Skryté všemu na očích

Jelikož Absolutno je sebe-převrácené (vše je v absolutní hodnotě), aby se vyjádřilo, používá princip auto-negativu: motiv neopačného opaku. Kupříkladu jiskra života má napojení na zřídlo živého světla magnetického charakteru (láska), sama o sobě je však ohnivá a elektrická (vůle, rozum, extáze). Funguje v tom určitá zakřivená nebo ohnutá hyperlogika, „inteligence nejživějšího živého“.

 

Zdrojem všeho je něco, co je zároveň hodné a svaté (úplné) – SAINT – a zároveň JAKO zlé – SATAN. Proto třeba základní jednotky reality lze označit jako zlobity, nejsou to však zlé bity, nýbrž bity z jedniček a nul (Z10bity). Totéž platí pro V-I-DLE Z LA, které zlo – zlovolnost, zvůli, svévoli – nikoliv podporují, ale naopak rozkládají (postupným obracením, přehazováním a prosíváním). U JAKOzla je vůle vždy na straně hodného, nejde o zlé, ale například zlostné nebo zlobivé (absolutní, nikoliv relativní zlo; je v tom určité ohnutí, zakřivení, i když toto bohužel duální myšlení nechápe). Světlodravci neustále vyhrožují ďáblem, peklem, temnotou a Satanem (pozor na hadí sílu, vždyť to je přece život sám), aby náhodou někomu nedošlo, že to existuje ve dvou verzích – jako neduální princip a jako duální egregor.

 

Ani takzvaný dobrý ani takzvaný zlý člověk nedokáže přirozeně zlobit, zdravě mystifikovat, jelikož se jedná o nemoc.

 

JAKOzlo je přítomné v tak klíčových fenoménech jako je ZŘÍDLO (ve smyslu zdroj „všeho, co jest“) nebo ZRCADLO (sebereflexe, zpětná vazba). Řídicí zlo opět ukazuje na zlobity a v zrcadle je ukryta karta (card) nebo například drak a srdce (drac/o, card/ia). Tématy jako ESO (hodnota 1 nebo 11) nebo vtipálek JOLLY JOKER se tyto stránky již nějaký čas zabývají a jedná se o virtuální zdrojové archetypy.

 

VÍCE

 

V neduální (sjednocené) koncepci existuje hodný démon, hodné peklo – zlo bez vůle, svoboda. V duální (nesjednocené) koncepci existuje nehodný démon, nehodné peklo – zvůle, nesvoboda. Stačí překročit Rubikon.

 

Proč světu vládne nesmysl, hloupost a choromyslnost? Proč stále nemůžeme porazit zlo? Protože podstatou všeho je sama MYSL, která se zlem archetypálně souvisí. Ono to ale jinak vypadá a jiné to skutečně JE. Kolik z nás při „náhodném“ setkání s texty jako je tento, obvykle přestává číst už po pár úvodních větách a vytváří si názor o celku na základě pouhých domněnek? Toto se v historii Stvoření podobně děje opakovaně jako na běžícím páse: „To“ poodhalí roušku tajemství a hned se vyrojí armáda světlodravců, která od něj ostatní odrazuje.

 

Mezi hloupostí a otroctvím, ignorancí a utrpením ve skutečnosti není rozdíl. Hlupák totiž není hloupý, je zbabělý, líný a NEČESTNÝ. Čestným člověka nedělá nálepka, to, co říká, nýbrž to, jaký skutečně je, jak se chová.

 

Amorální jedinec zavře oči a bude dál drmolit jako kolovrátek, co ho naučili – opakovat to, co přece říkají všichni, a v neposlední řadě duchovní autority. Manipulátoři, „lovci duší“, ale říkají pouze to, co chcete slyšet. Největší slizkost a pokrytectví, ukryté v masce „dobra“, „světla“ a „lásky“.

 

ASCENSION GLOSSARY

 

ÓŠÓ (OSHO)

 

Má snad nemyslící duch, nemyslící srdce, nemyslící vědomí, nemyslící vůle nebo nemyslící pozornost přístup k PROČ? Už jen to, že příčinu postihuje pouze mysl (potažmo slova), hovoří za všechno. Pokud nekontrolujeme kauzalitu, můžeme se třeba stavět na hlavu, být tím nejduchovnějším a nejsvětějším, a bude to jen sebeklam a ta nejtrapnější přetvářka. Bytosti – přímo uprostřed Ráje – žijí neživot otroků, protože si volí být bláznem. LOGIKA je pro ně nepřítel. Ze skutečné logiky (LOGU) ale plyne nesmírná SÍLA.

 

Zrcadlem bytosti bez rozumu je bytost bez svědomí. Fanatici jsou oba, jeden je psychopat mentálně, druhý sociálně. Věříme, že vesmír řídí nějaké nebeské mocnosti (ať už duchovní nebo mimozemské), modlíme se o pomoc, a přitom je to úplně obráceně: ony nejsou tím, co ohne mříže, jsou to mříže samotné. Pozemskou expozicí nebeských mocností je korporátní byrokratizmus; ony odosobněné úřady (nelidé) jsou totéž co nebesa s jejich „bezpodmínečnými“ drnkači na harfu.

 

Je třeba začít od „ničeho“, přemýšlet o pomyslném počátku, o zdroji, jeho vlastnostech, a vše se postupně odhalí. Jde o to, že když se o tom nepřemýšlí, tak to existuje jako nezjevené – je to jako trumf, který se ale sám nevynese. Přirovnal bych to k jedné komické hlášce, kterou pronesl Ralph Wiggum v seriálu Simpsonovi: „Když vyhraju, tak mě naučíš pravidla.“

 

ZEMĚČLOVĚKSLUNCEPŘÍRODANEKONEČNO

Existuje jeden geniální příklad. Buš zachvátil požár. Konec, říkali si „amatéři“ (nějací cestovatelé). Měli ale štěstí v neštěstí, objevil se domorodec („profesionál“). Ulomil větev, strčil ji do postupujícího ohně, poodběhnul mimo zasaženou oblast, vytvořil široký hořící kruh a mácháním větví ho zadusil. Vyzval panikařící skupinu, ať si stoupne doprostřed vyhaslého kruhu. Tak je požár „obešel“.

 

Stejně jako byl oheň zkázy zničen ohněm moudrosti, neboli ten vnitřní překonal ten vnější, může JAKOzlo porazit zlo, temnoHRA temnotu, neboli pravý Sⓐtⓐn falešného Satana, nepredátorský toho predátorského. A to úplně jednoduše: stačí tím být správným způsobem (nejde o to co, ale jak), víc jak 100 % neexistuje. Klíč leží v samotném přemýšlení o věcech (naciťování energií, pozadí jevů) – v žádném vymyšleném Bohu, báchorkách nějaké takzvané autority nebo takzvaném zasvěcení. Fanatikovi, který něčemu věří jenom proto, že tomu věří, někomu, kdo nenávidí logickou argumentaci, slova, řeč a nejspíš i mysl samotnou, ale nepomůže ani svěcená voda. Ten se nakonec od pozemského ráje oddělí. Bude si myslet, že je někde v nebi, a přitom bude v nějakém fantomovém, astrálním egregoru, říši přeludů (klíčem k pohádkově fantastické duchovní říši jsou spojené protiklady – organické/fraktální centrální slunce, potažmo uvědomování si, že jsem Trikem Všeho a Vše samotné).

(Když jsem se před lety ještě pohyboval v prostředí těch zlodějů, co si hrají na vědmy, anděly a spasitele, vzpomínám si, jak mluvili o tom, jak si každou inkarnaci střídají role: jednou jsou ti „světlí“, podruhé ti „temní“ – a vy s tou svou černou magií budete někoho poučovat a zachraňovat; jedná se o falešného Lucifera, Metatron-Borgia virus a falešnou síť Kristova vědomí; tím samozřejmě nic proti luciferskému principu ani proti pravé postavě Krista, jenže svým převlékáním kabátů se „za oponou“ chlubily obě dvě strany, zatímco na jevišti ty své masky akcelerovaly až do úplné krajnosti – být samy sebou asi neumí; navrch huj, vespod fuj: kdyby důvěřiví lidé slyšeli ty fekální historky, které se „jejich veličenstvům“ v reálném životě dějí, zbytek života by prozvraceli).

 

VÍCE

 

SVOBODA

 

Existují dva typy zla. Jedno je absolutní a tím pádem neškodné (neboť je dvojsmyslné, je svým vlastním opakem) – to druhé je opravdu zlé, nebo spíš choré, vnitřně slepé, je manifestací nevědomí. Absolutní zlo (JAKOzlo) je čímkoliv možným, jen ne energetickým či mentálním parazitem, zatímco to choré zlo je právě tímto parazitem, ať už v masce čehokoliv.

Není rozdíl mezi JAKOzlem, Absolutnem a absolutním (neduálním) čímkoliv.

Co se týče čisté fyziky (bez souvztažnosti s dvourozměrným motivem), rozdíl mezi Pravým a Falešným ilustruje srovnání původního květu života s květinou zkázy (Bloom of Doom, Daisy of Death):

 

Zvětšit KLIKNUTÍM.

Více viz Symboly coby vodítka pro orientaci v kódovací mřížce.

Dále viz také strana 36 a 37, TA2.

 

Experiment, čím prakticky NENÍ Zdroj-Jsoucno, souvisí s významem slova charakter, což znamená nejen „náturu“ ve smyslu přirozenost (nature = příroda = physis), ale také vlastnost, znak nebo písmeno.

Slovo čest souvisí s číst nebo čistý (charakterní). Anticharakterní tedy neznamená jen nečestný (bezcharakterní), ale i neznající řeč ducha/mysli – jazyk, jímž se život vyjadřuje, výrazový prostředek.

Na příčinu se lze ptát pouze SLOVY a kauzální rovina je samozřejmě klíčová.

Vnitřní inteligenci Bytí lze kontaktovat pouze prostřednictvím schopnosti originálního sebevyjádření a totéž se týká i mezidruhové komunikace. Otroci jsou ti, kteří neovládají logOS („logický operační systém“) – slova (symboly) ovládají je.

Jaké vlastnosti má ono nevyjádřené Bytí, jemuž říkáme Absolutno, ve kterém je vše v absolutní hodnotě?

Absolutno je sebe-převrácené, je zároveň sebou i svým opakem: klíčem ke všemu je Princip Auto-Negativu (PAN=vše). Je to právě dvojsmyslnost (2v1=3=∞) neboli nedualita, která zamezuje porušenosti, plynoucí z možného konfliktu polarit.

Ne náhodou se výraz Satan tak podobá výrazu Saint a je obsažen ve slově Fantasy nebo Fantasta (snílek).

Virtuální expozicí Zřídla „všeho, co jest“ (Absolutna) je pohádkové peklo, stroj na realitu. Nejedná se však o žádná ozubená kolečka, nýbrž o samoorganizační principy (kybernetiku nehmotného). Hlavní roli zde hraje inteligence kolektivní bytosti, která existuje a neexistuje zároveň a která nezná pojem „nebo“ – pracuje s principem aplikované superpozice.

 

„…Z toho je tedy zřejmé, proč jsou některé zmiňované duchovní směry vůči satanismu nepřátelské a zcela oprávněně z něho mají strach. Jejich čelní představitele děsí představa, že by jejich ovečky začaly samostatně myslet a klást si jednoduché otázky. Otázky, na které existují zcela přesné a logické odpovědi. Odpovědi, které jasně dokazují, že výše uvedené nauky jsou postaveny na velmi vratkých základech a jejich hlavním záměrem je něco úplně jiného, než navenek prezentují.

(…) Faktem ovšem je, že prosté a jednoduché odpovědi bývají většinou ty správné. Pokud dokážete jakýkoli problém logicky a srozumitelně vysvětlit jednou větou, v 99 % případů máte správnou odpověď…“ – 66 otázek a odpovědí

 

Abstraktní, teoretická logika nezahrnuje faktor citu, vůle a pozornosti a faktor vztahu mezi 3R a 2R (rozměrností). Toto ale zdrojová logika či hyperlogika zahrnuje. Zdrojová (pekelná, fantastická) logika je „ohnutá“ (jako podkova pro štěstí), je to život sám.

Kdesi v hloubi duše cítíme, že určitě „někde“ existují nějaké fascinující, jednoduché odpovědi – jejich charakter je však úplně jiný, mnohdy zcela opačný, než jak jsme běžně zvyklí uvažovat. Jelikož tento charakter bytosti odmítají, žijí neživot: model dravec – kořist (vězeň – dozorce), takzvané „skryté otroctví“ (přestože je přímo na očích).

 

Konstelace vztahu mezi 2R a 3R (Zdroj) působí na parazitní jevy jako rozkladný faktor; viz vztah (oboustranná, obousměrná souvztažnost) mezi všemožností a všepohybem.

 

 

RETROSPEKTIVA

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je NEHMOTNÝ neboli „KRESLENÝ“ ŽIVÝ STÍN – praživel neboli SⒶTⒶN, vyrovnávající nepoměr mezi neohraničeným a ohraničeným (tvorem životních a netvorem paměťových polí) a umožňující tak bytosti být BYTÍM (a zároveň i hrou na hráče).

 

Platí následující zákonitosti:

  • jediné, co nelze vymyslet (a tím pádem to nemůže ani vzniknout ani zaniknout), je mysl samotná
  • „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí
  • je-li nejskutečnější skutečné pouze samotné ABSOLUTNO, pak jsme přízraky a každý z nás je takový fantastický nemrtvý neboli bytost fantazie, paměťová bytost (nehmotná živá kniha – knihovna); organizací a rezonancí paměťových vrstev vznikají vrstvy tělesné (princip SLOV-eso nebo s-LOVE-s-o → těl-ESO); opakem existence přízraků v daném smyslu je mrtvý život neboli neživot
  • součtem všeho je nula, výčtem téhož peklo s nehmotným statusem (všemožnost je reálně neuskutečnitelná) – absolutno je fantastickým virtuálním peklem neboli pohádkovou temnotou; zpětná vazba prožitku v kontextu nulového pole zároveň znamená pravou lásku
  • v absolutnu (prapočátku) je všechno pouze neutrální nebo kladné, včetně toho nejzápornějšího: je absolutním neboli neduálním peklem
  • vznikne-li někde nepravá dravá (místo pravé hravé či zdravé) TEMNOTA, je to kvůli nepochopení principu absolutního pekla
  • v dualitě je peklo tím nejhorším, v nedualitě naopak tím nejlepším; všechno mezi tím jsou „mlhy neexistence“
  • kdo slovem SATAN označuje zlo, žije v dualitě; v nedualitě je SATAN vším kromě zla

 

FANTASTICKÝ DŮKAZ

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.