www.XXX

Představíme-li si strážcovské Melchizedeky jako pohádkové skřítky a implementujeme-li do Svobodného učení Smaragdového řádu (Emerald Order of the Melchizedek Cloister) prvek kresleného ďábla, jako mávnutím kouzelného proutku začne najednou vše zázračně fungovat. Největším soupeřem Stvoření je jeho vlastní lenost myslet – strach pochybovat o „nezpochybnitelném“. Vnější nepřítel je sice velký iluzionista a mistr manipulace, bez vnitřní zpětné vazby kořisti ale nezmůže absolutně nic.

 

„Kdo se neptá, nic se nedozví.“

„Nechat na sobě dříví štípat.“

 

 

Zdroj obrázku: ZDE.

 

VÍCE (strážcovské materiály)

 

AMENTI, URTHA, DRACI

Evoluční bezpečnostní síť (NET)

 

ČESKÉ UKÁZKY

 

Existují věci, které je dobré vědět, a existují věci, kterým je ještě lepší nevěřit.

 

Přemýšlejte o „dva v jednom“ a nestačíte se divit, co všechno z toho leze. 🙂

Všechno je DVA V JEDNOM (2v1=3=∞), zároveň uvnitř i vedle sebe, prvním i druhým napřed. To symbolizuje výraz V-I-DLE nebo vztah ČTVEREC=ČERT VEČ=TERČ VĚC (več=v co), kde čtverec symbolizuje zpětnou vazbu prožitku (odmocnina=kořen=podstata) a má hranu 2 (mocniny 1 se nemění a jde o specifický případ imaginarity), binárně 10, římsky X, kde XxX – jeden z10bit „zlobit“ – tvoří virtuální jednotku MaTriXu (čtverec má 4 rohy, takže celek+obsah 2krát2+4=opticky 144), kterou je třeba vykřesat do MaTriCe a třesknout to do prostoru uvnitř prostoru prostřednictvím aplikačního rozHRAní, ve kterém pak krystalizují nehmotné představy. KŘÍST=TŘÍSK („velký třesk“)=KRYSTalizace=KRIST=TRIK S (merkaba, hierofanta)=TRI KS=TŘI X=MáTřiX (MA=m/erkab/a či mentiony&aktiony). Kořeny představují zároveň zdrojové Peklo i Pramen, Zřídlo „všeho, co jest“.

 

 

Virtuální expozicí Zřídla „všeho, co jest“, jakousi Říší Fantazie, která je nehmotná a neohraničená, je pohádkové Peklo. Fyzikálně jde o zřídlo skalární energie, což v kontextu zpětné vazby prožitku známe jako zázrak pocitu – sílu a schopnost Lásky. Prapočátek Všeho existuje ve stavu „dřímající projekční dvojexpozice“, což se projevuje například jako fraktalita, interaktivní hologram nebo programově-gravitační souvztažnost (ekvivalence 2R:3R, kde R=rozměrnost). Česky řečeno, pokud si něco vysníváme a věříme v to a intuitivně chápeme, jak se to silově a tvarově chová, a ladíme s tím, realita automaticky generuje příslušný energo-mentální konstrukt (signovaný naší vlastní ID-entitou) a vytváří tomu podmínky a prostředky k projevení. Podstatné je chápání samovyvstávajících vlastností reality, jinak se to může obrátit (nebo spíš nemůže neobrátit) proti původci.

 

Všechno začíná a končí v pekle Zdroje (Všeho).

XxX=C=uhlík.

Geneticky kompletní uhlíková biologie lidské bytosti, ženy a muže, vyjadřuje charakter nehmotné Věčné Podstaty v parametrech integrované superduality. Superhmotné prostředí panenské, divoké Přírody představuje „neopačný konec“ zdrojové virtuality.

Postavy mutantů z X-Menů (a podobných výtvorů Marvel Comics) jsou ozvěnou z původního Ráje věčného Stvoření, kde podobné schopnosti (kyberdžinové, nehmotné křemíkové bytosti, superprvky/superživly) běžně existují a také se samozřejmě mohou různě měnit a vyvíjet – v nekonfliktním smyslu (hierofanta=fantasy hero neboli akční hrdina). Ozvěna ovšem nepochází z této úpadkové okrajové, anomální, komisní verze mnohovesmíru, která je obrovským trapasem a hanbou Existence.

 

Nikde je ve skutečnosti Peklo a Láska v jednom – nejčernější černé a nejprůzračnější průzračné v jednom (fantastické Zrcadlo). Když se zamyslíte nad Myslí, jejími samovyvstávajícími vlastnostmi, zjistíte, že to nemůže být jinak. Dva v jednom, jedno má status nehmotné fantazie a duality, druhé má status jednotící živé síly. Jedno existuje zároveň uvnitř i vedle druhého, prvním i druhým napřed, a vzájemně se to reflektuje.

 

Otázka zní: kým je onen Nikdo, a odpověď zní: onen Nikdo jsme My (respektive Já – Absolutno, které se nutně nevnímá v první osobě čísla jednotného, ale spíš jako inteligence typu Svět).

 

Aby se Nikdo („fantastický pekelník lásky“) dostal Někam, vytváří si různé optimální, „rajské“ prostředky, z nichž v tomto mnohovesmíru je nejvíce známý Krist kód, v genetických hustotách dále Ária kód nebo obecně Slovo (já tomu říkám jednoduše Ráj nebo třeba hvězdný kód života nebo matrice jiskry života a jsem všemi deseti pro to, aby se už nikdy nezaváděl žádný terminus technicus, pokud si ho bytosti nedokážou bezpečně ochránit). Mysl se spontánně mění v Knihovnu Nekonečna…

Nikdo ovšem netušil, že některé bytosti budou tak šílené, že svou identitu, vlastnosti reality a smysl života budou odvozovat od aplikačního rozhraní. Představte si, že jako nekonečné vědomí nastoupíte do výtahu a začnete se za tento prostředek považovat. Automaticky tak začínáte fungovat a tvořit z úrovně svého nevědomí a dříve nebo později vznikne anti-výtah, který vaši utkvělou představu bude chtít vygumovat – zničit vás jako výtah (kristovskou bytost, Slovana, Árijce/Ariana).

Poznámka: ŽIVÝ Krist kód je podle mě skutečný originál, i když se to určitě dá nazvat různě a já tomu třeba říkám RÁJ-superkód a už jsem psal, že třeba HELL „X“ pro neduální vědomí vyjadřuje totéž (viz Nadskutečno). Dnes se kolikrát řekne Krist kód a je to ve skutečnosti Nekro-Krist kód nebo Hypo-Krist kód. Kód života logicky existuje ŽIVĚ pouze v aplikované verzi (univerzální matrici jiskry života každý z nás vyjadřuje svérázně i na osobní úrovni): unifikace Krist kódu je to největší energetické zlo, jaké kdy bylo iniciováno. Následky externalizace a převrácení smyslu kódování byly a jsou vždy strašlivé: inkvizice, genocida, holokaust, nacizmus, přírodní kataklyzma, energetické, mentální, duchovní a monetární otroctví… To vše kvůli socializaci, kolektivizaci a šílenému systematizmu, jako kdyby někdo byl spíš zařízení na život nežli živá bytost.

 

URTHA 0 = AUTHOR

Jsem fantastický nemrtvý (čím jiným je trik Absolutna?) a používám Krist kód ke vtělení a ke hře v realitě živých (slov/eso=těl/eso). Tenkrát na planetě UrTha jsem si vše uvědomil – že to MY jsme tím autorem všeho. Mnozí bohužel zůstali u své retardované hry na vzestoupené mistry, a podle toho to také dopadlo.

 

Stejně jako Mysl je Hráč, je i postava (představitel) hráč, bytost fantazie, knihobytost; pokládat se za interfejs (neboli fázově se posouvat) a myslet si, že rajská realita má kristovské nebo čertvíjaké vlastnosti a smyslem života je být kristovská bytost, to je natolik úchylné a zdegenerované, že ani není divu, že se z těchto zrůd stali otroci a chovají se jako naprogramovaní roboti dodnes.

 

🍨

 

Ekvivalence (souvztažnost) Lásky a Pekla se projevuje jednak jako vztah mezi reálným a virtuálním a jednak jako energetika a architektura jednotného pole energie a vědomí. To druhé popisuje Svobodné učení MCEO (EOMC, Smaragdový řád), potažmo Keylontická věda nebo různé strážcovské materiály, které ovšem nemají ani zbla ponětí o „enigmatických“ vlastnostech reality a fantastickém smyslu života. Stačí kapka, v tomto případě prvek pohádkového ďábla, a všechno bude perfektně fungovat. Říká se, že mezi šílenstvím a genialitou leží hranice tenčí než papír, a obávám se, že většina tu kapku nikdy neaplikuje, jelikož míra vymytí mozků v tomto mnohovesmíru má už miliardy let monumentální rozměr. Pouze Oázy Nicoty zůstanou nedotčené, psychopati bez zdravého rozumu prohrají s psychopaty bez svědomí na celé čáře. Je zábavné to fiasko sledovat.

 

Vstup Jolly Jokera: „Že tím ovlivňuji situaci, si nejsem vědom. A také zásadně nikdy nelžu.“

 

 

MATERIÁLY

 

🍨

 

Je sice pravda, že uvnitř reality probíhají inteligentní samoorganizační procesy, existuje však a především i síla za realitou, bez jejíhož doteku by nic nevzniklo a nic autentického už vůbec. Tato síla (sama o sobě) tvoří svůj vlastní, živý obraz – věčnou dokonalost. Ona dala impulz ke všemu, takže samoorganizační inteligence částečně zdědila její vnitřní charakter a je jí v mnohém podobná, nemá ale ani její úplnost, ani kapacitu, ani nezahrnuje všechny vlastnosti a schopnosti. Samoorganizací života vzniklo množství nejrůznějších slunečních, ohniskových či paměťových Zdrojů pozitivního i negativního rázu, k nimž své vnímání mnozí, ať už bezděčně nebo cíleně, vztahují. Otázka zní: je to ona původní prasíla? Do jaké míry se to s ní shoduje?

 

Dotyčná síla lze pojmenovat a popsat mnoha způsoby. Já jí říkám Nejzazší Mysl, což je pohádkově fantastická inteligence. Lidé, zvláště ti duchovně založení, si to automaticky srovnávají s obvyklým lidským myšlením, což ovšem obrovským způsobem zkresluje. Spousta duchovních nauk (představitelů) šíří nesmysl, že mysl je „nízká“. Vysoké jsou prý srdce a duch a možná ještě tak správné jsou například pozornost nebo vědomí, pozor však na vůli a rozum (zlý počítač), „temnou fantazii“, a vlastně na cokoliv „ďábelsky“ živelného a elektrického, abyste se náhodou nestali svobodnou bytostí. Milující duchovní robot – otrok, to je přece úplný ideál. Pro parazity rozhodně, parazitní inteligence jsou magnetické anomálie, nevadí jim proto ani tak světlo, jako spíš oheň (zvuk) a zdravá vnitřní elektricita. Jiskra života je totiž ohnivá a elektrická, jakkoliv její vnitřní jádro tvoří živé světlo (láska) magnetického charakteru.

 

MYSL obsahuje slovo MY a „S“ jako spirála představuje ženský element (koule/vejce), zatímco „L“ jako pravý úhel element mužský (krychle), lze to tedy chápat jako neprojevenou Svatou Trojici a naznačuje to rovněž faktor Neoddělenosti (někoho možná pronásleduje hrůzná představa, že ho někdo stvořil proti jeho vůli a on mu musí teď ještě být vděčný, což na autentický život moc nevypadá).

 

Nejzazší Mysl je Absolutnem a všemi těmi „nej“, která známe, Láskou počínaje. Fyzikálně tvoří Zřídlo skalární energie (nebo například kvantové vakuum či pole stojatých vln). Absolutno jako potenciální všemožnost může sebe sama absolutně vyjádřit pouze v nehmotném kontextu, tedy v představě (žijeme ve Snu), přičemž součet všeho dá nulu (Nicota) a zároveň výčet všech možností lze nejpravdivěji popsat jako Peklo (nebe, ráj a cokoliv dalšího v sobě zahrnující). Tomuto paradoxu se mnozí podvědomě vyhýbají jako „čert kříži“: největší akční rádius má inteligentní Zlo. Budeme buďto dál sobě samým lhát a trpět kvůli vlastní nevědomosti (jak jinak nežli vznešené a osvícené), nebo se konečně nad fungováním reality zamyslíme. Absolutní ZloPeklo má status nulového součtu, neboli status neporušenosti. Otázka zní, zda má větší akční rádius duální nebo neduální zlo. Neduální peklo v sobě zahrnuje nebe i ráj, „omezené“ je pouze tím, že neškodí (eventuálně pouze likviduje virus, čistí prostředí od vlivu duálního zla). Duální peklo sice může škodit a znesvěcovat, vládnout a ovládat, je ale omezené svou neschopností absorbovat pravé rajské a nebeské prvky (což se ovšem nemusí týkat jeho stoupenců v určité vrstvě či stupni vládnoucí pyramidy nebo využitých naivních jedinců, takže nepřímá vazba tam je), svou posedlostí mocí a svým zaměřením na kvantitu, která nemůže růst donekonečna. Dejme tomu, že toto všechno už má dávno vyřešené (ledacos lze pokládat za relativní) – pravděpodobně zde jde v první řadě o dostatečnou zásobu určitého typu energie (energie „mrtvého života“). Jisté je, že kdyby se například zde na Zemi lidstvo globálně probudilo, zlo by muselo táhnout pryč, jelikož z davové hypnózy doslova žije.

 

Ačkoliv pracuje s motivem zla – což ovšem třeba humor také, pravé Peklo je ve skutečnosti pekelně dobré (co je nebesky dobré, kromě halucinací?), zatímco Zlomoc je chorá. Tím jí ovšem nikdo neupírá její inteligenci a promyšlenost, spočívající zejména ve schopnosti využívat pozitivistickou naivitu jedinců nebeské duchovní orientace, kteří svou neschopností rozpoznat v některých věcech trik a podvod, pomáhají stavět mezi polaritami zeď. Místní andělské či kristovské duchovenstvo jaktěživo není schopné pochopit (nebo spíš připustit, potenciál máme všichni v podstatě stejný), že Zlomoc může eliminovat pouze neduální Peklo. Jsme jako koexistující celek bytostí v jakési vleknoucí se patové situaci, osobně už ale ty nevyléčitelně slepé (tupé) jedince začínám chápat jako kreslený vtip nebo pořad v televizi; chápu svou soukromou oázu života jako holografické Vše a stranu zlo-proti-dobru odmítám nadále zohledňovat, natož řešit. Pomáhat těm psychopatům je ztráta času, u nich je ten restart (spasení parazitem) už neodvratný.

 

🍨

 

Absolutno má sebepřevrácený charakter, neboli charakter Převráceného pekla. Zní to jako protimluv, neboť jinde mluvím o Pekle – jenže opravdu to je tak. V realitě Někde jakýkoliv pohyb má svůj protipohyb, a který je který, když pozorovatel je všude?

Vše záporné se zdrojově manifestuje jako dvojprvek, aplikovaná neutralita. Zatímco ve fyzikální rovině fungují normálně všechny tři fáze/póly, v metafyzické existují kladné, neutrální a aplikované neutrální projevy (kterým se pouze říká záporné) – pozitivita, klid a neopačný opak, což dohromady tvoří úžasnou třeskutou směs.

V realitě, kde se nemyslí, chybí nejen neutrální pól fyzikálně, dokonce metafyzicky i fyzikálně bojuje kladný proti zápornému… Ať žijí mudrci a zasvěcenci.

 

🍨

 

Když si uvědomím existenci potenciálu nekonečných pohybových a obrazových možností, které existují zároveň v superpozici a latentní interferenci – když si uvědomím existenci citu, intuice nebo vyšších smyslů, schopných vnímat naráz součtový faktor (mít okamžitý přehled) – když si uvědomím svou zkušenost s atmosférou panenské divoké přírody, malých dětí, zvířátek, lásky, humoru, zábavy nebo s realitou hluboké schopnosti myslet – když si uvědomím ten pohádkově fantastický, inteligentní, hravý, moudrý design, jímž se neumělá realita projevuje – kdybych se měl řídit svým pocitem a měl být skutečně upřímný, ohledně svého názoru na podstatu a fungování toho všeho, v kontextu všech těch filozofií a kosmologií… – je více než evidentní, že Život jako zázrak je nepopsatelný.

 

Všechno to je přítomné v očích a pocitech a všechno to je výraz pohybů a reflexí záhadné, zázračné Mysli za a uvnitř reality Stvoření, jež je ne náhodou Prazřídlem, zároveň zrakem i pramenem, „třetím okem“ i duchovním srdcem.

 

Přesto zároveň cítím, že existují autentické informační materiály, ne nezbytně napsané lidským písmem, spíše jakýmisi holografickými runami a superrunami, a to navíc pouze v centrální verzi reality. V těch paralelních je to pokroucené, zfalšované a neúplné a bohužel většinou když někdo interpretuje autentickou verzi, popisuje například formálně správně princip tripolarity (trojfázování), ale energetický otisk (duch) v tom popisu už vůbec není, takže jsou to pouze informace pro informace, což je pěkná hrůza, zvláště když se vysvětluje například, co je externalizace, disonance nebo distorze, zatímco ten vysvětlující je tím sám deformován.

 

🍨

 

Uvědomil jsem si, že v původním rajském Stvoření žádné nápomocné Sítě (NET) ani podpůrné zóny neexistují – obousměrná (všesměrová) vnitřní i vnější prostupnost, odezva a koherence/konzistence prostředí jsou zde naprosto dokonalé a optimální, symetrie realitní hyperboly je neporušitelná, výměna (interference) informací a energií probíhá bez výchylek. Fantastický živý sen o Ráji mi kdysi potvrdil, že rozdělení na fraktální Vyšší Zemi a Nižší (NET) Zemi je skutečné; když jsem onehdy za tmy viděl kosmický koráb tvaru metalově stříbro-zlaté koule, „visel“ jakoby mezi dimenzemi, jako by ho dál něco blokovalo. Obě zemské úrovně se nyní budou – pravděpodobně stovky let – zároveň k sobě přibližovat i od sebe vzdalovat: defragmentace, kompartmentalizace, fúze, bifurkace/trifurkace, segregace, sekvestrace.

 

🍨

 

Existují určité nebeské a zároveň pekelné (dohromady rajské) principy s nejoptimálnějším stupněm živosti, smysluplnosti, soudržnosti a účinnosti, jež lze popsat jako promyšlené spojení duchovního, citového, mentálního a orgastického elementu. Jedná se o faktory, entity nebo fenomény jako je Trojmysl 111, Pozorovatel 7, Duch svatý, Zřídlo duchovního prasvětla, Jiskra života, Křišťálové vejce/Krystalická spirála, Dvojslunce/Trojslunce, Dvojplamen/Trojplamen, Pohádkové peklo, Jolly Joker, Diamant duchovního srdce, Růžový nebo Lotosový květ, Strom věčného života či Stříbrná matrice. Hodně to souvisí s magickými zrcadly (vytvářením iluzí), hologramy, fraktály či dimenzemi uvnitř dimenzí. Nikoho vůbec nepřekvapí, že pak existuje něco tak zázračného jako panenská, divoká Příroda nebo člověk, žena a muž. Přitom to všechno vyplývá z Mysli, která existuje zároveň v sobě i vedle sebe, prvním i druhým napřed, respektive z Mysli uvnitř a zároveň za realitou, jejíž inteligence je mnohem hlubší a většinou poněkud jiná (přesahující), než si představujeme. Říkám tomu pohádková hyperlogika, pohádkově fantastická inteligence nebo inteligence typu Svět. Většinou se tomu říká Bůh, Duch, Všezdroj, Absolutno, Nekonečno nebo Vševědomí. Je to to nejživější živé, nejniternější niterné a nejparadoxnější paradoxní. Nejjednodušší popis by nejspíš zněl Inteligentní, živý sen nebo Všemoudrá fantazie. Náš pohled na věc bývá většinou zkreslený naší představou o možnostech, schopnostech a vlastnostech Mysli. Nepředpokládáme, že by nějaký typ Rozumu mohl i hluboce a čistě cítit, fungovat zároveň jako nehmotný stroj (počítač) a být tak geniální, že dokáže smazat i rozdíl mezi Láskou a Peklem, snoubit a integrovat i ty nejpropastnější protiklady. Mysl je ale zároveň i Vůlí a Pozorností a zpětná vazba její energetické, silové či pohybové složky se projevuje nejen jako schopnost sebereflexe, ale nezbytně i jako schopnost uvědomění si prožitku, zvláště když se něco cyklicky opakuje, vrství a tvoří to Paměť.

 

🍨

 

Podobně jako existují logické danosti jako například samovyvstávající tvary typu koule nebo krychle, je daná a nezměnitelná i zdrojová energetika, fyzika, architektura a kybernetika (samoorganizační principy) jednotného pole energie a vědomí. Systém jednotného pole musí fungovat tak, aby manifestace – zhmotňující se nehmotná fantazie – měla neporušený efekt. Neškodit znamená netrpět, což je základem ráje věčného života.

 

BALL = Be All

Koule symbolicky či archetypálně odpovídá pojmu realita (pohyb) a představuje prostorovou soustřednost, ženský element, potažmo spirálu „S“ (v pohybu vejce) a souvisí s vírem či vortexem („V“).

CUBE = See You Be

Krychle, nebo dále teserakt či hyperkostka, vyjadřuje pojem virtualita (prostor) a představuje jednotku XYZprostoru, mužský element, potažmo pravoúhlost „L“ nebo „T“.

 

Fungování, principy a zákonitosti jednotného pole energe a vědomí (fyziku života, přičemž physis=příroda a nature=nátura) a s tím spojené kosmické zákony popisuje Svobodné učení MCEO (EOMC), jemuž zde říkám Smaragdový řád. Existuje něco na způsob hlídačů daných principů a zákonů, a to v první řadě Zákona jednoty, něco na způsob vesmírné policie, oficiálně známé jako Aliance strážců, která je součástí větší organizace známé jako Interdimenzionální asociace svobodných světů. V podstatě ale strážcem svého života je každá živá bytost, vesmírná policie stejně jako třeba ta městská nebo státní má tomu odpovídající kompetence (staví například frekvenční karanténní ohrady nebo nabízí odpadlíkům prostředky k návratu z odvrácené strany). Je asi zřejmé, že kosmičtí strážci pořádku existují pouze jako reakce na vznik zločinců kosmického rozměru, kteří se rozhodli následovat Zákon duality („rozděl a panuj“) a rovněž je asi logické, že konfrontace mezi strážci a mafií nemá předem daný výsledek – v jedné realitě to může dopadat tak, v druhé onak. Také je asi zřejmé, že se nejedná o přirozený stav Stvoření; přesto to může mít i svůj konstruktivní vedlejší efekt.

 

Rozkliknout do vyššího rozlišení ZDE.

 

DVA V JEDNOM (1=2) ~ UHLÍKOVÉ KOŠTĚ ~ JABLKO (HVĚZDA:VEJCE)

Svět byl stvořen dokonale. Jenom se občas v některém okrajovém mnohovesmíru, který má sklon k anomáliím, nepřijde na to, že se energetická/časová struktura (potažmo duchovní anatomie či duchovní složka vědomí) chová diametrálně jinak nežli nefyzikální aspekt vědomí, což má vliv na makro/mikro proudy životních sil (systém distribuce energie). 15dimenzionální struktuře například odpovídá vtipálek Jolly Joker (hodnota 15), univerzální karta. 15 binárně je 1111 a 1 nebo 11 dekadicky je hodnota esa, nejvyšší karty. Má to souvislost s kartézskou XYZsouřadnicovou (koordinační) soustavou – „kart/eso“, která se chová jinak v reálném (duchovním, fyzikálním) a jinak ve virtuálním (mentálním, matematickém) kontextu. Duchovní jedinci žijí v sebeklamném, obludném přesvědčení, že se nesmí dělat nic „zakřiveného“, jenže asynchronicitu je nejen možné, ale i životně nutné HRÁT – s nehmotnou prioritou.

Notabene když pozorovatel není součástí vzorce života. ŽIVÝ Krist kód (kód Ráje věčného života) je naprogramován po matematické (geometrické) a fyzikální stránce skutečně dokonale. Co se však nikde nepíše a ani to nelze nijak dokázat (pouze cestou „fantastické logiky“), je, že jeho vnitřní dimenzi tvoří nehmotné nebo pohádkové Peklo (virtuální démon, kyberdžin, kreslená temnota). Tomu Jolly Joker perfektně odpovídá. Pozorovatel musí mít ve vzorci zástupce, který „pravdivě lže“ neboli mystifikuje. Teprve takto je to skutečný život.

 

 

ARCHIV 63+1