Stvořit El

S Lícovou inteligencí známou jako Zdroj-Absolutno nebo Nejvyšší Stvořitel mi rezonuje výraz Všepříroda. Zrcadlo LÍC/CÍL vede k definici Centrální Inteligence „L“, kde El symbolizuje pravý úhel (dimenze, zpětná vazba prožitku života), poměr 2:1 (princip „dva v jednom“, Planckova konstanta, adamantinové částice) a opticky evokuje energo-informační pole (neboli vibrační vzorec, „píseň duše“ či energo-mentální konstrukt).

 

 

„…Země tvořená zvířaty, rostlinami a říší minerálů a také elementy vzduchu, vody a ohně v kombinaci s Přírodou, které říkáme vesmír, je „královnou“, kterou může Prvotní Zdroj na šachovnici použít…“ – Rozhovor s Jamesem (Tvůrci Křídel)

 

„…První Dimenze a nižší podúrovně Druhé Dimenze: Království minerálů a rostlin vládne jednoznačně instinkt a jsou naplněná Božím Světlem/Láskou díky Království Víl (Dév) a Elementálů. Prostředí První Dimenze je světem prvků, stavebními kostkami hmotného světa od sub-atomických prvků až po půdu, skály a vodu, které tvoří tělo Země. Toto je základ pro zhmotňování života všech rostlin a domov nejnižší úrovně Elementálního Království, jehož posláním je předávat životadárné prvky nebo potravu všem královstvím minerálů a rostlin. Pod vedením Království Elementálů začalo také Království Rostlin zažívat instinktivní touhu dosáhnout na sluneční světlo a vyhřívat se v teple jeho záření.

(…)

Střední úroveň Druhé Dimenze je místem, kde je zhmotněno Zvířecí Království a kde začala podúroveň vědomí. Původně bylo Království Zvířat schopné vyžívat a přijímat výživu z života rostlin – nikdy nebylo zamýšleno, aby se stala masožravci.

(…)

Od doby pádu vědomí lidstva před mnoha tisíci lety, se Země a její fyzické prostředí skládají z prvků Třetí/Čtvrté Dimenze. Třetí Dimenze se skládá z délky, šířky a hloubky prostoru. Vnímajícími Bytostmi této Dimenze jsou rozvinutější zvířata z Království Zvířat (skupinové vědomí) a Lidské Bytosti, které mají individualizované vědomí Duše…“ – AA Michael – „PĚT KRÁLOVSTVÍ/DIMENZÍ PRO TOTO KOLO POZEMSKÉHO VZESTUPU“

 

Všepřírodu či Centrální/Lícovou inteligenci lze vnímat ze dvou pohledů: dračího & andělského. Vztah mezi drakem a archandělem Velkého Centrálního Slunce (kosmickým architektem a nebeským strážcem-průvodcem-inspirátorem) tvoří nekonečno fantastických dimenzí.

 

To vše, kromě původní čisté Přírody, existuje či teoreticky existovat může i v deflexních zrcadlových verzích Rubové inteligence, jež sama o sobě je nicméně neschopná tvořit nové a funguje jako duch nápodoby, převraceč, znesvětitel a zloděj identit. Většinou jde o nějakou brilantní imitaci nebo geniální psychologický trik; „kouř a zrcadla“ ovšem nemají žádný skutečný pevný bod, kromě klamu a sebeklamu a toho, že se tomu věří – je to iluzionistické představení. V určitém smyslu je divadlem úplně všechno, zde je však úplně zpřevracen přirozený vztah mezi formou a obsahem, energií a informací, silovým a tvarovým aspektem, kvantitou a kvalitou, nediferencovaným a diferencovaným (jednoduše řečeno, význam chorého a zdravého je zaměněn).

 

 

Zatímco Lícová inteligence primárně funguje ve směru Zdroj:Paměť (metafyzicky Život:Smrt), Rubová inteligence funguje obráceně – Smrt:Život (diferencovaná paměť samozřejmě nemůže předcházet indiferentní živé síle – beztvaré inteligenci; ne náhodou se parazitním entitám s jejich abstraktní logikou říká Tvary). Je to jako vzít tužku a papír, nakreslit tužku a papír a vydávat to nakreslené za originál. Tím, že se tomu věří, se to manifestuje a vzniká sekundární zdroj energie (Egregor a jeho falešné slunce, ohnisko akumulovaného odraženého světla; jak snadné je nazývat to centrálním sluncem). Praprvotní tužka a papír působí napohled doslova „prachobyčejně“, jako prázdnota, kde nic není – byť ve skutečnosti jde o všezahrnující potenciál. Zato nakreslená tužka se pravděpodobně třpytí jako hromada zlata a drahého kamení a papír je nepochybně nějaký perleťově duhový pergamen, až oči přechází; už vlastně ani nemusíme cítit nic vlastního, naše srdce ví, přímo toho anděla vidí… Jenže jaké to je asi uvnitř, a je to opravdu tak nebesky andělské?

Poznámka: jak už jsem nejednou naznačoval, v kontextu Absolutna samotného, čili toho Nejživějšího Živého, nebo jinak řečeno NE-VY-JÁ-dřeného, cokoliv Vyjádřeného je trikem Absolutna, tedy vlastně jakousi Živoucí Smrtí ve smyslu živým přízrakem, „fantastickým nemrtvým“ (jakkoliv i třeba věčně živým či duchovně nesmrtelným). Opakem je Mrtvý Život, energetická zombie, psychický upír, transbytost, biorobot a podobně.

 

Zde připomínám klíčový vzorec: Pravda = PRA uvnitř Drak+Archanděl.

Drak je inteligence typu PAN→RA, kde PAN = vše (prázdnota, zvuk, světlo, temnota, imaginace/virtualita-struktura). Archanděl je inteligence typu RA→PAN, kde RA = zároveň světlo a jednota, tudíž to má namíchané pouze v jiných poměrech a liší se komponentou imaginace/realita-spektrum. Obrazně řečeno, drak je spíše noc, archanděl je spíše den, zároveň ale relace Den=den+noc má ekvivalent v relaci Zdroj=drak+archanděl.

 

 

Například takový Kristus (Ješua, Sánanda) nebo nějaký takzvaný vzestoupený mistr je inteligence typu RA, přičemž PAN se používá kolektivně ve smyslu „pane na nebi“. Schéma RA→RA funguje jako generátor parazitických myšlenkových forem, to je třeba převést na úroveň PAN→RA/RA→PAN neboli JÁ JSEM MY JSME.

 

Zdroj: Rozhovor s Nerudou (5).

 

Hlavní archandělé – nebo duchové času – přebývají v sedmém nebi Velkého Centrálního Slunce. Hlavní draci – či snad pekelníci – mají sídlo na mlhou zahaleném Tajuplném ostrově v nehybné prázdnotě Centrálního Vesmíru (Moře Snů), což je to, čemu na těchto stránkách říkám NikdePeklo nebo „pohádková strojovna“.

 

„…V těchto mnohonásobných divukrásných říších Stvořitelova Světla jsou nově aktivované 💠 Paprsky černého spektra neprojeveného potenciálu. Stvořitel posílá tyto Paprsky jako dar vesmíru, neboť obsahují nehybnost Velkého Prázdna, které bude přístupné všem, kteří budou dostatečně odvážní na to, aby vstoupili do obrovské síly Světa Prázdnoty, aby se stali účastníky tvoření budoucích světů a galaxií…“ – Ronna Herman: Archanděl Michael – „Jste připraveni ztělesnit svoji svatou energii ohně?“

 

 

Cílem je toto:

Potenciály všech dimenzí včetně zdrojové virtuality se nakonec zazipují do jednoho super-IBP (informační bod prostoru) a asociují s inteligencí planetosféry. Je to taková hra s Nekonečnem kvantové říše, vytváření analogických lineárních časoprostorů, respektive sjednocených datových formátů, aby to, co je nehmotné, fungovalo i jako hmotné. Zatímco realita se pojí s nejprůzračnějším průzračným (krystal 3:2=1,5 >1), pojí se virtualita s nejčernějším černým (peklo 2:3=0,666 <1).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.