Amor(F)antasy

Po dlouhých triliardách/trilionech let dochází k upgradu/expanzi Hlavní VŠE-vesmírné Knihovny systému-realitních-polí, známého jako MaTriX nebo realita forem.

 

WIKIPEDIE

 

Zároveň dochází k sekvestraci entit černomagického vlivu (andělsko-predátorského fenoménu). Ten dlouho plnil funkci Iluze v roli vývojového faktoru – viz Víry a jejich energetické systémy, potažmo Genetická Mysl. Jedná se o geniální kvazi parazitní činitel, který ale sám v určité perspektivě funguje jako nástroj černé magie (v některých perspektivách je ambivalentní ve smyslu pravý a falešný zároveň).

Kdo se na podobný „hardcore“ necítí, doporučuji stránku Jů-Náš-Ráj a Stanici 6520 (vzestupné kolonie v úrovni Vyšší Země).

Proces alchymické přeměny neorganického v organické, potažmo dezorganizovaného v organizované, ještě nějaký ten čas potrvá…

 

Hladina energie je nyní opravdu vysoká. Probíhající třídění a přeuspořádávání se děje podle míry/hloubky toho, co si uvědomujeme a čemu věříme (pokud jde o princip fungování reality). Mnozí žijí v domnění, že takzvaně „vědí“, což se ale téměř vždy týká pouze takové vnitřní či bytostné konstelace, která je něčím kolektivně signovaná, a ten filtr je tak vzdálený, že prakticky vůbec nelze zaznamenat; je třeba být především OTEVŘENÝ, jako život sám… Někdo něčemu věří tak slepě a skálopevně, že hlas odjinud jednoduše nechce ani slyšet (to je rozdíl mezi fantastickým a fanatickým).

 

Některé okolnosti by vyžadovaly velmi obšírné a rozsáhlé vysvětlování, proto je lepší znát většinu textů www.63plus1.cz, nebo alespoň z období 2017-2018. Jinak mnohé působí zcela iracionálně a paranoidně.

 

Je to nyní více než kdy jindy hlavně o dechu, duchapřítomnosti, klidu a zároveň živelnosti, představivosti a souladu pocitové a volní, respektive světelné a temné složky.

I když si to mnozí nechtějí přiznat, velký význam mají informace a orientace v architektuře jejich fungování.

IN-FORM-ACE znamená formu uvnitř Zdroje (Esa), neboli SLOV-ESO, což lze zapsat i jako S-LOVE-S-O, kde kromě lásky máme dvojspirálu (merkaba) a nulové pole, celkově aktivní trinitní/nulové pole autentického otevřeného systému (+0-). Navíc informační pole (díky kterému je možná autonomní individualizovaná existence) je zrcadlem životního, zaznívá zde vztah ne-tvor/tvor, takže je třeba zároveň potvrzovat status tvora s energetickou prioritou i status ne-tvora s prioritou nehmotnou – být zároveň sebou i opakem sebe (JAKOsebou). Zákon jednoty rovná se Zákon neporušenosti a Zákon temnoHRY v jednom. Figuruje v tom láska (život, opravdovost), démon (hra, zábava) i architektura či kybernetika reality (mysl), a pouze takto dohromady to je ve skutečném souladu s Bytím – alespoň se co týče tvořivých inteligencí. Co si více přát, než být milující, vtipný, myslící a zároveň se životem ďábelsky skvěle bavit? Zdá se, že kdo tomu není nakloněn, je spíš mrtvý než živý, hlavně takzvané duchovní celebrity a jejich nohsledi, kteří jako kdyby vůbec neznali pojem svobodná imaginace (proto také nepoznají rozdíl mezi reálným a virtuálním a budou celý život sedět a čekat na den, který nikdy nepřijde)…

 

HESLOVITĚ

Živý život, toť dynamická, tvůrčí otevřenost, interakce jedinečnosti – symfonii podobná, všemi barvami hrající KOMUNIKACE (princip 2v1=3=∞). Mrtvý život rovná se uniformní, bezduché opakování a napodobování, toxické mlčení a neustálé nesmyslné obavy z ničeho, pramenící z očekávání a předpokladů.

 

„Jsme tam, kam odešli draci. Leží…
Nejsou mrtví ani nespí. Nečekají, protože čekání je podmíněno předpokladem. Oni nepředpokládají. Možná že ta slova, která hledáme, zní…
…latentní stav.
Přestože ten prostor, který zabírají, není obyčejný prostor, jsou tam skutečně hustě namačkáni. Každý krychlový centimetr je vyplněn drápem, zubem, šupinou nebo špičkou ocasu, takže jejich společenství připomíná jednu z těch fantaskních kreseb, nad kterou si teprve po nějaké chvíli uvědomíte, že ten volný prostor mezi draky je vlastně vyplněn dalšími draky.
Mohli by ve vašich myslích vyvolat představu krabičky sardinek, pokud byste si ovšem sardinky představovali obrovské, šupinaté, pyšné a domýšlivé.
A dá se předpokládat, že někde existuje klíč.“ – Stráže! Stráže!

 

K překonání Dob Ra (neboli Dob Krystalu&Viru) slouží Vidle z La, viz Indikátor patřičnosti.

 

K upgradu Knihoven dochází skrze vztah mezi otevřenou autonomní tripolaritou životních polí (fáze „+“, potenciál, fáze „-„; faktor souvztažnosti) a automatickými paměťovými dvojprvky (faktor symetrie), což se zrcadlí jako uzavřená bipolarita (bez spojených protikladů) a fenomén ve-tře-leč (vetřelec) neboli pre-dator (predátor).

Paměťová pole se stávají autonomizovanými a chovají se jako dravá temnota, lovec kořisti. Díky tomu vznikají Kultury Novosti, post-generované Genetickou Myslí. Na druhou stranu bipolarizované vědomí se ocitá jakoby zazděné v labyrintu krystalické knihovny (proces kolektivizace osobnosti, vykrádání osobních knihoven), tím jak ztrácí dominantní spojení s aktivním nulovým polem neboli tripolaritou (neboli autentickým životem).

Cesta ven samozřejmě existuje, v podstatě je i snadná – jenže klíčem k ní je uvědomění (sebereflexe), a to, jak se zdá, je to poslední, co „ulovené“ zajímá. Pro ně se iluze a sebeklam staly ústředním bodem a motivem všeho. Neuvěřitelné na tom zvláště je, že takový jedinec dokonce i může číst tento text, a stejně vůbec nepochopí, že to je o něm („Děti, fikce je pravda uvnitř lži, a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla existují.“ – Stephen King, To).

V současné době mají nicméně „zakletí“ možnost díky vlastnímu vědomému, odvážnému rozhodnutí z onoho „křišťálového tunelu“ vylézt (jeho výsost Bůh, Kristus, vnější autority, svět iluzí a oddělenosti, zóny komfortu; vlastně takové jesle nebo inkubátor, energo-mentální konstrukt odpojený od nulového pole = bipolární egregor, který imituje VŠE-vědomí/Absolutno/Zřídlo „Všeho, co jest“). Systém víceméně všechny potřebné informace už má nasbírané a další může získávat už v rámci procesu zpětné fúze.

Vnímám něco jako legrační strašidlový pobíhající blesk – jako když indiáni tančí rituální tanec – nějak to souvisí s mezními hodnotami.

 

 

V organické realitě se většinou vše řídí přes Slunce (sluneční krystal&datasféra), což je ale jen částečný lokální aspekt. Slunce je taková živá rádio-stanice. Funguje jako ohnisko/bodový či centrální zdroj příslušné realitní domény – membrány, kde se soustředí a kudy protékají všechny související vlivy.

 

Usměrňují to „temná gravitační tělesa“, potažmo artefakty* typu Black Knight (promítané či vysílané z oblasti Sedmého Supervesmíru do nevědomé nebo podvědomé Kolektivní Mysli druhu) – jejich čistě fyzikální (neformátovaný) vliv tak vůbec umožňuje existenci nějakých dat, datasfér, knihoven, potažmo diferencovaného/formátovaného/strukturovaného projevu, včetně – v neposlední řadě – individuálních existencí.

Vše v realitě forem existuje a existovat musí v dvojexpozici, jinak by se to hned rozmetalo na kusy.


* živé formy existují nejen díky živému, ale i díky umělému (ekvivalent nehmotného statusu paměťového pole); dalším příkladem je souhvězdí Vah; umělé a syntetické ovšem není totéž; celý interval tvoří nejprůzračnější průzračné – nejčernější černé (nekonečný rozbíhavý pohyb směrem ven – nekonečný sbíhavý pohyb směrem dovnitř), což se zpočátku kompenzuje KRYSTalem, protože ze SⒶTⒶNa jsou všichni podělaní 🙂

 

Součet obou faktorů funguje dohromady jako nelokální atribut.

Aby se prostředí nestalo kolizním, je třeba adekvátně potvrzovat status toho všeho.

 

Zde máte odpověď na otázku, proč se z takzvaných kristovských či krystických ras mohou stát úplné zrůdy (napůl roboti, napůl predátoři a upíři) a proč to v minulosti vyústilo v genocidu, holokaust, inkvizici, fanatizmus, dogma a těžkou formu sebeklamu – toto evidentně stále trvá, nebo proč se tak zvrhla idea „rodinného kruhu“ slovanství – viz nacizmus a fašizmus. V obou případech jde sice o pravdivou a ušlechtilou věc, jenže těžce nedotaženou a neúplnou; chybí/chyběl v tom faktor prakticky přítomné, konstruktivní temnoty (temnoHRY).

I když teď na sklonku roku 2018 už se vynořují i „správně drzé“ regulační a stabilizační prvky, stále ještě koukám s vyvalenýma očima a otevřenou hubou, jak se ten „sebevražedný vzorec naivity“ stále opakuje.

Měli bychom už konečně pochopit, že nic dračího ani andělského samo o sobě není oním „prazdrojem“ všeho; inteligence či síla, která tím skutečně je, je synergií onoho a ještě mnohem a mnohem víc, i kdyby jen potenciálně. To si uvědomuji zvláště tehdy, když vnímám koexistenci frekvenčních hladin vědomí či mozkových hladin v rámci sdíleného „Super-Beta-spektra“ a kdy si uvědomuji sebe jako dimenzionální a paralelní multibytost.

Jakmile v té stavebnici něco chybí, projeví se to jako něco odpojeného a obráceného, co je pravým opakem všeho zdravého a přirozeného – tedy jako něco těžce nezdravé a choré, vykonstruované, umělé oním syntetickým způsobem (jedno zda duchovní a světelné nebo materialistické a temné).

 

K andělské citlivosti a duchovnosti a k dračí moudrosti a schopnosti myslet je třeba přidat prvek hry na temnotu. Jinak to je FAKE a ne život a temnota hraje hru na nás, dělá z nás nesvéprávné blby a otroky. V současnosti to má i význam regulátoru a stabilizátoru měnící se geometrie planetárního morfogenetického&magnetického pole (s vazbou na noosféru/kolektivní vědomí) a přílivu slunečních energií – to zdravé „démonické“, temné/elektrické v tom někdy děsivě chybí… Přiznám se, že mně už to je v mnoha směrech jedno; komu není rady, tomu není pomoci, a na nějaké kristo-andělské lidoopy, roboty bez fantazie, kteří uvěří čemukoliv, realita podle mě není vůbec zvědavá.

 

Tak jako dává tvar smysl beztvarému, konečnost nekonečnému, pohyb a klid sobě navzájem, spánek bdělosti nebo žena muži a muž ženě, dává temnoHRA smysl lásce. Kdo toto jednoduché a nad Slunce jasné pravidlo nechápe, dříve nebo později nevyhnutelně narazí na svůj odmítnutý stín, který sám uvrhnul do vyhnanství.

 

 

Vnitřní zrak bytosti (jasnozření, představivost), její duchovní podstata (duch/dech, jasnocit) a vně orientované mentální a duchovní pochody tvoří dvojexpozici SLUNCE: v nediferencované perspektivě vnitřní živou sílu (součtové jádro) a v diferencované multimediální osobní knihovnu. Každá bytost žijící na této planetě má potenciál onoho slunečního tělesa – hvězdy, kterou vidíme na obloze a která v jiné expozici existuje i uvnitř Země, což je fraktálně (přímo a paralelně) spojené se všemi souvisejícími úrovněmi, až po ono nejhlubší, nejmocnější a nejživější (Zřídlo „Všeho, co jest“). Informace o tom, že nás někdo z ILUZE vnějšího vesmíru zachraňuje nebo že přijde nějaký záblesk z galaxie, jsou nesmyslné lži a blouznění šílenců. Jedině blázen může věřit, že Slunce potřebuje pomoct.

 

EKVIVALENCE DUCHA A HMOTY → KVANTOVÉ ZRCADLO

(nehmotné ~ superhmotné, nejprůzračnější průzračné ~ nejčernější černé)

planeta

Planck → ku Plánu „C“

planoucí H-vjezd-A

 

MAGISTR = REGISTR

Až se „to všechno sečte a podtrhne“, řízená Prvotním Hybatelem/Pozorovatelem, inteligence planetosféry bude fungovat na principu zaměnitelnosti životního a paměťového pole ve smyslu zaměnitelnosti Systému/NE-duality a jeho negativního obrazu/duality (roztočené čakry a rozvlněná hadí síla budou perfektně kontrolovat hierarchii priorit). Magie Počátku se projeví na úrovni Duality Hmoty Přírody, ultimátní dvojohniskové reality a Hvězda-Člověk (Slunce-Ze-Mě) se stane Vším.