Pekelné duchovno – životní filozofie Nekonečna

Pohádková Maya (Májá) existuje potenciálně jako Říše Iluzí a reálně jako Matka Příroda, zároveň funguje jako jednotící síla Života. Jednotící síla funguje na principu „dva v jednom“, je proto Láskou a zároveň svým mentálním opakem, Démonem. Ne náhodou jsou fenomény jako Maya, Satan či Lucifer – hlavně prostřednictvím náboženství – v tomto světě tak významově zpřevraceny a od sebe odpojeny. Lidé jsou ponoukáni věřit, že to všechno je nízké a negativní a primární je „pozitivní“ tvořivá mužská inteligence – Bůh Otec, Krišna, Alláh a podobně.

 

Slovo MAYA doslova znamená Iluze nebo Magie. Také znamená „Má Já“ (jedno i mnoho). Neohraničené hraje hru na Ohraničené (tedy svým způsobem svůj opak) – Absolutno se mění v magickou hru iluzí. Oblastní astrál negativní být může, vševesmírný Astrál je však zcela neutrální, všezahrnující „Hvězdičkov“ (nekonečno ohnivých-světelných bodů/vírů v hyperprostoru prázdnoty-temnoty).

 

Jelikož na Počátku neexistuje žádný Čas, má Absolutno jakožto Prabytost/Všebytost charakter nefyzické Ženy. Stačí pro názornost vyjmenovat tři slova Láska – Mysl – Příroda. Jako pozorující Duch je Absolutno bezpohlavní, nerozlišené, jako Tvůrce má však potenciál obou pohlaví (polarit), přičemž Hyperprostor/Bezčasí, potažmo Lůno Pravesmíru evokuje ženskou entitu.

 

Lůno Pravesmíru = Dělo-Ha = Jolly Joker (ďábel, satanáš).

 

SATAN IST KA

Maya rovná se energeticky Stvořitelka, rovná se fantasticky Ďábel (Satan). Lůno Pravesmíru a Tvořivé Peklo JEDNÍM jsou.

 

Naneštěstí, dokud toto není pochopeno, je realita chápána jako problém, který je třeba vyřešit. Pokud však někdo řeší neexistující problém, ve skutečnosti ho neřeší, ale tvoří – proto se neustále motáme v bludném kruhu.

Kupříkladu archanděl Lucifer dichotomii Světla a Temnoty řešil nejprve prostřednictvím filozofie lásky (Ježíš Kristus; v bibli Jitřenka/Venuše symbolizuje zároveň Krista i Lucifera; že Hospodin/Jehova, Bůh Otec, Archón, Egregor moci, Globální prediktor/Stínová světovláda atp. je parazitní entita, už někomu patrně dochází) a následně prostřednictvím utopické diktatury (nacizmus, Třetí říše), viz Luciferovo sdělení. Slovem satan/ďábel se zde označuje negativní ego, nebo obecně zápornost, chorobnost, což je zásadní neporozumění. Maya tak není sjednocená se svou konstruktivní démonskou stránkou. Kde skončilo křesťanství, respektive fašizmus/nacizmus, je asi zbytečné rozebírat. V podstatě jde o akt zoufalství.

 

 

Z toho důvodu postupně vzniknul satanizmus. Satanizmus je individualistická filozofie, což je zcela v souladu s Mayou. Pravým satanistou je dnes nicméně tak jeden satanista z tisíce, pokud vůbec. Nedávno jsem také zjistil, že i ti nejmoudřejší – nebo alespoň někteří – praktikují takové „starodávné“ záležitosti jako úpis/zaprodání duše Satanovi (obligátní podpis vlastní krví), což mě poněkud „nadzvedlo“, a zároveň mě to fascinuje (mám totiž odjakživa rád upíry, ale ne ty energetické – nemrtvé v „metafyzickém“ smyslu). Satan totiž není nic singulárního (jako že půjdeš po stopách a na konci se objeví nějaká jediná konkrétní bytost) a vlastně jde o jakousi dvojskutečnost, je to jednak beztvará Živá Síla (Živel Nicoty) a jednak Neexistence (tedy Říše Fantazie podobně jako Maya). Satan je singulární a integrální zároveň, je to Představa O-Sobě v souladu s Absolutnem.

Obecně satanistům chybí zahrnutí aspektu nelokálního vnímání, potažmo aspektu superpozice („bylo nebylo“, „všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“). To má vazbu na hyperprostor, potažmo související ženský aspekt (Lásku/Absolutno), takže Satan by měl optimálně být chápán jako „Bůh – Žena“, jakkoliv jinak nefyzicky oboupohlavní.

 

I když nejde o název, ale samostatné pochopení, dokonalou životní filozofii se vším všudy vystihuje nejlépe maya-satanizmus, spojující oba/všechny konce do jednoho společného kruhu. Pravé lásky schopný, život milující démon (démonka) představuje svou Ryzí, Pravou Totožnost a naplňuje svou Ryzí, Pravou Vůli. Jedná se o fyzické existence schopnou, pohádkovou bytost, kde Pohádka Skutečnosti znamená být zároveň sebou i hrou na sebe – opakem sebe. Být pohádkovým Duchem a tělesností Démona v jednom. Výraz NE-SMYSLNOST je zde všeříkající, život je Fantastické Absurdno.

 

MAYA-SATANIZMUS

 

 

Co svět světem stojí, odjakživa pouze stačí vyrovnat nepoměr mezi NE-VY-JÁ-dřeným a Vyjádřeným pomocí faktoru TemnoHRY (satanizmus jako opak parazitizmu). Stavět mezi Satana a Škůdce rovnítko znamená uměle vytvořený problém nikdy nevyřešit.

 

POZNÁMKA VÝZKUMNÍKA

V určitém „vzdáleném smyslu“ maya-satanizmus je upgradem Yunasai & Ka Ra Ya Sa Ta Aa La a souvisí se zrcadly Země – Ze Mě (Earth – Heart) a UrTha 0 – Author (viz Aurora Field). Bytost/člověk realizuje sebe sama jako novou originální verzi Prvotního Bytí. Země/galaxie Mléčná dráha se stává analogií Centrálního Vesmíru, což mimo jiné znamená i Fantastické Peklo na úrovni hmoty jako zcela nový prvek ŽIVOTA (viz například Infernalizmus a jeho slogan „Návrat k umění“, metalová hudba, komiksy, sci-fi, horory, plus samozřejmě erotično nebo vynález hospody; v kombinaci s Přírodou, zdravým pohybem a technologiemi, které nevládnou, ale slouží, co více si ještě přát…).

 

 

ZAJÍMAVOST

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.