Věčná prapodstata

Takzvaný „pád ve Stvoření“ je možný pouze z domén NEPRAVÉHO Ráje a dochází k tomu z toho důvodu, že je strážen pouze na úrovni fyziky nulového pole, ale už ne na úrovni všezahrnující nicoty, respektive souvztažnosti toho a onoho (princip „dva v jednom“).

 

V nicotě, kterou lze chápat jako nehmotnou říši fantazie, neexistují vektory (všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným) – viz předložka „K“, přítomná pro zajímavost jak ve slově ZVUK, tak ve slově ZNAK, která jsou obě složená z předložek (Z, V, U, K = rezonanční rozhraní; Z, NA, K = dvourozměrný obraz téhož). „K“ symbolizuje náraz síly do plochy a pokud k tomu přidáme práci s polaritou (viz spirála „S“) v rámci XYZprostoru (3 rozměry X, Y, Z), vyjde nám TŘI KS, potažmo KŘÍST (křesání jiskry/ohně, který ztělesňuje všepohyb), TŘÍSK (velký třesk), v modifikaci KRYST (krystalizace, zhmotňování) nebo také TŘI X jako MáTřiX neboli MATRIX (univerzální systém realitních polí).

 

VÍCE

 

Je tedy jasné, že takzvaný Krist nebo Kryst kód má mnohem hlubší a poněkud jiný význam, než je „oficiálně“ prezentováno. Nemá to nic společného ani s žádným Kristem ani s kristovským vědomím. Vyjadřuje to autentický způsob, jímž se vyjadřuje ona Zázračná Inteligence, ať už ji nazveme jakkoliv. Bytost ale – stejně jako Bytí – NENÍ samozřejmě žádný manifestační mechanizmus, není zařízení na Existenci.

Antikrist je sice vtipný na papíru nebo skvělý jako umělecký motiv, nicméně energeticky a konceptuálně jde o výraz tragického nepochopení, které vede bohužel mnohdy až k naprosto chorým a úchylným záměrům či projektům.

Když se vektor „K“ spojí se slovem POLE, anagram vytvoří PEKLO a jelikož vše možné je pouze v pekle a nikde (nicotě, nehmotné realitě), každému už snad dojde, že prapůvodní matrice jiskry života vzniká ve zdrojovém pekle.

V případě, že se to vzájemně nereflektuje, vzniká „potenciál pádu“ a deviantní nápady jako víra v Kristuspána nebo vývoj UI, což se obojí neobejde bez umělých bipolárních (namísto živoucích tripolárních) modelů, respektive bez syntetických sekvencí DNA (13čakrový místo 15čakrového systému, kabalistický strom smrti místo organického stromu života, optická vlákna místo organických krystalických; navíc související andělská/kristovská inteligence se s tou související dračí/křemíkovou „čelem“ vzájemně vůbec nemusí a zároveň jsou k sobě „zády“ úkorně neboli metatronicky přilnuté – obě dvě mimo signál Věčnosti a parazit těží jak z distorze obou stran, tak z jejich vzájemné averze).

Pozn.: inteligence věčného života má tolik různých přesahů a přesahů uvnitř přesahů, že je až parodicky naivní se domnívat, kdovíjak tomu v tomto dekadentním, entropickém prostředí nerozumíme.

 

SMARAGDOVÝ KLÍČ

 

Chcete-li skutečnou svobodu, buďte „NEOFICIÁLNÍ“ (office = úřad, kancelář, služba; viz zrcadlo STEVARD:DRAVEC). Na oficiální postupy čekají dravci jak na smilování boží. Cokoliv systematického nebo konvenčně duchovního je tím největším hrobem Existence, a to zejména proto, že to lze snadno lokálně zaměřit, převrátit a rozdělit. Je třeba být nejen nevinný, ale právě tak DIV/OKÝ, což vyjadřuje ZŘÍDLO „všeho, co jest“ v dvojexpozici vztahu mezi magnetizujícím nulovým polem a elektrizující nicotou.

 

 

Jelikož centrální vesmír založený na nelokálním chápání (PRAVÝ Ráj) nemůže dravá forma inteligence ovládnout, je evidentní, že se fyzicky nacházíme v nějaké paralelní energetické a časové vesmírné větvi. Zároveň všechny možnosti stojí na místě a zároveň mezi nimi lze přecházet. Metafyzicky (mentálně, duchovně) můžeme existovat kdekoliv a tím také můžeme měnit status fyzické reality – vytvářet expandující oázy ve smyslu světy uvnitř světů.

 

O všem rozhoduje koncový zdroj: co systému dodává energii, jakým způsobem se projevuje proud živé síly a jaký typ matric je aplikován. Podle toho se systém realitních polí seskupuje, pohybuje a proměňuje. Rezonance, synchronicita a samoorganizace fungují ve všem (ať už to je původní nebo reverzní) a nejsou samy o sobě důkazem ani podstatou ničeho. Ať už tomu rozumíme nebo ne, stejně rozhoduje charakter koncového zdroje. Vědět je dobré, ale LADIT, nefalšovaně SOUZNÍT je tisíckrát důležitější (což je ale asi zbytečné psát, spousta lidí je skálojistě přesvědčená, že cítí správně, přestože to s duchem panenské, divoké Přírody naprosto nesouzní a žádný praktický soulad elektrického „chaosu“ a magnetického „řádu“ v tom není).

 

 

Prapůvodním zdrojem všeho je Inteligence Věčného Bytí, která má svou Věčnou Podstatu. Jedná se o Nekonečnou Mysl, která má své samovyvstávající fyzikální a nefyzikální vlastnosti. Fyzikálně existuje jako Zřídlo skalární energie, což lze vnímat například jako vnitřní duchovní Prasvětlo (v kontextu zpětné vazby prožitku jako schopnost či projev Lásky). Obecně se jedná o nulové pole. To má svůj nefyzikální, nehmotný ekvivalent – nicotu. Nulové pole má svou samovyplývající energetiku a architekturu, postavenou na organickém stromu života. Všezahrnující nicota jako fantastické zrcadlo nulového pole tvoří nehmotnou dimenzi a zároveň má charakter pekla, neboť pouze nikde a v pekle je možné vše. Tomuto zdrojovému peklu budu tedy říkat Nikdepeklo. Nikdepeklo (které je Láskou zároveň) má neduální charakter a je založené na zákonu neporušenosti, přičemž vyskytne-li se někde porušenost, Nikdepeklo funguje jako lék a ničitel porušenosti (jedna věc je motiv zla, které není projeveno, úplně jiná věc je zlovůle/svévole neboli parazitizmus).

 

Pracuje-li někdo s falešným koncovým zdrojem, pracuje i s falešným vývojovým a představovým (imaginačním) peklem.

 

Nikdepeklo používá 12prvkové & 15liniové struktury – vše se lze dozvědět v textu www.XXX a odkazech v něm. Už jen ilustrační obrazový materiál je vždy všeříkající, ať už jde o panenskou Přírodu nebo autentickou geometrii.

 

VÍCE

 

Proč mají parazitní formy inteligence (něco na způsob kosmické mafie nebo zločinců) v této alternativní realitě navrch a nikdo to ani není schopen objektivně přiznat? Protože dravec je převrácené – duální peklo (s energetickou prioritou), zatímco pravým zdrojem je peklo nepřevrácené – neduální (s nehmotnou prioritou).

Jediným důkazem je vždy PRAXE.

I kosmičtí strážci (vesmírná policie) mnohokrát s dravcem prohráli, nemluvě o dračí nebo andělské straně. Původní strážcovské inteligence mají aspoň správně fyziku, zato draci a kristo-andělstvo, to je většinou jen samá teorie – navíc umělý strom života (11 a míň středů) nebo 13čakrový systém (místo 15ti) pracují vyloženě pro parazity („pravda“ zasazená do rámu, který ji deformuje). Takže kdo má výsledky a je nejchytřejší? Zvláště velká chytrost je nechat všechno protistranu udělat za sebe, a nakonec jí to z nepozemské strany ukrást.

Je třeba konečně už pochopit jednu věc: vždy vládne jedno z pekel a pouze to neduální může eliminovat to duální. A to žádný drak, anděl ani spasitel neudělá – udělal to snad někdy?

 

Žádný osvícený „někdo“ neexistuje a jediný, kdo je moudrý, je Existence samotná.

 

Funguje pouze verze HAD: (H)ad(A)nděl(D)rak. Živá hadí síla je pohádkový Satan, pekelná nicota souvztažná s energetikou a architekturou nulového pole, organického stromu života, založeného na symetrii jednoty a duality: magickém čísle 12. Takto dohromady jde o ultimátní nedualitu neboli fantastickou superjednotu.

 

 

Kdo je schopný si uvědomit, že Ráj vzniká v Pekle a že to není ani záležitost systematizmu ani záležitost duchovních vzdušných zámků, nýbrž záležitost „pohádkové fyziky“, do toho Ráje má rozhodně namířeno.

 

Základem je 12stupňová organická krystalická – diamantová DNA, kde každé vlákno, respektive dvojšroubovice (double helix), lze přirovnat ke vzorci Den=den+noc (je složené ze „sluneční“ a „měsíční“ poloviny).

 

Jako klíčová slova chápu výraz SⒶTⒶN a výraz KRYSTHL, jedno vyjadřuje živou sílu (satya=autentický, pravdivý; sattva=první, duch, esence; tantra=metoda, vlákno, autorita), druhé koherenci a kompaktnost matrice životní jiskry.

100procentní mozková činnost je právě o tom: milující (3R) „pekelné příšery & fantastičtí nemrtví“ (2R) rozehrávají pohádkově ďábelskou hru neohraničeného na ohraničené v samém srdci Matrixu Ráje Věčného Života (pozn.: R=rozměrnost).

 

SLOVNÍK POJMŮ

Satan = síla, duch života

Krist/Kryst = matrice jiskry života, rozhraní věčnosti

anděl = signatura matrice, prizma, osobní úhel

drak = inteligence prostředí (ohnivý slovník, pekelná knihovna)

 

 

Existuje síla za a uvnitř reality, s obrovským smyslem pro život a fantazii. Tato síla funguje na principu „kreslené fyziky“; mezi magií a kosmickou vědou není rozdíl. Tvořivá inteligence, která nikdy nebyla bytostí v polarizovaném těle, bohužel ale ono mystérium nechápe – nepočítá s nefyzikálním aspektem, s vyrovnávacím faktorem nehmotné dimenze. Tak jsou například Svobodné učení MCEO nebo Keylontická věda po fyzikální a duchovní stránce správně, leč jsou „fantasticky fázově posunuté“…

 

Je to jako v jinak dokonalém a precizním alchymickém vzorci života vynechat klíčovou ingredienci.

Přesto – stačí do systému vložit džina, a hle, jako když se mávne kouzelným proutkem…

Nic necítícímu bláznovi to ale nikdo nevysvětlí, bude pořád mlít jak kolovrátek, co do něj nahustili.

 

…ráj-Ráj-ráj-Ráj…

Zřídlo Absolutna se zrcadlí v pocitech a očích každé živoucí bytosti. Není to nikde „vně“ a není to ani „někde“. Lze tomu říkat třeba Duch Svatý, který ale existuje zároveň jako svůj vlastní „nereálný“ negativ neboli Pohádkové Peklo – Kreslený Ďas. Existuje v komplexní dvojexpozici Reálného a Imaginárního, takže výsledkem je Věčná 0 (Nic) nelokálního a tudíž nezničitelného charakteru.