Bubliny Světlo-Ráje

Veškerá autentická realita pramení v Lásce/Absolutnu, což se fyzicky či fyzikálně projevuje jako Strom Života (12prvkový systém) – strukturální podstata Ráje věčného života. Jelikož beztvaré v sobě obsahuje zárodek tvaru, potenciálem tohoto NE-VY-JÁ-dřeného je Vyjádření (představa O-Sobě), čímž pojmy jako Tělo/Forma a Duch/Láska splývají.

 

 

Výsledkem je VNITŘNÍ duchovní (růžové) prasvětlo/pralátka, jako součet červené a bílé/průzračné, přičemž vše existuje i inverzně a tvoří Zrcadlo neboli Membránu či Rozhraní Bytí (projevenou formou jsou Centrální Slunce). Barevně s tím souvisí čakry – systém energetických center, respektive jeho zvukový či elektro-magnetický překlad. Ekvivalentem růžového prasvětla/pralátky je živá/hadí síla nebo trojplamen/trojpaprsek.

 

Láska/Absolutno existuje současně jako Lůno Pravesmíru (Hyperprostor/Bezčasí) a fyzicky jako Centrální Vesmír. Odtud emanují Ráje a eventuálně jsou tvořeny – se stáčejí – paralelní experimentální vesmíry.

 

Frekvence Lásky dokáže úplně všechno, ale nesmí v tom být přítomný vnitřní hierarchizmus ani předstírání, že negativní pól k životu nepotřebujeme. Láska je nerozdělený princip Dva-v-Jednom, z čehož plyne záhadná věc: jedno je energetické a druhé nehmotné. Proč se stále nedokážeme zpátky spojit (s původní věčnou Existencí – Rájem)? To je záhada všech záhad: nelze spojit něco, co nelze rozpojit. Jinak řečeno, !!!všechno si to jen myslíme!!!, čímž se ona fikce vně manifestuje, zatímco uvnitř to je nerozpojitelné (z onoho autentického hlediska tedy existuje – existovat má – pouze HRA na rozdělenost: Neohraničené hraje hru na Ohraničené, svým způsobem svůj opak, tudíž Láska ze své vlastní podstaty je zároveň Opravdovost a zároveň hra na něco, co je neskutečné; při pohledu do očí nebo do zrcadla se na ten Přízrak denně díváme).

 

Spousta lidí si myslí, že Láska nemůže mít žádnou moc a inteligenci, nebo že nemůže vyjadřovat obě polarity. Na to je jednoduchá odpověď: NENÍ to ona původní láska. Jestliže láska je vším, absolutnem, je univerzální inteligencí, paradoxně však univerzální inteligence není ani zdaleka pouze láskou.

 

Zde bych doporučil následující text.

 

ANDĚLSKÝ DENÍK

 

„…Mráz škodí životu. Brání lásce.

Zastaví její proud a promění ji v ledovou řeku.

Jak lze vyváznout z ledového žaláře vlastního srdce?

Musíme rozpustit led, každou kostku, každou svou emoci, ránu a každé své přesvědčení.

Musíme se rozhodnout pro cestu, na níž budeme moci rozmrzat…“

 

 

Proudění či tep Lásky/Ducha Života funguje – pokud jde o manifestaci – v bezprostředním, průzračném 12prvkovém systému, vyplývajícím z fraktality vztahu mezi energetickým a nehmotným aspektem (3:2 krát 23).

 

„…Celé projevené i neprojevené universum (Systém) je tvořeno holografickou vazbou. Holografická vazba je přímá, všesměrově-proporcionální vazba. Pokud uvažujeme Systém v projeveném stavu (současný stav), má každá jeho část přímé holografické spojení s ostatními částmi včetně neprojevené oblasti. Z toho vyplývá, že každá jednotlivá část svojí činností proporčně ovlivňuje celek a celek ovlivňuje každou svoji část. Takto je tvořena holografická matrice – holografický systém….“ – Holografická matrice

 

„…V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY…“ – AA Michael – OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

 

Systém má svoje vnitřní mentální dimenze, fungující na bázi „rozděl a spoj“ (11+1, 7+5 apod. jako na hodinách). Experimentální vesmíry to mají tím mentálním aspektem napřed, takže jsou určitým způsobem exponované a mají sklon k anomáliím.

Ráj se může fragmentovat pouze vinou neobjevení vnitřních dimenzí – viz materiály typu Tajemství Amenti (ZDE a ZDE). Tak se systém automaticky přepojí do experimentu, aby bytosti přiměl k tomu pochopit, PROČ se co děje a proč je právě věčný Ráj tvoření nejlepší a původní (a že to není jen éterické nebe, ale má to i svůj nedílný „noční aspekt“). Princip „rozděl a spoj“ má původně status souběžnosti (vztažení k nelokálnímu faktoru), časové zpoždění vede či vést může k fragmentaci vědomí – některým bytostem pak schází část osobnosti a podobně (fenomén chimérizmu). Není těžké si domyslet, že dané situaci v tomto světě/vesmíru bytosti dlouhodobě čelí a že je třeba všechno zase seskládat dohromady.

Ráj má optimální koherenci – „signál soudržnosti“. Bohužel spousta z nás se věnuje mentální gymnastice, v bludné představě, kdovíjak není chytrá, a přitom valná část těch výplodů osciluje úplně mimo komplexní živý střed. Mentální oblast je jistě úžasná, tisíckrát podstatnější jsou však základy, respektive správné výchozí pochopení.

 

Mechanizmus návratu do Ráje věčného života (k čemuž je třeba zvrátit a otočit tok entropie) je naznačen zde:

 

„…Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné.

Čistá elektrická aktivní mužská maskulinní energie je esencí Thorova Kladiva.

Čisté magnetické receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je Kontaktní Plochou pro Událost.

Společně vytvářejí Svatý Grál…“ – BUBLINY NEBES – Report k meditaci Návrat Světla

 

Někdy už nezbývá nic jiného, nežli být DIV/OKÉ čuně. 🙂 Rozhodně to je lepší, než si pořád jenom něco naivně malovat a třást se hrůzou z úplných nesmyslů…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.