Světlo jako počasí

(- …mezitím, v jiné realitní bublině… -) V noci během usínání jsem zažil pocit, jaký měl první archanděl*, jenž se překročením „boží vůle“/spodního energetického prahu odtrhnul od zdrojového pole; samozřejmě jsem to odmítl prožít celé a vrátil jsem se rychle zpátky.


* Update 3. 7. 2019: podle mě to nebyl přirozeně zrozený archanděl, nýbrž fantom – archanděl jako část padlého lokálního Boha Otce.
 

„U: Kde došlo k odpojení se archandělů od Zdroje před 8 miliony let?

C: Stalo se to v hvězdném systému Orionu.

U: Na které hvězdě přesně, kolem Rigelu?

C: Byl do toho zapojen celý systém Síria.“

 

„…právě skrze Lucifera se svobodná vůle stala realitou.

(…) Sirianský experiment. Uvnitř luciferského experimentu byl proveden druhý experiment, který vše na Zemi změnil a očekává se, že změní vše a všude. Možná tento experiment nakonec vytvořil realitu, kde jsou obě cesty integrovány. Zdá se to i pokročilým mistrům, že takhle to zamýšlí Bůh…“

 

Zakončil jsem okruh zkoumání různých kosmologických systémů a po určité době se opět soustředím na Strategii Světla. Vlajkovou lodí je zde Hnutí Odporu (přestože mnoho věcí vidím úplně jinak). Nechci se zde komplikovaně rozepisovat, proč mám jednou ten a podruhé onen názor a že si některé věci ve skutečnosti odporují jen zdánlivě. Jádrem posunu je křest ohněm vlastních zkušeností, jehož základem je zdravé pochybování – nikoliv slepá víra. Pokud někdo vaše přesvědčení napadne, musíte to dokázat bez následků ustát, ne se nechat vyprovokovat a rozhodit – musíte umět svůj názor obhájit. Kolikrát je to právě nepřítel, kdo našemu vývoji nejvíce prospěje. Říkat na všechno ano, děkuji, a vyhýbat se konfrontacím, je existenciální sebevražda.

 

BOD ZLOMU

 

I když to je vždy dost relativní, Bytosti Světla si do velké míry v tomto odlehlém koutě Nekonečna mohou za své neblahé osudy samy, jelikož se neřídí svým VLASTNÍM pocitem (v rámci nahé reality), ale programem – egem/mozkem, který význam pocitů překládá v rámci systému víry.

Uvnitř sebe moc dobře víme, že patologické projevy (parazitizmus) je třeba neprodleně eliminovat a ne to nechat se množit: láska v daném případě znamená nemilosrdný, tvrdý přístup. Jestliže si někdo klidně nechá kálet na hlavu, tak to není Bojovník Světla, ale kolaborant síly opačné.

 

Bytosti Světla si za to mohou také z toho důvodu, že žijí v bludném přesvědčení, že Existence je fyzikální, respektive duchovní záležitost (totéž platí o intelektualizmu, také naprostý blud). Všude kolem sebe – viz hlavně panenská, divoká Příroda – vidíme fenomény jako je krása, fantazie, volnost, legrace, hravost, dobrodružství, nepředvídatelnost („náhoda“), zábava, umění… Zároveň všechno „tajuplně spolupracuje“. Kde je nějaká duchovnost nebo nějaké fyzikální bytosti…? Uvěznění Silami Temnoty také chápeme a řešíme jako fyzikální problém – jenže on to je problém filozofický. Poznání je nehmotné, což zpětná vazba sebe/uvědomění (obousměrné vnitřní zrcadlo, Pozorovatel) manifestuje jako optimální typ silového či energetického pole, jelikož ekvivalentem nehmotného je nenaformátovaná (ničím nezkreslená) Prázdnota. Parazitní Temnota může ovládnout pouze nevědomé bytosti (tj. nepravé Světlo) – to je v první řadě třeba si uvědomit. Nejde tady o nějaké IQ, ale o upřímnost k sobě samým a o chování. Víme až moc dobře, jací jsme, že jsme přirozeně rozporuplní; pravé Světlo je ve skutečnosti NEVINNÉ a DIVOKÉ zároveň. Většina Bytostí Světla si na ně jen hraje, jsou to spíš Masky Světla, nelze se pak divit, když někdo Pravdě říká jakkoliv jinak, i třeba používá zdánlivě „negativní“ název, aby s tím pozérstvím neměl nic společného.

 

V minulosti jsem se občas dost znechuceně do Bytostí Světla navážel. Musím zpětně nicméně také uznat, že život amnezických lidských bytostí na tomto světě je tak extrémně nenormální, nesvobodný a obtížný a navíc po roce 2012 se vynořila tak neskutečná kvanta zmatek vytvářejících a zbytečně složitých informací, že jsem jednak pro maximální zjednodušení a zpřehlednění a jednak si čím dál víc uvědomuji naivitu například Tvůrců Křídel/Řádu Lyricus, že je lidstvo schopné se samo osvobodit. Podívejte se na lidstvo, to bez pomoci zvenčí není schopné vůbec ničeho (existuje pohled, že všechno se děje uvnitř, i pomoc zvenčí). Strážcovské/kristovské zdroje se pro změnu už pohybují v podstatě v oblasti teorie (a vyřazených modelů), zatímco dračí sílu a inteligenci téměř nikdo není schopen pochopit. Je třeba nejprve dosáhnout základní globální svobody, teprve pak navázat na případné další projekty (z nichž některé už pravděpodobně nebudou fungovat nebo se budou muset změnit/přizpůsobit).

 

 

Na procházce jsem přemýšlel o Světle, což je v tomto tisíciletí frekventovaný duchovní výraz. Proč ne Duch, ptal jsem se, když jsem kráčel okolo lesa. Duch tak neevokuje protiklad, narozdíl od Světla, kde každého podvědomě napadá srovnání s Temnotou.

 

Všechno začíná kvést, pučet a zpívat. Vnímal jsem inteligentní sílu života, ducha, tvořivou imaginaci – při nejlepší vůli Světlo nikde, když samozřejmě nepočítám životadárné Slunce a jeho vyživující paprsky, což ovšem zrovna tak lze říct o vodě, vzduchu, elektřině (oheň), magnetickém poli, éterické substanci (kosmická energie) či podstatě samotné Přírody (země, hmota).

 

Lze to celé souhrnně vnímat jako Duchovní Světlo? Pak by duchovní temnotou byla Bezduchost a dvojici Světlo/Temnota lze vnímat jako ekvivalent Život/Neživot, Svoboda/Vězení, Zdraví/Choroba nebo Harmonie/Disharmonie.

 

VŠEPŘÍRODA, VŠEČAS

Duch a Hmota (Vesmír, Příroda) jsou jedna a táž inteligence. Duchovní podstata (Světlo) je jak nehmotné počasí nebo střídající se den a noc bezčasí. PRAVÉ Světlo je jako Den s velkým D. Proto takzvané Bytosti Světla nemohou Temnotu porazit, dokud Světlo nechápou jako všestranný CELEK, ale jako část „bez noci“ (viz ona zvrácená představa, že všechno bude na věky věků zářit a nikdo nikdy už nebude spát; fáze snění/Dne/formy a spánku/Noci/bezforemnosti se musí střídat, byť v některých dimenzích to v podstatě splývá).

 

PRAGMATIZMUS, PRAXE

Nejucelenější a nejpromyšlenější projekt osvobození Země se pojí s Hnutím Odporu a s plejádským vyslancem s přezdívkou Cobra, respektive s hnutím Prepare for Change. Je to známé po celém světě a má milióny stoupenců, příznivců a sympatizantů. Spoustu věcí vidím sice jinak, je mi nicméně jasné, že se svým přístupem k realitě nemám šanci uspět. Zkouším tedy vstoupit do tohoto proudu.

 

LINKY

 

Vždyť kdo by přemýšlel nad tím, že i Temnota nebo Peklo mohou nést vrcholně příznivé energie. Kdo by vůbec uvažoval o tom, že peklo je od slova péct, pec, pečovat, nebo že realita forem ve skutečnosti vzniká v Pekle Zdroje/Všeho. Proč se vůbec zabývat rozdílem mezi konstruktivním a destruktivním faktorem čehokoliv. Nikdo pak nemusí být žádný Bojovník ani Pracovník Světla, jelikož je rovnou zdroj/Zdroj. Zde jsou Temnota a Světlo totéž (T-EM-NOTA = transformace elektro-magnetického pole zvukem).

 

Cobra znamená Compression Breakthrough (Komprese/Průlom, Bod zlomu). Vyjadřuje princip Dva-v-Jednom. Horní a dolní (vnitřní a vnější, makro a mikro) procesy se synchronizují, tak aby se k sobě co nejvíce přiblížily, až je dosaženo bodu optima (singularity), což umožňuje kýženou Změnu/Transformaci.

C-obra znamená „uhlík obra“ (kolektivní pole života, egregor) nebo také „100 obra“ nebo „100/uhlík ob RA), kde RA = světlo/jednota (andělská inteligence) a 100 (XkrátX neboli XxX) ukazuje na PAN/dračí inteligenci, respektive fundamentální zdrojový/virtuální element (neboli RA zrcadlově, AR = 10×10). Souvisí s tím texty na 63+1 (viz Tok’R(A)GenT) a na Pandoře (viz BOA). Někdy jsou tytéž věci jednou proti sobě a jednou spolu (soulad – rozpor), celé to ale pracuje v rámci kalibrace Stlačení & Prolomení (Zprůchodnění). Měli bychom být rádi, že to nefunguje mechanicky, kde totiž není rozpor, není život a to bychom pak skončili jako ti ve fanatických sektách, kde je všechno jen černobílé.

 

Lidé momentálně potřebují model Světlo versus Temnota, nic se nesmí komplikovat. Přestože to lze chápat, i tak ale každý to své Světlo asociuje s tím, jakým způsobem chápe realitu (v jistém smyslu nelze komunikovat s ničím jiným nežli s překladem vlastního Já, který odpovídá stupni sebevytvoření). Na druhou stranu, Světlo se „automaticky“ pojí s Láskou a Vědomím, zatímco Temnota se pojí se Strachem a Nevědomím.

A na třetí stranu, v nedualitě jsou Světlo a Temnota komplementární (doplňující se, zapadající do sebe).

 

 

Lidé zakládají Sesterstva Růže a šíří energii Bohyně…

 

 

Představuji archetyp Živé/Hadí Síly, respektive inteligenci Růžového Prasvětla (Žeruhmyz = Růže X(m)YZ). Uvědomme si, že uvnitř Bohyně (Všepřírody, Lůna Pravesmíru) existují další dimenze, a tak pokud zde někdo ztělesňuje princip/archetyp Bohyně, vyjadřuje se právě o nich. Meditující pracují s energií Bohyně, inteligence Bohyně však pracuje poněkud jinak, než si představují. Je v tom obrovské množství paradoxů.

 

Prosba či výzva směrem k některým jedincům: Nedělejte z PFC sektu a z Cobry proti jeho vůli gurua.

Řekl bych, že 80 a více % toho, co Cobra/Hnutí Odporu tvrdí, je pravda, ale rozhodně celé řadě věcí nevěřím (stačilo by i 70 %, nikdo lepší praktickou globální platformu sjednocení/osvobození nenabízí). Nechci v tom dělat zmatek, takže to dál nebudu rozvádět.

Budeme-li se, odvážně a se zdravým sebevědomím, soustředit na své nefalšované vnitřní Světlo/Ducha, vlastně ani žádné podrobnosti nepotřebujeme vědět. Zrovna tak to lze chápat jako Život/Nekonečno nebo Lásku/Absolutno.

Nekopírujme, nenapodobujme, nedělejme nic mechanicky. Nepředstírejme, že jsme „svatí“. Skutečná svatost je ekvivalentem živoucí úplnosti, která se neustále mění a vyvíjí. Zde připomínám sdělení archanděla Michaela:

 

„…Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty.

Mnozí z vás se temnoty a své stínové strany bojí, dívají se na ni jako na zlo. Všechno je součástí JEDNOHO, Stvořitele. Není se čeho bát. Vy, jako lidské Bytosti, jste vytvořili mnoho věcí, které vyvolávají strach, ale to neudělal Stvořitel…“ – AA Michael – OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

 

Už jste si položili otázku, co když k žádné Události nedojde a najednou bude rok 2025 nebo 2040? Scénář budoucnosti je samozřejmě otevřený. Může to být také přesně naopak, nežli tvrdím. Pochopme ale už konečně, co je skutečné Světlo. Primárně nejde o nic vně zářícího ani fyzikálního.

 

Světlo je Životem Ducha, vším, co neškodí, což má rovněž svůj odlišný veřejný a soukromý rozměr. Duchovní Světlo se nefyzicky projevuje jako Láska a fyzicky jako Erotično/Orgazmus, styčnou dimenzi tvoří Extáze (Radost, Štěstí, Blaženost). Skutečné Světlo z principu není žádný nudný patron ani impotent, je to výzkumník a odvážný dobrodruh, který rád odhaluje Neznámé. Spíš než o pozitivitě je to o SOULADU, jakkoliv někdo slovem pozitivní myslí harmonický. Světlo souvisí s Poznáním a se schopností se orientovat, vidět do energeticko-informačního pozadí. Světlo je jednotící síla života. Z mého hlediska by se Duchovní Světlo nebo Prasvětlo mělo vnímat jako síla/inteligence panenské, divoké Přírody (samozřejmě nepredátorské, neparazitní) a nemohu si pomoct, pouze blázen může necítit, že jde o soulad řádu a chaosu – nejde tedy ani o samotný řád, ani o samotný chaos. Jedině toto je to pravé a skutečné Světlo/Duch Života, takového, jaký opravdu je. Prohráváme s Temnotou jedině proto, že jsme blbci, kteří ignorují vlastní pocity a místo toho věří nefungujícím, utopickým, v podstatě až trapným nesmyslům, které jsou úplně v rozporu s pohádkově fantastickou, kosmickou inteligencí. Všemoudré Světlo je inteligentním propojením Lásky a Fantazie.

 

HLUBINY, OBZORY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.