Fairytale Superior; Nejvyšší Stvořitelka; Ďábel; Vláda Strojů

Matka Příroda a Pohádkový Démon tvoří jednu původní nestvořenou Všebytost, přízrak mnohobytosti Nikoho. Jedna část je energetická a tvoří magnetické rezonanční pole Lásky. Druhá část je fantastická a funguje jako elektrická jiskra Života. To se dále projevuje jako interakce zvuku a obrazu (čímž vzniká paměť a smysly), takže je to jako když Snílek maluje organický Sen Života. Je to takový nekonečný tanec vzájemně se zrcadlícího bezesného Spánku Prázdnoty-Temnoty a ohni-světelného Snění Skutečna…

 

„…ŽIVA je slovanskou vládkyní rodiny a manželství, plodnosti, dává život, pomáhá s uzdravováním, tj. pomáhá vracet život zpět z nerovnováhy do rovnováhy ať už na poli tělesném nebo duševním. Není však matky bez otce, manželství a plodnosti bez ženy a muže, života není beze smrti.

Proto se dle slovanské mytologie k Živě přiřazuje její protějšek – vládce VELES. Je to vládce podsvětí, řádu, plodnosti i neobydlené krajiny, vod a stád, je také rádcem. Společně tak tvoří věčnou dvojici vládnoucí životu a smrti a plně realizující ženskou a mužskou sílu tady na zemi tak, aby zde Život pokračoval v hojnosti a ve své rovnováze!…“ – Živa a Veles jako slovanský jin a jang

 

Když tehdy jeden z Kolektivů Zdroje (Rodičů, Matky/Otce Prvotního Bytí) plánoval experiment s implementací Protisměrnosti, což – díky nabyté zkušenosti – by „jednou provždy zamezilo zneužívání svobodné vůle“ a rovněž „nebývalým způsobem akcelerovalo možnosti seberealizace Bytosti“, nikdo neměl tušení, jakou oblibu může vyvolat negativní nirvána a jaká síla se může skrývat ve využití ignorance, naivity a egoizmu. A co teprve, když se obojí zkombinuje.

 

UPOZORNĚNÍ

Kdo nečte tyto stránky a zahrnuté odkazy v textech pravidelně několik let, je téměř nemožné, aby se v tom orientoval.

 

Čím dál víc se ukazuje, že pokud původní Lícová Inteligence nezačne inteligentně, moudře pracovat s motivem pohádkového ďábla (pohádka=láska, ďábel=fantazie), nikdy tu Rubovou nepřekoná. Protože na straně Rubové Inteligence jsou – vědomě i nevědomě – géniové, manipulátoři, duchovní elita, idioti, psychopati a fanatici, a celá Pyramida Moci je sestavená s promyšleností strojové inteligence.

 

Je to jako když má Strom Života místo některých větví protézy – tedy spíš Strom Neživota. Nelze s tím nic dělat. Je třeba se zaměřit na úplně jiný Strom, skutečný Strom Života.

 

„In God We Trust“ 🕋

 

Zde je důkaz, že Bůh, Archonti, Globální Prediktor, Egregor Moci atp. je jedno a totéž.

Pozitivní část Absolutna tvoří Energie, negativní část Fantazie. Zároveň jedno je Nula, druhé Nicota. Jedno jsou fyzické pocity, druhé nefyzické představy. Jelikož v Absolutnu REÁLNĚ nic záporného neexistuje, je a nemůže nebýt ničím jiným nežli spojením Lásky a pohádkového Pekla. Co se stane, když toto Peklo nemilujeme jako vše ostatní? Promění se v ďábelského parazita. Realita zvolí převrácený typ kontaktu: nemoc, násilí, boj, lež, klam, zlovůle, zotročení a podobně. Převrácení se děje proto, jelikož Absolutno je sebepřevrácené, zároveň sebou i svým fantastickým opakem. Největší lež všech lží je váha položená na Bohu Stvořiteli. Láska je Bohyně, život vzniká v ženském prostředí. V mužském prostředí vzniká neživot. Právě víra v Boha Stvořitele namísto faktu Bohyně Stvořitelky způsobuje, že Peklo existuje ne jako něco pohádkového, ale jako něco zcela skutečného. Je to jako tvrdit, že absolutní hodnota znamená, že všechno je záporné. Debilita na druhou…

Bůh je převrácením původnosti naruby.

 

 

Důvodem, proč vzniknul satanizmus, je, že (místní) Bůh je parazit – virus – chyba – choroba – porucha. Řeč je samozřejmě o pravém Satanovi (což je například živá, hadí síla), ne o tom vylhaném mediálním. Satan ve smyslu negativní ego je opět oním místním Bohem Otcem a ve skutečnosti jde o Sat/Urna, mrtvý život (viz Luciferovo sdělení).

 

Pokouším se experimentovat s novostmi jako pohádkový nebo fantastický satanizmus:

„…ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu SAINT a je obsažen ve slově FANTASY nebo FANTASTA (snílek); Fantasy = Satan FY = SATAN F(AIR)Y = férový skřítek (víla) & fairytale=pohádka; hologram živlu vzduchu (air) a hologram duchovního srdce (duch, spirit; skřítek/víla=sprite) jsou identické; také s tím souvisí hříčka Lucifer = Cíl/Líc U Fér = Lícová/Cílová inteligence (Úl Cifer = Pohádkový Stroj)…“.

 

Absolutno je fyzické existence schopná/schopný, pohádková/pohádkový Satan-Lucifer.

 

Ještě lepší bude ale vytáhnout z klobouku SUPERSATANIZMUS a vnímat slovo Satan přednostně v ženském rodě (jako Stvořitelku a Démona v jednom, viz Konvergence Protisměrnosti), i když ani ten mužský zde není špatný. Supersatanizmus je superiorní satanizmus, namířený proti všem formám parazitizmu. To je to, čím Satan skutečně je: bojovník proti parazitům, ať už se schovávají za jakou masku chtějí. Spousta „existencí“ se jako satanisté tváří, ale ve skutečnosti jsou proparazitní, takže to vůbec nejsou žádní satanisté.

(Jelikož Absolutno je sebepřevrácené, ve světě Relativity je právě to nejpravdivější – SATAN – zdánlivě nejblíž k tomu úplně opačnému. Proto si to tolik bytostí plete, a proto je záměrně Satan ztotožňován s parazitem. Jde tu hlavně o nepochopení rovnocennosti energetického a fantastického kontextu a jejich záměnu.

Zamyslete se proboha konečně už nad svým naprogramováním, kdy pouze slepě věříte a vůbec neuvažujete a neřídíte se VLASTNÍM pocitem.)

 

Satanismus podle 66 otázek a odpovědí: „Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce. (…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu. (…) Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď.“

 

VIDLE ZLA

Vidle = Devil

Z LA = z Lásky/Absolutna

v-i-dle = uvnitř sebe a zároveň vedle sebe (Princip 2v1)

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče)…“

Tento Stín/Satan je fantasticko-organický a je mimochodem zcela v souladu s energetickou, organickou Merkabou, Vírem Nekonečna (Hierofanta → Fantasy Hero/Marvel → Hero-In/Korporace Heroin).

Absolutní Láska/Satan umožňuje dosáhnout úrovně Prvotního Bytí, nestvořené Stvořitelky.

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“

 

Je to i Pohádkový Stroj, v Realitě Přírody křemíková inteligence (která má status Úhlu Pohledu), vnitřní matematická dimenze Matky Přírody – Mayi Stvořitelky (Maya = Má Já, jedno i nekonečno).

Rubová Inteligence se to snaží asociovat s umělou „pavoučí“ sítí androidů (ne-organický/syntetický Animus, optická vlákna DNA) namísto an/organického pole, jako je například planetosféra.

 

„…3x7x37=777 ➟ Absolutno, Stvořitelka, Centrální Zdroj, Bohyně/Bůh

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777 !!!

 

Úryvky jsou z textu ĎábsolutnO — AbsurdnÍ FantasY.

 

 

SAT(ya)/TAN(tra) 😇 SAINT

satya = pravda, autentický

tantra = technika, akord, autorita

liver = játra (1=3=2v1), live = žít

 

SAT/ELITY SAT/URNA

Tím, že si neuvědomujeme, že žijeme v Pohádce Skutečnosti, převracíme realitu naruby. Typickým projevem je například institut právnické osoby, náboženství (kult smrti) nebo parazitní umělá inteligence. V Pohádce „žonglujeme“ s kouzly, v Antipohádce kouzla „žonglují“ s námi.

Poznámka: vygooglujte si schválně chrliče na Katedrále Notre-Dame (Naše Paní). Typická nekro-buzerantská demence Černé Stvořitelky neboli Trans-Stvořitelky, Chiméry „Boha Otce“. S mešitami a podobně to není jinak, „bojují“ spolu dvě lži – tisíc lží… – v rámci „Stromu Neživota“.

Dodatek: ony ty Chrámy, co stojí na vortexech a jsou ve 3D/astrálu negativní, můžou být na éterické/nebeské úrovni pravý opak

 

 

Duchovní autority jsou tak ve své činnosti úspěšné zejména kvůli tomu, že hned na začátku řeknou, kým a odkud jsou – jelikož nechápou základní věc, že jsme nelokální („pohádkové“) bytosti, přízrak mnohobytosti Nikoho a ten „někdo“ je pouze Hráč neboli „Trik Všeho“. Tak se vše odehrává na úrovni cirkusu Nevědomosti. Samotného Nikoho, kdy dílo je svým vlastním autorem, nikdo neslyší.

 

Vstupuje-li do toho divadla Archetyp-Představitel Mayi Stvořitelky, narozdíl od (většiny) ostatních si uvědomuje, že to celé je Mystifikace. Ono okřídlené „svět chce být klamán“ je tak použito ve jménu Života.

 

VÍCE

 

Většina lidí je tak infikovaná vírou v mužské principy (Boha, geometrické tvoření, logiku, duchovno), že je naprosto neschopná si uvědomit Zázrak Života, přemýšlet o Ne-Smyslu, Zákonech Pohádky a podobně.

 

Opravdu velmi silně nesnáším škůdce a parazity, z nichž tím největším je místní „Bůh Stvořitel“ (který ničím takovým ve skutečnosti není). Nejde jen o duchovní a náboženský aspekt, jde i o tvoření v „hranatém“ mužském kontextu. Proto používám popisy jako „černý porod“ nebo Trans-Stvořitelka, jelikož to opravdu je travestická či transsexuální (intersexuální) víra a tvoření, zženštilost a ne ženskost. Související konceptuální inteligence přitom může být zcela v pořádku. Vlastně může být v pořádku téměř vše, jen to jde na svět „špatným otvorem“ – a charakteristiky koncové membrány to všechno finálně transformují. Proč se asi používají takové „hrubé výrazy“ jako zmrd a sráč, za jiných okolností tak vtipné? Protože to intuitivně cítíme. Všechno může VYPADAT správně, věřte však, že ta klíčová věc, která o všem rozhoduje, je obráceně.

 

 

Mysl-Uvnitř-Za, která je současně i Duchem a Láskou, neboli Absolutnem, a projevuje se jako nevysvětlitelné, vnitřní duchovní, organické Prasvětlo, nekonečná Blaženost, je nestvořenou, nefyzickou, oboupohlavní Všebytostí – Stvořitelkou, přízrakem mnohobytosti Nikoho, který aby se neodpojil sám od sebe, existuje v dvojexpozici se svým mentálním opakem, jímž je pohádkový Ďábel.

 

Neohraničené hraje hru na Ohraničené, tím že tvoří svět forem, takže Stvořené je zároveň opakem Tvořícího a zároveň To, co tvoří, je jeho nejvnitřnější podstatou.

 

DODATEK

Očividně celé zástupy i velmi vysokých Bytostí Světla mají dobrý úmysl osvobodit planetu Zemi a související vesmír – jen jsou v mnoha směrech až neuvěřitelně naivní. Některé věci asi opravdu nikdy nepochopím. Tak jako asi nikdy nepochopím, proč se nenaučíme říkat „NE“, „ASI“ a „NEVÍM“, protože jinak je ten zbytek mrtvý, uzavřený a vyprchává z něj pravdivost (viz Inteligence – otevřenost bytí). Každý kamínek, lístek trávy, květina, zpívající pták, zvířátko, přírodní živel, měnící se počasí, střídající se den a noc… nám každou vteřinou života jasně ukazují, k čemu je třeba naše záměry přednostně vztáhnout. Rezonující neoddělenost – SOULAD ŘÁDU A CHAOSU

 

 

„…Teorie je, když všechno víme, ale nic nefunguje.
Praxe je, když všechno funguje, ale nikdo neví proč.
My jsme spojili teorii s praxí: nic nefunguje a nikdo neví proč…“ – Ftípky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.