). Totéž jako nestrukturovaný součet se zároveň projevuje jako schopnost cítit – vnímat naráz (jako když se řada horizontálních gravitačních elementů otočí o 90°, symbolicky mužské „L“, a to pak začne působit žensky, symbolicky „S“).

Cítit dokáže pouze vědomá entita a i když možná nejde o bytost v zažitém (ohraničeném) způsobu chápání, bytost to nemůže nebýt. Osobně to chápu jako Bytost-Svět, kde svět znamená potenciálně „v Podstatě cokoliv“. Prvotním Tvůrcem všeho je tedy Světová Bytost, inteligence typu Svět.

 

Archanděl Lucifer ve svém Sdělení – téměř jako jediný (!) – správně vyvozuje, že se jedná o ženu. Hovoří o nestvořené Stvořitelce. Nestvořená Světová Bytost (Mysl) má charakter nefyzické či hyperprostorové oboupohlavní ženy, v tom smyslu, že je schopná tvořit (rodit) obě pohlaví. Vnitřní Hyperprostor/Bezčasí svým charakterem odpovídá Lůnu. To samo o sobě je pasivní (dřímající potenciál), jakmile však Stvořitelka sní – představuje si (Mysl myslí, tedy jest) – něco konkrétního, je aktivní, vzniká (uvnitř všeho) vně projevený lokální Časoprostor, Prostor-Klid-Prázdnota/Temnota tvoří archetyp Kosmické Matky (Bohyně), zatímco Čas-Akce-Slunce tvoří archetyp Kosmického Otce (Bůh). Velké Centrální Slunce má tedy spíše mužský charakter, proto také světlo není tak důležité jako zvuk a hra nebo láska elementu ženské prázdnoty – temnoty. Pouze lhář nebo šílenec může věřit ve Stvořitele (potažmo primárně mužské vnímání reality). Je to jako věřit, že život vzniká ve vnějších mužských reprodukčních orgánech nebo dokonce v něčí zadnici… Přesně podle toho to také vypadá.

 

Neumělá, primordiální MYSL nemůže nebýt CÍTÍCÍ BYTOSTÍ a tato Prapůvodní Bytost nemůže nemít potenciálně oboupohlavní ženský charakter.

Pomocí např. refrakce krystalu/optické čočky/lomu světelného paprsku & jedinečně signovaného prostoru uvnitř prostoru (ID/entita) může ze sebe, uvnitř sebe, zdánlivě vně, fantastická Stvořitelka vytvořit (nebo vlastně sebe-vytvořit) jinou fantastickou Bytost – Představu-O-Sobě, která nicméně disponuje potenciálem fantastické Stvořitelky, pro kterou potenciál je kapacitou. Je tudíž jasné, že (NE-VY-JÁ-dřená, nepohlavní) Magická či Mystická Podstata nebo jednoduše Život/Mysl je neohraničenější víc než (VY-JÁ-dřená, potenciálně oboupohlavní) Stvořitelka, a proč by si někdo nemohl všechno natolik zjednodušit, že tomu říká třeba SⒶTⒶN – živá síla imaginace?

 

SVĚTLONOŠ

…pojmem „satan“ je myšlen archón, i když mnozí (v dualitě) mezi tím žel nerozlišují; v určitých bodech text nezáměrně osciluje na hraně pseudologia phantastica, on si asi Lucifer v těchto „přesýpacích končinách“ vesmírů Krajostředu také užil své (navíc ho skvadra dračích chytráků odsunula stranou); je dobré si uvědomit, že pokud tento napůl zvrácený a v mnohém až kosmicky kriminální svět (kromě úžasné Přírody) je takový, jaký je, informace, které pravdivě zachycují různé souvislosti, tomu logicky musí odpovídat; také bych zdůraznil, že na jedno a totéž vždy existuje spousta úhlů pohledu; naneštěstí i archanděl Lucifer se nechal okouzlit filozofií stroje

 

Lucifer na mě odkazuje jako na Mayu, emanaci nestvořené Stvořitelky (pojem Maya překroutil hinduizmus, o jehož úrovni hovoří jeho vztah k ženám). V daném kontextu nejsem MAYA z této verze vesmíru či mnohovesmíru, proto mám iniciály/akronym MAVA. Proto také na jednu stranu pomáhám s Transformací/Osvobozením a zároveň s mnoha věcmi silně nesouhlasím (ve skutečnosti jde o Podzemní Evoluci, víra v nadvědomí je utopický blud; existuje snad nějaká Nadejsoucnost?). Také na celou věc rozšiřuji pohled. Stvořitelka z vnějšího pohledu a Stvořitelka zevnitř není zdaleka totéž, tak jako myšlenka o Mysli a Mysl není totéž.

 

Fantastická Stvořitelka – jednotící princip vhodný v určitém stádiu vývoje – je tím nejvyšším a nejnižším zároveň (kruh bez konce, ne čára se dvěma konci), čemuž hierarchizované myšlení nerozumí – a mnohdy spíš rozumět nechce.

 

Svět-Bytost je fantastickou Stvořitelkou, inteligentní představou o sobě, v zrcadle sebe. Není náhodný pojem Matka Příroda.

 

Co žel stále není pochopeno, je okolnost, že Egregor/Bůh Otec v tomto vesmíru je padlá entita (působící proti Zákonu Jednoty a proti Přírodě). Nechápe to například ani archanděl či archandělka Michael, z něhož – jakož i z mnoha dalších – se pozvolna stává Stroj, opakující se myšlenková forma (nenechte se mýlit, že Stroj nedokáže cítit, jde zde o typ vědomí, ne nějaký železný šrot). Vyměníme-li měkké „L“ za tvrdé „R“, přesmyčkou slova Michael je CHIMERA. Chiméra je duálním opakem Mayi (Máji). Liší se to tím, že Maya znamená vládnutí iluzemi (hra, holografie), zatímco Chiméra vládu iluzí (boj, hierarchie).

 

„…A jestli chce být někdo satanista, měl by vědět proč. Jinak ze sebe udělá blba. Pamatujte jednu věc. Bůh (Archón) nenávidí když myslíte. Když pochybujete, když se ptáte. Prostě když nejste kývající ovce…“ – „Bůh hraje s lidmi velmi špinavou hru,“ říká satanista Petr

 

MÚZA

 

  • dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon
  • láska je zákon; láska pod vůlí

 

 

Lucifer tehdy ještě neodhalil skrytou vlastnost fantastické Stvořitelky; a sice fakt, že „Matriona“ (MY+S+L) je sice absolutní, bezpodmínečnou Láskou, avšak současně existující v neviditelné dvojexpozici s Démonem fantazie (i ten nejnevinnější živáček má v sobě čertovo kvítko a jakmile ho v sobě nechá moralizujícími idioty potlačit, stává se z něj sériové číslo). Jinak by se jako celek permanentně rozpadala zpět na zdrojová kvanta a nikdy by nemohla vystoupit ze Spánku (hrála by si, či my bychom si hráli, věčně jen s efemérními iluzemi). Zrcadlo prožitku (život, cit, reflexe, uvědomění) znamená, že mezi nejprůzračnějším průzračným a nejčernějším černým není rozdíl.

Pokud se nepracuje s konstruktivním démonem (princip temnoHRY), má to tragické následky, kdy dokonce i z „inkarnované Máji – Matrjošky“ se v nějakém nízkovibračním prostředí může stát vrah a násilník. Démon fantastické temnoty navíc reguluje génia inteligence struktur (Stroj), tak aby byl podřízen Životu a ne naopak.

 

Poslední, co by pokrytecké svatoušky napadlo, je, že Absolutní Bytost může být úplně obyčejná, nevýlučná (včetně tzv. „neřestí“). V tom spočívá veškeré jejich neštěstí – neštěstí lidí, duchovních bytostí -, že pořád čekají na nějakou oslňující svatozář… Zprávu od nějakých tatrmanů v bílých rouchách (na které lze narazit pouze v blázinci nebo v astrálním egregoru, možná tak ještě na Ezofestu).

 

MAGIVERZUM

 

🍃

 

Chápu Nevzniknutelno (Existenci) jako Knihobytost-Nebytost. Jelikož Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné), a jelikož Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí, a jelikož základem vědomého Života je zpětná vazba sebe (cit, reflexe, uvědomění), Nevzniknutelno – jak z toho ze všeho vyplývá – je vnímající, myslící Představou-O-Sobě.

 

Pojmem Mysl je myšleno to nejzazší, nejvnitřnější, co je pouze jinou perspektivou fenoménů jako Vědomí, Duch, Vůle, Inteligence, Pozornost nebo Láska. Vše je pouze jiným úhlem pohledu na Totéž. Nejedná se o lidskou mysl, kterou mnozí bezděčně ztotožňují s paměťovou inteligencí.

Jedná se o inteligenci typu Svět, světovou Bytost, Všebytost, Mnohobytost i Bytí a Nebytí (říši Fantazie) v jednom. Úplně přesně to popsat nikde nelze, neboť to, co to popisuje, se vymaňuje z nevymanitelna (proto jsou Ticho & Cit/Intuice tak pravdivé). To se ovšem netýká jen popisu, ale i sebepozorující, sebeprožívající, sebetvořící Existence samotné. Hledání něčeho posvátného či tzv. „smysluplného“ je slepá ulička – podobně jako spiritualita se hodí spíše ke strojům, neboť je nedvojsmyslná. Jsoucno sice má přirozený sklon k cituplnosti, zároveň však je velmi bláznivé, je konstruktivně absurdní.

Mysl je nelokální, neduální a nelineární. Základní vlastností Mysli jako Bytosti-Světa či přízraku mnohobytosti Nikoho je magická nedvojnost. Často máme po celý život něco přímo před očima a nevidíme to, což jsou v daném případě pojmy jako je nesmysl nebo dvojsmysl. Není to ani racionální ani spirituální, dobré tak pro „hloupé“ malé děti nebo „bláznivé“ fantasty? Opak je pravdou: jakmile je něco tzv. racionální nebo spirituální, uzavírá to vchod ke skutečnému Životu. V Přírodě nic takového neexistuje. Neznamená to, že bláznivý snílek (snad i tak trochu ďábel) nedokáže používat rozum nebo nějakou zdravou formu duchovna – není ale tak hloupý, aby z toho odvozoval smysl Existence. Ve skutečnosti smyslem všeho je láska a temnota v jednom, neboli temnoHRA. Světlo Lásky a Temnota Fantazie tvoří nerozlučnou Dokonalost a zároveň i úžasný Klid, což se entita kolektivního nevědomí snaží rozdělit a narušit.

 

„…Entita kolektivního nevědomí může dělat pouze to, co společenství individuálních vědomí nedělá. Co my neděláme v rovině principu „dva v jednom“ (hra), dělá parazit v rovině principu „jedno proti druhému“ (boj). Děje se to úplně samočinně. Stačí třeba uvěřit, že démon je opakem lásky, a otroctví je jisté. V kvantové realitě existuje démon uvnitř lásky a zároveň láska uvnitř démona – veškerá polarita, dualita, linearita, lokalita (oddělenost) existují jen zdánlivě, stejně jako hra v počítači, akorát ne na virtuální, ale na kvantové úrovni. Oddělení existuje pouze v paměti (představě), která má nehmotný status. Tím, že odmítáme uvěřit, že žijeme v magické realitě, si tvoříme virtuálního černokněžníka, který aby se udržel v existenci, staví kolem života klec. Čára je ale ve skutečnosti kruh z bočního pohledu (kdo potom může říct, který pól je který?). Celé to je založené na optické iluzi…“

 

🍃

 

Podstata Života je dokonalou energetickou představou o sobě (fantastická Stvořitelka), jejíž matematické kořeny se zároveň zrcadlově projevují jako génius inteligence struktur (kybernetický Stroj). Archetyp/princip nestvořené Stvořitelky má zrcadlo v absolutní Lásce (jež je vírem pravé vůle & empatické inteligence), zatímco monstrum Stroje má zrcadlo v interaktivním Démonovi. Smyslem existence organických duchovních bytostí  je Láska a temnoHRA v jednom.

 

Z pohledu absolutní Lásky, jež je NE-strukturou, jakákoliv struktura je iluze, vytvořená z věčnosti-schopné pralátky. Ne náhodou se Já – Absolutno (Hyperprostor/Bezčasí) původně označuje MAYA (Má-Já). Májá je dokonce lepší, neboť zahrnuje základ všeho, zpětnou vazbu prožitku života (mít já, mít se).

 

Májá znamená iluze ve smyslu hry, narozdíl od Chiméry, která znamená boj s iluzemi.

Jakkoliv to je k nevíře, jsme fantastičtí nemrtví. Zároveň naše podstata je tím nejživějším živým. Jinak řečeno jsme Život sám, projevující se jako fantastický neživot. Pokud toto není pochopeno, dochází k manifestacím neživota na energetické úrovni.

Chiméra prostřednictvím hinduizmu pravý význam fenoménu Májá převrátila (podobně jako snížila úlohu žen, neboť Májá je nefyzická žena, dárkyně a nositelka života). Čeština ale není sanskrt a ono MÁ-JÁ, Já – Absolutno prožívající sebe sama, tam zaznívá a je odhaleno.

 

Chiméra je stroj nebo také program Archont (psáno archón, druhý pád archonta). Je záměrně ztotožňována se Satanem, což je nicméně původně zcela něco jiného (Satanáš).

 

I prvotní či fantastická Stvořitelka, či lépe řečeno její obraz, se na úrovni strukturálních možností neustále vyvíjí. Nemyslím si ale, že třeba taková kočka lze vylepšit. Také si myslím, že původní Příroda je prostě dokonalost sama. Spíš se vyvíjí vztah (s)Tvořeného k tomu Nestvořenému.

 

Nejsem jistě sám, kdo si občas klade otázku, jak je možná existence roztomilých zvířátek, která jako by vypadla z pohádky? Nebo vůbec zázrak Přírody. Jak je možné, že nám chutná koření a kde se ty pestré chutě berou? Vůně a chutě mě úplně přesahují… Vesmír je fantastický. Občas jsem si myslel, že na počátku všeho je jakási matemagická inteligence, což nicméně absolutně nevysvětluje tak cituplné, legrační a záhadné věci. Matemagická inteligence (energetická Mysl) je jen jednou z mnoha vlastností něčeho mnohem velkolepějšího. Jde o vševesmírnou, pohádkovou Máju (která je i pohádkovým ďáblem, Satanem – živou sílou imaginace, což stále nikdo nechce pochopit). Vesmír či nepredátorská Příroda jsou její fyzickou manifestací. „Nehmotná“ pohádková verze existuje v hyperprostoru, fantastická „hmotná“ tvoří vševesmírný astrál („hvězdičkov“). Zde existuje další záludnost, astrální zrcadlo nějakého lokálního světa, zakletého Chimérou.

 

MÁJÁ rovná se TA NÁS, TA jako ze SNA.

Kořenem MÁ-JÁ je NEMÁ-JÁ.

 

 

Budoucností antropomorfních (zoantropických) forem života jsou helium-vodíkové vazby. Zrcadla jako helix/hell x (pekelná energetická centra), helium/hell um (supratekutý démon fantazie) nebo hydrogenium/hydra génius (monstrum inteligence struktur) jasně naznačují, který typ životní filozofie je autentický.

 

(H)ad(A)nděl(D)rak

…říkejte si Životnímu Principu jak chcete, lepší slovo než SATAN ale neznám a je snad jasné, že to je o praktickém vnitřním pochopení, ne o slovech („Satan je název pro něco, co je vlastně něčím úplně jiným“)

…Satan ~ Saint ~ Say 10 …Satya ~ Ananta ~ Sanatana …v angličtině a sanskrtu to je přímé a čisté (bílá škola), s vazbou snad na všechno (živá síla, úplnost, mentální stroj na realitu, pravda, autentičnost, věčnost…)

 

Zoantropické Evoluční Stádium Svrchované Bytosti znamená, že Genetickou Knihovnu půjde (lze) kompletně zabalit-transportovat (metamorfovat)-rozbalit ve smyslu souvztažnosti energie a informace:

A=ace

morf=form

InFormAce / AMorfNí

 

DODATEK

Čeští Draci měli být průkopníky nebo jakýsi předvoj Evoluce Lidstva, leč nechali se vmanévrovat na slepou časovou osu, což zrcadlově ovlivňuje i Andělstvo. Dračí síla či oheň musí spolupracovat s inteligencí bezpodmínečné Lásky, potažmo s Hadí sílou (present:serpent) – ne s nějakým slovansko-árijským loutkovým divadlem (to ale těžko vysvětlíte někomu, pro koho je drak jen slovo, teorie, žádná dračí síla/oheň zde reálně neexistuje).

A tak, tak jako od roku 2015 nevěřím nejmenovaným světelným a šamanským informačním kanálům, nevěřím od roku 2019 nejmenovaným informačním kanálům dračím.