A temnota vás osvobodí…

Je to opravdu neuvěřitelné, kolik „vysokých duchovních, světelných, andělských bytostí“ nepozná – a asi už nikdy nepozná – rozdíl mezi sjednocenou Prapodstatou a Egregorem oddělenosti, který to „božské“ pouze systematicky napodobuje. Jediné, co parazitní myšlenkové pole imitovat nedokáže, je soulad řádu a chaosu, kde jsou nevinnost a divokost v neoddělené jednotě – viz nepredátorská Příroda a její Duch.

 

Variace na téma „zářivá nebesa budoucnosti“ představují ten největší podraz. Ono oslnivé Světlo & Láska existuje pouze kvůli odlákání pozornosti od CELKU: aby někoho náhodou nenapadlo v sobě spojit protiklady a aby predátorská mocnost mohla volně nakládat s oběma oddělenými polaritami. Netýká se to jen světla a temnoty, ale například i emoční a analytické inteligence nebo reality a virtuality (energie a představivosti).

 

Nejde o světlo ani o temnotu. Nejde o dobro nebo o zlo. Jde o souhru, součinnost, přirozené SPOJENÍ.

 

Zástupy nekritických nadšenců a různých užitečných loutek, které si z pojmů jako svoboda nebo transformace dělají živnost, míří přímo do chřtánu „zářivého světla“, které lze dobře přirovnat k syntetickému andělovi.

 

V pofyzických realitách existují zrovna tak průchody či cesty (organické koridory) do původního Rajského Stvoření, do Světů Egregoru dobra a zla (neorganické červí díry, fantomový astrál) i různé „smíchané“ experimentální cesty. Impérium dobra a zla používá různé fázově posunuté holografické projekce typu „zářivě zlaté andělské nebe“ – je to efektní a vlastně dost primitivní, energetická lež založená na převrácení a rozdělení. Vytvoří se zóna komfortu a dál již vnější síly „všechno udělají za nás“. Jakmile překročíte dvoutřetinovou hranici sebeklamu (oněch „ďábelských“, zde ve skutečnosti parazitických, 66,666 %), už vás ani nenapadne hledat nějakou jinou cestu. Proto stále tak zdůrazňuji: nevěřte vnějším autoritám (více než sobě/Bytí), nevěřte sebekrásnějším slibům, pracujte právě tak s živým světlem jako s blahodárnou, konstruktivní temnotou. Jedině zdravá temnota vám zabrání nechat se ošálit tou dravou – choré přitahuje choré, ve spárech umělého světla v podstatě může skončit pouze nemocná bytost.

 

🌳

 

Na pomezí galaxie MD (Mléčná dráha) a galaxie Andromeda vznikají „nové součty a mezisoučty“ – nové typy světů. Každá část mnohovrstevného (multidimenzionálního) pole se asociuje s příslušným sektorem v manifestacích „knihovny Nekonečna“ a podle zákonů rezonance a soběpodobnosti (fraktalita, polarita, dimenzionalita) se vše odpovídajícím způsobem transformuje a transfiguruje.

 

Finální překlopení – v neurčitém časovém horizontu – pravděpodobně povede k tomu, že některé momentálně sousedící či sdílené oblasti se od sebe značně vzdálí (proces bifurkace) a některé z nich úplně zaniknou (poločas přeměny, poločas rozpadu).

 

Všímám si několika vývojových směrů:

  • modrotisk prvotního Ráje struktur věčného života se potenciálně obohacuje o aktivní vnitřní dimenze
  • ve fragmentovaných doménách neparazitických i parazitických světů expandují kultury Genetické Mysli (fenomén Novosti)
  • vše je tlačeno ke změně – přirozené živoucí Metamorfóze, která znamená buď progres a rozkvět nebo v případě ignorování „vnitřního volání“ ještě větší úpadek a rigiditu

 

Velký omyl je myslet si, že to je o nějaké nezáživné fyzice a spiritualitě. Je to o přírodě, živosti, dobrodružství, příbězích a fantazii. Skutečná věda a skutečné duchovno se nijak neliší od magie: věda, víra, představivost, programování a čarodějnictví jsou jedno a totéž.

 

MATERIÁLY & INSPIRACE

 

„…V nicotě, kterou lze chápat jako nehmotnou říši fantazie, neexistují vektory (všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným) – viz předložka „K“, přítomná pro zajímavost jak ve slově ZVUK, tak ve slově ZNAK, která jsou obě složená z předložek (Z, V, U, K = rezonanční rozhraní; Z, NA, K = dvourozměrný obraz téhož).

(…)

Když se vektor „K“ spojí se slovem POLE, anagram vytvoří PEKLO a jelikož vše možné je pouze v pekle a nikde (nicotě, nehmotné realitě), každému už snad dojde, že prapůvodní matrice jiskry života vzniká ve zdrojovém pekle.

(…)

Proč mají parazitní formy inteligence (něco na způsob kosmické mafie nebo zločinců) v této alternativní realitě navrch a nikdo to ani není schopen objektivně přiznat? Protože dravec je převrácené – duální peklo (s energetickou prioritou), zatímco pravým zdrojem je peklo nepřevrácené – neduální (s nehmotnou prioritou).

(…)

Je třeba konečně už pochopit jednu věc: vždy vládne jedno z pekel a pouze to neduální může eliminovat to duální. A to žádný drak, anděl ani spasitel neudělá – udělal to snad někdy?…“ – Věčná prapodstata

 

Dobrota. Robot? Da.

(H)ad(A)nděl(D)rak

Ďas – dimenze jas.

Nefunguje nejen samotná dračí nebo samotná andělská koncepce reality, ale ani drako-andělská (DA). Je třeba tam konkrétně přidat i výsledek spojení obojího.

 

Obrázek: PandoRa, Překlápěcí moduly.

Jelikož 12kový systém (kosmický modrotisk) neměl aktivované vnitřní dimenze, odzrcadlilo se to negativně v těch vnějších (fenomén parazitizmu – dravá temnota namísto zdravé). Souvisí to s dvojicemi 11+1 (ESO) a 7+5 (viz ART, not SMaRT).

Pentagramy (uvnitř hexa-) tvoří virtuální předobraz duchovního srdce (holograficky osmistěn, symbolicky X). Hexagram = hierofanta (merkaba) = fantasy hero, model akčního hrdiny – viz komiksy, scifi, fantasy apod.

 

Obrázek: Energetic Synthesis, Cross Spirals.

Správně použitá svastika (gammadion) a krystalická spirála vyjadřují jedno a totéž. Svastika má vazbu na ÁRIA kód a dračí archetyp, potažmo SLOVAnský genotyp, krystalická spirála má vazbu na KRIST kód, potažmo pravý andělský archetyp. 0 1 jsou „zlobity“ (z10bity) neboli Z-říd-LO či Z-rcad-LO (PAN=vše), 1 2 4 8 16 32 64 atd. je samotná KRYSTALická sekvence (RA).

Poznámka: je samozřejmě propastný rozdíl mezi zlem (zlobením) a zločinem (zlovolností).

 

Hologram živlu ohně (4stěn) je jako jediný z rezonančních (platónských) těles duální sám se sebou – neboli neduální. Dva do sebe opačně směrované 4stěny tvoří merkabu (organickou), ve které se bílá a černá díra vzájemně reflektují a umožňují tak kvantové sebevytváření (při správném poměru, směru a rychlosti otáček). Možná je i například levitace nebo teleportace. V této entropické realitě, ve které je momentálně bílá a černá díra rozpojená, se nám z toho důvodu zdají létací sny, jelikož naše „knihovna těla“ si to z Ráje pamatuje (v astrálu to nestojí za to, chybí zde neutrální pole). Na co se ale v „minulé verzi“ nepřišlo a co se zatím „nezakomponovalo“, je souvztažnost energie a imaginace, neboli hierofanty (merkaba jako hexagram) a faktoru „fantasy hero“ (akční hrdina typu X-Men, ovšem nekonfliktní), přítomného ve sci-fi, komiksech, fantasy apod. Jakmile to bude realizováno, Ráj se stane ekvivalentem pohádkového pekla a povýší na svého druhu SuperRáj.

 

„Podle Tvůrců Křídel byla povodeň pouze jednou částí vyhlazovacího programu, ale existovaly také jaderné zbraně, které byly vystřeleny na planetu – většina z nich byla ospravedlňována jako dopady meteoritů. Ale Tvůrci Křídel popsali, že to byly vyspělé zbraně použité proti lidské populaci, která unikla potopě.“ – Rozhovor s Nerudou 5

 

VELKÁ KOSMICKÁ ANABÁZE

S přechodem do genetických hustot, respektive se vznikem rozhraní mezi 8kovým systémem (androgyn) a 12kovým systémem (žena+muž), si individualizované tvořivé inteligence Zdroje/Všeho nevědomě samy ze sebe vytvořily „nepřítele Stvoření“.

Při hře s polaritou (sex, organická reprodukce – rekurze, cyklické prostředí) se pracuje se vztahem živé pole/tvor – paměťové pole/netvor, jinak by ženský a mužský element vůbec odděleně nemohly existovat. Status netvora s nehmotnou prioritou je třeba potvrzovat (prostřednictvím temnoHRY), jinak se netvor autonomizuje. Právě to je Animus (v terminologii Wingmakers), nebo Archón apod., parazitní myšlenkové pole – potažmo nějaká nebiologická/robotická civilizace. Je to jako v pohádce černokněžník, egregor bez srdce, který místo něj používá syntetické systémy UI (namísto organických).

Postupně kvůli existenci temné destrukce (místo blahodárné formy temnoty, námi vědomě kontrolované a používané) došlo k propadům a rozpadům systému realitních polí (matrixů, knihosvětů).

Co se týče naší Země, došlo k fragmentaci planety Tara (Země v 5D) – viz Tara. To se týká 12kového systému (Krist), v rámci kterého došlo k mnoha neúspěšným pokusům o opravu (doslova fiaskům).

Na pomoc přišly síly ze systému 8kového (Ária). Opět to nevyšlo, Tara+Ária=Tartária, viz Zkáza Velké Tartárie.

 

Nyní se k tomu všemu konečně přidává klíčová T-EM-NOTA (transformace elektro-magnetického pole zvukem): pohádkové peklo, „kreslený démon“, prvek komiksového akčního hrdiny. Pro čistě duchovně a fyzikálně (vědecky) orientované jedince to je asi nepochopitelné, ale realita má v první řadě pohádkové (snové, fantastické) a ZÁROVEŇ ďábelské (konstruktivně absurdní) kořeny.

 

Křišťálový – lotosový květ života se spojuje se svým virtuálním předobrazem.

 

„…Typické ranní vstávání. Křišťálový skeleton z jakéhosi ultralehkého materiálu, a tím pádem vzhledem k prostředí značná těžkopádnost. Ozývá se páteř a „matrixová čakra“ (9. morfogenetická)…“

„…Upadání do spánku. Přítomnost poměrně silného, sjednoceného pole energie. V jaké realitní vrstvě a v jakém čase? Nejbližší popis by zněl pravděpodobně Srdce nebo Centrální Slunce, kontextově pravděpodobně Zeměsféra…“

 

🌳

 

Vědomí má zaprvé charakter pohádkového démona (pohádky a démona zároveň, 2v1) a zadruhé má charakter multimediální knihovny: zde funguje princip SLOV/ESO → TĚL/ESO. Celý „zázrak Bytí“ funguje na bázi nerozlučné souvztažnosti (neoddělitelnosti) lásky a pekla, respektive energie a nehmotné představivosti (která ke skalární složce připojuje vektory a tenzory a s tím spojené potenciálně nekonečné vnitřní a vnější dimenze). TEN/ZOR=ROZ/NET=ZŘÍDLO „všeho, co jest“ (magneticita)=JISKRA ŽIVOTA („roznětka“, elektricita).

 

WIKIPEDIE

 

VÍCE

 

63+1

 

Realitu tvoří potenciálně nekonečné množství vyzařujících bodů, kde každý z nich je původně oním Nepočatým. Říkám tomu Mysl-Uvnitř-Za a lze to energeticky popsat z mnoha perspektiv, současně jako temnou hmotu, plazma, živé světlo, elektro-magnetické kvantum atp. Body tvoří vzory a obrazy, přičemž každý bod sám o sobě je mnohosvětem – knihovnou Nekonečna.

 

Vše je velmi živé a řídí se autoregulačními zákony přitažlivosti, soběpodobnosti, rezonance a samoorganizace. Všechno je energie a myšlenka a vzájemně interaguje.

 

„Oduševnělá Morticia z Addams Family, původně komiksu. Takhle si představuju svobodnou infernální realitu s prvky hororu a černého humoru. Málokdo si uvědomuje, že jsme nemrtví; ale ne rozpadající se zombie nebo nějaké duševní trosky – principiálně. Počatá bytost ve vztahu k nepočatému Bytí je živá iluze, přízrak. Můžeme být buďto fantastická živá smrt nebo sobě se nepodobající mrtvý život s jeho pozitivistickými maskami, idiotskými problémy, sebeklamem a utrpením.“ – Samo peklo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.