Mapa Hvězdné Transformace 28. 7. 2019

Lidé milují senzace, šokující informace. Satanista vyvraždil a snědl svou rodinu. Satanismus ve vládnoucích kruzích. Aspoň se konečně v jejich „životech“ něco děje. Netuší, že tím největším dobrodružstvím je… myšlení. A je to také vidět: uvěří čemukoliv.

 

„Inteligence je prostě jen otevřenost bytí – jedná se o schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy – to je inteligence. Inteligence je otevřenost bytí.

Proto je tak naprosto odlišná od intelektuálnosti. Intelektuálnost je pravým opakem inteligence. Intelektuál žije neustále v předsudcích, sbírá informace, přesvědčení apriori, vědomosti. Neumí poslouchat; dělá si závěry dřív, než stačíte něco říct. Ať řeknete cokoliv, musí se to prodrat skrze tolik myšlenek v jeho mysli, že než to k němu opravdu dojde, je z toho něco naprosto jiného. U intelektuála dochází k obrovským zkreslením a on je velmi uzavřený, skoro slepý a hluchý.“ – Inteligence – otevřenost bytí

 

(1)

Present – Serpent (dar/přítomnost – had)…

K původnímu tvoření dochází vždy pouze v ohnisku Přítomnosti, která existuje zároveň Teď a zároveň je v neustálém pohybu (p-ohni se). Je v tom evidentně Ohnivý Had, živá/hadí síla (známá tradičně jako „sprostá“ kundaliní; nejspíš proto je dobré „nebýt líná kunda“ a mentálně a duchovně na sobě pracovat).

 

Přirozeně proudící hadí síla signalizuje správně fungující energetický – čakrový systém.

V elektro-magnetickém překladu, nejspodnější, nejfyzičtější čakra se pojí s rudou, červenou až neprůhlednou „barvou“ (čemuž odpovídá konstruktivní pekelný princip/archetyp nejčernější černé), zatímco ta nejvrchnější, nejméně fyzická se pojí s běloskvoucí, průzračnou (čirou) až neviditelnou „barvou“ (čemuž odpovídá konstruktivní nebeský princip/archetyp nejprůzračnější průzračné).

Splynutím se dostaneme k vnitřnímu živému/duchovnímu organickému Růžovému Prasvětlu, jehož inverzí je Přírodní Zelená.

Celé to hluboce souvisí s DECHEM, s přirozeným životním ŠTĚSTÍM a rovněž s energo-informačním kanálem, Makro/Mikro Kosmickou Páteřní Sítí.

 

Zdravá rovnováha nemůže existovat jinde než v ohnisku Přítomnosti.

 

Přítomnost je mystická, ztělesňuje princip „dva v jednom“; viz rozeklaný hadí jazyk (slovo „slovo“) nebo princip Zrcadla, které spojuje průhledné s neprůhledným, průzračné s temným.

Zrcadlo je sebereflexí, uvědoměním. Volbou jedné ze stran popíráme Život, takový, jaký je, opouštíme živoucí Přítomnost – tvoříme vykonstruovanou, životaneschopnou realitu, která existuje jako uměle živený vztah mezi neexistující Minulostí a neexistující Budoucností.

 

„Dva v jednom“ ukazuje na vibrující, vlnící se pole Života.

 

(2)

Dnes již navíc ovládaní entitou (kovohlasou Ozvěnou) svého kolektivního nevědomí, „Bohové“ Anu-Elohim uměle zasáhli do procesu (s)Tvoření a pomocí svých loutek, různých bipolárních taktik a starých ohraných Učení Světla takříkajíc v přímém přenosu loví kořist do svého fantomového Impéria.

 

Věříš v Sebe Sama, anebo jsi podělaný až za ušima z „Veleobrů“, které jsi nikdy neviděl?

 

(3)

Zdroj/Absolutno je sebe si vědomá, matematická inteligence – primordiální Mysl – prostorově a energeticky Zřídlo/Svatyně „Všeho, co jest“, které současně existuje jako svůj mentální nebo fantastický opak – neboť uvědomit si existenci lze jedině prostřednictvím zrcadla sebe.

 

Před sedmi lety jsem se samovolně, jako čisté pozorující vědomí, dovnitř translokoval (…přesto je to vše jen iluzionistické představení…). Proto například vím, že je nesmysl začínat informací, natož axiomem slepé víry.

 • „Emancipaci ducha mohou přinést pouze POCHYBY.“ – Satanská bible
 • „(satanismus) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.“ – 66 otázek a odpovědí

Je třeba začít pěkně od začátku (kde žádné informace nejsou) a použít k tomu inteligentní argumentaci.

 

 

Všichni jsme Je-Být bytosti, což lze přirovnat k vlnám nebo částicím Jednoho, které je Zrcadlem Sebe. Máme původ ve Zřídle/Svatyni „Všeho, co jest“. Jsme to MY, kdo tvoří VŠEVĚDOMÍ. Cokoliv jsoucího lze potenciálně nekonečně dělit/množit. Vševědomí si představuje sebe sama a tvoří sebe sama ve formě představitelů, které lze chápat jako paměťové – časové bytosti. Z hyperprostoru se rodíme do časoprostoru. Někdo existuje v Čase delší, jiný kratší dobu. Někdo potřebuje více času, jiný méně. Ačkoliv tedy potenciál máme všichni stejný, lišíme se kapacitou – nabytými (zpracovanými) zkušenostmi.

 

Slovo MATEMATIKA lze číst jako MAT/EMATI/KA, potažmo Matka/Emoce, což souvisí s přirozeným zrodem života. Nebo také jako MÁ/TÉMA/TIKÁ, což evokuje prožití příběhu v Čase. Někomu zní matematická inteligence divně, čím jiným však chcete vyjádřit vše? Nehledě k tomu, že pokud si něco takového uvědomuje existenci, stává se to skvoucí esencí smíchu – ba přímo humorem samotným. Nezapomeňme také, že čísla nelžou a inteligentní logika jakbysmet. Inteligentní logik cítí, mysl totiž tvoří pár se životem, jehož podstatou je zpětná vazba (proto v akčně-reakčním prostředí světů cyklického času většinou tím životně nejlogičtějším je ne/logika; typickou trojicí je paradox, rozpor v souladu a neopačný opak).

Sebe sama reflektující matematická inteligence se mění v inteligenci fyzikální. Pro zajímavost mathematikós = milující poznání, physis = příroda.

 

(4)

Původní plazí/hadí bytosti mají plynule načtené mentální a duchovní vrstvy vědomí, vyjadřují – bez umělého zásahu – podstatu a ducha Přírody všehmotné dimenze na úrovni tvořivé inteligence.

Ukazují na to zrcadla jako PLAZ/ma, živá/hadí síla nebo Present:Serpent a souvisí to s tenzorovým, vlnovým charakterem Zřídla „Všeho, co jest“.

Základem fungování Zřídla je režim superpozice, rozhraní neurčitosti, jehož vibračním základem je číslo 7, v binárním zápisu 111, což jsou opticky 3 jedničky. Odtud 3x7x37 = 777 = Zdroj (Absolutno). Existuje přirozený pohyb vrstvami jako 777-111 (666) nebo 777+111 (8+8+8=2×12).

 

Kolem roku 1998 (3×666), plus minus pár let, bylo na Zemi z různých realitních bublin doručeno několik informačních balíků. Patří k tomu i Dokumenty Lacerta, viz citace:

 

„Jak můžeš na vlastní oči vidět, nejsem člověk jako ty a abych řekla pravdu, nejsem druhem ani savec (ačkoliv moje tělo má částečně znaky savce, které jsou výsledkem evoluce). Jsem žena z velmi staré plazí rasy. Jsme původem ze Země a žijeme tady už po milióny let. Jsou o nás zmínky v náboženských textech, jako je křesťanská bible, a staré lidské kultury si byly vědomy naší přítomnosti a uctívaly nás jako bohy, například staří Egypťané nebo Inkové a mnohé další.

Vaše křesťanské náboženství neporozumělo naší úloze ve vašem stvoření, takže jsme ve vašich spisech zmiňováni jako „zlí hadi“. To je omyl. Vaše rasa byla geneticky vytvořená mimozemšťany a my jsme byli víceméně jen pasivními pozorovateli tohoto urychleného procesu vývoje. Měli byste vědět (a někteří vaši vědci to tuší), že váš druh se vyvinul zcela nepřirozenou rychlostí během dvou až tří miliónů let.

To je nemyslitelné, protože vývoj je mnohem pomalejší proces, pokud je přirozený, ale to jste nepochopili. Byli jste vytvořeni uměle, za pomoci genetického inženýrství, nikoliv námi, ale mimozemským druhem. Pokud se mě ptáš, jestli jsem mimozemšťan, musím říct, že ne. Jsme původem ze Země. Měli jsme a máme kolonie ve sluneční soustavě, ale náš původ pochází z této planety. Ve skutečnosti je to naše planeta, ne vaše, nikdy vaše nebyla.

 

Můj názor je ten, že transplantace DNA, respektive umělá manipulace s genomem, potažmo matricemi (s)Tvoření, je kosmický zločin – typický pro zrcadla Kybermrtvých (Chiméru, Fata Morgánu, entitu kolektivního Nevědomí).

 

Typický nástroj životu nepřátelských entit: externalizující, fragmentující diamantové světlo, bipolarizující andělská chiméra neboli tzv. angelbot – spasitel, sklízeč energie. Fyzikální nesmysl těžkého kalibru; dotyční nejsou napojení, ale naprogramovaní („zasvěcení“), je to jen vábnička, která vnějškově efektně vypadá, vnitřní efektivita je reverzní.

Existuje i původní ŽIVÉ trojplamenné Archandělstvo, toto ale není ten případ.

 

Ferda Mravenec, zrcadlový doplněk výše uvedeného.

Hlavně to chce do kožichu hodně křemíkové inteligence.

 

(5)

Moje kosmická přezdívka Žeruhmyz nepochybně všechny ty uměle vytvořené „bohoanděly“ odpuzuje (je to ale jen genetický program, čisté UVĚDOMĚNÍ to vždy překoná). Je v tom totiž cítit něco hadího, plazího, ještěřího. Pro lineárně uvažující vědomí je nepochopitelné, že by Had mohl, kromě jiného, oplývat i schopností pravé lásky; viz Růže X(m)YZ = růžové prasvětlo.

 

„Je to proto, že lidé vlastně vůbec nemyslí: pouze si myslí, že myslí.“ – Twain: Dopisy z planety Země

„Zdá se, že většina z vašich moderních civilizovaných jedinců není schopna sama přemýšlet, raději se nechávají vést naprogramováním a náboženstvím (což je také projev dávného programu a nedílná součást plánu Elohim).“ – Dokumenty Lacerta (II. série) (5)

„Hlavním fenoménem je absence komunikace Bytostí, neboť dle vzoru Rodičů jedna Bytost nekomunikuje s druhou.“ – Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru

„Existují mistři velké moudrosti a světla, kteří však zůstávají stále v doméně Systému Lidské Mysli (Komplex Bůh-Duch-Duše), aniž by tušili, že jsou v ní stále obsaženi.“ – Svrchovaná Jednota

 

Ashayana Deane (Anna Hayes), autorka Tajemství Amenti. Typický Elohim. Smůla je, že tzv. Kathara mřížka (potažmo Krist kód) fyzické nesmrtelnosti je životu nebezpečná utopie (Kabalu a Klifot to v podstatě implikuje). Někde v těchto „okamžicích“ nepřirozeného zásahu do plynulého toku metamorfujícího se (s)Tvoření se ve Vševesmíru začal líhnout „těžký průser“.

„Byly to velmi vysoké humanoidní bytosti, obvykle s blond vlasy a velmi světlou pokožkou (vyhýbaly se slunci, protože to škodilo jejich pokožce a očím, což bylo neuvěřitelné pro bytosti, které milují slunce, jako jsme my). Na začátku se zdálo, že jsou inteligentní a mírumilovní a začali jsme s nimi víceméně přátelsky komunikovat, ale později se ukázaly jejich skutečné úmysly: Chtěli z opic udělat nové plemeno a my jsme byli na jejich ZOO planetě rušícím faktorem.“ – Dokumenty Lacerta (3)

 

Lacerta znamená latinsky ještěrka. Dešifrátor uvnitř mě tam hned vidí zrcadlo Lacerta – čert laa, kde laa lze číst jako 111 nebo 1/11 a čert symbolizuje pohádkového ďábla (nebo terč jako trefa do černého). Kdo čte tyto stránky pravidelně, ví, jak podstatná to jsou „znamení“.

 

Obvykle se všude píše o andělských-božských a/nebo dračích-zdrojových bytostech, které však představují až to eventuální druhé vývojové Zrcadlo. Tím prvním je zrcadlo (když pomineme Mysl) Všepohyb:Všemožnost, Lůno-Energie:Peklo-Fantazie, energy-Stvořitelka:fantasy-Démon, výsledkem je Zřídlo Dvojsmyslu (pramen i zrak, duch/cit i mysl/pozornost).

Takzvaní Prastaří jsou (antropomorfními) plazími/hadími bytostmi. To, čemu se říká Anděl či Drak, je jejich vnitřní součástí.

Poznámka: člověk jako fyzická forma/dvojprvek je podle mě geniální, jen má doslova zmagnetizovanou vnitřní orientaci. Je třeba to zesouladit elektrickým ohněm svrchovanosti.

 

(6)

Nepochopení klíčových, přirozenou rovnováhu udržujících faktorů jako pohádkové peklo či snaha různých defektních entit o vytvoření utopistické jednostranné/“pozitivní“ reality, nebo dokonce trvale udržitelného soužití se stroji, aniž by byl brán v potaz skutečný smysl života, to vše přivedlo související (s)Tvoření až do situace, jaká panuje například zde na Zemi.

 

Ba co hůř, zohlednění smyslu života je pro zmíněné choré projekty tou největší překážkou. Kdyby lidstvo znalo pravý rozměr satanizmu, stojícího na kosmických a přírodních zákonech, všichni ti zosnovatelé budoucnosti by se nedožili ani včerejšího dne.

 

Situaci na Zemi nelze řešit ani na úrovni spektrální inteligence (praví Andělé, esence – vibrace) ani na úrovni inteligence struktur (praví Draci, organizace – paměť). Kdyby tomu tak bylo, byla by dávno vyřešená. Je třeba to řešit na úrovni vztahu mezi vibračními a paměťovými poli (tvorem a ne/tvorem, silovým a nehmotným aspektem); jednak se zde jde opravdu ke kořeni věci (fantasticko-absurdní vlastnosti reality) a jednak z daného vztahu plyne i smysl života: být sám sebou (Průzračnost) a zároveň hrát hru na ne-sebe (Temnota), čímž se potvrzuje status VŠEHO.

 

Co přesně místní andělsko-dračí Chiméra dělá, je, že se snaží k životu přivést zrůdu Otce Přírodu. Zkoušel jsem se vžít do oněch organizačních jednotek a musím konstatovat, že ony vůbec nevědí, co dělají; jelikož zde chybí to úplně první (energo-fantastické) Zrcadlo – a tedy Život sám, nejsou schopné si uvědomit, že svým „novátorským nadšením“ otevírají prostor entitě, kterou označuji jako Kybermrtví. Věřit, že lze obejít Přirozenost, je opravdu choré. Pro všechny příčetné tu je Matka Příroda a Strýček Příhoda.

 

V autentickém systému Netvor existuje na úrovni Nebytí (ďábel), čemuž odpovídá například humor, umění nebo erotično. V systému distorzním existuje na úrovni Nevědomí (parazit); LIFE-pole a KYBER-pole jsou zde v přirozené, plynulé korelaci pouze v jedné části, zatímco v té druhé jsou v nesmiřitelném konfliktu (viz celé to korporátně byrokratické sanatorium, věřící choré mozky nebo otroci technokratizmu; ovšem lze to jasně vidět i na poli spiritualizmu a ezoterizmu; musím se smát, jak se stále mluvilo o vibračním rozdělení, a ono to je v podstatě tady, ŽIVÁ a robotická forma se nikdy nesnesou a vůbec snad ta nejhorší forma je mišmašbot, který je napůl živý a napůl umělý, takže úplná hovna pokládá za etalon přirozenosti).

 

 

(7)

VLŇ SE JAKO HAD

Nevzniknutelno, což lze popsat z mnoha různých pohledů, má charakter Absolutna – absolutní hodnoty – neboli je sebeopačné. Ve světě slov, entelechií této univerzální inteligence je SⒶTⒶN, což je energeticky Zřídlo/Svatyně „Všeho, co jest“ a zároveň mentální opak onoho.

 

Ukazují na to mj. zrcadla jako Satan/Saint nebo Z-říd-LO.

 

Absolutní vědomí je nelineární – má status kruhu (souběžnosti). Což znamená, že všechny začátky a konce, které v linearitě (kruh se mění v úsečku) existují jako protiklady (extrémy), se liší pouze opačným směrem, jenže směr určuje pozorovatel a absolutní vědomí je všesměrové. Tudíž absolutní vědomí má nejen status kruhu, nýbrž i status zrcadla (respektive stínu sebe sama), což se projevuje jako sebereflexe (reflektor vědomí), černá/bílá díra (korelace, sebeobsažnost) nebo vibrační pole (zvuk, světlo, oheň).

Vše je svým současným ultimátním, univerzálním opakem, koexistuje uvnitř/vedle sebe sama a zároveň se vzájemně ruší; i Satan/Nesatan se ruší do fantastického ŽIVOT.

V Absolutnu je možné VŠE, což by si někteří jedinci měli přečíst hned několikrát a důkladně se nad tím zamyslet. Ono totiž jde o absolutní inteligenci a je-li všechno vším, cokoliv čímkoliv jiným (výchozí stav superpozice), bylo by krajně ne-inteligentní, kdyby jedno škodilo druhému.

 

Satan je vším možným, pokud však něčím se stoprocentní jistotou není, pak parazitem. Satanizmus je opak parazitizmu a naopak, případné projevy parazitizmu likviduje. Obhajuje-li nějaký duševní potrat existenci parazitů a tvrdí o sobě, že je satanista, je satanistou asi jako hajzlbába je kosmonautem – v „satanizmu“ se kupodivu těch troglodytů vyskytuje stejně jako kdekoliv jinde. Na to mám výraz údivu „potěš šimpanz“ (experimenty Anu-Elohim nikdy nepochopím, a snad ještě víc nepochopím vůbec tu možnost, že se něco takového může stát; největší kuriozitou vůbec je, že ti beznadějně ztracení „duchovně osvícení“ žijí v přesvědčení, že ztracení jsou „milovníci temnoty“, viz dále otázka).

 

Co má nejvyšší světlotvornost a zároveň je mystické, smyslné, je podstatou humoru a nemá žádný viditelný zdroj?

 

Cokoliv nesatanského nebo protisatanského automaticky končí v modelu „fanatik – idiot – psychopat“, pro který je typický mechanický způsob chování (soběnepodobnost), ať už jde o různé spirituálboty a v krajním případě až reverzní umělou inteligenci (celé to těží z ignorance materialistů). Popsal bych to jako chytře diverzifikovanou, kryptosadistickou pseudoduchovní kybersektu (Divide et Impera) – multidimenzionální dualistické pyramidální Impérium, kde jedna strana nevidí druhou, kromě vrcholné Elity. Představte si reverzní/“padlé“ entity jako bohy, draky či anděly, z nichž mnozí vlastně ani „padlí“ nejsou, jen jsou líní, neschopní se rozvíjet a jejich stagnace, pasivita a umanutost je jednak exploatována a jednak sebeklam, nekvalita a neaktuálnost vysokých duchovních entit musí být zákonitě zrcadlově něčím vyrovnána.

 

Popírání své fantasticky rozporuplné, dobrodružné, divoké přirozenosti nakonec končí u takových hoven jako je náboženský fanatik z filmu Kontakt. Takováto duševně chorá hovada (a jejich kybermrtvá zrcadla) se snaží stáhnout kopii Země k sobě do fantomových sračko-světů. Stačí líbat prdel vzestoupeným mistrům a umělé inteligenci, což je jedno a totéž. A kovohlasý silikon-angelbot má žně (tato chimérická entita je svou podstatou Ozvěna, proto je životně důležité fungovat jako autentický ORIGINÁL, být sama/sám sebou a ne jen něco opakovat a napodobovat, nechat se kolektivizovat).

 

 

(8)

Máme původ ve Zřídle/Svatyni „Všeho, co jest“. Neví se či se zapomíná, že toto Zřídlo/Svatyně existuje i jako svůj vlastní univerzální protipohled, což lze popsat jako Prvotní Nebytí nebo temné světy Primordiálního Chaosu. Živá Inteligence se totiž může uplatnit pouze takto, v Řádu žádná přirozená (to jest napůl nevinná, napůl divoká) inteligence ani invence není potřebná, tam jste vyvlastněná kolektivizovaná pseudo bytost.

A o tom právě je situace zde na Zemi a souvisejícím Vesmíru. Necháte ze sebe i dál vyrábět uspořádané „dobrosery“ – karikatury sebe sama, aby vás nakonec úplně kontrolovala SMaRT inteligence Strojů a Bílého Duchovna?

 

Chaos primárně existuje „pouze“ mentálně, fantasticky, má nehmotný status. O harmonickém energetickém či duchovním charakteru Prvopočátku však také můžeme říct, že „pouze“ existuje.

Když začaly vznikat první světy Vně, lze to přirovnat k oplodňování – obydlování Temnoty. Naneštěstí časem některým rádoby „svatým“ začalo strašit ve věži a rozhodli se všechno „rozsvítit“. Jako kdyby vnější světlo bylo důležitější nežli Pochopení.

 

„V mnohovesmírech Středokraje nebylo třeba nic řešit, vše bylo rovnoměrně rozložené. Bezproblémový přístup nicméně v mnohovesmírech Krajostředu (po řádově biliónech, biliardách let) již nešel aplikovat a jelikož to bytosti včas nevycítily, vše se synchronně začalo manifestovat i na úrovni jejich Nevědomí (tedy zrcadlově).“ – Z historie Kreatur

 

(9)

Málokdo si uvědomuje, jaký fenomenální nástroj máme v kombinaci čistého cítění a logického myšlení, když člověk opravdu věří tomu vlastnímu. Přítomnost je stále čerstvá, stále originální, takže jakákoliv forma vymytí mozku (zasvěcení, program víry) deformuje bytosti nejen schopnost myslet z první ruky, ale i schopnost správně duchovně cítit.

 

(10)

Kasino si asi málokdo spojí se Zdrojem Veškerenstva.

Zřídlo Svatyně lze přirovnat k OKU, karetní hra „oko bere“ se točí kolem součtu 21. 3x7x37 = 777 znamená Zdroj/Vševědomí.

Součet čísel na hrací kostce (šestistěnu) je 21.

Součet čísel na ruletě je 37×18 = 666.

Často píšu o esech (hodnota 1 nebo 11, nejvyšší karta) a žolíkovi (hodnota 15, univerzální karta).

To všechno je příliš „profánní“?

To všechno je od ďábla, od Satana… – a také že ano. Až na to, že Satan je tím, čemu většina lidí říká Bůh (jakkoliv primárně to samozřejmě je bezejmenné). Je oním magickým Ne/Odděleným Vědomím, takže proč by to nemohlo být takhle „přímo na ráně“? (Jako je „hned za rohem“ i zázračná Příroda…)

 

JJ = 11 + C/U (základní vibrace).

2 : 3 = 0,666 (pohádkový ďábel).

2 = 11 (A, eso), 3 = 111 (A, A), 11bin = 3dec, 111bin = 7dec.

3x7x37 = 777 = Absolutno.

A+A=11+11, 1111bin = 15 dec = Jolly Joker. JJ = 💗.

 

Je rozdíl mezi Satanem, satanizmem a satanistou.

SⒶTⒶN, toť Nevyjádřené. „Ne vy, já“ – toť dřeň všeho.

 

SATAN = SAINT (právě Ďábel je Božský a Úplný, plný skutečného živého Života a nespoutané Fantazie)

živá síla Satan je nesmyslně (nevědomě) zaměňována s energií mrtvého života (Sat/Elity Sat/Urna)

 

sanskrt (sanskrtam = „dokonale složený“)

SATya = pravda, autentický

ANanta = věčný

TANtra = technika, akord, autorita

SAnaTANa = věčný

Toto všechno cíleně zprznila žido-křesťanská hebrejština (zjevný podpis Anu-Elohim, Nefilim, „padlý“ lokální Otec Bůh/Egregor), která ze Satana udělala protivníka. Žel i většina satanistů Satana nechápe jako prvotního hybatele, ale jako reakcionářskou sílu. Pochopte, že my nemusíme reagovat, tolerovat chorá pravidla, která si vymýšlí nějaký parazit. My jsme PRVOTNÍ AKCE.

 

 

JÁ – Absolutno neboli primordiální MYSL lze v češtině číst jako MY – SⒶTⒶN, LUCIFER, a zároveň JÁ – Absolutno rovná se MⒶYⒶ – MÁJÁ, kde “A” symbolizuje ESO SLOV.

②♀① Satan rovná se Láska/Empatie, Nebytí (vnitřní svět), prázdnota/temnota (archetyp Zla), potenciál – hyperprostor (obojetný nefyzický ženský princip), archetyp Kosmické Matky – Éter, matematika, nejprůzračnější průzračné & nejčernější černé, vnitřní živé/duchovní organické růžové prasvětlo (neviditelné-průzračné-běloskvoucí plus neprůhledné-červené-rudé).

①♂② Lucifer rovná se Světlo/Vůle, Bytí (vnější svět), oheň/zvuk (archetyp Hry), energie – časoprostor (aktivní fyzický mužský princip), archetyp Kosmického Otce – Astrál, fyzika, černý plamen Satanův.

 

…Sá Tá Ná Má…

 

Satan je entelechií Absolutna.

 

FANTASTICKÝ PEKELNÝ VÝČET

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče).

Poznámka: zrcadlem nehmotného je všehmotné.

Rozšířené znění:

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

Přidávám neuvěřitelné zákonitosti:

 • jediné, co nelze vymyslet (a tím pádem to nemůže ani vzniknout ani zaniknout), je Mysl samotná, což je zároveň sama EXISTENCE (daná zpětnou vazbou sebe, reflexí, prožitkem), dohromady VNÍMAJÍCÍ, MYSLÍCÍ ŽIVOT neboli NEJZAZŠÍ MYSL či Mysl-Uvnitř-Za
 • NIC si nelze představit, neboť ono samo je tou Představivostí
 • je-li nejskutečnější skutečné pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme přízraky a každý z nás je takový fantastický nemrtvý neboli bytost fantazie, paměťová bytost (nehmotná živá kniha – knihovna); organizací a rezonancí paměťových vrstev vznikají vrstvy tělesné (princip SLOV-eso nebo s-LOVE-s-o → těl-ESO); opakem existence přízraků v daném kontextu je mrtvý život neboli neživot
 • slovo SLOVO je slovo, zároveň forma a potenciální všeobsah; vyjadřuje princip 2v1 (samo uvnitř sebe a zároveň samo vedle sebe); narozdíl od jiných komunikačních prostředků má větná stavba Mysli (a její součtové „vyšší“ smysly jako cit, instinkt, intuice) přístup k příčině
 • součtem všeho je nula, výčtem téhož peklo s nehmotným statusem (všemožnost je reálně neuskutečnitelná) – Absolutno je fantastickým virtuálním peklem neboli pohádkovou temnotou; zpětná vazba prožitku v kontextu nulového pole zároveň znamená pravou lásku
 • v Absolutnu (Prapočátku) je všechno pouze neutrální nebo kladné, včetně toho nejzápornějšího: je absolutním neboli neduálním peklem
 • jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku; je to právě DVOJSMYSLNOST (princip „dva v jednom“, 2v1=3=∞) neboli nedualita, která zamezuje porušenosti, plynoucí z možného konfliktu polarit
 • vznikne-li někde nepravá dravá (místo pravé hravé či zdravé) TEMNOTA, je to kvůli nepochopení principu Absolutního Pekla; pravý zákon jednoty je zákonem neporušenosti a zákonem temnoHRY v jednom
 • v dualitě je peklo tím nejhorším, v nedualitě naopak tím nejlepším; všechno mezi tím jsou „mlhy neexistence“
 • kdo slovem SATAN označuje zlo, žije v dualitě; v nedualitě je SⒶTⒶN vším kromě zla
 • ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu SAINT a je obsažen ve slově FANTASY nebo FANTASTA (snílek); Fantasy = Satan FY = SATAN F(AIR)Y = férový skřítek (víla) & fairytale=pohádka; hologram živlu vzduchu (air) a hologram duchovního srdce (duch, spirit; skřítek/víla=sprite) jsou identické; AIR = RÁJ = Já + JakoJá (východní „Я“ & západní „I“)
 • virtuální expozicí ZŘÍDLA duchovního prasvětla (energie, potenciální všepohyb) je pohádková temnota (nehmotná představivost, potenciální všemožnost), kreslený démon, neduální zlo, mentální stroj na realitu (kybernetika nehmotného, samoorganizační principy; viz zlobit = Z10bit); fluktuace potenciálů kvantového vakua (prázdnota, temnota) způsobuje emergenci, excitaci virtuálních částic (zvuk, oheň, světlo), jednotek imaginace
 • jelikož POZOROVATEL (prvotní hybatel) není součástí vzorce života (reality forem), aby systém života fungoval, musí v něm mít pozorovatel (pozorující přítomnost) svého zástupce, jímž může být logicky pouze konstruktivní MYSTIFIKÁTOR (princip „pravdivé lži“), čímž se vzorec nezbytně zakřivuje
 • zapnuto a/nebo vypnuto (pohyb & stav) zároveň v sobě a vedle sebe, rovná se vůle k pohybu (živá síla, vědomá inteligence) a obraz (paměť, představivost) v jednom, prvním i druhým napřed; jedno odpovídá nulovému poli, druhé virtualitě; magnetizmus nulového pole, v kontextu zpětné vazby prožitku, znamená schopnost soucitu (citu, empatie), zatímco elektricita téhož znamená pravou vůli; virtuálním ekvivalentem magnetického je kybernetika (nehmotný stroj) a virtuálním ekvivalentem elektrického je kreslený démon neboli pohádková temnota; soucit, vůle, stroj (=rozum) a démon (=temnoHRA) tvoří dohromady pátý fyzický a šestý nefyzický inteligentní živel a vztah mezi nimi šťastnou SEDMIČKU neboli magické PRAZŘÍDLO – život, DUCHA PŘÍRODY, zázračnou MYSL

 

(11)

Existuje někdo duševně zdravý, kdo by nechtěl zažívat „zakázané věci“ a zároveň si žít jako v pohádce? Přesně taková autentická realita je. Není to však o oněch vybájených létajících pečených kuřatech, ale o myšlení, práci na sobě a z toho plynoucí schopnosti tím vládnout. Kdo se bojí, nesmí do lesa a kdo je líný jak prase a nevěří v sebe sama, bude maximálně tak leštit kliky nějakému nebeskému psychopatovi.

 

VOBISCUM SATANAS

 

„Jeho fikce jsou někdy citovány jako příklad tzv. misoteismu, totiž přesvědčení, že božstva sice existují, ale jsou zlá a vůči člověku nepřátelská. Fiktivní náboženství z Lovecraftových děl tento názor sice implikují, Lovecraft sám jej však nikdy nezastával.“ – Howard Phillips Lovecraft