Crawly démon, plaz… z ráje syčák temný

Novinářská kachna: Existuje nesmrtelnost? A lze to dokázat?

Pekelný velmistr: Vše má původ v Nevzniknutelném, tvořícím ze sebe sama – sebe sama – uvnitř sebe sama. Stačí se jen nad tím logicky zamyslet. Nesmrtelnost nemůže neexistovat.

 

Novinářská kachna: Jsme tedy duchovní podstaty.

Pekelný velmistr: Naše vědomí je složeno z něčeho, čemu alchymisté říkají prima materia, věčné esence či prvotní pralátky. Pouze je ohraničené určitým, řekněme, holografickým symbolem. Lze to chápat jako mnohorozměrný kosmický metajazyk, takže každý z nás má určitou jedinečnou přezdívku, charakteristické kódové slovo. Těchto slov může být i více a na každé z těchto slov existuje mnoho pohledů.

Novinářská kachna: Člověka přitom hned napadá zákon rezonance, zákon akce a reakce.

Pekelný velmistr: Opět stejný princip. Otázkou není, zda takový zákon existuje – on nemůže neexistovat. Jedinec je neopakovatelným vesmírem sám o sobě. Vesmírem uvnitř vesmíru. Pokud tedy například někomu ze srdce přeji všechno nejlepší nebo naopak něco zlého, přeji to nepřímo i sám sobě. Nemluvě o tom, když to přímo fyzicky, verbálně nebo magicky realizuji. V prostředí s cyklickým časem může odezva mít nevyzpytatelné časové zpoždění. Přílet bumerangu může být velmi překvapivý a kolikrát dotyčná bytost ve své zaslepenosti ani nepochopí, proč a co se to děje.

 

 

Novinářská kachna: Jak by jsi popsal to, kým jsme?

Pekelný velmistr: Jsme samozřejmě jednak samotná Existence. Jinak se mi líbí popis „paprsky Absolutna“. Těch úhlů pohledu je ale vždy několik zároveň. Každý paprsek je typický jedinečným tónem či zabarvením, které nikde jinde neexistuje. Má svůj jedinečný subprostor, prostor uvnitř prostoru. Bezprostřední spojení s hyperprostorem tedy máme skrze sebe sama. Strategií parazitů je tím pádem kolektivizace osobnosti, abychom se nespojili – anebo si jen mysleli, věřili, že jsme ve spojení se svým původem, zatímco jde o spojení s kdovíčím.

Novinářská kachna: Hyperprostor, to je totéž co Bůh Stvořitel? Místo, kde sídlí?

Pekelný velmistr: Vím, co tím myslíš, ale toto je tragický omyl s fatálními následky. Inteligence hyperprostoru, neboli onoho Nevzniknutelného, není mužské podstaty. Hyperprostor lze popsat jako jakési lůno pravesmíru, neexistuje zde čas – a právě čas je mužské podstaty. Jako při milostném aktu, žena je primárně pasivní příjemce, zatímco muž je primárně aktivní vysílač. Už podle charakteru genitálií to je jasné. Hyperprostor (bezčasí) latentně obsahuje časoprostor, tak jako žena latentně obsahuje mužské i ženské potomky. V kontextu bytosti, který není jediný, jde tedy o nefyzickou, potenciálně oboupohlavní všebytost ženského charakteru: nestvořenou Stvořitelku.

Novinářská kachna: S tím vším nepochybně nějak souvisí téma Ďábla…

Pekelný velmistr: Téma Ďábla a téma Chiméry. Stvořitelka, potažmo Prvotní Bytí, je absolutní hodnotou. Nemůže to tak nebýt. Ďábel a Stvořitelka tvoří jednu a tutéž skutečnost, liší se jen perspektivou. Jednu část Absolutna tvoří Energie (beztvará živá síla s neutrální a potenciálně pozitivní i negativní polaritou), druhou část tvoří Fantazie (nehmotná představivost). Přitom Energie je na straně kladného či konstruktivního „+“, Fantazie na straně kladného či konstruktivního „-„. To lze popsat jako Láska a Peklo. Chápeš, co děsivého s tím provádí víra v Boha Stvořitele, pokud si to někdo opravdu představuje jako mužskou inteligenci? Viz ona zrůdnost Otec-Syn-Duch svatý? Nebo Brahma-Višnu-Šiva? Jako v nějaké travesti show nebo v království homosexuálů (samozřejmě ne v sexuálním smyslu).

Novinářská kachna: Je to až neuvěřitelné, pokud to tak opravdu je…

Pekelný velmistr: Je to totální nestvůrnost, perverze, znásilnění, znesvěcení života, takového, jaký opravdu je. Právě tak vznikla Chiméra. Místo Chiméra se záměrně říká Ďábel, Satan, Lucifer. Tyto entity jsou ale úplným opakem Chiméry. Chiméra je parazit, škůdce. Ďábel je ztělesněním svobody, kreativity, zábavy a fantazie. Navíc v podobě faktoru temnoHRY funguje jako brána mezi Bytím a Bytostí (!).

Viz zrcadla nebo přesmyčky jako Satan – Saint, Lucifer – Cíl U Fér. Srovnejme to se zrcadlem Kristus – Cirkus (Krist, pozpátku Tsirk) nebo přesmyčkou Chiméra – MichaEr namísto MichaEl, jelikož jde původně o archandělku či ženu archanděla. Hlavním mužským archandělem v tomto vesmíru je archanděl Lucifer, který nyní také nahrazuje archetyp Otce Boha, který se odpojil od Matky Bohyně (proto je svět lidí odpojený od Přírody). Ve Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru je to vše a mnohem více perfektně popsané. Podotýkám však, že výrazem satan/ďábel je zde myšleno negativní ego nebo padlá bytost.

Taky netvrdím, že pravý Ježíš (ne spasitel, ale avatar) neexistuje, pouze se osobně tímto směrem neorientuji – ničím mě to nepřitahuje. Bohužel ale existují zástupy chimérických Ježíšů, Satanů a Luciferů, které s původností nemají nic společného.

Novinářská kachna: Satan ale není konkrétní bytost?

Pekelný velmistr: Jistěže ne. Jako samostatná bytost nic takového neexistuje. Maximálně to imituje nějaký egregor. Satan je živá, hadí síla a neexistence nebo nicota v jednom. Nicotu lze chápat jako představivost. Na druhou stranu, živá síla a představivost vlastně vyjadřují vše. Lze si tedy snadno domyslet, co je a není pravý satanizmus. Skutečný satanizmus je ideální prostředek k seberealizaci a rozvoji sebe sama.

Novinářská kachna: Sice o tom moc nevím, ale zajímal by mě vztah mezi láskou a satanizmem.

Pekelný velmistr: Věc číslo jedna, hlavně takzvaní duchovní jedinci nechápou, že nejde o lásku, nýbrž SÍLU LÁSKY. Když se vžijeme do výrazu „láska síly“, zjistíme, že tam něco klíčového úplně chybí. Síla sama o sobě je indiferentní. Absolutno je Láskou samo o sobě, ale to co lásku realizuje, je individuální bytost. Otázka zní, čím je ona Síla sama o sobě? V daném kontextu nepochybně Pravou Vůlí. A o tom právě je satanizmus, o Pravé Vůli a Pravé Identitě. Takže i když to tak možná nevypadá, nefalšovaný satanizmus a síla lásky jsou bez nadsázky v podstatě metaforou či analogií sebe sama. Pro mnohé něco šokujícího, neuvěřitelného…

Novinářská kachna: Všichni vidí v Satanovi zlo…

Pekelný velmistr: Satan je živlem nicoty, tím pádem i archetypem zla. Co když ale zlo znamená z10 (z jedniček a nul)? A v druhém pádu „z Lásky/Absolutna“? Navíc motiv zla a konání zla, to je jako nebe a dudy. Status možnosti existence něčeho zlovolného je nezbytné potvrzovat, čímž se zamezí manifestaci na úrovni hmoty či energie. Slouží k tomu hlavně umění, humor a oblast sexu a erotiky. Osobně třeba zbožňuji melodický death nebo black metal a podobné hudební styly. Nebo mám rád inteligentní horory nebo detektivní seriály s temnými prvky.

Novinářská kachna: Skoro z toho mám dojem, jako kdyby problémy světa neřešilo světlo a duchovno, ale… temnota a fantazie.

Pekelný velmistr: Pak to je nejspíš víc než jen pouhý dojem. Světlo je užitečné jako nástroj meditace, harmonizace a léčení, v metafyzické rovině jde však o výstřel naprázdno. Kdybych to měl obrátit do humorné (nebo pravdivé?) roviny, kdyby všichni byli zdraví a svobodní, kromě přirozené lásky k životu a živým tvorům, každého by zajímaly hlavně pekelné věci. Je třeba konečně už překročit tu mrtvolu trapného předstírání. Jak pravil „zlý had Crawly“, k pokrytcům a svatouškům je příroda němá.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.