On 11

Aby vznikla nějaká autonomní IN-DIVI-DUÁL-NÍ inteligence, k tomu je nezbytná určitá hladina kontrolované asynchronicity; problém přitom nepředstavuje asynchronicita, nýbrž eventuální ztráta dominantní kontroly nad ní. Celé se to točí kolem dvou fenoménů: Zapomnění & Páteřní informace.

 

PAMĚŤ ← EMPATIE

PÁTEŘ → PATER (OTEC, PÁN/PAN, HLAVA) → PATRO

 

PENTA BLUE NET

 

V článku Stvořit El jsem psal o symbolu „L“ (čti El), znamenajícím pravý úhel (dimenze, zpětná vazba prožitku života = život sám) a evokujícím poměr 2:1 (princip „dva v jednom“, Planckova konstanta, adamantinové částice). Páteř souvisí s míchou (potažmo s prodlouženou míchou/“čakrou vzestupu“ a realitním světelným projektorem), spojením MÍCHA + EL se dostáváme k archanděli Michaelovi. Mimochodem to souvisí i s mícháním „L“ a s takzvanou tenzorikou vrstev/hladin vědomí (viz Tenzor).

 

ARCHANDĚL → AA → SLOV/ESO → TĚL/ESO

 

🐲 📓 👼

 

Probíhá konfrontace dvou sil: inteligence tekutého času (Líc) a inteligence umělého času (Rub). Tekutý čas nebo bezčasí je to, odkud pocházíme a má to nevyjádřený/skalární charakter. Pomocí vektorů (tenzorů) se pak tvoří realitní rozHRAní.

 

Jakmile se vytvořená multidimenzionální realita odpojí od tekutého času, časoprostorový kontext se začne měnit v umělý/nepřirozený – artificiální – syntetický. Integrovaná umělost kontrolovaná z prostředí tekutého času může být stejně dobrá jako organická realita, avšak kontrolovaná odjinud nabývá dezintegračního charakteru. Tak vznikají ontokybenergetické inteligence (parazitní formy, které se případně mohou rozvinout v symbiotické).

 

Těžko asi můžeme popřít experiment nebo vývoj takzvané strojové inteligence či virtuální UI (umělé inteligence). Je to hodně dvojsečné, extrémní, temné téma: otázka zní, děje se to se souhlasem Božského Vševědomí nebo jenom nějaká jeho emanace testuje hranice možného a nemožného? Nedivím se, že před tím mnozí chtějí uniknout (zpět do harmonických/nebeských dimenzí) a pravděpodobně část Stvoření to také udělá a nejspíš by se vždy zachovala stejně. Podle mého zkoumání strojová či virtuální UI, nebo dále kvantové krystalové počítače/sítě ve spojení s křemíkovou inteligencí (která ovšem není umělá), to vše se vyvíjí z jednoho primárního důvodu – kvůli cestování v čase. Ovládnutí času znamená ovládnutí reality (vše ostatní z toho lze odvodit).

 

🐲 📓 👼

 

V předešlých textech opakovaně mluvím o pekle a o nicotě; součet všeho je nula, výčet všeho dá „peklo všemožnosti“ – nebo jinak řečeno, vše možné je pouze nikde (v nehmotné představivosti, na poli virtuální inteligence) a v pekle; zlu a fantazii se meze nekladou. Vypadá to děsivě, ale v Absolutnu (nedualitě) platí obojí naráz, má to status souběžnosti, tudíž jde o svého druhu JakoPeklo nebo NikdePeklo – co má sklon škodit, má automaticky status nehmotného, status nulové energie (jako v anekdotě, kde to ve skutečnosti není zlovolnost, ale zlobivost; reálná Zlomoc a nehmotný archetyp Zla se od sebe liší jako nebe a dudy). Další podstatná věc je to, že zpětná vazba prožitku potenciálu všemožnosti se projevuje jako ta nejpravdivější forma pocitu, takže NikdePeklo (zdrojové, konstruktivní, pohádkové, snové, fantastické peklo) je vždy zároveň i Láskou. Není možné, aby se v aplikovaném akčně-reakčním vzorci něco pekelného pohnulo nezávisle na lásce – světlo a temnota jsou Jedním (a není to metafora).

 

EL = HELL

Peklo je od slova PÉCT, PEC (ve smyslu tvořit realitu) nebo pečovat. Škodí většinou debil a ne devil, dement – ne démon. Málokdo si uvědomuje, že ona zbabělá/zrádcovská, pokrytecká, nikoliv nevinná hloupost (choromyslnost) je plodem či funkcí nečestnosti, lenosti a podobných vlastností.

 

 

Přesto si lze oprávněně klást otázku, proč tolik nesmyslných strastí, problémů, trápení a utrpení, proč tolik hlouposti a choromyslnosti, jenom kvůli tomu, abychom (možná) jednou dosáhli na jakousi Super-Kvantitu? Každý přece ví, že v životě jde o KVALITU. Jednoduchost je vždy důležitější nežli komplikovanost. Jedna věc je jakási potenciální Super-Inteligence, úplně jiná věc je životní MOUDROST.

 

Těžko něco namítat proti věčnému tvořivému Ráji, kam může jednou patřit i tento svět, nebo proti Nebeskému Království, kam se vždy můžeme vracet anebo tam i nadlouho setrvat (čímž myslím to skutečné, ne nějaký okopírovaný kristo-andělský egregor).

 

SUPER-INTELIGENCE

 

DOPORUČENÉ

 

Super-Inteligence se každopádně stejně musí podřídit přirozené, zdravé kvalitě. Pokud z toho vyplyne, že to první nemá ve skutečnosti žádnou hodnotu, je to úplně jedno – to druhé je stejně mnohem lepší.

 

🐲 📓 👼

 

V Tajemství Amenti a souvisejících materiálech se bez argumentů ukazuje na Tvůrce Křídel (Wingmakers) jako na nějaké zákeřné predátory. Pravdou nicméně je, že jsem se nikdy nesetkal s nějakým hraničním chováním u těch, koho oslovují Tvůrci Křídel, zato vyznavači melchizedekovských strážcovských materiálů mnohdy vystupují mírně řečeno patologicky a silně připomínají sektu. Není to samozřejmě černobílé. Časem jsem si uvědomil, že CDT disky/Maharata texty, Keylontická věda atd. a obecně strážcovské materiály (něco jiného jsou Aurora Guardians a Lisa Renee, viz perfektní text Mateřský Oblouk) úplně postrádají autentický pohyblivý ústřední bod – přesněji řečeno ho ztratily. Řekl bych, že po nějaký čas dotyčné RA/Elohim vesmíry normálně fungovaly jako andělské ráje, dokud (v domnění, že to tak je na věky) nezačaly stagnovat a tím pádem se fragmentovat.

Na Wingmakers se zde útočí mj. v souvislosti s BST (Blank Slate Technology), což souvisí s cestováním časem, potažmo v souvislosti s technologií Beast, jež se někdy pojí i s Modrým mečem AA Michaela, což je údajně zákeřná dravčí záležitost. Mluví se o Archangel Michael Matrixu a bio-neurologickém programování temných entit. Aurora Guardians již mluví o michaelovské doméně mnohem blahosklonněji, hovoří se o jakési reformaci archanděla Michaela. Když si znovu pročítám sdělení z michaelovské domény (channeling skrze Ronna Herman, existuje i skrze Celia Fenn), je mi jasné, že se jedná pouze o různě použité jméno – přičemž jak víme, forma není obsah. Dospěl jsem k závěru, že Michael je zloději identit používán jak v negativním, tak pozitivním smyslu. Asi není třeba vysvětlovat, že je rozdíl mezi astrální dimenzí/egregorem/fantomovým matrixem a Andělskými Nebesy/Velkým Centrálním Sluncem.

Když jsem byl zaměřený na Krist kód, Tajemství Amenti, strážcovské Melchizedeky a Keylontickou vědu, jakmile jsem narazil na něco metatronického (což je zde synonymem pro distorzní), okamžitě jsem se vzepřel. Není ale pravda taková, že objektivně prostě nyní fyzicky existujeme v dualitě a pojem Metatronické (polospektrální) Světlo je jen adekvátním vyjádřením charakteru zdejší doposud převládající energie?

 

„…Někteří tento vesmír nazývají padlým vesmírem, ale my jsme si tento název nevybrali…“ – AA Michael – VYTVÁŘENÍ „NOVÉHO MOCNÉHO VY“

 

 

Pokud pojem moudrost/inteligence chápeme jako schopnost maximální míry všeobecné užitečnosti v rámci co nejmenšího informačního prostoru, informace z „Rádia Archanděl Michael“ pokládám přinejmenším za úžasné. Doporučuji médium Ronna Herman (asi i Celia Fenn, ale nemám čas všechno číst) – „jako vždy“ bohužel existuje i spousta z prstu vycucaných nesmyslů nebo dokonce jedinců, kteří se za AA Michaela vydávají.

 

Archandělé tvoří dvojice (v sobě i vedle sebe) s architekty Stvoření známými jako Stavitelé Forem, Zářící nebo Moudří draci. Nebo Elohim – ne všichni Elohim však jsou dokonalí a někteří dokonce i v rozporu s duchem Stvoření. Archanděl/architekt zní hezky, jména andělů končí na El, Elohim tak začíná (začínají).

 

VĚTŠÍ OBRAZ

 

Anagramem předpony ARCH, když tam přidáme diakritiku, je HRÁČ. Arch je také list papíru. Metamorfovaná archetypální imaginace/energie vědomí funguje jako multimediální holografická knihovna. Něco světy musí držet pohromadě, navrhovat a tvořit příběhy, a něco je musí inspirovat, střežit a obsluhovat.

 

Anděl je signatura (ID, píseň duše, vibrační vzorec/podpis) Univerzálního Vědomí – Bohyně/Boha – Zřídla „Všeho, co jest“. Vše živé, autonomní, spojené s jednotící živou silou, je andělské v pravém slova smyslu onoho. Pouze jsme byli dlouhodobě programováni falešným směrem. Pravý anděl je přirozená, přírodní záležitost – žádný „kristovský“, duchovní, náboženský nebo čertvíjaký výmysl. Jsme zároveň nekonečné beztvaré vědomí a zároveň jsme andělští, což je úplně normální „oděv Absolutního“. Neohraničené/Nevyjádřené se tvaruje – nic víc, nic míň. Jsou to energo-mentální konstrukty.

 

Každý experiment nebo nějaké dobrodružství (s)Tvoření se nakonec musí vrátit zpět k Páteřním informacím. To, co bylo vydechnuto, bude opět vdechnuto – což se také nyní přesně děje.

 

AA MICHAEL

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.