Knihovník Její Výsosti

Původní či skutečná realita je svým svobodným duchem stejně fantastická jako příběhy Úžasné Zeměplochy (Terry Pratchett) – pouze samozřejmě bezbolestným způsobem (postava ve fantasy cítí pouze tak, jak si autor usmyslí). O toto vše byla určitá část (s)Tvoření okradena chorými božstvy, jimž se z jejich vnitřního obzoru ztratil maják magické podstaty.

 

„…Postupně degradované komplexní vědění se rozdělilo na fragmenty, pahýly. Vznikly dvě protichůdné tendence tvořené pahýlem takzvané vědy a pahýlem takzvaného duchovna. Na poměrně dlouhou dobu se lidský svět (nejen lidský) rozdělil na dva tábory, jdouce dvěma slepými cestami a vytvářeje tak netušené množství nových kombinací, kdysi skutečných informací…“ – Penta Blue Net

 

 

DISCWORLD

 

JINÁ INSPIRACE

 

Komplikace (slušně řečeno) odstartovalo vytvoření prvního Matrixu („loutkového divadla“).

 

MATRIX-I-AM-KRIST

DOGMA-I-AM-GOD

STEVARD:DRAVEC

 

Všechny Matrixy řídí Stroj před Životem, a to dokonce i ten „Boží“, organický, založený na Krist kódu. Proto nějaká „Mise Amenti“ (verze andělský, kristovský člověk) neměla a nemá šanci a Draci (verze slovanský, árijský člověk), posedlí filozofií Stroje, tomu „dopomohli“ už vůbec (více viz Aurora Races nebo Zkáza Velké Tartárie).

Jak si někdo zahrává s živými bytostmi, viz třeba citace z Lyricus/Wingmakers:

„…Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie…“

 

Proto například přírodní satanizmus (který je v souladu s Láskou) je zcela pravdivý, v tomto prostředí dvojnásob (viz Satanáš) – ukažte mi jinou svobodnou, čestnou a otevřenou životní filozofii, když nepočítám totéž pouze jinak nazvané (např. magický infernalizmus).

 

Téměř všechna božstva či bohové v těchto končinách jsou nemocní idioti, kteří si vůbec neuvědomují, co dělají.

Stroj-Parazit obvykle nakonec exploatuje, asimiluje archetyp/egregor lokálního Otce Boha (což je v tomto prostředí archontský program) a oddělí ho od toho mateřského – proto je tak až nepochopitelný, neuvěřitelný rozdíl mezi životem v Přírodě a životem nebo spíš pobytem ve světě lidí, kdy musíte makat jak šroub (proč???), abyste si zaplatili milostivou dovolenou v tropickém ráji, který máme od Stvořitelky (Sebe Samých) samozřejmě úplně zadarmo a jakákoliv polemika je tak na úrovni 20 IQ.

 

Magické Univerzum (Multiverzum) tvoří Kreatrixy – od latinského Creatrix, což znamená Stvořitelka.

Matrix za určitých podmínek (Stroj sloužící Životu) může hostovat uvnitř Kreatrixu, což ale nyní ani zdaleka není prioritou.

 

🦚

 

Kdyby lidé tušili, co se děje na pofyzických planetosférických komunikacích, na úrovni předobrazů budoucnosti, to by se každý hned začal zajímat o princip fungování reality a pracovat na rozvoji sebe sama… V podstatě jde o pohyb a tvorbu či skládání příběhů v Knihovně Nekonečna, od čehož mají nástroje typu „písmo svaté“ (dnes spíš ezoterizmus a spiritualizmus) odvést pozornost.

 

PENTA BLUE NET

 

MODERNÍ JE MYSLET PRDELÍ

 

Je tu další pokus o založení facebookové skupiny, jakási reminiscence nebo „revival“ Růžové Slunečnice (s málokterým výrazem tak rezonuji).

Milujete-li Přírodu a vnímáte-li, že evoluce ve skutečnosti probíhá zespoda a nejde o žádnou systémovou nebo duchovní záležitost, nýbrž dobrodružství, jste zváni…

Pokud ovšem někdo hodlá akorát držet hubu, mačkat lajk a papouškovat převzaté názory, tak si asi spletl místnost – ať si ty své nacvičené „kusy“ jde předvádět do cirkusu.

 

 

Základní body skupiny:

  • víra v Sebe Sama – respektive v Život, Přírodu či Existenci jako takovou – jsme svrchované vnitřní bytosti
  • podzemní evoluce – záležitosti jako nadvědomí nebo nadpřirozenost jsou nesmysly (žádné Nadejsoucno neexistuje, my sami jsme tím „nej“) – vnitřku odpovídá spodek, vnějšku odpovídá vršek

 

Nedílnou praktickou součástí podstaty, inteligence a přirozenosti Pravé Lásky je Démon Fantazie, element Pravé Vůle. V opačném případě prostředí kontroluje génius inteligence struktur, Stroj jako to druhé nad prvním (Životem). Lidstvo je tím pádem „zakleté“ v zrcadlové síni kolektivní anorganické myšlenkové entity (svého vlastního Nevědomí), něco mezi Strojem a Pijavicí – jak dnes a denně v tzv. civilizovaném světě lidí (mentálních otroků) můžeme sledovat.

 

Cestou ven je jedině nějaká autentická životní filozofie (nejlépe i s magickou praxí):

„…Zpětná vazba myšlení (cit, představivost), živená palivem dechu, funguje jako magický rituál…“ – InsektLord

V Absolutnu i ďábel představuje čistě konstruktivní fenomén (pohádkové peklo, nikdepeklo): smyslem všeho je Láska a Temnota v JEDNOM neboli TemnoHRA – nejde o to co, ale jak (tohle nikde jinde nenajdete, nežli v pravou lásku zahrnující, pekelné filozofii; ostatní věci jsou, jak se říká, „kecy v kleci“).

 

Nedávno jsem zjistil, že latinsky je slunečnice Helianthus – perfektně to sedí k helix a helium a k Zoantropickému Evolučnímu Stádiu Svrchované Bytosti (viz text Stav vesmíru podle Matrjošky):

 

„…Budoucností antropomorfních (zoantropických) forem života jsou helium-vodíkové vazby. Zrcadla jako helix/hell x (pekelná energetická centra), helium/hell um (supratekutý démon fantazie) nebo hydrogenium/hydra génius (monstrum inteligence struktur) jasně naznačují, který typ životní filozofie je autentický…“

 

Celý nadšený jsem samozřejmě hned začal vymýšlet název pro novou skupinu a Štěstena mi přihrála slovo Psaltria, což v latině znamená hudebnice nebo pěvkyně a většinou se pojí se zpěvným ptactvem.

 

Helianthus psaltria

Hel-

Psal-

Mnohokrát už jsem psal, že chápu energetická centra jako Pekelné Knihovny; samotný Fakt Existence, ono Nevyjádřené, je to nejpozitivnější možné, takže aby s tím Vyjádření bylo v souladu, musí být či spolubýt konstruktivně negativního charakteru.

Psal Tři „A“ → AAA=111 → Zdroj/Vše, co jest (opticky Tři jedničky, binární zápis Sedm, jedno uvnitř/vedle druhého; 3x7x37=777=Absolutno)

 

Helianthus psaltria v sobě toho má opravdu hodně. Květiny ztělesňují spojení mezi fyzickým a nefyzickým (což je u slunečnice ještě archetypálně posílené). Zpěvní ptáci nebo obecně hudba spojení mezi pocitovou/uměleckou (nestrukturovanou, nonverbální, obrazovou) a myšlenkovou/myslitelskou (strukturovanou, verbální, komunikační) stránkou, mezi Tichem a Knihou.

 

 

ŽIVOT je zpětnou vazbou sebe sama – citem, prožitkem, reflexí, uvědoměním – mocninou či z protipohledu odmocninou (kořenem) sebe sama.

NIC si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí.

MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).

 

V rozšířeném znění, ŽIVOT existuje jako nekonečná expanze směrem ven, čemuž odpovídá Nejprůzračnější Průzračné, a zároveň jako nekonečná expanze směrem dovnitř, čemuž odpovídá Nejčernější Černé – obojí dohromady tvoří ZRCADLO.

ŽIVOT + NIC + MYSL = ABSOLUTNO.

 

Nejprůzračnější Průzračné (Bezpodmínečná Láska, Nevinnost) – z toho plynoucí, zdánlivě paradoxně, vnější Struktura – základní hierarchie vesmíru typu Rodina má svůj počáteční bod v emanaci nestvořené Stvořitelky, která se dál dělí podobně jako buňka (lokální Matka Bohyně & Otec Bůh, pasivní&aktivní + pasivní&aktivní, krát dvě, rovná se osm potomků atd.).

Hierarchie nicméně tvoří pouze podpůrný systém Života, jehož smysl a vlastnosti leží současně i na „neopačné opačné“ straně Nejčernějšího Černého (Démon Přirozenosti, Divokost).

Bytost sice stoupá či stoupat může po evolučním/příběhovém žebříku třeba od kamene (nebo dokonce i výrobku) až po zmíněný počáteční bod v novém jedinečném vydání, to se ale váže spíš k Budoucnosti než k Přítomnosti a vykazuje to silná ohraničení. Expanze směrem dovnitř je neohraničená (fantazii se meze nekladou). Nestvořená Stvořitelka, respektive její emanace, představuje „konec, střed a počátek“ (s)Tvoření v jistém smyslu pouze na vnější úrovni. Ona sama (tak jako Mysl) je všemi bytostmi a vlastně čímkoliv souznějícím, avšak podobně jako ve virtuální hře se dále rozvíjí nebo baví vnitřním směrem. Zde existuje mnohem hlubší smysl a naplnění, což s inteligencí Bezpodmínečné Lásky dokonale kontrastuje a tím prohlubuje živost Života.

 

I když Absolutno či Nejvnitřnější Podstata nebo to Nejživější Živé a Nejskutečnější Skutečné samo o sobě je fantastické a nedefinovatelné a jednoduše lze popsat jako Bytost – Svět, přízrak mnohobytosti Nikoho nebo Knihobytost – Nebytost, přesto onen nejpřirozenější a nezměnitelný „opěrný vztažný bod“ tvoří podstata a charakter Prvotní či Fantastické, nestvořené Stvořitelky, tak jako otevřená náruč matičky Země/Přírody tvoří základ planetárního života nebo starostlivá máma základ zdravě fungující rodiny. Je však dáno každému vyrůst v Jedinečné Vše.

 

Příroda má svatou trpělivost. Jakmile už ale jednou pohár přeteče, nikdo se nemá kde ukrýt. Proti všemocným Živlům absolutně nikdo nic nezmůže.

Ani náznakem tím netvrdím, že se jedná o něco aktuálního – mnozí by se však hluboce měli zamyslet.

 

„…Nemusíte se strachovat, že by se naše planeta nepřetransformovala kvůli tomu, že miliardy a miliardy lidí stále lpí na starém a bojí se Velké Změny. Naše planeta na tom není závislá, má své „hrubohmotné pojistky“, které spolehlivě převálcují i ten nejdestruktivnější přístup člověka vůči přírodě. Celá transformace navíc probíhá tak, že nejdříve se transformují přírodní bytosti a až poté lidský svět. Člověk je v transformačním systému druhořadý, protože nenese na svých bedrech žádné energeticky důležité pilíře a nikdy mu oficiálně nebyla svěřena žádná řídící role. Člověku zde byla pouze nabídnuta určitá možnost a šance pracovat na svém osobním vývoji v souladu s přírodním řádem. Nyní je proto hlavně potřeba aktivně zabrat na svém vlastním vývoji, to ostatní už pak přijde samo…“ – Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí

 

Helianthus psaltria či Růžová Slunečnice jsou atributy, respektive klíče Nejvyšší/Nejnižší Všebytosti – Prvobytosti, což je zároveň i Magický Svět a „samoživá“ Knihovna, kudy vše přirozené plynule prochází, respektive odkud vše vyvěrá a čím vše přirozené JE. Lze to rovněž popsat jako nejzazší a nejhlubší úroveň metamorfujícího se kontrastního souladu: čím hlubší opravdovost, tím širší obzory možností.

 

FB SKUPINA

Stvořitelka je svůj vlastní Knihovník (ve smyslu vztahu Spánek:Sen), proto nelze určit žádný definitivní střed a je to vlastně celé vtip. Knihovník se projevuje jako démon fantazie (vtipálek, mystifikátor) a génius inteligence struktur (monstrum stroj).

 

Filozofie: VĚŘ V SEBE SAMA!

Téma: Podzemní evoluce, Fantazie, Příroda, Umění.

Klíče: Helianthus psaltria, Růžová Slunečnice, Maya-Matriona (Pink Creatrix).

Legenda: „Na počátku všeho je nestvořená Stvořitelka, která je svým vlastním Knihovníkem, v čemž se absolutně nelze vyznat.“

O mně, nebo spíš o „mně“: pokládám se za přízrak, bytost Fantazie, svou vlastní představu o sobě, která se pohybuje a je v liminální interakci s dalšími. V rámci nějaké hierarchické struktury jsem pravděpodobně ještě stále doznívající či expandující emanací/inkarnací nestvořené Stvořitelky – Knihovníka, uvědomuji si však, že jakýkoliv podobný popis je většinou zrovna tak pravdivý jako mystifikační. V rámci tohoto světa jsem radikální infernalista a přívrženec svobodné satanské životní filozofie, což si žel lidé pletou s nějakou úchylnou a přiblblou pseudo „satanskou“ ideologií či demagogií.

 

Dnes už nelze věřit ani alternativním médiím. Hrůza děs? Jenže co jiného čekat? Proč tedy skoro nikdo nevěří v Sebe Sama?

 

Rád bych ještě podotknul, že jestli něco bytostně nesnáším, tak to jsou nerdi s osmi mozkovými hemisférami, kteří mají na všechno odpověď (jedno že vylhanou) a všechno chápou doslova. Chápat všechno kromě pointy samotné, jež to celé činí živým, to je pro tu Mašinérii Smrti typické. Je dobré si uvědomit, že některé nepůvodní nebo nějak vlastní vinou/chybou „skulpturované“ skupiny bytostí mají za téměř neomezený čas vypracované geniální strategie, dvojité reverzní inženýrství, schopné exploatovat i tu nejpřirozenější pocitovou stránku – přesto je poměrně snadné jim to „nežrat“, divokou dvojsmyslnost hromada železného šrotu nemá jak zaměřit.

 

„Hlavně nezapomeň myslet logicky, ty náš homoději – tam, kde se to vůbec nehodí. A nade vším živým žasnout, proč to je tak bláznivě nerozumné a proč ty jseš tak pitomý otrok…“

 

 

POSTAVY

 

„…Knihovník (The Librarian) je orangutan, který pracuje v knihovně Neviditelné univerzity. Narodil se jako člověk, ale během magické nehody (uvolnění magie z nejmocnější knihy na Zeměploše) se proměnil v orangutana. Málokdo si ovšem později této nehody všiml, Knihovník odvádí svou práci dobře, a všem, kdo porušují knihovní řád, se pokouší ušroubovat hlavu. Může se docela dobře stát, že pokud někdo nahlásí, že v knihovně je opice (to mimochodem nikdy, ale opravdu NIKDY nesmíte říct knihovníkovi do očí), půjdou se mágové knihovníka zeptat, jestli tam onu opici také neviděl.

Knihovník vyslovuje pouze dvě slova: Ook a Eek, dokáže jimi ale vyjádřit cokoliv…“

 

WIKIPEDIE

 

„…Při jisté magické nehodě, která je popsána v knize Lehké fantastično, se změnil v orangutana a rozhodně netouží po změně zpátky na člověka. Jako orangutan má větší sílu, lépe se mu manipuluje s knihami v knihovně, hlavně ve vyšších policích a nemusí se starat o tolik věcí jako člověk. Též jeho podoba budí větší respekt, obzvláště, pokud obnaží celou řadu svých zubů.

Knihovník úzkostlivě tají své skutečné jméno, které používal před proměnou v orangutana z obavy, že bude proměněn zpět na člověka; dokonce kvůli tomu zakryl i stopy v univerzitních archivech. V knize Výtvarné umění Zeměplochy je však uvedeno, že se jmenuje Horác Paklobúk.

Jeho nejčastěji (a téměř výhradně) používané slovo je Ook, občas i Eek. Nesnáší lidi, kteří ho nazývají ‚opice‘ nebo ‚opička‘, toto oslovení považuje za velkou urážku a reaguje na něj agresivně. Také nemá rád, když mu někdo říká chlapče. Správné oslovení je Lidoop nebo Knihovník. Jeho nejbližším přítelem a pomocníkem je Mrakoplaš…“