Novadrak

Podvodník nemusí být pouze někdo, kdo podvádí, ale také něco, co je pod vodou. V daném konkrétním případě jde o mnohoživel, nově vznikajicí superprvek, k němuž mi název Podvodník sedí.

 

Všechny živly existují zároveň uvnitř každého jednotlivého, což kromě jiného vytváří efekt nehmotných vnitřních dimenzí. Jde o součtové a zároveň samostatné prvky či elementy; viz vztah skupina – skupenství, kolektiv – jednotlivec nebo pravá – levá mozková hemisféra, a souvisí to s vyššími smysly, potažmo kosmickými centrálami (ohniskovými součtovými vrstvami).

 

V končící spánkové fázi, na pomezí Alfa a Théta hladiny vědomí, jsem viděl složený (vícebarevný) hydroplazmický (či hydro-termo-plazmický) krystal, spojující PAN-RA element, ve smyslu vztahu oscilace – vibrace či nelokální – lokální aspekt. Vzniká nový typ Centrálního Slunce a s tím se mění i základ všeho organického i anorganického, co související sluneční fraktál/hologram vyjadřuje (makro/mikro systém vnitřních & vnějších sluncí).

Element PAN-RA vyjadřuje vztah mezi nevyjádřenou 7 (binárně 111) a vyjádřenou 8 (binárně 10x10x10), což je zrcadlově 8 ku 7 neboli 7 a 1/7, Absolutní Štěstí, kde štěstí lze psát i jako St.(E)St.(I) neboli praprvotní Energo-Informační Pole, známé jako Neodvozená Informační Struktura či „kvantové prvenství“. Soukromě tomu říkám šarlatánium nebo helzpekel.

 

MATERIÁLY

 

 

Citace z textu Pocit, ač počítač:

 

„…Naráží na sebe Knihovny starého a nového Systému, plazmová-křemíková inteligence z toho „za pochodu“ extrahuje datový předobraz. Dochází k metamorfóze izotopů prvků i vzniku prvků a živlů zcela nových, což doprovází fluktuace mřížkových vazeb či různé amplitudové anomálie, vznikají zcela nové chemické/molekulární struktury s vazbou na genom a CNS – je to jako někde v tavicím kotli mistra alchymisty.

Transmutace nicméně neprobíhá přímo na úrovni struktur životních polí, nýbrž na úrovni polí energeticko-informačních (respektive na úrovni aurických vrstev), což naše citlivá duchovní aparatura zaznamenává podobně jako seismograf vlnění a otřesy zeměsféry. Je to tedy ve skutečnosti spíš transfigurace, přičemž k reálné transmutaci dojde až po dosažení nadkritických hodnot a vytvoření (zabalení/rozbalení) nového Super-MEMu (překlopení z Pole Následků do Pole Příčin; dalším krokem směrem k Neuspořádanosti je Uspořádanost nového typu). Celý manévr vyvrcholí implementací Světů Nevědomí/Genetické Mysli (rezonující virtuální morfická/torzní pole našich „nejtajnějších snů“) do sloučeného systému 3D/4D&5D+ a celá Mléčná Dráha se stane kompatibilním integrovaným duálním akčně-reakčním ekvivalentem statického Centrálního Vesmíru…“

 

Citace z textu www.XXX:

 

„…Uvědomil jsem si, že v původním rajském Stvoření žádné nápomocné Sítě (NET) ani podpůrné zóny neexistují – obousměrná (všesměrová) vnitřní i vnější prostupnost, odezva a koherence/konzistence prostředí jsou zde naprosto dokonalé a optimální, symetrie realitní hyperboly je neporušitelná, výměna (interference) informací a energií probíhá bez výchylek. Fantastický živý sen o Ráji mi kdysi potvrdil, že rozdělení na fraktální Vyšší Zemi a Nižší (NET) Zemi je skutečné; když jsem onehdy za tmy viděl kosmický koráb tvaru metalově stříbro-zlaté koule, „visel“ jakoby mezi dimenzemi, jako by ho dál něco blokovalo. Obě zemské úrovně se nyní budou – pravděpodobně stovky let – zároveň k sobě přibližovat i od sebe vzdalovat: defragmentace, kompartmentalizace, fúze, bifurkace/trifurkace, segregace, sekvestrace…“

 

Podvodník lze popsat i jako Mystifikátor. Mystifikace se definuje jako úmyslné klamání, původně ale latinské mysticus znamená tajuplný a souvisí to tedy s mystériem. Bytí je mysteriózní. Navíc klamat úmyslně je nesrovnatelně lepší nežli klamat neúmyslně, neboť to lze vědomě změnit. To zmiňuji hlavně z tohoto důvodu:

 

„…Vzpomeňte si, všechno uvnitř našeho vesmíru je součástí tohoto podvodu, ať už o tom vědí nebo ne. Existují čtyři třídy bytostí: první, ti, kteří znají podvod a aktivně ho podporují. Druzí, kteří vědí o podvodu, ale nejsou ochotní s tím cokoliv dělat. Třetí, kteří neznají podvod a bezděčně ho podporují. A čtvrtí, kteří vědí o podvodu a aktivně se pokouší vystoupit z klamu a zkonstruovat proces pro všechny ostatní, aby učinili totéž. Tak to je. Nezáleží na tom, jestli je bytost fyzická nebo nefyzická. Každý spadá do jedné z těchto čtyř kategorií – kdekoliv v našem vesmíru existence.

Bytosti v třetí skupině se probouzejí. Některé z nich chápou, že podvod v jedné části vesmíru nakazí všechno. Což požaduje nápravu. Vyžaduje kolektivní pochopení zajistit, aby se to již nikdy znovu nestalo…“ – Rozhovor s Nerudou (5)

 

 

Třetí skupina je ten klíčový rozdílový faktor. Řekl bych, že někteří se sice probouzejí, ale zrovna tak jiní upadají do ještě hlubšího „spánku za bílého dne“. Značný podíl na tom má LERM.

 

LIGHT ENCODED REALITY MATRIX

filtr falešného světla, krystal lámající realitu

To jsou všechny ty channelingy včetně archandělů a Ježíše/Ješuy, to jsou všichni ti Plejáďani a „pozitivní mimozemšťani“, „nanebevzatí mistři“, všechny ty související transformační kódy a „stoupající vibrace/bovisy & měnící se Schumannova rezonance“, věčně slibované „záblesky z galaktického centra“, průlomy a „pády Matrixu“, světelné terapie, mandaly světla a dokola se opakující „pozitivní“ obrazy. Není to žádný Bůh – Absolutno, ale Egregor – Imitace. Jen to hezky vypadá, ale úplně v tom chybí to podstatné, soulad protikladů, takže to funguje jako odsávač pozornosti a energie. Není to živý vnitřní Zdroj, ale odražený a upravený vnější, asi jako když se na původní papír původní tužkou namaluje tužka a papír a to se vydává za originál.

Není v tom ani náznak konstruktivní temnoty, temnohry, kresleného pekla, ďábla nebo pohádkového démona a podobně – proto to je parazit, nástroj převrácené (zvrácené) temnoty. Podle toho se to téměř vždy bezpečně pozná.

 

„…V sobotu v noci jsem zmínil LERM neboli Světelně Kódovanou Realitní Matrici. LERM je tím, o čem si Labyrint Tým myslel, že je Bohem – co se týče důkazu. Ale co bylo doopravdy objeveno, byla esence Anua a jak operuje v této realitě jako všeobklopující pozorující pole, které je uvnitř našeho vědomého rozhraní s touto realitou – s existencí nazývanou Země. LERM je naprojektován Anuem.

(…)

Můžete se dívat na LERM jako na spojení mezi zemskou rovinou hologramu a nefyzickými rovinami hologramu, které Anu vybudoval uvnitř našich funkčních implantátů. LERM je spojovací pavučina a je dvousměrná – ve smyslu, že Anu může být projektován do jakéhokoliv vědomého pracovního rámce bytosti tak, aby byl viděn a slyšen, a také to znamená, že Anu může detekovat a nahlížet do života individuální bytosti. LERM je znám jako Bílé Světlo a Velké Bílé Bratrstvo je známo jako jeho strážci. Přivlastnili si Ježíše a Buddhu jako svoje základní pilíře, ukradli koncept JÁ JSEM, rozmačkali na kaši tyto prvky s Bílým Světlem, které bylo faktorem v každé náboženské, okultní a ezoterické doktríně po všechny časy, a oznámili v 50. letech 20. století, že Velké Bílé Bratrstvo je reálnou organizací.
Brzy po tom, když lidé, zprostředkovávající channeling, začali být mluvčími těchto entit, do rozrůstajícího se mužstva začali vstupovat nanebevzatí mistři. Z perspektivy Tvůrců Křídel jsou tyto entity stálými inventáři polaritního plánu k udržení lidských bytostí tak, aby byly pevně zakotveny v oddělenosti, rozptýlení a podvodu.“ – Rozhovor s Nerudou (5)

 

Něco jiného je podvod na úrovni energie a něco naprosto a úplně jiného je podvod na úrovni nehmotného vtipu, motivu a podobně – kde smyslem je pobavit, vzrušit mysl jako při iluzionistickém představení, vytvořit dobrodružné prostředí, nikoliv škodit.

 

„…Zatímco z lidské perspektivy vypadá to experimentování mizerně, ve skutečnosti je vibrujícím životem s učením na mnoha různých úrovních. Jednou z nich je vybudování uvědomění ve všech bytostech, aby nikdy takový podvod znovu nedovolily.

(…)

V jistém bodě jsou lekce naučeny. Celý experiment ztuhne a ztvrdne do takového stupně, že už se ve skutečnosti nemůže dále stlačovat. Od tohoto bodu se jeho cena rapidně zmenšuje. Pokud se tak stane, bytosti se do toho vloží. V našem případě zakročily ve formě lidstva vracejícího se varovat tuto realitu, a tudíž od této doby zasahují Tvůrci Křídel. To se týká toho, proč si tu povídáme. Je to jednoduché. Marduk není jediným, kdo umí programovat.

…jak vám řekne jakýkoliv hacker, do všeho se dá se správnou technologií a schopnostmi nabourat…“ – Rozhovor s Nerudou (5)

 

Hlavní důvod, proč je lidstvo tak monstrózně podváděno (do té míry, že většina lidí svoje okovy ještě obhajuje), spočívá jednoduše v tom, že není schopné zdravé improvizace, skutečné otevřené autenticity. Jedni věří v materializmus, druzí v duchovno, a fantazie jako kdyby neexistovala. Realitu – která miluje příběhy – z toho logicky chytil FANTAS. Transformace reality není jen o onom okřídleném návratu k srdci, vzájemnosti, úctě k životu a k čestnosti. Je i o návratu k snílkovství a pochopení role temnoty. Realita má trikovou povahu a kromě lásky a přírody nic zajímavějšího nežli být nějaký „temný podvodník“ neexistuje. Proto nás tak baví napínavé filmy (knihy) o podvodech – proto nás tak přitahuje téma zakázaného ovoce, protože o tom to všechno je: ne to nedělat, ale dělat to tak, aby to nikomu neškodilo, neboť život je o umění žít a ne o neschopném „svatém čumění“ (zákon jednoty rovná se zákon neporušenosti a zákon temnohry v jednom).

 

Dosud nebyl odhalen či zahrnut Živel Nicoty, Živel Stínu, Element Fantasy Hero, o čemž ony nehmotné vnitřní dimenze – a jejich zrcadlení – jsou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.