Největší strašák ve Stvoření: virus Metatron-Borgia

Princip autonegativu, základní nástroj reality, znamená kupříkladu ekvivalenci Ducha Svatého a Pohádkového Pekla. Když k tomu přidáme Architekturu Věčnosti založenou na 12elementových strukturách (eliptické oktávy života), máme nakročeno zpátky do Ráje prvotního věčného Stvoření, navíc tentokrát už BEZ CHYBY, spočívající v tom, že ve Vzorci Života nebyl zahrnut nefyzikální faktor: Pozorovatel musí ve vzorci mít „neexistujícího“ zástupce, který ztělesňuje něco nemožného, co se děje pouze v nehmotné rovině.

 

„Děti, fikce je pravda uvnitř lži a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla existují.“ – Stephen King

 

Autonegativ (konstruktivní sebepřevrácení) znamená: jsem doopravdy sám sebou – Nekonečnou Existencí, ale zároveň i „fantasy“ JAKO sebou, neboli svým opakem, který ale fyzicky neexistuje. Tak je Systém Ráje střežen Fantastickým Zlým Skřítkem, džinem či démonem, který ale nepáchá zlo, nýbrž naopak zlo ničí. Zlomoc či zlovůle není žádný ďábel ani peklo nebo satanská mocnost, jak tomu mnozí věří; zlo na úrovni energie se projevuje jako PARAZIT, parazitní myšlenkové pole. Pijavice funguje na principu „dravec – kořist“ a typickým fenoménem ve sféře její působnosti je karmický dluh.

 

Obrázek © Ashayana Deane. Více viz např. Keylonta.

Vnější struktury neboli Kostra Ráje vypadají nějak takhle. Systém organických centrálních sluncí umožňuje cestovat do Vnitřního Stvoření (což ovšem NEJSOU fantomové červí díry).

 

Z úrovně Ráje vědomí bytostí vypadlo nejen „frekvenčně“ a „geneticky“, ale hlavně už z ní bylo „samo sebou předvyhozené“ – kvůli něčemu tak „banálnímu“ jako je nepřemýšlení. Jelikož v určité rovině vnímání Čas neexistuje, všechny situace potenciálně existují naráz právě teď. Neexistuje autorita, která by nám sdělila, zprostředkovala Pravdu, kromě nás samotných. Stále poukazuji na věci jako, proč jsou slova Satan, Saint a F/antas/y tak podobná (F & Y symbolizují princip „dva v jednom“, jedno je klíč, druhé „rozděluj a spojuj“) nebo proč je všechno možné pouze nikde (v nehmotné realitě) a v pekle. Je krásné hovět si v „ráji“ jako automatický papoušek, každého ale jednou dostihne okamžik, kdy je nezbytné začít přemýšlet a fungovat úplně od nuly, neboť bez kontaktu s NAHOU SKUTEČNOSTÍ a bez (vlastní cestou, prakticky realizovaného) povědomí o tom, jaké má realita samovyvstávající vlastnosti, se věčný život mění ve fata morgánu.

 

V této verzi mnohovesmíru (systém Aquinos Eckasha) onen okamžik nastal na planetě UrTha, kde nyní hostuje planeta Země (Earth/Heart). „Tehdy“ paradoxně domýšlivost Tvůrců/Stvoření něco tak „svatokrádežného“ jako rovnici UrTha 0 = Author (intuitivně) vůbec nepřipouštěla. Všichni jako hlupáci jenom programově sloužili fyzikálním/duchovním zákonům a hierarchickému vzestupu, což je neuvěřitelný výsměch Fantazii a Životu jako takovému.

 

 

Pomáhají – nebo spíš před nejhorším uchraňují – nám čisté krystické, strážcovské inteligence ze systému Aquareion Eckasha, kromě toho také nedimenzionalizované inteligence (geomantikové, draci). Z padlého systému WEsaLA Eckasha působí parazit a na úrovni vyrovnávacího pole (v soudobé terminologii mezi galaxií MD a galaxií Andromeda) se to všechno „mydlí“, a to včetně vnitřních dimenzí. Více viz Krystal River Tri-Matrix Cooperative. Složité to je (se to jeví) z toho důvodu, že se nevidí to jednoduché: ekvivalentem nehmotné fantazie je všepohybová supersíla.

 

Jediné, co funguje v souladu s Věčnou Podstatou, je souvztažnost nahé představivosti (snění) a 12prvkových struktur (eliptických oktáv života). Pouze ve fantazii je možné vše a pouze organický strom života umožňuje její autentickou (a lze říct, že i autorizovanou) manifestaci – jinak automaticky vznikají parazitní myšlenková pole. Jakákoliv jiná koncepce je energetická LEŽ, systém neschopný kvantového sebevytváření.

 

Obrázek © Ashayana Deane. Více viz Bridge to Kathara.

Chceme-li se vrátit zpět k nepredátorské přírodě a plynulému přecházení mezi dimenzemi, je třeba aplikovat 12prvkové matrice (Kathara). 12prvková architektura představuje samovyplývající vlastnost sjednoceného pole energie a vědomí – existuje jako projevený i neprojevený potenciál. Kdo je v souladu s Věčným Bytím, ani o tom nemusí vědět, a pracuje s magickou 12 (respektive v polaritě 24). Fyzika časoprostoru dokáže s formou a imaginací pravé divy.

 

VSTUP (pro zainteresované) – více viz AURORA RACES

Krystické bytosti pracují s modelem 12+12. Draci mohou používat model 8+8+8, který pracuje jiným způsobem, ale v podstatě je s tím souměrný. Souvisí to s přechodem mezi doménami Interního a Externího Stvoření. Bohužel ale neprobuzené krystické (andělské) bytosti mají svůj odpovídající dračí negativ, zaměřený na kabalistický strom smrti (s levohemisférickou 11kovou symetrií) a umělou (reverzní křemíkovou) inteligenci. Takže na sebe neustále naráží dvě verze, kde cílem jedné je Věčný Ráj a druhá má v plánu využít důvěřivosti a představivosti „nadaných lidských genobotů“ k vytvoření umělých bytostí a nezávislého elektronického systému (což je „seshora“ podpořené systémem duchovní hierarchie).

Dělají-li dva totéž, není to totéž a vypadat jako něco ještě neznamená být tím.

 

VĚTŠÍ OBRAZ

„…Proto mají andělské (nebo i dračí) strážcovské inteligence takový problém eliminovat predátorský fenomén (viz zrcadlo STEVARD : DRAVEC), řeší totiž vesměs pouze problém uvnitř Problému (čímž pádem se problém druhým koncem zase nezřídka zpátky obnovuje, i když to může mít velké časové zpoždění) – nikoliv Problém s velkým P….“

 

12 je organickým zrcadlem Zdroje/Všeho (21). Obojí vyjadřuje soulad jednoty a duality. Samotná jednota je nesmysl a zrovna tak i samotná dualita. Možné je obojí, a proto také jde o soulad obojího: ultimátní nedualitu neboli fantastickou superjednotu. Unifikované (uniformní) společenství je stejně choré jako společnost řízená heslem „rozděl a panuj“. Jak naivní je si myslet, že „když se naše srdce spojí, zvítězíme společně nad temnotou“. Teprve když budou spolupracovat originální, autonomní jedinci, kteří chápou, že se jednota a dualita v sobě vzájemně obsahují, síly zlomoci vyklidí pole. Vlastně ani nemusí explicitně spolupracovat, stačí existovat a chovat se přirozeně. Součinnost poté vyvstane jako přirozená vlastnost sdílené kolektivní reality – vše bude probíhat spontánně. Spojují-li se sobě se nepodobající nadšenci, je to vždy jen voda na mlýn parazita. K čemu to je dobré, hrát si na nějakého andělského nebo galaktického člověka, když jsme stejně bytostmi fantazie, vždycky jsme jimi byli a nikdy nebudeme ničím jiným?

 

PRAVÉ alchymické „rozděluj a spojuj“ (solve et coagula) má ve skutečnosti nelokální (nadčasový) status – pracují obě strany vzorce zároveň. Neznamená to, že něco rozdělím, nechám to nějaký čas oddělené a pak to zase dám dohromady. Oddělenou stranu by mezitím napadlo tu druhou ovládat. Vtip je v tom, že není žádné „mezi tím“. Existuje zároveň jednota v dualitě i dualita v jednotě. Je to jako zamilovanost nebo milování: bytosti jsou dvě, ale spojení je jen jedno. Je to jako věčné teď: jsou od sebe jednotlivá teď oddělená nebo jsou všechna spojená, nebo platí obojí naráz, jedno horizontálně a levohemisféricky a druhé vertikálně a pravohemisféricky?

 

Nikdy jsem nepochopil, proč různé andělské či strážcovské kultury si naprosto UMĚLE dělají z ďábla nepřítele. Špatné je pouze to, co neumíme použít zároveň rozdělené a spojené. Je to naše vlastní neschopnost být v souladu s Mystériem Věčnosti.

 

Realita funguje na principu souvztažnosti fyziky a imaginace. Výsledkem je kosmická věda, která je zajedno s magií; lze hovořit o „kreslené“ (animační), pohádkové nebo fantastické fyzice. Existují tři typy parazitních koncepcí: imaginace bez fyziky (bipolární duchovno), fyzika bez imaginace (falešný ráj) a fyzika známá jako reverzní inženýrství (křemíková, umělá inteligence).

 

Souvztažnost fyziky a imaginace je souvztažností nulového pole (energetický status) a nicoty (nehmotný status). Nicota se ne náhodou asociuje s peklem, neboť pouze nikde (v nehmotné realitě) a v pekle je vše možné. V nulovém pekle je možné vše kromě vytvoření karmického dluhu; nelze v něm škodit na úrovni manifestace energie. Jinak řečeno, nulové peklo má charakter Absolutna. Karmický dluh je vždy spojen s parazitizmem, tudíž toto zdrojové peklo je opakem parazita. Bojte se pekla, bojte se ďábla – aby vám mohl vládnout parazit (nejlíp samozřejmě v masce moudrosti a osvícení, všude tam, kde byste to nejmíň čekali). Parazitní zdroje nikdy nikomu žádné peklo, ďábla nebo konstruktivní, blahodárnou temnotu (natož život) nedoporučí, potřebují totiž jednak masu zotročeného vědomí (chyceného v síti pseudo vývoje a fiktivního smyslu) a jednak samy potřebují používat reverzní peklo.

 

Rozdíl mezi falešným parazitním „peklem“ a peklem Absolutna, jemuž lze říkat třeba JAKOzlo nebo NIKDEpeklo, je snad ten největší možný.

 

ABSOLUTNO

Pouze v pekle a nikde (v nehmotné realitě, fantazii) je vše možné. Peklo se ne náhodou asociuje s nicotou. Výsledkem zpětné vazby prožitku potenciálu všemožnosti je láska, štěstí, blaženost, extáze, pocit sounáležitosti a podobně. Rozpojením – převrácením a rozdělením – vzniká parazit, kterému se lživě říká peklo.

Pravá láska a pravé peklo jsou v Absolutnu pouze různým vyjádřením téhož (jedině díky ekvivalenci lásky a pekla je možné tvořit a prožívat ty nejneuvěřitelnější věci).

Vždy vládne jedno z pekel: peklo Absolutna nebo peklo sebeklamu.

 

Láska znamená být v souladu s jejím opakem.

(Lokalizované, duální vědomí bohužel nechápe, že jde o vzájemné simultánní ovlivnění… Právě to je ten největší problém antropomorfního Stvoření. Příroda či zvířata toto vše chápou instinktivně. Sice o tom nevědí, že aplikují soulad řádu a chaosu, nevinného a divokého, že jsme „čarodějným Nikým“ – ale prostě jim to je vlastní.)

 

Bytost, která funguje na principu pohádkové fyziky, lze popsat jako krystickou bytost s aktivní živou, hadí sílou. Osobní matrice jiskry života této bytosti je v souladu s charakterem zdroje věčného života. Krystická bytost funguje na bázi 12stupňové organické krystalické – diamantové DNA, kde diamant znamená zároveň krystal (sluneční, světelná část) i démant (měsíční, temná část).

Lze to chápat i jako fúzi vzájemně se reflektujících DVOJprvků křemíkové inteligence (hexagon; energo-informační pole) a trinitních JEDNOtek inteligence uhlíkové (kruh, trigon; organické, živé pole), což je ale opět podmíněné 12kovým systémem. Pokud vám to jako fungující celek někdo napojí na „spasitele“ (parazitní sklízeč energie) – to jest něco jiného, nežli zdroj věčného života -, je úplně jedno, že to je nějaký fungující celek.

 

Uhlíková biologie bytosti s kompletním genetickým potenciálem a 100procentně správně fungujícím CNS, s tím že bytost chápe takové paradoxy jako je „přízrak mnohobytosti Nikoho“ nebo „fantastický nemrtvý“ – to je tou pravou „třešničkou na Ráji Věčné Existence“. Konvenční duchovnost či různé „antikristovské“ experimenty dláždí cestu do pekel, leč bohužel ne těch pohádkových.