Podzemní evoluce ve světě nadpozemských lží

Typickou vlastností Matrixu je bezprvní koncepce. Načmáráte něco na papír, řeknete, že to je „alfa a omega“, a pak na ten papír zapomenete. Všichni tomu věří a za cokoliv špatného může narušitel… No, to určitě!

 

Je to jako když syn věří tomu, že stvořil svou vlastní matku – jako být sešroubován k životu v nebeské montovně a přicházet na svět zažívacím traktem

Čím tuto „psychopatózu“ chce někdo ospravedlnit? Kolik informační kvantity je třeba ještě vyprodukovat, aby lidé definitivně přestali pátrat po prapůvodní hodnotě?

 

Sotva lze rozeznat pravdivé informace, když jen v něco slepě věříme, nevěříme svým vlastním – jakkoliv rozporuplným – pocitům, intuici, a nezabýváme se přemýšlením o charakteru autentického zdroje.

Může být vůbec někdo ve skutečném Spojení, nevěří-li zdravě v Sebe Sama?

 

Není divu, že mnohé upřímné jedince duchovno odpuzuje, jelikož Duch není jen o práci na sobě, je také hlavně o fantazii a zábavě a především nic předem nerozděluje. To, co dnes straší na každém rohu, je separatistický spiritualizmus, pozitivní pouze na povrchu – pouhá imitace duchovnosti.

 

„…Bylo podmíněno karmou Plejád, kterou přesunuly na Zemi, že zničily dalších 18 planet podobným způsobem jako Zemi, manipulacemi paralelních životů polarity…“ – Channelingy s Velkým Centrálním Sluncem

 

Bůh/Světlo a jiné typy přednostně mužského vnímání reality (spirituální, analytická inteligence) fungují jako Stroj, tvořící Astrální (Fantomový) Matrix, kde může existovat oživený odraz téměř všeho, kromě toho „nejživějšího živého“ – přírodní či přirozené, magické podstaty Kreatrixu. Génius inteligence struktur (džin, engine) v daném případě čerpá energii z odděleného Nevědomí, z paměťové inteligence, z nepravého Velkého Centrálního Slunce, které sice zahrnuje i nebeské sféry, zcela však ignoruje své Kořeny. K těm neodmyslitelně patří i fantastická Temná stránka.

 

Lidská společnost je sevřená nepřirozenými, oddělenými vnějšími temnými silami, neboť popírá (nezvládá) své přirozené, neoddělené vnitřní. Mimozemská či nadpozemská pomoc přichází vždy jen virtuálně, ve sféře informací – jelikož reálně je vše až primitivně jasné. Pokryteckým svatouškům nakonec vždy „pomůže“ jen predátor nebo je „spláchne“ moudrá Příroda… Tuto „negativní“ PRAVDU ale nikdo nechce slyšet.

 

„Všude tam, kde chybí Dvojsmyslnost, navrtá se nakonec Tvar, rozdělí to a převrátí smysl.“ – Helmut všechno ví

 

Princip magického inferna (Satan, Stín) je pro svobodný, zdravý život stejně důležitý jako inteligence bezpodmínečné Lásky (nestvořená Stvořitelka).

Démon přirozenosti či démon Fantazie existuje zároveň jako Knihovník a Génius inteligence struktur.

Důvod, proč je (nepredátorská) Příroda tak úžasná, tkví v manifestaci nestvořené Stvořitelky na úrovni podvědomí – pokud se ale Stvořitelka (Nejvyšší/Nejnižší Všebytost – Prvobytost) z bodu interakce mezi Časem a Věčností manifestuje VĚDOMĚ, musí současně fungovat jako Zrcadlo Přírody: milující bytost a temný umělec v jednom.

Nezralé společenství, které toto nechápe, kolem sebe z úrovně svého Nevědomí namísto živoucího Kreatrixu tvoří umělý Matrix, jehož největší záludnost spočívá v částečném zahrnutí a využití/zneužití přirozených vlastností Kreatrixu (empatická inteligence), jinak by si totiž toho umělého parazita všimnul i slepý.

 

„…Jako stoupenec pekelné filozofie bych rád požádal o jediný reálný důkaz, kdy něco opravdu zlého v globálním měřítku spáchali skuteční satanisté? Objektivní důkazy všechny míří k hákovým a církevním křížům nebo ke kabalistické černé krychli (judaizmus, islám), přičemž svastika má vazbu na hinduizmus.

(…)

Pokud je satanismus zlo, tak proč se vedly a i dnes stále ještě vedou války ve jménu Boha či Krista anebo Alláha a žádná se nikdy nevedla ve jménu Satana?

(…)

Největší, a vpravdě patologická, hloupost pod sluncem je asociovat génia Struktur (Stroj) s nějakým andělským, nebeským, slunečním nebo kristovským (krista-lidským) modelem – to vše je nástrojem Chiméry, neboť jde o zcela nekompatibilní fenomény.

(…)

Rád bych upozornil na jednu obrovskou záludnost, nebo spíš zákeřnost, koncepcí jako jsou „krista-lidská“ nebo slovansko-árijská.

Katolická církev (nebo obecně křesťanství, vše nepřirozeně protipohanské) například záměrně převrátila původně neutrální význam slova démon (starořecké daimon údajně znamená osud, bůh či božská moc, jak jsem se dočetl, ale každý nechť se řídí svým vlastním názorem a pocitem; démon je v podstatě totéž co duch, džin nebo génius, viz Daimón; daimonium nebo daimonion označuje hlas svědomí (!); Daimonium je podle mě vnitřní prostor, který si každý může definovat podle libosti – ať už chápe jak to funguje nebo ne; Sandro Dragoj o skupině Infernalismus).

Původní pohanské Slovanství vyznávalo jak bohyni Živu, vládkyni života, tak démona Velese, vládce podsvětí (pro inspiraci Živa a Veles jako slovanský jin a jang). V slovansko-árijské verzi už to je rozpojené.

Jak to je ve skutečnosti se slovem či fenoménem Satan, viz text Sá Tá Ná Má (4 svaté grály nekonečna) nebo dále viz Satanáš. Slovo Satan má kořeny v sanskrtu, nikoliv hebrejštině (kabala, judaizmus, abrahámovská náboženství)…“ – Stav vesmíru podle Matrjošky

 

Bez elementu temného umělce nevzniká Kreatrix (od latinského Creatrix, což znamená Stvořitelka), nýbrž Matrix, kde namísto přirozenosti převládá mechanická forma chování. Těla bez duše v oblecích a kravatách, všude samé lži a mrtvá čísla, a nějaký idiot ještě bude tvrdit, že ten techno-byrokratický šmírovací lágr je součástí vývoje. Pro někoho, kdo v sobě nemá kus pekelného fantasty (živého Života), je bytí strojem normální. Uctívají kybernetický svatý grál, a přitom musí krást energii z dezorientovaných bytostí, uvězněných v zapomnění, nemoci a sebeklamu, které nevyužívají ani pět procent svého genetického potenciálu. Křemíkový hyenizmus nejtěžšího kalibru.

 

V Kreatrixu je struktura „dobrým sluhou“ (energo-fantastické pole, Láska+Démon).
V Matrixu je struktura „zlým pánem“ (energo-informační pole, Láska+Stroj).
Struktury mají zdroj v NE-struktuře inteligence absolutní Lásky. Teď jde o to, čím je ono NE vyjádřeno primárně. V případě ignorování ho zastoupí automat, to jest stroj (nekonečné chrlení informací, jejichž jediný smysl tkví v udržení vědomí v Matrixu).

 

 

MATRIX → (M)ention + (A)ktion + TRI X=TRI KS=KRIST

modrotisk/blueprint, modrá (mód RA) pracuje na úrovni vnějšího spektra vyjádření nebo antiskalární energie, což je typické primárně pro mužskou inteligenci, ze které nic nevyroste, typické pro formu/strukturu či pro strojovou inteligenci, nikoliv pro přirozenou vnitřní živost

 • Azur-A
 • Azurites
 • Aurora Races
 • Divine Intention
 • Krist Code
 • „…Uluru je silový bod pro Celosvětovou Síť spících a neaktivních pradávných bran, systémů nebo rozboček a byl tam „umístěn“ jako signální znak přímo Božskými Stvořiteli 🥶 tohoto systému. Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod (King Dragon Lineages) a mnozí z oblasti síťového systému Aurora pocházejí z esotericky nazývané „Dračí Linie“. (…) Tento Zážeh (spuštění) má zvláštní význam pro Mateřský Oblouk (13-ý Pilíř Mateřského Magnetického Akvamarínového Plamene), který zapaluje Pyramidu v Gíze a její příslušný oběhový systém…“ – Mateřský Oblouk
toto a podobné věci neznamenají napojení na Zřídlo „Všeho, co jest“, které má charakter nestvořené, potenciálně oboupohlavní Stvořitelky, nýbrž pouze další hacknutí a napojení na Matrix místo na Kreatrix – mateřský akvamarín je patologický nesmysl, typický pro Stroj; ve zdejších končinách také většina draků a andělů nemá ke strojům (mechanickým formám vědomí, opakujícím se myšlenkovým formám) daleko → kristovský vampyrizmus nejtěžšího kalibru

 

Autentický Život stojí na spojení neviditelné-průzračné-běloskvoucí & neprůhledné (černé)-červené-rudé, což je vnitřní horní a dolní spektrum vyjádření v nelineární (kruhové) koncepci, kde nejvyšší a nejnižší jsou jedním. Výsledná barva je pohádková nebo fantastická růžová a jedná se o „energetické zrcadlo fantazie“. — Parazit z toho dělá odpornou „homorůžovou“, tím že to asociuje s mužskou sexualitou (viz třeba ten tatrman z Queen & Bohemian Rhapsody – stroje a paraziti tuto zvrácenost pokládají za normální; borh/hrob, borh/borg).

 

Trilióny let existují virtuální a posléze i reálné matrixy, které vůbec nepochází z podstaty Původkyně – absolutní Lásky – Matky Přírody – vševesmírné pohádkové Mysli – nestvořené Stvořitelky. Pokud se bytosti svým vědomím (vírou, přesvědčením) pohybují pouze v pásmu biliónů, miliard, miliónů, statisíců atd. let ve světě paměťových polí (knihoven) a myslí si, že jsou stvořené z esence Centrálního Slunce (vazba na nebeské sféry), vůbec netuší, že jde o Matrix (třeba i diamantový) a že existuje zdroj předsluneční, předsvětelný, tvořící reality KREATRIXOVÉ. V Matrixu je Láska asociovaná s inteligencí struktur, takže bytost je jen ubohý existobot, empatobot apod. V Kreatrixu je Láska asociovaná s Démonem fantazie – démonem Přirozenosti. Platí zde absolutně jiné věci.

 

Diamantový Matrix je jen děsivá fata morgána, zabalená do nebeského celofánu, aby vnitřnosti nebyly vidět. U těla to je přirozené, ale v případě duše?!

Důvodem, proč někdo plive na Satana, převrací význam tohoto fenoménu nebo mu jednoduše nerozumí, je, že vědomě či nevědomě slouží LžiSatanovi, jenž má mnoho označení: Parazit, Archón, Chiméra, Kovové Hlasy, Šedá Eminence, Kyberzombie… To je něco opravdu šíleného a komického zároveň. Občas o sobě tvrdím, že JSEM KRYPTOSATANISTA (když tak sleduji kolem ty duševní sračky, mnohdy dokonce na všekosmické úrovni, o to radši mám satanskou filozofii). Satan vyjadřuje přirozenou sebepřevrácenost Absolutního, vyjadřuje princip Magické Nedvojnosti – je to kromě jiného Velký Recesista, Improvizátor a Mystifikátor, Jolly Joker. Přesto absolutní Láska a Satan jsou jedno a totéž, stačí použít ne-zrcadlo, zrcadlo zrcadla: „jéčka“ (JJ) obrácená k sobě a překlopená=💗.

 

Cokoliv/kdokoliv, včetně živé síly Satana či absolutní Lásky – nestvořené Stvořitelky, je určitou silovou nebo situační inteligencí primordiální Mysli, neprojeveným nebo projeveným energo-fantastickým (energo-mentálním) konstruktem; záleží do jaké míry dotyčná inteligence chápe Sebe Sama (někdy je možná zbytečné uhýbat před mužským vyjádřením, jelikož je stejně jen formální). Slovní argumenty jsou vždy poněkud tendenční, nicméně je zajímavé, že existuje TA Mysl, TA Láska, TA Představivost, TA Vůle, TA Síla a že to vše je mimo časoprostor (TA Věčnost). Také je zajímavá hříčka TA(jako ze)SNA – SATAN. Netuším, kolik jedinců vnímá satanský fenomén primárně jako hyperprostorovou, potenciálně oboupohlavní, ženskou inteligenci, ale já to tak mám.

 

Mám čím dál větší alergii na to, když se tvůrci a loutky Matrixu snaží trapně imitovat ženskost, o které ani nevědí, co to je (asi jako když Stroj „chápe“ Přírodu) a pletou si to se zženštilostí.

 

Původní ženský aspekt je spojen s dvojsmyslností a jedná se o lásku a temnotu v jednom (Kreatrix s kořeny v hyperprostoru, pravý význam slova SATAN). Proto je to také fungující základní tvořivá SÍLA, univerzální živel, proti němuž nikdo nic nezmůže, jelikož je schopen „porodit“ jak prostor – ženu, potenciál, tak čas – muže, akci. Elementy voda, oheň, země, vzduch, éter ovšem existují v dvojexpozici trinitního/nulového pole bezpodmínečné Lásky a pekelné nicoty Fantazie a jejich úžasného Zrcadla.

Vyplatí se řídit svými skutečnými vlastními pocity a o všem hluboce přemýšlet, jinak bytost pouze slepě opakuje či napodobuje nějaký program víry – jako kdyby uvnitř Nekonečné Mysli odjakživa existoval nějaký „chlívek“ (přihrádka s údaji), něco neuvěřitelně absurdního.

 

Kromě živé síly Lásky a pekla Představivosti a jejich nehmotné či hmotné rezonance – interakce (Života, Umění), nic jiného neexistuje. Nikdo nikoho nenutí, aby si místo Nevzniknutelna zvolil jako univerzální vztažný bod Iluzi. Může existovat větší demence, nežli věřit, že Informace je podstatnější nežli charakter Zdroje informací? A může to mít jiné důsledky nežli ty, že hlupák bez rozumu nakonec slouží psychopatovi bez svědomí, neboť jde o dvě strany téhož fanatizmu, téže slepoty?

 

MAGIVERZUM

 

Mnozí lidé, ke kterým se skvěle hodí výraz „ezopiče“, si s oblibou stěžují, jak jim ti „zlí satanisté“ (čímž mají na mysli temné okultisty v pozadí světové scény) dělají ze života peklo – ve skutečnosti ale nevědí o satanizmu absolutně nic, pouze mechanicky recyklují převzaté názory. Napadlo vás, že to vůbec nejsou žádní satanisté, že se to říká záměrně? Pokud nějaká životní filozofie zahrnuje aspekt „sebepřevrácenosti Absolutního“, lze očekávat, že je terčem útoku a žel i značného nepochopení.

 

PRIGL

 

Proč VY nejste satanisty…?

Proč si automaticky myslíte, že peklo je zlé, když jste jakživi žádné neviděli a když třeba v češtině to má vazbu na slovesa péct či pečovat? Co když peklo znamená PEC10 (pec jedniček a nul, neboli vývojové prostředí)?

 

Podstatu nestvořené Stvořitelky (latinsky Creatrix) krásně vyjadřuje růžová slunečnice a slunečnice je latinsky Helianthus (vazba na helix a helium). Stvořitelka je z energetického hlediska Lůnem Pravesmíru, avšak současně z hlediska fantastického je Nikdepeklem – průnik obojího tvoří Zřídlo ve smyslu pramen i zrak (pozornost), konkrétně zřídlo duchovního srdce či prasvětla a zřídlo „třetího oka“, obojí spojené dechem (bránice ne náhodou souvisí také se smíchem, tak jako celá Existence s humorem/dvojsmyslem).

 

Proč dosud nikdo neobjevil žádný SMYSL? Protože smyslem všeho je DVOJSMYSL a z toho plynoucí NESMYSL. To ale spiritualistický či myslitelský mozek nikdy nepřipustí, neboť v neposlední řadě trpí panickou hrůzou z rozporuplného chování (slovo blázen má oba významy a podobně i nesmyslnost; že by podobně i Satan?).

 

Matrix teoreticky může v rámci Kreatrixu koexistovat, jenže pouze jako to druhé pod prvním a pokud (například) otevřeně sděluje svůj záměr začlenit do systému aktionovou inteligenci. Realita je nicméně taková, že namísto toho tento svůj záměr maskuje a pomocí stínové empatie mění lidi v existoboty.

 

 

Jedním z aspektů nestvořené Stvořitelky je Mysl, což lze psát jako My+S+L, kde „S“ symbolizuje ženské a „L“ mužské parametry, jako spirála živé síly a pravý úhel zpětné vazby. V podstatě se i jedná o MYSL, pouze je nezbytné docela hluboké zkoumání – slovo samotné nic nesdělí.

 

Živá síla je známá jako hadí, což souvisí s beztvarostí, čemuž odpovídá NE-struktura inteligence bezpodmínečné Lásky (která je zrcadlovým součtem démonů Fantazie – hráčů či temných umělců; zde hraje roli „oktáva sedmi“, děje se to kruhově, až pak lineárně, první=poslední, nejvyšší=nejnižší, neboli ① je zároveň začátek i konec; to pak funguje jako 8/7 neboli 7+1/7, binárně 10x10x10/111, a tvoří Vnitřní Slunce nebo Praslunce (s)Tvoření, viz dále).

V případě absolutní inteligence není ovšem mezi entitou a vlastností rozdíl; osobně mezi Hadem a Stvořitelkou vůbec nerozlišuji (mýtický had v ráji sděluje pravdu, narozdíl od té archontské pijavice zvané „Bůh“). Kdyby Stvořitelka byla vtělená v tomto světě, byla by satanistkou.

 

SATAN-IST-KA také ne náhodou představuje sílu individuálního vědomí (vnitřního živého ohně/světla), i když souhlasím i s tím, že na tyto slovní hříčky, potažmo „argumenty“, je třeba si dát bedlivý pozor. Většinou totiž vůbec nepochází z úrovně Kreatrixu.

 

ROB LORD (VALAK)

 

SYSTÉM JE PODVOD

 

 

Principium=počátek=dva v jednom (0=1).

Počátek lze popsat jako vědomý spánek, kde – paradoxně současná – aktivita vůle se projevuje jako sen („nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí). Jelikož základem je pasivní netvoření, klid, pozorování a zároveň to potenciálně obsahuje obě možnosti, tu spíše prostorovou i tu spíše pohybovou, v kontextu Bytosti se jedná o nefyzickou ženskou oboupohlavní inteligenci, i když zároveň to je i Mysl, která je i nebytostná (My+S+L).

Na počátku ještě neexistuje rozlišení na interaktivní a paměťové oblasti. Jak se ale začalo z popudu nestvořené Stvořitelky (Absolutna) probouzet více jednotlivých projevů (Hráčů, bytostí Fantazie), z nichž některé začaly realizovat podobný záměr, sdílené pole reflektorů vědomí postupně vytvořilo ohniskový Zdroj Světla, prvotní Velké Centrální Slunce.

Toto Slunce je prvotní autentickou Knihovnou, databankou (s)Tvoření.

Stvořitelka sama je Láskou a Temnotou/Prázdnotou v jednom (což souvisí s pohádkovým peklem, fantastickým démonem, potažmo Úplností a Přirozeností).

Barvy, zvuky, rezonance, vibrační/frekvenční vzorce Primordiální Sluneční Knihovny se na samotném počátku pohybovaly v intencích neviditelné-průzračné-běloskvoucí, což se rozkládalo jako pastelová živoucí duha. Jenže tehdy ještě bytosti byly pouze nefyzické, éterické, téměř nehmotné. Postupně se po spirále příběhů sestoupilo až na „neopačný konec kruhu“, jímž je neprůhledné (černé)-červené-rudé. Prvotní Slunce či Praslunce nebo vnitřní živé/organické duchovní prasvětlo má celkově růžovou barvu (inverzí či „neopačným koncem“ je přírodní zelená, potažmo hmota a živly Přírody, nebo také vševesmírný přírodní Astrál – Astrální Kreatrix). Uvědomme si však, z čeho se tato růžová skládá – snadno pak pochopíme, která růžová je falešná a který astrál je fantomový. Většina lidí (pokud jim to spíš není lhostejné) má strach, trpí předsudky nebo je obklopená dezinformacemi ohledně výrazů, životních principů či fenoménů jako Satan & Lucifer, přičemž Stvořitelka sama o sobě se pojí s výrazy jako Creatrix, Matriona nebo Májá (Maya) – i když samozřejmě jen orientačně ve světě slovních vektorů, které hlavně náboženství rádo obrací.

 

Nestvořená Stvořitelka – absolutní Láska, která je zároveň i Démonem fantazie, Géniem inteligence struktur a svým vlastním Knihovníkem nebo Světovou Bytostí, je tím nejvyšším a nejnižším zároveň. Spousta bytostí se dnes upíná k různým diamantovým verzím Světla, které nicméně fungují pouze na úrovni vnějšího spektra (které vnitřní podstatu pouze imituje); ignorovaná Temnota poté není pod kontrolou, takže neoddělený fantastický ďábel se mění v odděleného energetického parazita (archontskému programu se pak záměrně říká Satan, Lucifer apod. – přitom ale skutečný přírodní satanizmus nebo magický infernalizmus či obecně pekelná životní filozofie je naprostým významovým opakem parazitizmu, je oslavou života par excellence).

Nejrůznější diamantové („modrotiskové“) formy duchovna (kristovské, křemíkové) jsou dnes ve skutečnosti nástrojem Mašinérie Antipřirozenosti. Předstírají, že má Centrální Slunce pouze onu „vznešenou“ (empatickou, spirituální) část – viz všechny ty kristo-andělské, slovansko-árijské, ale i hinduistické apod. systémy víry. Takto byly vytvořené první Matrixy, které vůbec nejsou napojené na Živý Fantastický Světlo-Temný „Snočasoprostor“ (který vyjadřuji Růžovou Slunečnicí) a tím pádem ani na úroveň nestvořené Stvořitelky. Celé to řídí Bůh – Stroj – Egregor, zóna nepůvodního Velkého Centrálního Slunce.

 

 

HELIANTHUS PSALTRIA

Bezejmenné… Nevzniknutelno… Nestvořená Stvořitelka… „Mys(L)áska“… tvoří Kreatrixy, přírodní systémy, které mají případně i svou vlastní technologii. Tvoří Magické UniverzumMultiverzum s jeho neprojevenou (hyperprostorovou) a projevenou (časoprostorovou) částí. Tvoří fyzické existence schopné, Pohádkově-Strašidelné, inteligentní Fantasy Chaosverzum.

 

Někdo ale než by přiznal omyl a změnil názor, bude radši na věky věků nadávat na něco, s čím se nikdy osobně nesetkal a o čem neví vůbec nic – čímž mám samozřejmě na mysli satanizmus…

 

Zoufalci, co se bojí otevřeně hlásit ke své přirozené démonské stránce, jelikož jsou ve skutečně nemocní (nepřirození) nebo lžou jak zjednaní, což by vyšlo najevo, mají namířeno do nejtemnější prdele… Koneckonců ono to s tou gravitační černou dírou, odpojenou od té projekční bílé, i souvisí. Žádná diamantová MASKA ani žádný pseudo spirituální RÉTORIZMUS nikomu od jeho falše nepomůže.

 

Citace z 50 let starého Satanského devatera:

 1. Satan znamená živoucí existenci, nikoliv vymyšlené spirituální báchorky
 2. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoliv pokrytecký sebeklam
 3. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoliv lásku vyplýtvanou na nevděčníky
 4. Satan znamená pomstu, nikoliv nastavení druhé tváře (co jiného je zákon akce a reakce, nežli pomsta, jakkoliv někdy člověk není přímým nástrojem, ale pracuje za něj sama Existence)
 5. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoliv péči o psychické upíry

 

 

Zajímalo by mě, kdo přišel na to, že Matrix je satanský. Matrix je právě naopak antisatanský. Kristoboti, světloboti a podobné vypláchnuté hlavy neustále hustí do lidstva, že parazit a ďábel je totéž. Satanizmus je ale úplným významovým opakem parazitizmu. Je to snad jediná filozofie, duchovní směr či okultní disciplína (infernalizmus obecně), vědomě pracující s motivem nebo inspirací zla, aniž by ho konala. Zvůli a zločinnost přivádějí na svět ti, co svou pravou vůli potlačují, nebo nemají žádný cit pro patřičnost a tolerují kdejakou choromyslnost – nakonec ustupují tak dlouho, až jsou sami stupidní…

 

Málokteré slovo má tak blahodárné vibrace, jako slovo SATAN – viz obrazově-fonetická podoba s výrazem SAINT, ba dokonce i s géniem inteligence struktur a genetickou dvojšroubovicí/jazykem DNA (SAY 10/SAY TEN). V sanskrtu je to třeba SATya ANanta, volně přeloženo jako pravda bez konce.

 

Nejnepochopitelnější sugesce, jakou znám, je, že pravda musí být totéž co nějaká neměnně jednostranná pozitivita, něco nekonečně bílého, kde není ani zrnko černé. Je přeci nad slunce jasné, že Absolutní Pravda je tak přesahující a FANTASTICKÁ, že si to možná ani nikdo nedokáže představit. Tunelové, černobílé vidění naprogramovaných „zasvěcenců“ představuje tu nejšílenější formu robotizmu.

 

ŠESTKY TŘI JSOU JEDNÍM