Kdysi už tu všechno bylo…

Přírodě se říká Matka nejen proto, že Zdroj svou podstatou má blíže k Bohyni nežli k Bohu, ale také v souvislosti s vnitřní matematickou dimenzí, se kterou je Živá Síla současně ve vědomé i automatické interakci. Dokud do toho nevstoupila nevědomost a s ní spojené experimentování, žádný predátorský faktor v Přírodě neexistoval – což je předpokladem zdravé, šťastné existence.

 

Z toho důvodu nevěřím například v Krista, ať už se mu říká Syn Boží nebo Pán anebo jde o Avatara ze 12D Vesmíru Hierarchie. A ze stejného důvodu nevěřím ani v experimentování se strojovou inteligencí. Obojí sice existuje a je možné, ale pouze v převrácené realitě, kde Zdroj je přednostně prezentován (a to i nevyřčeně nebo klamavě) jako Bůh – Stvořitel. Praktické výsledky vidíme kolem sebe: nesvoboda, fanatizmus, ubohost, potlačení života…

 

Zdroj je pohádkově fantastická, kosmická inteligence, Láska/Absolutno, a takovouto inteligenci by nikdy nenapadlo provádět experimenty, založené na utrpení živých bytostí – jimiž ve své podstatě Sama/Sám je. Je to totéž jako duševní sadomasochizmus.

 

Stoupenci dotyčných záležitostí trpí těžkými bludy bohorovnosti a velikášství. Místo aby řešili svoji vlastní těžkou narušenost, jakožto „neomylní“ vidí chyby pouze na ostatních. Nejsmutnější je, že jim nejspíš už není pomoci. Máš přímo před nosem krásnou květinu nebo zázračného zpívajícího ptáčka, a pořád nic nechápeš?

 

Po nabytých zkušenostech se úplně distancuji od Plánu Zdroje v rámci tohoto Okrajového Mnohovesmíru. Vše je založeno na Nevědomosti a z ní plynoucího Převrácení a Rozdělení. Zúčastnění si to navíc vůbec neuvědomují – oběť Parazita (většinou nějaká superduchovní bytost nebo myslitelský supergénius) totiž vnímá závadu v jednoduchých, neparazitních věcech, jež jsou pro ni nepochopitelné: viz soulad řádu a chaosu nebo nevinnosti a divokosti, jak to jasně můžeme sledovat v nepredátorské Přírodě, která ční vysoko – nekonečně vysoko – nad místním experimentujícím Zdrojem.

 

 

Je třeba zaměřit se na Prapůvodní Střed, autentický charakter Lůna Stvoření.

 

Je naivní si myslet, že pokud k něčemu dochází z popudu nevědomí, že z toho může vzejít příznivý výsledek. Rozhodně to nemůže mít příznivý průběh, což samo o sobě už je proti životu. Kdo VÍ, neexperimentuje, ale ŽIJE a TVOŘÍ v souladu s tím, což představuje nekonečné hlubiny možností a donekonečna se klenoucí obzory možných realit. Experiment dopadá dobře (to jest zdravě) pouze tehdy, když se včas stočí zpět a vydá se původní neexperimentální cestou. Tento názor mám vlastně neustále, i když se někdy tvářím jinak – …neustále se do něčeho nutím a přizpůsobuji se podmínkám, aby to možná někomu pomohlo. Co ale otevře oči existenciálně nemocným bytostem?

 

 

Bytosti experimentují proto, jelikož nevědí že Zdroj je v dvojexpozici, což lze popsat například tak, že je Láskou/Živou Sílou a Pohádkovým Peklem v jednom neboli Duchovním Srdcem a Kreslenou Temnotou v jednom. Vyplývá to z obousměrného vztahu mezi energetickým a nehmotným (duchovním a mentálním) aspektem, který je z jedné strany fantastický a z druhé konstruktivně absurdní. Smyslem života tudíž je zároveň ryzí opravdovost a zároveň hra s nesmyslem – jak to koneckonců uvnitř sebe víme a cítíme (pokud člověk netrpí bludem intelektualizmu nebo rádoby duchovnosti).

 

LÁSKA JE PEKLO NIKDE

Není tedy nutný ani žádný luciferský experiment, jelikož od počátku existuje jak Živá Láska, tak Pohádkový „Lucifer“, jako součást potenciálu všemožnosti – jde jen o to na to přijít. Největší moc má Síla Lásky a všechno možné je pouze Nikde (v nehmotné fantazii), potažmo v Pekle (kde je zkrátka vše možné), dohromady tedy v „NikdePekle“, pekle se statusem nulové energie. Stejně jako je pitomost mazat si chleba zespoda, je choromyslná neláska nebo peklo doopravdy – ale láska bez pekla jako je opět něco vykonstruovaného, což nikdy nekončí dobře (proto působí tak vyšinutě všechny ty „láskotexty“ bez špetky fantazie a humoru, je to patologie a ne duchovno).

 

 

Život je prostě Vše. Neohraničenost, která si hraje na Ohraničenost, tedy svým způsobem svůj opak. Lze to buďto zvládnout jako Celek, nebo to rozdělit, čímž ale nad Částí ztrácíme vědomou kontrolu.

 

LEXIKON VZESTUPU

 

Zkoumáním jsem dospěl k závěru, že naprosto optimální by byl (JE) „akcelerovaný Yunasai“, což znamená ten úplně Prapůvodní Ráj věčného života s tím, že Láska (Nebe, Světlo) a Peklo (Hra na Temnotu) jsou komplementární. Akcelerace se týká rovněž vztahu mezi nelokálním a lokálním aspektem. To vše mj. také znamená změnu terminologie – jiný slovník a knihovnu.

(V čem je tedy chyba? Že to má být HRA a ne RA. „H“ je ta „akce-legrace“, na což se tenkrát na planetě UrTha nepřišlo a kvůli tomu podstupujeme celou tu kalvárii.)

 

Dokonalost už zde byla, jen jsme nepochopili, jak to myslela.

 

Tím samozřejmě netvrdím, že neexistuje spousta dalších supervesmírů nebo realitních bublin a že to spolu nemůže vycházet, ale…

(Rovněž vysvětlení pro ty, kdo v mých textech vidí příznaky schizofrenie; existuje sedm základních supervesmírů a každý je trochu jiný, nemluvě o vesmírech a podvesmírech a prolínání realit.)

 

POZNÁMKA

Alergii na Krista mám také z toho důvodu, že původní KRIST (nebo KRYST) kód Matrixu/Ráje věčného života s ním nemá nic společného. Zkuste ale použít slovo „kristovský“. Každý hned vidí nějakého avatara nebo spasitele. Krist kód je dokonalý program, který se ale může a nemusí pochopit. Souvisí to s „křístáním“ a jiskrou života, nebo „třískáním“ a Velkým Třeskem. Anagram zní TRI KS neboli TŘI X a MáTřiX je systém realitních polí. Souvisí to také s krystalizací nebo s diamantem, jenž má současně význam křišťálu i démantu (ekvivalence Lásky/Opravdovosti a Pohádkového Pekla).

Elohim RA (nebo například entita/egregor Bůh – Otec, místní sublogos) to chápou příliš dogmaticky, jednosměrně a mechanicky. Úplně v tom chybí prvek Fantazie a Zábavy a role Přírody. Tím se všechno rozlepilo a vznikla roztroušená inteligence.

 

RESUMÉ

Ve skutečnosti stačí upgradovat vnitřní dimenze původního ŽIVÉHO KRIST KÓDU, neboli úroveň chápání reality, a nejspíš to i přejmenovat nebo vůbec nenazývat nebo nazvat třeba Nebe-Peklo-Ráj Kód. „Zdravá kostra“ už tu odpradávna je.

 

LEXIKON VZESTUPU

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.