Fantastické nikdepeklo

Některé věci nelze poznat jinak nežli praktickou zkušeností a výjimkou není ani Nekonečná Mysl. Co nelze spočítat, musí se nejprve dostat do Knihovny – Paměti Nekonečna, tak že to někdo ve hmotě zažije. Proto lze například vypadnout z Ráje – naivně se věří, že se všechno automaticky ví, a najednou procitnete kdesi na neprobádaném břehu Snu, na nic si nevzpomínáte a vůbec se vám to nelíbí…

 

Tvořivá Inteligence není vševědoucí. Chápe dokonale fyziku jednotného pole energie a vědomí, ale nerozumí Mystériu Života. Cítíme a víme, že klíčová je Láska – přesto ani ona nedokázala zabránit, abychom nyní žili ve světě, takovém, jaký je.

 

Existují takové záležitosti, jako je Hyberbola Reality & Fantazie, Hyperbola Částic & Antičástic (pozemské & nepozemské strany) či Hyperbola Vnitřního a Vnějšího Stvoření. Klíčovou roli zde hraje √-1 (respektive to, co to pozoruje). Odmocnina sama o sobě je reálná, logická a symbolizuje zpětnou vazbu (kořen) prožitku. -1 lze ale odmocnit pouze v říši fantazie, která se takzvané realitě a takzvané logice vysmívá (+1 krát -1 „není“ řešení). Přesto existují matematické imaginární jednotky, fyzikální virtuální částice nebo různé elementární či exotické částice, které existují zároveň v nehmotném i hmotném stavu, existují jevy jako superpozice, kvantová provázanost a podobně. Je to neuvěřitelné, ale mezi kosmickou vědou a magií není rozdíl.

 

Jelikož smysl života lze odvodit pouze z autentických, samovyplývajících vlastností reality, je vidět, že v daném ohledu střílíme úplně mimo terč. Pouze si něco myslíme, pouze něčemu věříme – ale je to tak doopravdy?

 

Absolutno souvisí nejen s láskou a iluzemi, ale i s takovými fenomény jako fantastický nemrtvý (přízrak mnohobytosti nikoho) či v neposlední řadě pohádkové peklo. Součet všeho je nula, výčet téhož všechny možnosti – všechno možné je pouze v pekle a nikde (v nehmotné realitě). Inteligence Existence hraje nekonečnou hru na někoho (rozprostřené Já – Absolutno).

 

 

Proč s tím přeludem tedy prohráváme? Protože klíčový je charakter a pohyb životní síly (vyjadřující konstelaci vztahu mezi snem a skutečností). Pokud je to špatně, vznikají parazitní myšlenková pole. A opakem těchto projevů je SATAN, hadí síla – živel nicoty. Had souvisí s pohádkou, řečí, principem „dva v jednom“ (rozeklaný jazyk). Zahrnuje jak andělský (nebeský), tak dračí (pekelný) projev v konstruktivním smyslu, vyjadřuje zrovna tak cit a duchovnost jako sílu, vůli a rozum – dokonce i samoorganizační principy (vazba na energo-informační pole). Nerozlišuje mezi světlým a tmavým. Had je trojjedinou podstatou Ráje: (H)ad(A)nděl(D)rak. Satan není žádná entita ani bytost, nýbrž životní princip. Pouze proto, že téměř vše lze převrátit a zneužít, vzniknul falešný Satan jako egregor. Já toho pravého někdy proto píšu jako SⒶTⒶN.

 

Otázka zní, jsou problém parazitní myšlenková pole, nebo to, co do nich pumpuje energii – tvoří je a jim slouží?

 

Zdroj obrázku: Strážca poznania.

Samozřejmě že slabiky Sa Ta Na Ma (sá tá ná má) byly hned zneužité různými magory, máloco je tak v očích veřejnosti naopak, jako satanizmus…

 

Je-li charakter a pohyb životní síly přirozený (soulad nevinného a divokého, harmonie dechu a mysli), nemusíme nic vědět dokonce ani o fyzice a architektuře jednotného pole energie a vědomí (viz text Není-li život rájem, není životem), i když správně pochopené a správně použité vědění je vždy dobré. Hadí síla je tak pekelně dobrá, že se všechno další organizuje samo od sebe. Satan, to je panenská, divoká (nepredátorská!) Příroda sama. Proto z nás chce mít „zlý Matrix“ jednostejné, nebeské ovečky bez vůle, pod pláštěm „dobra“ neschopné žádné fungující změny.

 

 

„…Z toho je tedy zřejmé, proč jsou některé zmiňované duchovní směry vůči satanismu nepřátelské a zcela oprávněně z něho mají strach. Jejich čelní představitele děsí představa, že by jejich ovečky začaly samostatně myslet a klást si jednoduché otázky. Otázky, na které existují zcela přesné a logické odpovědi. Odpovědi, které jasně dokazují, že výše uvedené nauky jsou postaveny na velmi vratkých základech a jejich hlavním záměrem je něco úplně jiného, než na venek prezentují...“

„…Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď…“

„…Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.

Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

(…) Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu…“ – 66 otázek a odpovědí