Sá Tá Ná Má (4 svaté grály nekonečna)

V Bezčasí/Hyperprostoru se komunikuje prostřednictvím empatické telepatie. Svět slov existuje až jako jeden z možných překladů, jako to „druhé pod prvním“. Svět slov (a symbolů vůbec) je třeba ovládat, ne aby on vládnul nám. Existují klíčová slova jako SⒶTⒶN, archontskými programy záměrně diskreditovaná; správná otázka nicméně zní, co/kdo tyto programy nebo tendence tvoří?

 

Sá… Tá… Ná… Má…

Podotýkám, že Smrt/Death může znamenat i Přeměna/Transformace.

 

SATAN je antiparazitní fenomén, je duálním opakem parazitizmu – chimérizmu. Dotyčnou sílu nelze nijak kolektivizovat, natož institucionalizovat, neboť je univerzální a singulární zároveň. Rozdíl mezi maskou „Satan“ a skutečným Satanem je snad ten největší možný. Je to úplně totéž, jako místo aby člověk vládnul uměním života, nosí transparent s nápisem „Život“ – místo aby něco vnitřně pochopil, tak to vystavuje, pózuje, je loutkován… Svět lidí je na tom tak, jak na tom je, jelikož v něm – až na výjimky – téměř žádný skutečný satanista neexistuje.

 

Zde přidávám docela složité věci, které vyžadují pravidelné čtení zdejších textů:

 

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

 

NEUVĚŘITELNÉ ZÁKONITOSTI

 • jediné, co nelze vymyslet (a tím pádem to nemůže ani vzniknout ani zaniknout), je Mysl samotná, což je zároveň sama EXISTENCE (daná zpětnou vazbou sebe, reflexí, prožitkem), dohromady VNÍMAJÍCÍ, MYSLÍCÍ ŽIVOT neboli NEJZAZŠÍ MYSL či Mysl-Uvnitř-Za
 • NIC si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí
 • je-li nejskutečnější skutečné pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme přízraky a každý z nás je takový fantastický nemrtvý neboli bytost fantazie, paměťová bytost (nehmotná živá kniha – knihovna); organizací a rezonancí paměťových vrstev vznikají vrstvy tělesné (princip SLOV-eso nebo s-LOVE-s-o → těl-ESO); opakem existence přízraků v daném kontextu je mrtvý život neboli neživot
 • slovo SLOVO je slovo, zároveň forma a potenciální všeobsah; vyjadřuje princip 2v1 (samo uvnitř sebe a zároveň samo vedle sebe); narozdíl od jiných komunikačních prostředků má větná stavba Mysli (a její součtové „vyšší“ smysly jako cit, instinkt, intuice) přístup k příčině
 • součtem všeho je nula, výčtem téhož peklo s nehmotným statusem (všemožnost je reálně neuskutečnitelná) – Absolutno je fantastickým virtuálním peklem neboli pohádkovou temnotou; zpětná vazba prožitku v kontextu nulového pole zároveň znamená pravou lásku
 • v Absolutnu (Prapočátku) je všechno pouze neutrální nebo kladné, včetně toho nejzápornějšího: je absolutním neboli neduálním peklem
 • jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku; je to právě DVOJSMYSLNOST (princip „dva v jednom“, 2v1=3=∞) neboli nedualita, která zamezuje porušenosti, plynoucí z možného konfliktu polarit
 • vznikne-li někde nepravá dravá (místo pravé hravé či zdravé) TEMNOTA, je to kvůli nepochopení principu Absolutního Pekla; pravý zákon jednoty je zákonem neporušenosti a zákonem temnoHRY v jednom
 • v dualitě je peklo tím nejhorším, v nedualitě naopak tím nejlepším; všechno mezi tím jsou „mlhy neexistence“
 • kdo slovem SATAN označuje zlo, žije v dualitě; v nedualitě je SⒶTⒶN vším kromě zla
 • ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu SAINT a je obsažen ve slově FANTASY nebo FANTASTA (snílek); Fantasy = Satan FY = SATAN F(AIR)Y = férový skřítek (víla) & fairytale=pohádka; hologram živlu vzduchu (air) a hologram duchovního srdce (duch, spirit; skřítek/víla=sprite) jsou identické; AIR = RÁJ = Já + JakoJá (východní „Я“ & západní „I“)
 • virtuální expozicí ZŘÍDLA duchovního prasvětla (energie, potenciální všepohyb) je pohádková temnota (nehmotná představivost, potenciální všemožnost), kreslený démon, neduální zlo, mentální stroj na realitu (kybernetika nehmotného, samoorganizační principy; viz zlobit = Z10bit); fluktuace potenciálů kvantového vakua (prázdnota, temnota) způsobuje emergenci, excitaci virtuálních částic (zvuk, oheň, světlo), jednotek imaginace
 • jelikož POZOROVATEL (prvotní hybatel) není součástí vzorce života (reality forem), aby systém života fungoval, musí v něm mít pozorovatel (pozorující přítomnost) svého zástupce, jímž může být logicky pouze konstruktivní MYSTIFIKÁTOR (princip „pravdivé lži“), čímž se vzorec nezbytně zakřivuje
 • zapnuto a/nebo vypnuto (pohyb & stav) zároveň v sobě a vedle sebe, rovná se vůle k pohybu (živá síla, vědomá inteligence) a obraz (paměť, představivost) v jednom, prvním i druhým napřed; jedno odpovídá nulovému poli, druhé virtualitě; magnetizmus nulového pole, v kontextu zpětné vazby prožitku, znamená schopnost soucitu (citu, empatie), zatímco elektricita téhož znamená pravou vůli; virtuálním ekvivalentem magnetického je kybernetika (nehmotný stroj) a virtuálním ekvivalentem elektrického je kreslený démon neboli pohádková temnota; soucit, vůle, stroj (=rozum) a démon (=temnoHRA) tvoří dohromady pátý fyzický a šestý nefyzický inteligentní živel a vztah mezi nimi šťastnou SEDMIČKU neboli magické PRAZŘÍDLO – život, DUCHA PŘÍRODY, zázračnou MYSL

 

„…Ve světě nepodmíněném interakcí by byly úvahy o satanizmu úplně bezpředmětné. Magie nezávislá na formě je čiročirou hrou bez následků. V dané souvislosti existují dosti zajímavé otázky, jako „Kým jsme ve spánku?“ nebo „Po jakou část dne je vlastně satanista opravdu satanský?“. Když se takzvaně zapomeneme a jsme nekontrolovaně přirození, jako kdyby Jsoucno a Já úplně splývaly, řekl bych, že v daném případě jsme Štěstím.

Proto si s neochvějnou jistotou troufám prapůvodní (primordiální), „kosmický“ satanizmus označit KRYPTOSATANIZMEM…“ – Vyšší smysl pekelné filozofie

 

Živá síla SATAN hraje na schovku sama se sebou, hraje šachy sama se sebou…

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM

 

 

SATAN, zdroj všeho, lze popsat jako Já – Absolutno nebo „plovoucí Hyperprostor“. V kontextu samostatné bytosti má tato prasíla, existující nad rámec světa informací, charakter obojetné nefyzické ženy, jež je (energeticky) Láskou a (fantasticky) Démonem v jednom.

 

Arch. Lucifer ve svém Sdělení používá výraz Maya (Májá), jenž se však spíše nežli k „Moři Snů“ (onomu Hyperprostoru) váže k astrální Říši Iluzí spojené s Časoprostorem. Z toho důvodu také používá výraz „satan“ ve smyslu negativní entity nebo negativního ega, ač se ve skutečnosti jedná o archontský program. Přirozenou ďábelskou sílu života si s archontským parazitem (chimérou) naneštěstí v tomto světě plete téměř každý. Tím nemyslím obyčejné „půlčíky“ (nesebevědomé lidské hobity), ale hlavně vyspělé duchovní bytosti.

 

Neexistuje nic tak multifunkčního jako Hyperprostor. Zde můžete objevit zrovna tak nekonečný vesmír, bezpodmínečnou lásku, energetická centra, pohádkové peklo, mentální stroj na realitu, jako superkosmickou loď. Základní fígl, proč to funguje, přitom spočívá v tom, že nejde o nic nejvyššího, nýbrž o to nejvyšší a nejnižší zároveň (…koukám teď na MS v atletice, takže bych to popsal jako „vítěz je nejméně unaven“).

 

„…Co když SVATÝ GRÁL existuje ve čtyřech rovinách: duchovní, milostné, pohádkové/fantastické a kybernetické (jako éterický, sexuální, astrální a mentální orgazmus)?…“ – Humanoid Superior

 

Hyperprostor má zrcadlo v Astrálu, zatímco Časoprostor má zrcadlo v Éteru. Tím, že někdo astrální rovinu přednostně spojuje s časoprostorovou realitou, umožňuje vznik (projev) archontských programů, o kterých si ještě arogantně myslí, že nemohou být chytřejší než on. Přirození jedinci, kteří jsou sami sebou, ale nemusí mít žádný strach: naše vnitřní bytost je beztvará a bezčasová (spojená se Zdrojem Iluzí) a sem se archontský program (Iluze Zdroje) nemá jak dostat. Proto buďme sami sebou, ať to vypadá sebenelogičtěji, a mějme přitom na paměti, že každý okamžik je originál. Nebojme se úžasné dvojsmyslnosti – sama Podstata je dvojznačná, dvojsmyslná. Nebojme se ani úžasné NE/smyslnosti – sama Podstata je nejednoznačná, NE/smyslná. Nevěřte blábolům o spiritualitě, je to o snech a fantazii!

 

Ze zpětného (analytického) hlediska, Hyperprostor je výsledkem či potenciálním výsledkem vztahu mezi energetickým a fantastickým, silovým a nehmotným kontextem, tvořícím základní vývojové zrcadlo, z protipohledu nezrcadlo, což má konstruktivně absurdní přesah. Já tomu říkám pohádkové peklo.

Pohádkové peklo je klíčem k účinnému fungování jak například v případě bezpodmínečné lásky, tak energetických center nebo genetické dvojšroubovice (genetické mysli knihovny nekonečna). Není-li faktor pohádkového pekla prakticky zohledněn, sféry snočasu, nečasu, času a protičasu nejsou sjednocené. To vysvětluje, proč pak nějaká civilizace musí řešit z toho vyplývající problémy (třeba i cestovat časem), aby napravila chybu nebo zabránila nějakému nebezpečí.

 

pohádkové peklo → SATAN

bezpodmínečná láska → SAINT

energetická centra → z10-bit („zlobit“)

dvojšroubovice (Double Helix → Ďábel Hell X) → SAY 10 (SAY TEN) → PRAV X (PRA uvnitř X, kde X je démon + architekt, v druhém zrcadle drak + archanděl → PRAVDA; pokud se ale druhé postaví nad první, ovládá to nikoliv živá síla SATAN, nýbrž program ARCHON)

 

Pro časoprostorové vědomí – nebo spíš vnímání, jelikož VĚDOMÍ časoprostorové NENÍ – je nepochopitelné, aby něco bylo neproniknutelnou Temnotou a skvoucí Láskou zároveň. Přesto právě toto je JÁ – ABSOLUTNO, Hyperprostor/Bezčasí, Lůno Pravesmíru, s mnoha dalšími neuvěřitelnými, z časoprostorového hlediska totálně rozporuplnými aspekty.

 

Tím hlavním a nejznámějším, i když ne jediným, je zázračná Matka Příroda. Už samo Já – Absolutno má svým charakterem nejblíže ke Vše-Kosmické Matce, nestvořené oboupohlavní Všebytosti – Stvořitelce, která je ovšem v první řadě Myslícím Životem nebo jednoduše Myslí, která má při těchto „ko(s)mických definicích“ sama ze sebe docela legraci. Pokud totiž nezapojíte nějakou formu mystifikace, iluze, krásného či strašidelného podvodu (meze fantazii se nekladou), tak s tím nehnete. Důvod, proč se lidstvo či lidstvu podobné stvoření nechá tak snadno obelhávat, je jednoduchý až běda: lži (nesmyslnost) se musí vědomě METAFYZICKY používat v jejich neškodné verzi. Dokonce i zlo je součástí potenciálu. Není možné obejít, natož zničit, nic, co potenciálně může existovat – je možné pouze být inteligentní nebo hloupý. Humor je plný nesmyslů a co je přirozenějšího nežli zlobivost?

 

Slova popisují v Časoprostoru, v Hyperprostoru se komunikuje pocity, obrazy, telepaticky („tel-empaticky“). Ve skutečnosti jde o neoddělenou empatickou superinteligenci; ovšem svět lidí je do značné míry světem slov. Je třeba pochopit, že slova jsou tím „druhým pod prvním“, jinak vás symboly zahubí.

 

Mívám občas takové zpytování a v noci, když jsem zalehnul, mi po chvíli blesklo: spící Růženka.

 

FILM

 

Růžová je symbolem Lásky. Kde ovšem „šípková krasavice“ spí? V temnotě Nekonečna. Kde jinde? Tím samozřejmě nemyslím, kde spí tělo. A přesto, jak se zdá, to v tomto „království jednookých a slepých“ nikdo nikdy nepochopí.

Pak tu máme další věc. Pokud někdo spí, tak se vždy přinejmenším potenciálně někomu/něčemu zdá – a to i kdyby sám sobě nebo Existenci samotné. V onom prvopočátečním stavu to je spojené a vlastně neodlučné. Máme „temný“ Spánek (dřímotu) a máme „růžový“ Sen (vidiny), jedno uvnitř druhého. Z toho důvodu se Lůno může projevit jako Zřídlo a je fantastickým tvořivým Peklem.

 

Komplikace spočívá v tom, že téměř všichni duchovně (a podobně) založení jedinci začínají a končí u Velkého Centrálního Slunce. Spojují si bezpodmínečnou Lásku se Světlem. To je ale jako spojovat dvě stejná pohlaví. Je to jako myslet rektálně. Jakýkoliv ohniskový zdroj energie (jako ten sluneční) existuje až časoprostorově a jedná se o mužský aspekt, archetyp Kosmického Otce – uvědomte si prosím, že žádný Vše-Kosmický neexistuje! Penis ani zadnice neporodí, leda snad že jste definitivně zešíleli. Toto je to vaše slavné „světlo“… V Hyperprostoru sice existují „dřímající“ jiskry života či „snové“ koule živého světla, nejsou však nijak spojené s časem. „Za rohem“ právě tak neexistují. Přijde vám to jako nějaká ďábelská magie, milá láskyplná sluníčka? A napadlo vás už někdy, co když to tak opravdu je…?

 

Archetyp/princip energetické Stvořitelky existuje v dvojexpozici s archetypem/principem fantastického Démona, což se zároveň zrcadlí jako Spánek a Sen (rovněž jako Aktion a Mention). A lidi věří ve Stvořitele a Anděly, a to ještě kdovíjakým způsobem…

Jak je možné, že lidstvo věří v nebeské mocnosti a zároveň žije neživot nesvobodných otroků? Odpověď už ta otázka obsahuje.

 

Velké Centrální Slunce je jen „systém života“, ŽÍT je třeba ze strany Chaosu (z temné strany) – ze strany fantazie, nikoliv ze strany fyziky (duchovna, logiky).

Příroda pramení v Kosmickém Vše-Podvědomí, zoantrop pramení v Nebytí…

Poznámka: zoantropie není žádná duševní porucha, jedná se o splynutí lidské říše s přírodní. Hloupí psychiatři nechápou, že se v tom odrážejí i jemnohmotné sféry.

 

Falešné SVĚTLO. Květ smrti, nikoliv života. Každá část má 6 vnitřních a 6 vnějších okvětních lístků a 6 ohrouhlých trojúhelníků. Symbol má vibrační smysl, obraz 666 je (na realitní hyperbole) větší než 1, takže jde o parazita.

 

Pravá TEMNOTA. Převrácený (satanský) pentagram. Poměr vrcholů 2:3=0,666 znázorňuje vztah mezi fantastickou a energetickou realitou. Symbol má poznávací smysl, fraktál 666 je (na realitní hyperbole) menší než 1, takže jde o neškodného „pohádkového“ démona.

 

Bytosti světla a podobní – nikdo vás neovládá, ony psychopaty si sami tvoříte. Problém je jinde. Problém je v tom, že vy jste nemyslící, zbabělí ZOUFALCI, kteří uvěří každé blbosti. Než byste něco sami od sebe změnili, fixujete se na svůj „nezměnitelný axiom“ a pravda je pro vás nikoliv to ŽIVÉ, ale to, co onen axiom potvrzuje. Jste jak cvičení roboti, opakující program, který vám nalili do hlavy. Fanatikovi bez vůle a bez rozumu vládne fanatik bez lásky a bez svědomí.

 

MAGIVERZUM