Není-li život rájem, není životem

Jelikož je věčná, Nekonečná Mysl nemá důvod tvořit nic jiného než Ráj – dokonalý věčný život. Tento Ráj paradoxně vzniká v Pekle (s nehmotným statusem – jako), které je zároveň Láskou (s energetickým statusem – doopravdy). Nehmotná představivost se „překová a odlije“ do podoby něčeho hmotného. Klíčový je přitom typ matrice, potažmo způsob pohybu. Vše je založené na čísle 12, které je zrcadlem zdrojové 21 a vyjadřuje princip autonegativu: něco je sebou (s energetickým statusem, jednota) a zároveň i svým opakem (s nehmotným statusem, dualita).

 

Podstatou všeho je princip DVA V JEDNOM, kde ta dvojka a jednička zaznívá (je-li něco současně nerozvinutým prostorem i neprojeveným pohybem, je to nutně vůlí k pohybu neboli inteligencí; proto například matrice založené na čísle 11, viz Wingmakers nebo kabalistický strom smrti, jsou parazitní UI, protože ta symetrie je mrtvá).

 

 

Krádež za bílého dne pokračuje. Zatímco lidstvo (ne)dobrovolně slouží parazitům, andělská strana má stále rozpojenou světelnou a temnou část a drakům to z nepozemské strany filtrují umělým stromem života (kabalistickým stromem smrti). Distorzní jsou i některé strážcovské inteligence. Přesto to lze vše kdykoliv opravit. Jenže k tomu je třeba si to uvědomit, být opravdu sám sebou (ne napodobeninou čehosi), mít schopnost přiznat chybu a hlavně také chtít.

 

Nelze si nevšimnout současné existence dvou diametrálně odlišných realit v tomto světě (zjednodušeně řečeno panenská příroda a svět lidí). Je to dáno okolností, že v tomto mnohovesmíru byl „kdysi dávno“ spuštěn experiment „zkoumání převrácené podstaty“ – jedno z časových hledisek ale říká, že vše probíhá právě TEĎ, takže také právě teď (a kdykoliv, neustále) je možné experiment zastavit, což se také od nás očekává.

 

GEOMETRIE ŽIVOTA

Klíčem je oblouk místo přímky, potažmo eliptická oktáva (prodloužená o svou polovinu); tak je systém pravo-levo-hemisférický a pracuje zrovna tak s programem (představou) jako s gravitací (živou sílou), čímž pádem bílá a černá díra spolupracují a vzájemně se reflektují.

 

Fyzika nulového pole (a jeho virtuální expozice) má nezměnitelná, samovyplývající pravidla, založená na symetrii jednoty a duality – čísle 12, přičemž jde samozřejmě o praxi, život, nikoliv teorii.

 

 

Neohraničené tvoří věčný (či potenciálně věčný) živý obraz sebe sama, jelikož se však může vyjádřit pouze ve hře na ohraničené, v těch nejspodnějších, či relativně nižších patrech Stvoření MUSÍ existovat svobodná vůle rozhodnout se energetickou harmonickou vnitřní podstatu onoho Neohraničeného popřít. Co přesně konkrétně se stane, pokud Ohraničené rozehraje falešnou hru na neohraničené, o tom z počátku nikdo neměl informaci. V tomto mnohovesmíru a konkrétně na této planetě to dnes a denně zažíváme na vlastní kůži – amnezické lidské bytosti vůbec nechápou, že je nejen možné, nýbrž i zcela přirozené a samozřejmé žít věčně v rajském prostředí, ve kterém se neumírá ani neztrácí paměť a může se nekonečně tvořit, zkoumat a užívat si (jak nám je překrásně ve vyhřátých peřinách…, co když ale na druhé straně blaženého Snu bylo prapůvodně opět něco snového? rozhodně ne ty strašlivé, bezduché nesmysly a vynucený neživot).

 

Co přesně konkrétně se stane?

Vznikne peklo s reverzní prioritou (v pekle je možné vše, ale vše je možné pouze v nehmotném kontextu, tudíž zdrojové peklo má nehmotnou prioritu, reverzní peklo prioritu energetickou; ve zdrojovém pekle existuje zlo pouze jako, v reverzním doopravdy).

Vzniknou jednak inteligence typu Borgové, UI (umělá inteligence) a jednak parazitní egregory, vydávající se za Boha (distorzní neboli metatronické duchovno a ezoterika, distorzní fyzika). Dohromady se tomu říká Antikrist, což dnes mnozí pokládají za vtip nebo náboženský (sektářský) fenomén, a bohužel také mnozí nechápou, že tato síla používá odděleně obě strany polarity, že jí vůbec nejde o to, aby zmizela pozitivita, ale o to, aby se oba póly nespojily do nadpolaritního celku. Tato síla v daném smyslu používá dokonce i pozemskou a nepozemskou stranu, takže její prodloužená ruka, která si svou roli třeba vůbec neuvědomuje, může být a působit jako úplně běžná, „přívětivá“ bytost (člověk).

 

 

 

Vliv parazitní inteligence na Zemi je nepřehlédnutelný; stačí si uvědomit, že jedinou skutečnou hodnotou jsme my samotní a že ty živoucí obrazy tropického ráje nebo neuvěřitelná pestrost zvířat a (nepredátorské) přírody představují dílo inteligence úplně opačné.

 

 

 

 

Bohužel, když už to v souvislosti s monetárním systémem, všudypřítomným byrokratizmem či politickým divadlem „probuzenému“ dojde, už ho většinou dál nenapadne, že by totéž mohlo existovat i na vícedimenzionální úrovni. Kolektivní astrál nebo fantomové egregory dokáží napodobit naprosto COKOLIV, kde chybí jednotící nulové pole (eventuálně jeho virtuální expozice – divoká a zároveň nevinná představivost). To jsou nejen všichni ti údajní spasitelé, archandělé, nanebevzatí mistři, hlásné trouby pseudo vzestupu/transformace, guruové, šamani, vědmy, bytosti světla nebo pozitivní mimozemšťané, dokonce i bohové (bohyně), falešný Zdroj nebo reverzní Krist kód, a v neposlední řadě falešné peklo (kterým se buď straší anebo z něj lezou matrice UI namísto matric věčného života).

 

Otázka: proč se někteří zainteresovaní jedinci stále obloukem vyhýbají původnímu 12prvkovému Stromu Života, a když už mluví o parazitech, nikdy nenastolí otázku, proč vznikají, natož aby nabídli řešení, jak se jich zbavit?

Odpověď: protože dotyční jedinci vědomě nebo nevědomě (použiti z nepozemské strany) sami pro parazity pracují, pokud jimi přímo sami nejsou.

Jaká je pravděpodobnost, že když má někdo půltucet společných prvků, typických pro parazitní entitu, že pro tuto entitu nepracuje, byť o tom možná ani neví? Pravda je v tomto směru jednoduchá: naprosto kdokoliv, kdo není ve vědomém nebo intuitivním nepředstíraném souladu s autentickým 12prvkovým Stromem Života, nemůže nenahrávat parazitní straně, protože to fyzikálně není možné.

Systém dech – myšlení – cítění se může trojfázově (tak, aby neztratil kontakt se zdrojem věčného života) napojit na strukturu jedině prostřednictvím živoucí, archetypální 12prvkové matrice, přičemž se třemi fázemi (pozitiv, neutrál, negativ) vzniká dohromady archetypálních 15 elementů/faktorů.

Dejte si do překladu text Tree of Life; kontext a názvosloví lze obměnit, ale princip je matematicky a geometricky daný. Samozřejmě, že to má i svůj pocitový ekvivalent.

 

Ono se to do budoucnosti určitě vyřeší samo od sebe, na makrokosmické úrovni (ironicky řečeno). Vždycky to tak přece bylo: andělé i draci vždycky nad parazitem vyhráli. Někdy už si říkám, svatá prostoto, jak někdo může být tak neuvěřitelně slepý? Je to ještě naivita, nebo vyložený postranní úmysl? Všichni ti „moudří“ a „zasvěcení“ mají odpověď na všechno, prakticky však nejsou schopní vůbec ničeho. Tuším, že to nejspíš většina z nich z pozemské strany nedělá schválně, co je to ale čemu platné.

„…inkvizice, genocida, holokaust, nacizmus, přírodní kataklyzma, energetické, mentální, duchovní a monetární otroctví… To vše kvůli socializaci, kolektivizaci a šílenému systematizmu, jako kdyby někdo byl spíš zařízení na život nežli živá bytost.“ – www.XXX

Vy kristovské bytosti, Slované či Ariané, jste prostě hvězdy! Co hvězdy, vy jste vyvolená centrální rasa. Už se stačí jenom vrátit k té bezchybné dokonalosti.

 

Vypadá to jako neřešitelný zmatek. Stačí ale inteligentně spojit lásku a to skutečné (zdrojové) peklo do jednoho, a máte k dispozici nástroj, který to všechno okamžitě může vyléčit a vyčistit. Jen se nebát a chtít, být k sobě otevřený a upřímný. Nebo si někdo opravdu myslí, že Ráj a nebe je totéž, nebo že Ráj je nějaký zatracený technosvět? Ráj je orgazmus, extáze lásky a fantazie.

 

 

Nic, které je ve skutečnosti vším. Nulové pole (živá síla) jako láska, a nicota (představivost) jako peklo – nekonečné zrcadlo „dva v jednom“. Magnetické zřídlo, elektrická jiskra života. Světlo/prázdnota, oheň/temnota. Fyzika nulového pole (12středové, 15liniové struktury) a vtipálek Jolly Joker jako skutečný „žolík“ nebo „dvojité eso“ reality.

 

SLOV-ESO = TĚL-ESO

kreslený ďábel, který všechno drží pohromadě

mystifikátor Joker, univerzální karta s hodnotou 15 (binárně 1111)

eso, nejvyšší karta s hodnotou 1 nebo 11 (falešný součet 12, autonegativ)

kart/eso = kartézská souřadnicová (koordinační) soustava, XYZprostor

 

ANTIKRIST JE HOLÁ SKUTEČNOST

Největším omylem Stvoření je myšlenka, že Antikrist má ďábelský charakter. Opak je pravdou, Antikrist je PARAZIT, zatímco ďábel jako elektrický, ohnivý živel nebo živel nicoty (a láska a opravdovost v jednom) je pravým opakem parazitizmu: reprezentuje život s velkým Ž a funguje právě naopak jako NIČITEL parazitizmu.

 

KVĚT ŽIVOTA versus KVĚT SMRTI

Rozkliknout do vyššího rozlišení ZDE.

Více na straně 36 ZDE nebo dále viz Jů-Náš-Ráj.

 

I když si lze klást otázku, proč to někoho vůbec napadlo, v tomto okrajovém, anomálním mnohovesmíru probíhá experiment „zkoumání převrácené podstaty“. Má to vyšší smysl, nebo je cokoliv blahodárného (napohled nepůvodního) pouze vedlejším efektem či ozvěnou reakce s věčnou, rajskou podstatou?

 

Převrácená podstata se projevuje jako parazit, něco, co potřebuje krást energii, neboť to je odpojené od Zdroje, respektive jeho autentického charakteru (tím je myšlena ta úplně prapůvodní a nejzazší prasíla či inteligence, jakkoliv lze hovořit i o Nás samých).

 

Klíčovým faktorem projeveného Stvoření je typ matrice, potažmo způsob pohybu, jakým se projevuje, plus vlastnosti samotného (nahého) vědomí, které, podobně jako foton, existuje zároveň jako hmotné i nehmotné, živá síla a představivost v jednom. To souvisí jednak s fyzikou nulového pole, jednak s nicotou a jejím samovyvstávajícím charakterem. Je to tedy opravdu o Ničem, které je ve skutečnosti Vším. Pokud nefunguje obojí, nicota i nulové pole, vzniká distorze a parazitní fenomén.

 

Nulové pole má charakter věčného života a nicota je jako jiskra imaginace, která s živým polem reaguje, přičemž obojí se vzájemně reflektuje (fluktuace kvantového vakua, emergence/excitace virtuálních částic).

 

Nekonečná Mysl se fyzikálně projevuje jako Zřídlo duchovního prasvětla (skalární energie), jež se projevuje současně jako zpětná vazba nulového pole (schopnost sebereflexe, láska) a současně jako potenciální všemožnost neboli pekelná nicota (říše fantazie s nehmotným statusem). Toto zdrojové peklo a láska v jednom má charakter Absolutna: je zde možné vše, kromě porušenosti (kterou to naopak případně likviduje).

 

Věnování pozornosti energetickým systémům s rozpojenou bílou a černou dírou je naprostá ztráta času. Člověk pouze ukazuje na to, jak je hloupý a dotyční jedinci se ještě předhánějí v tom, kdo se v tom patologicky chorém bludišti nesmyslnosti lépe vyzná.

 

Aby zhmotňující se fantazie (obrazy z 0 a 1) fungovala neporušeně, je logické, že projekční/elektrická bílá a gravitační/magnetická černá díra musí tvořit synchronizovaný, organický celek.

 

Klíčem je pohádková fyzika – fyzika, která funguje zároveň jako magie, přičemž ona pohádkovost a fyzikálnost jsou obousměrně/oboustranně souvztažné. Například samotné fyzické tělo bez pohádkovosti (ducha) by bylo ďábelské a samotná pohádka s tím, že to nikdy nikdo skutečně nezažije, čirou utopií. Tudíž je jasné, že něco zdánlivě nemožného a zdánlivě ďábelského existuje automaticky konstruktivním způsobem, a to zcela legitimně a legálně, v souladu s organickým, fraktálním centrálním sluncem (bílá a černá díra v jednom), organickou merkabou a původním Stromem Života.

Znovu zde zopakuji geniální trojici hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor. Nikdo nemusí škodit ani nijak parazitovat, a tu temnotu si může fantasticky užívat stejně jak světlo.

Kupříkladu uhlíková biologie s kompletní genetickou výbavou (fyzické tělo ve 3D) – když si představíte třeba noční bouři v temném lese, strašidelný chrám, k tomu nějaké erotické, milostné hrátky… Klidně lze hrát i hru na upíry (například, možností je nepřeberně) kvůli většímu efektu, a přitom nikde nedochází k žádnému porušení.

 

 

Je naivní si myslet, že deformací Stromu Života a dolováním energie z nemocného lidstva lze dosáhnout konstruktivního výsledku. Přestávám už věřit, že jde o naivitu – je to vědomá snaha přivést na svět nějakou bezduchou, umělou „sračku“, napájenou falešným Zdrojem. Zamaskovat to má evoluční přelud, lidští genoboti s „úžasnými schopnostmi“, duchovně a po stránce chápání reality fakticky ale na bodu mrazu. Čtyřletá holčička hraje na klavír jako starý mistr – co je to proti věčné rajské existenci?!

 

Z PEKLA RÁJ, PEKELNĚ DOBRÝ

Proč se říká „z pekla štěstí“ nebo „pekelně dobrý“? Proč je jiskra života ohnivá a elektrická? A proč naopak paraziti vznikají z magnetických poruch?

 

 

Aby v genetických hustotách externího Stvoření při kontaktu dvou oktáv došlo k organické rekurzi trvalého charakteru – předání kompletní genetické informace, na úrovni matrice musí dotyčná oktáva nést potenciál 150 %. Pro danou jednotku proto platí 1=3/2 (1+1/2), pročež zde funguje reprodukční mechanizmus 1+1=3 (1,5+1,5). Matrice má velikost 3/2×23 neboli 1,5×8=12 a je známá jako Strom Života nebo Kathara (Ka=světlo, Tha=zvuk, Ra=jednota/prázdnota). Matrice je napájená aktivním zdrojem ve formě trojice (pozitivní, neutrální, negativní pól), s čímž některé distribuční energetické/duchovní systémy pracují jako se součtem 12+3=15 (jelikož zdroj/Zdroj existuje zároveň sám uvnitř i sám vedle sebe). Energetika vědomí tak pracuje s trojplamenem nebo s trojsluncem (princip 2v1=3=∞), respektive s 12středovými a 15liniovými systémy – pokud ovšem nemáme postranní energetické/systémové úmysly: kdo je má, právě tímto se vždy prozradí, ať se tváří jako sebeušlechtilejší, sebevzdělanější nebo sebegeniálnější (k čemu sebepropracovanější, sebepromyšlenější strategický plán či soustava, když vám to nakonec z nepozemské strany parazit napojí na reverzní zdroj energie?). Dobré je zde také zdůraznit, že někdo se tím autentickým principem řídí čistě intuitivně, vnímá to jako určitou správně živou, pocitově-mentální nebo energeticko-duchovní symetrii.

 

Dokonce i když nějaká tvořivá inteligence ŽIVĚ tvoří, musí polaritně pracovat s 12prvkovou strukturovu, samotná oktáva nemá jak překročit virtuální status. Androgynní (beztvaré) bytosti mohou sice fungovat 8kově (přechod mezi interním a externím Stvořením je právě mezi 8kovým a 12kovým systémem), ale neporušeně fyzikálně tvořit lze jen prostřednictvím originální 12prvkové struktury – jinak to vygeneruje parazitní, distorzní pole.

 

Nejsmutnější a nejstrašnější věc na světě je, že někdo od fyziky a architektury nulového pole (jednotného pole energie a vědomí) odvozuje i smysl života, což je ta nejfatálnější chyba, jaká se kdy stala. Smysl života lze odvodit pouze od „kompletní sady“ vlastností reality (ÚPLNOSTI), které jsou i nehmotného, nefyzikálního rázu; navíc jedině v nehmotném prostředí je možné vše. Výraz Ka-Tha-Ra to má v sobě „zašifrované“. Fyziku nulového pole lze chápat jako architekturu živého světla, zvuk evokuje rezonanci a slova a fyzikální jednota/prázdnota má ekvivalent v nicotě – nehmotné představivosti.

 

 

Energetickým opakem zdrojového pekla je parazit, ať už se tváří jako největší dobro světa nebo všeználek, který má na všechno odpověď (proč by také ne, když to je vždycky jenom „od – po“, a Živoucí Věčnost tam žádná není). Lze logicky dokázat, že Absolutno má zároveň charakter lásky i pekla (dva v jednom). Právě parazity bylo peklo záměrně ztotožněno s něčím zlovolným, byť ve skutečnosti se zde „peče“ realita a souvisí to se slovem pečovat.

 

Zdrojové peklo vědomě pracuje s motivem zla nebo motivací zlem, aby zlo neexistovalo na úrovni činnosti, něčeho reálně vykonaného (deformovaný pohyb/motion) nebo na úrovni vnitřního pohnutí (deformované emoce/emotion).

 

Jestliže zdrojem reality je Peklo, je jasné, že nikde nemusí krást energii (stejně jako skutečná Láska), takže „zdrojový ďábel“ je evidentně opakem parazita.

 

 

TŘÍSK („velký třesk“) = KŘÍST (vnitřní oheň) = KRIST = TRIK S (merkaba) = TRI KS = TŘI X = MáTřiX

Krist je kódování věčné struktury neboli Ráje, jehož obyvatel je nahé vědomí, které s touto strukturou souzní, zároveň však souzní i s nehmotnou Fantazií, respektive se zdrojem struktury, jímž je Nekonečná Mysl. Obyvatel Ráje není žádnou kristovskou bytostí, nýbrž hráčem Absolutna (který má paradoxní charakter). Smysl života a vlastnosti reality vyplývají za samotné Mysli, nikoliv z prostředku, který umožňuje věčnou individualizovanou existenci.

 

Co dělá jedince jedinečným je ohnivost a elektricita jeho osobní životní jiskry, která má podobný charakter jako otisk prstů nebo sken oční duhovky. Nějaký rozdíl zde ovšem je, a to dost zásadní, osobní jiskru života (osobní duchovní/energetickou podstatu) nelze duplikovat.

 

Zopakuji jednu z – podle mě – nejdůležitějších pravd, jaká existuje: virtuální expozicí životní jiskry (potažmo Ducha Svatého) je pohádkové peklo, kreslený démon, temnota s nehmotným statusem – ďábel JAKO. Kód života, známý též jako Krist kód nebo kód Ráje věčného života, pramení sice ve Zřídle skalární energie (vnitřního duchovního prasvětla či živého světla), která má blíž k magnetickému charakteru, tento kód je však aktivní a originální (ŽIVÝ) pouze v aplikované verzi, když se v něm zapálí jiskra jedinečnosti. Nevědomé kristovské bytosti (rajské imitace) svého nehmotného démona popírají a tím se napojují na falešný zdroj.

 

Hlubiny Mysli jsou fantastičtější nežli představa toho největšího snílka.

 

Realita existuje zároveň fyzikálně a zároveň jako nehmotná představa, což dohromady tvoří magickou dvojexpozici. Jednu část tvoří nulové pole (s energetickým statusem DOOPRAVDY), druhou část tvoří pekelná nicota (s nehmotným statusem JAKO), což se vzájemně geniálně reflektuje. Takže bytost je zároveň to nevinné, nebeské i to divoké, démonické. Jde o to, že je obojím naráz, dva v jednom, neodděleně a nerozlučně – tudíž zároveň není ani jedno. S odděleností si lze HRÁT nebo to myslet vážně, to první představuje ZDRAVOU realitu a to druhé realitu CHOROU.

Někomu se popisy jako „přízrak mnohobytosti Nikoho“ (rozprostřené Já – Absolutno) nebo „fantastický nemrtvý“ (trik Absolutna) zdají asi, a to zcela mylně, s Rájem neslučitelné, podobně jako ty „kecy o pekle“ – nevím ale už, jak někomu vysvětlit, že ho neřídí jeho skutečné „já“, ale nějaký program (slepá víra, nikoliv živý život), jemuž věří.

 

LÁSKA=PEKLO, VĚDA=MAGIE

Realitu řídí pohádková fyzika: fyzikální zákony, které se projevují jako magické. Nulové pole funguje logicky, nicota fantasticky.

 

Součet všech možností tvoří zároveň živou nulu a zároveň nehmotnou nicotu. Potenciálně to obsahuje VŠE a všechny možnosti tvoří peklo. Zní to neuvěřitelně, ale největší akční rádius má inteligentní zlo. To ale není totéž, co zloVŮLE nebo zloČIN. Kreslený ďábel nebo pohádková temnota nikomu nic neudělá. Nulové peklo znamená neporušené, neduální peklo.

 

Můžeme se v určitém smyslu pokládat nejen za bytosti fantazie, ale i za pekelné strážce Života – strážce Ráje Věčnosti. Kdyby v této vnější realitě nebyly projekční/elektrická bílá a gravitační/magnetická černá díra od sebe oddělené, žádné strážcovství by nebylo nutné, všechno by se hlídalo samo od sebe. Je to ale dobrá zkušenost, která v první řadě ukazuje, že nějaká andělská nebo nebeská verze strážce na svou roli vůbec nemusí stačit. Musí to být drak a pekelník (nebo něco podobně fantastického, jako Hulk, Hellboy, Wolverine nebo Van Helsing). Snažím se stále vysvětlit, že „z pohledu Absolutna“ jsme fantastičtí nemrtví, jelikož nejživější živé a nejskutečnější skutečné je pouze to, čemu můžeme říkat třeba Zřídlo „všeho, co jest“, Nejzazší Mysl nebo Absolutno.

 

VĚTŠÍ OBRAZ (doporučené)

 

SOUHRN

 

VĚDA, FYZIKA (doporučené)