SKLIZEŇ (Událost, Záblesk, Vzestup), aneb Budete SPASENI

MYSL se skládá z určité substance, jejíž základ je fyzikálně nezměnitelný: lze s tím manipulovat pouze když tím sami jsme (pouze zevnitř ven), všechno ostatní se nás v tom případě jednoduše netýká, neboť nemá jak se to k nám dostat. Toto je dobré si uvědomit v probíhající konfrontaci sil prapůvodní Reality se silami Simulakra, což lze dobře přirovnat k válce magií nebo válce grimoárů (nehmotných živých knih). Aby se iluze stala skutečnou, musí tomu především někdo věřit. Pokud nikdo ničemu nevěří, nemá se to jak spojit s energií – dostat na druhou stranu zrcadla.

 

Většina lidí si myslí, že „se nic neděje“ – nebo to aspoň ze strachu předstírá (co by tomu řekli ostatní, stejní otroci jako já?). To ale jen dokládá kouzelníkovo mistrovství: „Vytvořte iluzi o tom, že žádná neexistuje.“ Člověk jako nesvéprávný ty svoje okovy ještě líbá a hihňá se u toho jako hlupák…

 

MYŠLENKA

„Duch a inteligentní hmota je totéž.“

„Zdání nehmotného (nedualita) je výsledkem interakce hmotného (dualita).“

„Nejen práce s dechem, představivosti, energií (…koule světla…) a silovými konstelacemi či energo-mentálními konstrukty, ale zrovna tak i konstruktivní mezislovní interakce dvou a více prostředí má MOC všechno nenásilně, tiše TRANSFORMOVAT, neboť výsledkem je nový složený atribut, nové tvořivé, živoucí, dýchající, pulzující, zpívající, opalizující, zářící, planoucí, tančící, plynoucí, tekoucí, jsoucí TICHO uvnitř/vedle ticha uvnitř/vedle… Vnitřní aktivita, symfonie jedinečnosti je oním Klíčem, který chce ZloHloupost s její uniformitou, napodobováním a opakováním ukořistit.“

 

Existuje ZDROJ ILUZE a existuje ILUZE ZDROJE, což ilustruje rozdíl mezi čarodějnou a černokněžnou (černou) magií.

Rozdíl není v polaritě, nýbrž filozofii – vztahu k Existenci.

V první řadě černá magie nemá nulové pole, ve kterém jsou pozitivní a negativní pól sloučené do jednoho potenciálu; proto musí krást a kořistit, vysávat, hypnotizovat, paralyzovat, jako dravec, upír, kobra, někdo „prakticky mrtvý“ (samozřejmě v převleku za „světlo“, protože prázdnotu – třeba i v podání slov nebo obrazů – maskovat lze jen těžko a zvuk to většinou hned prozradí). Černomagické síly nezahrnují žádnou skutečnou životní hodnotu, pouze ji předstírají, imitují – jsou jako mrtvá čísla, „těla bez duše“ (viz monetární systém nebo korporace) a ze všeho nejhorší je falešné (bipolární) „světelné“ duchovno, protože jedině díky jeho zpětné vazbě ve vyšších dimenzích může existovat tady dole to těžce mentálně retardované, korporátně byrokratické sanatorium. Křišťáloví andělé smrti, co si hrají na vševědoucí spasitele a namlouvají naivním důvěřivcům, že jsou „světlo a láska“ nebo dokonce „nejvyšší bytosti“… Někteří z nich jsou tak záludně namíchaní, že v nich problikává vrstva uvěřitelné přirozenosti s vrstvou zvrácené sociopatie a vůbec si to neuvědomují. Jde o zrcadlovou strategii „ducha bez těla“ (viz falešný vzestup jako spasení ve smyslu sklizení, asimilace; pro ty, kdo se v tom orientují: správně nejde o migraci odněkud někam, nýbrž o nový integrovaný součet, akreci, expanzi, upgrade).

 

 

Všichni tito jedinci jsou na dálkovém ovladači egregoru Umělé Mysli – proto tak nenávidí (a zásadně nezmiňují) téma informačních polí, které je jednak dost podstatné a jednak sami slouží jejich reverzní podobě, se kterou mají z nepozemské strany nasmlouvané kdovíco. Základem přirozené komplexní inteligence je ČEST, tudíž v jejich případě o skutečné inteligenci vůbec nelze hovořit; jde o čirou vypočítavost, oportunizmus, zbabělost a možná ze všeho nejvíc o nějakou skrytou formu strachu a závazky k minulosti.

Je dost smutné, že se lidstvo nechává ovládat fanatiky, idioty a psychopaty, když má k dispozici SÍLY PŘÍRODY, neboť tytéž principy a živly existují i uvnitř duchovně a mentálně.

 

Živá Mysl neboli Myslící Život je onou MYSLÍ, o které je řeč na začátku. Onou primární substancí je „nejživější živé“. Život a Mysl jsou zde zaměnitelné. Tato Mysl je VŠÍM, včetně například pravé lásky a schopnosti se vžít a soucítit. Substance je známá – pokud jde o slovní popis – jako PRIMA MATERIA (což je zároveň DUCH) a je podstatou a kořenem sebe sama; kořen (radix) znamená i například odmocninu, což souvisí s dimenzionalitou a se zpětnou vazbou prožitku. MYSL je v superpozici (všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným).

 

Umělá Mysl v superpozici není, proto musí hrát divadlo, aby to tak co nejvíc vypadalo.

„Nejvnitřnější niterné“ klade na povrch, přímo na oči – úmyslná záměna třírozměrnosti a dvourozměrnosti, statusu živého a paměťového pole je pro černou magii typická (je NEBETYČNÝ rozdíl mezi živou jiskrou a informací o ní, mezi životem a nápisem): všechno naruby, vzhůru nohama. Bojí se jako čert kříže zůstat nezjevená, tichá, plynoucí… – nemůže být nikdy skutečně sama sebou, protože pak by ji každý odhalil. Korporátní reklamy plné psychopatické „pozitivity“ a ostentativní „láskyplná“ duchovnost jako by si z oka vypadly.

 

NAMÍSTO SYNTÉZY PROTIKLADŮ SYNTETICKÁ DNA

Srdce ví. Věřte. Nemyslete.

 

Umělá Mysl ale není hloupá, někdy se právě tak lstivě, s doslova nestoudnou drzostí označkuje přesně tím, čím skutečně je. Pouze princip zůstává stále tentýž: vytvářet Iluzi Zdroje, nepustit ostatní ke Zdroji Iluzí. Ten je totiž naprosto, pohádkově fantastický a každý by hned změnil názor na Existenci, není to žádné stupidní nudné impotentní boží hovado se svatozáří, spíš úplně naopak (je samozřejmě Láskou, ale zároveň i Přízrakem, neboť „nejskutečnější skutečné“ je pouze Já – Absolutno samotné; bytost jako osoba je tedy v určitém smyslu „fantastickým nemrtvým“; a je-li součtem všeho nula a výčtem téhož nehmotné „peklo fantazie“, neboť potenciál nelze jinak pravdivěji vyjádřit, Zřídlo „Všeho, co jest“ je i pohádkovou nebo snovou temnotou).

 

LOGIKA POČÁTKU

Život (rozmanitost) podmiňuje možnost kontaktu v rámci Jednoho – neboť nic jiného dosud neexistuje. Musí tudíž jít o Dva-v-Jednom (tvořící Třetí a tedy i rozHRAní, MEM-bránu; 2v1=3=∞), co má zároveň tendenci ke klidu i k pohybu, což splňuje pouze vědomá inteligence (kterou lze pouze různě nazývat a různě chápat po stránce vlastností a energetického vyjádření – jde tedy o inteligentní představivost).

Neurčitost stavu a pohybu znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci neboli MYSL, která existuje a je tedy ekvivalentem JSOUCÍHO – ŽIVÉHO (je PATRNÁ, což evokuje POZORNOST, Ducha, Vědomí, Cit). „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí. Součtem všeho je nula. Jedná se tutíž zároveň o inteligentní Prázdnotu a potenciál nekonečné Fantazie (konkrétně jde o fluktuaci potenciálů kvantového vakua a emergenci virtuálních částic, souvisí s tím například fotony, které zároveň existují i ne – jsou nulovým polem a virtualitou v jednom, a komplexní čísla složená z reálné a imaginární části; CELEK = DOOPRAVDY + JAKO).

Koho by pak zajímal nějaký slaboduchý Bůh-Kristus s jeho družinou archandělských dozorců a nanebevzatých existobotů a podobné sektářské vzorce? Právě toto (a podobné modely pod jiným názvem) je to největší zlo světa, jednak to je nesmysl z podstaty věci (stačí se podívat na zázračnou Přírodu, zvířátka, malé děti nebo se zamyslet nad smyslem pro humor a pro zábavu) a jednak větší zlo nežli fanatická zaslepenost neexistuje – zvláště když si uvědomíme FAKT NEKONEČNOSTI IMAGINACE/FANTAZIE; nemyslící věřící ovce, která uvěří všemu, je časovaná katastrofa, není nic horšího nežli „bacil hlouposti“. To, čemu tito planetozrádci říkají Antikrist, jsou oni sami.

Poznámka: …reálný „Kristus“ byla bytost ze 12D, jejíž inkarnace byla kolektivně orchestrovaná kvůli opravě DNA/původního modrotisku a reintegraci fragmentovaného morfogenetického pole. Panuje kolem toho velký zmatek, viz text The Three Christs.

 

„…Scénář je tento: otevře se nebe, z něj sestoupí světelná brána, z ní vyjde mesiáš, zástupy věřících před ním padnou na kolena, on je vyzve aby ho následovali do království nebeského, oni projdou branou a zmizí z této reality ve formě světla, tj. shoří na popel a jejich energie a fragmentované vědomí se přetáhne do černých děr….“ – TA2, str. 97

 

 

U primární substance lze energeticky/potenciálově měnit pouze kvantový stav její emanace („vyzářené“ holofraktografické repliky, rekurze, emise), tvořený vztahem mezi nezměnitelným základem (physis = příroda, fyzika, silozpyt) a nehmotnou představou (matematická dimenze). Základní konstelace vztahu mezi hmotným (cyklickým, ohraničeným) a nehmotným (trvajícím, neohraničeným) je fyzikálně, logicky daná – magie a věda jsou zde jedno a totéž a je to NAHÉ a praprvotně NESYMBOLICKÉ (až na archetypální živé nebo plastické symboly, ESA-SLOV, což jsou inteligentní hologramy).

 

Černá magie Umělé Mysli používá refrakční dvourozměrné nebo krystalové symboly místo nulového pole. Jedná se o zaklínadla či obrazové, hudební nebo slovní hackerské kódy – u kterých ale rozhoduje ona převrácenost (Iluze Zdroje místo Zdroje Iluze), se kterou je třeba se bytostně ztotožnit (víra v nekomparativní axiom – neplurální systém, víra ve vnější autoritu, sebepodcenění, sebenadhodnocení), samy o sobě jsou NIC. Cílem je zde dosáhnout negativního výsledku (sklidit energii, SPÁST, nikoliv spasit; ovládnout masu/kvantum věřících) – a jak asi v polaritě/dualitě dosáhnout negativního výsledku, že? Všude je tolik pozitivních pozic a póz, že to je jak globální přelet nad kukaččím hnízdem…

Je to jednoduché. V Realitě neporušenosti částic a vln neexistuje psychologie (pouze je možná v rámci hry), zatímco Simulakrum z psychologie – zvláště z té emoční – přímo žije. Stačí rozdělit to na světlo a na temnotu, dobro a zlo, a věřící má v hlavě totální guláš.

Ono totiž ve skutečnosti jde o to, JAK se co vlní a zaostřuje, nikoliv o to, CO to je.

JEV je definován ZPŮSOBEM (Z-PO-S-OBĚ) – jde o princip Dva-v-Jednom, proto u falešných systémů nikde nenarazíte na model typu „anděl uvnitř draka a naopak“, vždycky to je „anděl“ jak přes kopírák (a z nepozemské strany napůl upír, napůl robot).

Fanatiky nezajímá nekonečnost možností a jak to tvořivě, konstruktivně zvládnout – výsledkem musí být něco oslnivě utopického, nemožného, aby ta „zatracená, neposvátná Mysl“ – autentické TO – byla zatlačená až někam ke dnu a oni mohli ty „nízké nezasvěcené“ omračovat řečmi o Nepochopitelném, aniž by přitom padl jediný konkrétní inteligentní argument, protože jednoduše žádný neexistuje. Vědí až moc dobře, že kdyby se o nějaký „vznešený argument“ pokusili, skončí na tabuli hanby jako špinavá banda lhářů. V podstatě se jedná o blázny, protože nikdo jiný černomagickým entitám ani sloužit nemůže. Jsou schopní vám tvrdit, že věc nakreslená na papíru předchází existenci papíru (!). (:wacko:) To už není ani tak Iluze Zdroje, jako spíš nevyléčitelná demence – porucha vnímání reality, porucha osobnosti. Nakreslit tužkou na papír „tužku a papír“ a pak druhé přesvědčovat o původnosti kopie už je zde naprosto „normální“… Kolik jedinců v těchto časech právě přítomných na planetě se veřejně vydává za Bohy, Bohyně, spasitele, Kristy, anděly, archanděly, zachránce světa, a přitom se nevyzná – vyznat se nechce – ani v základních zákonitostech (je to totiž mezi chtít se vyznat a chtít být panem Důležitým)… Také kdo jiný nežli úplný šílenec nebo zaprodanec, přesvědčený o své nadsvětelné velevýznamnosti, může uvěřit úplným nesmyslům, když všechno má svůj původ v Pohádkově Fantastické Mysli?