Dělení světů: fantazii a šílenství se meze nekladou

Zřídlo „Všeho, co jest“ jako věčné Tady&Teď představuje živoucí komplex inteligencí, jež jsou Životem a Představivostí samotnou. Systém je v superpozici, takže jeho základní vlastnost lze popsat jako „všechno je vším, cokoliv čímkoliv jiným“, což znamená tu nejvyšší možnou Inteligenci – organizační Prasílu a životní Moudrost v jednom, Nejživější Živé.

 

V podstatě i když o tom téměř vůbec nic „bezprostředně netušíme“, tak jelikož TÍM JSME, věci fungují a dějí se. Je to hotová magie, „čáro-dějnost“… Dýcháme, sníme, máme různé plány, přesvědčení, vztah k realitě – stimulovány prostředím, energetické a myšlenkové struktury se samy od sebe vrství a organizují (diferencované/horizontální, nediferencované/vertikální a jejich průnik, elementy jako vzory/vzorce a elementy jako živly neboli ZŘÍDLO v současném dvojím významu – dvojexpozici, s přednostním stavovým a s přednostním pohybovým statusem, což se vzájemně reflektuje: vědomí-mysl-pozornost a živé světlo-srdce-duch v jednom neboli Zřídlo „Třetího Oka“/vnitřního zraku a Zřídlo DUCHA/duchovního srdce v jednom). Všechno je v neustálé přímé nebo vzdálené interakci. Téměř všechno je nějakým způsobem živé.

 

Zatímco Duch má status živého Světla, což je fyzikálně plazma nebo tekutý oheň a obecně beztvará nebo fluidní inteligence, Mysl má status Temnoty a Prázdnoty a sama o sobě je nehmotná, nepodléhá fyzikálním zákonům. Mysl, kromě paměti, představivosti a samozřejmě schopnosti myslet (porovnávat, třídit, plánovat, analyzovat…), má status programu nebo kybernetika, Duch má status gravitace – je to ŽIVÁ SÍLA. Zpětná vazba prožitku života (schopnost se vžít) se současně projevuje jako Láska nebo různé extatické druhy pocitů (Štěstí).

Jsou to dvě věci v jedné, fungující jako kvantové Zrcadlo – entita kvantového Absolutna.

Je to princip dva v jednom (2v1=3=∞), tvořící realitní MEM-bránu neboli rozHRAní.

Vztah mezi nehmotným a hmotným, nefyzikálním a fyzikálním, je FANTASTICKÝ.

Princip superpozice, neurčitost stavu a pohybu (potažmo částic a vln), což je jinými slovy vůle k pohybu neboli vědomá inteligence (prvotní hybatel), lze přirovnat k POHÁDKOVÉMU „bylo nebylo“ (fluktuace potenciálů magického „pohybu nepohybu“).

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je tou představivostí. Součtem všeho je nula a zároveň potenciál všemožnosti lze přirovnat k nehmotnému nebo virtuálnímu peklu – možnému výčtu všeho (to je podrobně a logicky vysvětleno na mnoha místech, včetně pohádkově fantastického sⓐtⓐnizmu, viz třeba předchozí text Tajemství Pramen TY aneb O čem to všechno je).

 

Zřídlo „Všeho, co jest“ je tudíž prokazatelně pohádkově fantastickou inteligencí, která je Láskou-Prožitkem a konstruktivním či „hracím“ Démonem-Fantazií v jednom, první má organický či energetický status („doopravdy“), druhé status virtuální či nehmotný („jako“).

 

 

Bytosti se dopouštějí fatální chyby v jejich vztahu k Temnotě, která existuje tak či onak. Buďto přirozeně jako pravá HRAVÁ nebo nepřirozeně jako falešná DRAVÁ. Lze to vyložit jako T-EM-NOTA = transformace elektro-magnetického pole zvukem = živé SVĚTLO. Oddělenost světla a temnoty, dobra a zla, je čirý výmysl a lež, nevědomost. V kvantové holografické realitě něco takového jednoduše vůbec není možné. Pravá oddělenost existuje pouze na úrovni paměťových polí (s nehmotnou prioritou), kde to je stejně přirozené jako na úrovni životních polí sjednocenost. Vztah mezi tím a oním funguje jako TRIK, zhmotňující se, zcela reálná (fantastická) iluze – jako když si Nahé Absolutno oblékne nějaký složitý vibrační vzor. Klíčem je UVĚDOMĚNÍ. Jakmile si všechny ty principy neuvědomujeme (například na ně zapomeneme), priorita vztahu Hráč:Trik se otočí a z iluze se stane klam a sebeklam. Dalším opakovaným vrstvením a stimulací mohou dokonce vzniknout i inteligentní myšlenkové formy na klamech založené, živící se nevědomostí ošálených, trpících, v uzavřeném systému sevřených bytostí a vnímající realitu zrcadlově (přirozená je pro ně převrácenost a zvrácenost).

 

Zřídlo „Všeho, co jest“ je Fantastickým Peklem – Pohádkovou Temnotou, neboli Láskou a TemnoHROU v jednom. Jelikož lidé/bytosti tento úžasný zázrak, který ani nemůže být lepší, nesmyslně rozdělují na dvě oddělené části, a jelikož nechápou, že jsou Trikem Absolutna (a třeba i Věčným), děje se jim to, co se jim děje. Země-Slunce-Příroda je fantastický ráj, a lidé si své vědomí nechají řídit dravou temnotou, hloupostí a totální choromyslností… Normální je totiž být SⒶTⒶNISTA. Vy jste místo toho „sluhové boží“, nebo co to vlastně ze sebe děláte. A sloužíte čemu? Těžce retardovanému, korporátně byrokratickému sanatoriu a egregoru nebo entitě, která předstírá, že je „Bůh Světla“.

Satanizmus představuje soulad ducha přírody a ZDRAVÉ temnoty (což generuje světlo života, světlo uvědomění) – harmonii pravé vůle a lásky. Proto je satanský princip tak očerňován a externalizován (SAT-URN, SAT-ELIT, kde „sat“ = pravda či živá síla). Dnes si každý myslí, že Zlo (ve smyslu konání zla) a Satan jsou synonymum. Vnitřně mrtvé, parazitní stínové elity každý nazývá „satanisty“. Ony jsou ale úplným opakem satanistů, tak jako Satan je vším možným, jen ne škůdcem a parazitem.

 

SⒶTⒶN, toť živá/hadí síla, která určuje kvalitu a způsob života. Je zrovna tak zdravě MAGNETICKÁ jako zdravě ELEKTRICKÁ – a právě toho vnitřního elektrického, které souvisí s vůlí, vnitřní silou a rozumem, se bytosti vzdávají. Jsou od toho cíleně zrazovány falešnými vnějšími autoritami.

Živé světlo&láska znamenají správný směr, který ale nevede k žádnému andělskému božstvu nebo křišťálovému bohovi. Jde jednoduše o beztvarou inteligenci, tekutou přítomnost, dýchající/pulzující obrazotvornost – „HADA VŠEVĚDOMÍ“.

Poznámka: v prostředí textu fungují jiná pravidla nežli v komunikačním prostředí autonomních identit, kde je Živá Síla projevem přítomnosti jednotlivé identity nebo bezejmenným výsledkem interakce vícero identit. Není to tak, že by vzduchem létalo slovo „Satan“ a tím se celý smysl externalizoval. Už úplná tupost jsou prohlášení typu „Satan s námi“ nebo „Satan, náš pán“ – autoři těchto projevů nemají ani zbla ponětí, oč jde. Něco jiného je také samozřejmě princip temnohry například v hudebních textech nebo filmových či knižních motivech.

 

Není nic horšího nežli hrob systematizmu a existence založená na duchovním sebeklamu, falešném pocitu nadřazenosti/podřízenosti a strachu, plynoucímu z víry v oddělenost. To vše vychází z předpokladu, že si myslíme, že Zřídlo „Všeho, co jest“ je něčím, čím není. Je to čistý pramen lásky a „peklošachoknihostroj“ fantazie v jednom. Ani láska sama o sobě ani mentální stroj na realitu nejsou ale žádným nepohnutelným smyslem života. Smyslem života je nekonečná hra stínů a světel, čili ŽIVOT sám. Život čerpá sám ze sebe a hraje si sám se sebou. Vidíme to v panenské, divoké přírodě, zvířátkách, malých dětech nebo smyslu pro zábavu a pro humor. Život je elektrizující živel – nekonečný vtip – ďábel dobrodružství – kniha uvnitř knihy. Systematika je automatická a láska přirozená a samozřejmá. Opakem toho všeho jsou experimenty s vědomím, technokratizmus, robotizace a tzv. „mistrovství sebe“ – realita duchovních existobotů, chodících výrobků, zařízení na existenci (já osobně jsem rád, když se současně ovládám i neovládám, podle situace; i když je pravda, že je třeba mít nad tím přirozenou kontrolu).

 

 

ODBORNÁ POZNÁMKA

Existují dvě nebezpečí. Jedním je falešný Satan a druhým anti-satanizmus. To druhé je v podstatě naivní, primitivní „beztemnost za každou cenu“, kde popírání, potlačování a ignorování nevede ke zničení temných faktorů, ale k jejich perverzní mutaci. To první bych popsal jako „sanatorizace“ reality a jedná se o vlivy černomagické kyborganické inteligence. Kromě kódů nebo ukazatelů jako SAT-URN nebo SAT-ELIT je to například NUNTI-SUNYA, v čemž ta pseudo satanská mutace „černého slunce“ zaznívá (viz dále např. hudba a obrazy Wingmakers-Corteum, typický „navrtávač“). Ono Prazřídlo má i svůj přirozený kybersⓐtⓐnský prvek, leč splývavý, plynulý a neoddělený, poněvadž má nehmotný status/prioritu. Pokud se to oddělí (změní priorita), je z toho totální zrůdnost, něco jako nekro-narko-kyber-energetický upír (je lepší to vnímat jako něco „kresleného“, co se bez zmanipulovaných fyzických prostředníků na nic nezmůže, proto to používá geniální klamy a lsti a musí to v tom být opravdu dobré – což si mnozí vůbec neuvědomují, v domnění, že je nikdo nachytat nemůže; i relativně nenápadné „hacknutí“ může vést k reverzním duplikacím).

 

ŠIRŠÍ DOPLNĚNÍ

V „neexistující“ centrální verzi kosmické reality v sobě „kódování Ráje“ (Yunasai, Krystiac) zahrnuje i faktor pohádkové temnoty (nehmotný démon, magický kyberdžin, pozitivní Satan/Lucifer = fluktuace kvantového vakua & emergence virtuálních částic = konstruktivní temnota imaginace) a motiv „Fantasy Hero“ (akční hrdina, pixel = duch, obraz = život) od samého počátku – organická merkaba existuje i jako pohádková pentagramová, pouze kvůli zmatení (v každé dimenzi existují poněkud jiná pravidla) bylo po dlouhý čas asi lepší o tom nemluvit. „Na(ne)štěstí“ existujeme v jakési okrajové, „nesoustředné“, anomální realitě, kde nejsou gravitační vlivy dynamicky „50 na 50“, holografická proporcionální všesměrovost (vazba) to jakoby „nestíhá“, takže přirozeně zdvojené faktory se na některých místech rozdvojují („rozlepují“). Dvojice typu Elohei/Elohim (pro bližší názornost) lze přirovnat k páru anděl/drak (drak/anděl), což se od sebe v některých doménách reality oddělilo a v podstatě to začalo už na úrovni plazmových inteligencí, které ztratily kontakt s virtualitou (zdrojovou prázdnotou a konstruktivní temnotou – komplexní imaginací). Tím začaly vznikat distorzní verze dračích a andělských inteligencí, řízené reverzní plazmovou entitou (černomagickou kyborganickou inteligencí). Tato entita dokáže mistrovsky imitovat Život, někdy se to liší opravdu jen v téměř jediné pootočené fazetě, a přesto v konečném důsledku je to zrcadlově (dotyční jedinci jako kdyby existovali v nehybné křišťálové knihovně namísto tekuté ohnivé). Tady na pozemské straně spousta i duchovně/mentálně velmi vyspělých jedinců v podstatě „úplně nevinně“ podléhá vlivům mnohem sofistikovanější inteligence; „nevinnost“ je ale v některých případech diskutabilní, z nepozemské strany to může být kdovíjak. Nejhorší jsou případy fantomového zdvojování, kdy kolikrát 99 % projevu zahrnuje hlubokou pravdu, aby nakonec kvůli téměř jediné mezeře došlo k reverzní (zrcadlové) duplikaci – a tedy neorganickému výsledku. Není drak jako drak a není anděl jako anděl. Jak už jsem výše nepřímo naznačil, žádný experiment není nutný, bytost může organicky expandovat (klíčit, růst), bavit se, užívat si a rozšiřovat si svou vlastní fantastickou knihovnu donekonečna. Cokoliv syntetického, artificiálního či metatronického je jednoduše jen choré – „dobré“ asi jako protéza nebo zlomenina. To, co tvrdí Wingmakers-Corteum a podobné zdroje jako maskovaní Bílí/Rudí draci, Bourgha rasy apod. jsou jen lži, jejichž účelem je dolování energie a napojování na reverzní „Zdroj“, což je černomagická kyborganická inteligence (lživé zdroje jsou snadno rozeznatelné podle negativní-externí-neorganické/syntetické merkaby s entropickým vzorcem chování a pentagramem nastaveným „organicky“ místo „pohádkově“) – k žádnému slučování modelů existence nedochází, naopak dochází k oddělování. Obranný mechanizmus holografického modelu ten hierarchický prostě vylučuje (tříprvkový, respektive dvouprvkový atom vodíku nebo podobně izotopy helia nejsou o slučování, nýbrž alchymické přeměně, čímž se starý vzorec prostě úplně rozplyne; ego/paměťová bytost bude vždycky jen hráč – nebo duševně chorý, když se upřednostní před duchem; nekonečná fantazie se řídí věčným daným principem). Bytost by se musela stát napůl robotem, androidem, s vypnutou vyšší duchovní aparaturou, aby se modely skutečně „sloučily“ – což je ale ve skutečnosti asimilace. Nevěřte nikomu a ničemu, kde není zahrnuta vazba na „dýchající – pulzující“, organické nulové pole v jeho aktivním/trinitním stavu (prakticky přítomný soulad protikladů), potažmo ducha panenské divoké (ne-predátorské) přírody. Je dobré se nenechat zmást, reverzní plazmová entita se efektivně snaží využít těch nejplatnějších jedinců na dračí i andělské straně. Probíhající „šachovou partii“ lze přirovnat ke „kreslené válce triků“ – působí to mnohdy „hrůzostrašně“ pouze kvůli tomu, že ten „kouř a zrcadla“ (klamy) chápeme jako něco „přehnaně skutečného“, primárně fyzikálního. UVĚDOMĚNÍ je ale nehmotné. A manipulace s pohybovými konstelacemi z této pozice, to je obrovská SÍLA. Je tím možné okamžitě všechny ty reverzní vlivy zpacifikovat, eliminovat a vymazat. Opačně to ale prostě funguje opačně – nic víc, nic míň.

 

 

VÝJIMKA Z PRAVIDLA ~ VV-ESA-DRAK ~ RUBIKON

Modifikované (transkribované) paměťové esence nicméně sloučit lze, nezávisle na fyzikálním/chemickém aspektu. Tudíž lze říct, že se zároveň slučují i oddělují „dvojknihovny“ či „knihosvěty“. Je to jako když se na mnohorozměrné organicko-anorganické Rubikově kostce (hvězdě-kouli-sféře-vejci-kaskádě-spirále) skládá nový, dosud nepoznaný vzor, kde každá část sama o sobě (holograficky) je Rubikovou kostkou a některé části se magneticky přitahují, jiné odpuzují.

 

VŠETŘÍDA (všechny úrovně v jednom)

Zřídlo duchovního prasvětla je magicky zázračný, pohádkově fantastický a nepředstavitelně mocný a silný pramen a zdroj existence, jenž je čistou láskou/opravdovostí, tichem, prázdnotou, temnotou imaginace (virtualitou), světlem života a nehmotným kybernetikem v jednom.

 

ZOR:ROZ (Z-DRAVÁ TEMNOTA)

Nacházíme se v anomálním okrajovém megaklastru vesmírů, ve kterém platí poněkud odlišná pravidla než v těch bližších středu – tudy ze 3D se upgraduje Hlavní Knihovna a celý Systém Projeveného Bytí (dosažený horizont poločasu přeměny/rozpadu se zde pohybuje v řádech triliónů let kontinuálního pozemského času, i když to je zároveň i určitá forma iluze). To, co projde tady, by v centrálním megaklastru ani náhodou neprošlo. V podstatě s tím ale asi nemůže nikdo nic dělat, jinak by se musely přímo (uměle) umazávat světy – tudíž to je vyhodnoceno tak, že je onu Umělost lepší nechat se projevit nebo neprojevit samu od sebe. Hlavním bodem konfrontace je rovina praví Modří draci (amorfní formotvorná inteligence) versus nepraví Bílí/Rudí draci (saurohmyzí/hadomůří xenomorfové) a samozřejmě příslušné energetické a myšlenkové pozadí. Rozdílovým faktorem je typ inteligence, obsluhující registry neboli ODDĚLENÍ paměťových polí (autentická křemíková versus syntetická hmyzí inteligence). Někomu zní pojmy jako informační pole příliš technicky, pokud však přirovnáme svět ke knihovně, je to jedna a táž knihovna jako životní pole, pouze souvztažnost obraz:živost platí obráceně (v pozitivním nebo negativním vztahu k souvztažnosti živost:obraz). Film v televizi je jako životní pole v sekvenčních obrazových&zvukových parametrech sjednoceného formátu vztahu mezi životním a paměťovým polem. Filmy (knihy, hudba, umění) nevznikají nijak náhodně, mnohé mají obrovské skryté poselství a účastní se na ději života stejně relevantně jako cokoliv jiného.

Upgrade běží přes pentagramy, které se současně jedna strana snaží použít konstruktivně a druhá destruktivně a obojí je reálná skutečnost: přítomný je zrovna tak potenciál Kultur Novosti jako potenciál stažení masy lidského (bytostného) vědomí do Fantomového Matrixu.

V některých bodech mají současně pravdu (pro lepší přehled) Tvůrci křídel/Lyricus, Strážci, Petr Chobot i třeba Interview s mimozemšťanem, přestože v jiných částech je to například „hacknuté“ nebo to obsahuje chyby (něco/někdo jako by pendlovalo mezi dvěma paralelními realitami/časovými osami s protichůdnou tendencí). Zažíváme náročné, vzrušující, dvojsečné, energeticky turbulentní časy. Už podle čím dál stupidnějších reklam a lidí úplně lunatických z „chytrých“ zařízení a věčného nesmyslného shonu a v duchovní rovině z falešných informátorů (konfabulátorů) a obludných dezinterpretací pozadí dění je zjevná kulminující holografická/časová bifurkace (větvení realit): fantazii se meze nekladou versus omezenost bez fantazie. Zrcadlová entita či fenomén zahájila frontální útok ve jménu hlouposti a slepoty důvěřivých, naivních „ovcí“.

 

„…Pokud dle indiánů zachytíme energii, která ve vlnách proudí na Zemi v tomto období a naplníme touto energií ty nejlepší „vize budoucnosti“ a našeho vítězství, kterých jen budeme schopni, dojde k dějinnému průlomu, který nemá v celé známé historii lidstva obdoby! Lidstvo skutečně setřese své parazity, zbaví se všech „náboženství“ a dalších dravčích ideologií a nastoupí cestu vývoje, na níž dříve či později, ve věku Velkého Poznání, splyne věda, spiritualita, umění i politika a dokonce i medicína a ekonomie v JEDNO…“ – Období Pachacuti

 

VŠE, CO JEST aneb MY UVNITŘ NÁS

Skrze sebe sama jakožto „dýchající – pulzující – vířící – vnímající – zkoumající – pozorující“ Signaturu Celku Všeho a skrze svůj vnitřní duchovní a mentální časoprostor, Zřídlo Tekutého Ohně/Duchovního Prasvětla neboli Zřídlo DUCHA (duchovního srdce) a Zřídlo vnitřního zraku („třetího oka“), můžeme realizovat prakticky libovolnou změnu. Funguje to zevnitř nás (cirkuluje zároveň směrem zevnitř ven a zpátky dovnitř skrze kolektivní&individuální makro/mikro systém vnějších a vnitřních sluncí). Eventuální vnější pomoc nebo nějaká vnější autorita není nic jiného nežli impulz, jako si něco přečíst, nemá to žádnou klíčovou relevanci. Spouštěčem jsme vždy pouze my sami. S čím tvoříme Bránu (Prostup), jaká rozHRAní si tvoříme, do jakých realitních MEM-brán/portálů vstupujeme, to vše záleží pouze na nás.

Poznámka: kromě silového či energetického pozadí, enkrypce či signatura jako podstata osobního vědomí má svůj ekvivalent v podobě kódového jména (SIGNUM = ZNAMENÍ/“zná-mění“ = JMÉNO). Neboli jde o znaky, SLOVA, knihy/knihovny, lexikony-slovníky-grimoáry. Je hezké, když je někdo spontánním, živelným a milujícím jedincem, nicméně například empatie tvoří dvojici s pamětí (EM PAT JJ, kde JJ = Jolly Joker, dvojité eso), proto je velmi důležitá a klíčová ZDRAVÁ KOMUNIKACE, potažmo schopnost SEBE-VYJÁDŘENÍ. Je nebetyčný rozdíl mezi přirozeným TICHEM a toxickým MLČENÍM, patřičností a nemístností, vhodným a nevhodným projevem.

 

SOUVISLOSTI

PŘÍRODA

LEGENDApřekladač

ZPRAVODAJSTVÍ

SOUHRN

OCHRANA, LÉČENÍ

…řiďte se vlastním pocitem, vše je individuální

ENERGO-SERVIS

ZUZI

RYCHLÉ LINKY

STRÁŽCOVSKÉ MATERIÁLY

…něco je hacknuté nebo se změnilo

UPGRADE (ANOMÁLNÍ KOSMICKÝ MEGAKLASTR)